สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  • View
    91

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. โดย เลขาธิการ ก.พ. ๒. ๓. ๑. วัตถุประสงค์. เหตุผลความจำเป็น. สิ่งใหม่และที่เปลี่ยนแปลง. หัวข้อบรรยาย. 2. วิวัฒนาการการปฏิรูประบบข้าราชการตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน. พ.ร.บ. 2551. พ.ร.บ. 2471. พ.ร.บ. 2518. - PowerPoint PPT Presentation

Text of สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ...

PowerPoint Template

.. 2551 ..

122 ... 2471... 2518... 2551 ... (Job Description) ()

4 (Performance Management)

1 2 324 .. ... ... ....

445 556 / / / / / 667(.)... ... (.)(.) . . . . . . . . . . 778 O&M () ... ... . 889 (.) - - 9910 () (.) 101011 .. ... (.) .. (.) .. (.) .. ... (.).. (.) .. (.)1111 ... 1213 () : 11 (//) 10 (//) 9 (//) 8 (//) 7 (/) 3-5/6 2-4/5/6 1-3/4/5

(C1-C4 )(C5, C6 ) (C7, C8 )(C3-C5 )(C6, C7 ) / (C8 ) /(C9 ) /(C10, C11 ) /(C8 .).(C9 .)./( 9 ) ...(C10, C11 .)..14 .. .. 141415 () ( )()

15151616 (...) ...: ++ ,. . ...... .././..../:. .. ..- . . : ..17

... .. ..... .... . ... .. . . . ... / ...

1818 ... ... ...... .. www.ocsc.go.th19