of 61/61
สสสสส สสสสสสสส สสสสส สสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสส สสสสสสสสสสสสสสส สสสสส สสสสสสสสสสสสสสส สสสสสส สสสสสส สสส สสส

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 • View
  173

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. โดย. สาโรช นักเบศร์. อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การคุ้มครองเด็ก. เด็กที่ได้รับ การคุ้มครอง. แนวทาง การคุ้มครอง. บทบาท หน้าที่ ผู้คุ้มครองเด็ก. ความหมาย. สงเคราะห์. คุ้มครอง สวัสดิภาพ. ส่งเสริม - PowerPoint PPT Presentation

Text of พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 • . ..2546 18

 • IQ , EQ ,MQ

 • , ,

 • ,

 • .,

 • ( 33) 1 ,

 • (.41,42)

 • ( 44)

 • (.63) (.44)

 • () (,) IQ,EQ .,.,. . . 3

 • # (SELF LEARNING) * # (PROTECTION) * # (TEACHING) * # (COMMUNITY EYES) * # (LOVE) * # (MORAL) * .

 • ()() () () () , .

 • () () ()** () () () () () () - - - () () () () () () ()

  ()

  () (-) () ()()() , .

 • () .

 • 41,42,44,45 33 63,66

 • ( 32)

 • ( 33) 1 ,

 • ( 40)

 • ( 41,42,44) 7 30

 • 30 42,44 ( 63)

 • ( 33 (7)) ( 33(7)) ( 44(7)) ( 63)

 • ** **

 • , ,

 • ( 26,27) , , -

 • , , ( 27) 26 3 30,000 27 6 60,000

 • ( 45,65)

 • * * *

  * * * 3 30,000

 • 1. ( 22,29) 2. ( 29) 3. ( 23,25) 4. (28,30) 5. (65,66,67) 6. (63) 7. ( 24,28,30) 8.

 • * ( 22) * ( 29) * 26 * ( 27)

 • ( 29)* * - *

 • ( 23,25,34) * * * * * * *

 • ( 28,30)1. * * * *

 • 2. - () - 12 - - - -

 • (65,66,67) - - - - - -

 • (63,64) - - -

 • ( 24) * * , ** ( .,., .)

 • 1. 2. ,,, 3. 4.

 • 1. 2. 3. 4. , , , 5. 6.

 • . - . 1. 2. 3. 4. 18 20 24 5. 6.

 • 7. 2 8. 9. 10. 11. 12.

 • * ** ** * *

 • (14) 1. 2. 3. 4. 47 5.

 • 6. 7. 8.

 • ( 20) 1. 2. 3.

 • 4. 5. 6. 7. 8.

 • ( 38,46)1. 120 () 2. 120 () 3. . ..2546 4. 5.

 • ***** #* #* * * *

 • # (SELF LEARNING) * # (PROTECTION) * # (TEACHING) * # (COMMUNITY EYES) * # (LOVE) * # (MORAL) * .

 • ()() () () () , .

 • () () ()** () () () () () () - - - () () () () () () ()

  ()

  () (-) () ()()() , .

 • () .