40
Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστά Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΙΜΟΠ Sex

Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

 • Upload
  jalia

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sex. Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά. Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΙΜΟΠ. Sigmund Freud.  In 1923, he published his work,  The Ego and the Id . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Σεξουαλική Ιατρική:

τα βήματα μπροστάΔημήτρης Χατζηχρήστου

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.Πρόεδρος ΙΜΟΠ

Sex

Page 2: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Sigmund Freud•  In 1923, he published his

work, The Ego and the Id .  • He stresses the importance of

sexual drive, infantile sexuality, and sexual energy (also known as libido).  

• He would say that our sexual experiences as children affect what our personality will be like as adults.  

• The “id” is the part of the mind that is driven by the “instinctual sexual drives which require satisfaction”

Thornton, S. P. (2010).  Sigmund Freud (1856-1939).  Retrieved from http://www.iep.utm.edu/freud/

Page 3: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η πρώτη καταγραφή• Alfred Charles Kinsey was an

American biologist, professor of entomology and zoology, and sexologist.

• He is best known for writing "Sexual Behavior in the Human Male" (1948) and "Sexual Behavior in the Human Female" (1953), also known as the Kinsey Reports, as well as the Kinsey scale.

• Kinsey's research on human sexuality, foundational to the field of sexology, provoked controversy in the 1940s and 1950s.

Page 4: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Οι ανυπέρβλητοι θεραπευτές

Page 5: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής

Page 6: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Sexual medicinethe first papers

1. Posch G., Kukometz WR.. Papaverine induced inhibition of phosphodiesterase activity in various mammalian tissues. Life Sci 1969; 10: 133-144.

2. Bauer V., Caper R.. Studies on the neuropharmacology of papaverine. Neuropharmacology 1972; 11: 697-700.

3. Michal V., Kramar R., Pospichal J. Arterial epigastrico cavernous anastomosis for the treatment of sexual impotence. World J Surg 1977; 1: 515-520.

4. Michal V., Pospichal J.. Phalloarteriography in the diagnosis of corpus cavernosography. Radiology 1976; 119: 69-73

5. Virag R., Zwang G., Dermange H., Legman M.. Utilisation de l'erection passive dans l'exploration de l'impuissance d'origine vasculaire. Contracept Fertil Sexual 1979; 7: 707-710.

6. Virag R., Zwang G., Dermange H., Legman M.. Vasculogenic impotence: a review of 92 cases with 54 surgical operations. Vasc Surg 1981; 15: 9-17.

7. Wagner G., Green R.. Impotence, physiological, psychological, and surgical diagnosis and treatment. . New York: Plenum Press, 1981.

8. Virag R. Intracavernous injection of papaverine for erectile failure. The Lancet 1982; 320: 9389. Wagner G., Bro Rasmussen F., Willis Ea, Nielsen MH.. New theory on the mechanism of erection

involving hitherto undescribed vessels. Lancet 1982; 1: 416-418.

Page 7: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Sexual Medicinethe first steps

Page 8: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

International Consultation

on Sexual Medicine

Princeton Consensus on Cardiovascular Risk and

Sex

Page 9: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 10: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 11: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 12: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 13: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

The Journals

Page 14: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής

Η συμβολή του ΚΕΣΑΥ

Page 15: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 16: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η τηλεφωνική γραμμή

Page 17: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η τηλεφωνική γραμμή

Page 18: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 19: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 20: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

www.imop.gr

Page 21: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 22: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

UroEvents

Page 23: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

UroFilm

Page 24: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

UroEditions

Page 25: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

SEXinfographicsby ISUD

Page 26: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Η ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής

Το μέλλον μπροστά μας

Page 27: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 28: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 29: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 30: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 31: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 32: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 33: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 34: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 35: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 36: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 37: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 38: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 39: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά
Page 40: Σεξουαλική Ιατρική: τα βήματα μπροστ ά

Σας ευχαριστώ