ถอดบทเรียนโรงเรียนบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of ถอดบทเรียนโรงเรียนบะหว้า...

 • (.)

  .

 • .

  -

 • . (.) . . / ( )

 • (.)

  .

  ) ) ) ) )

  .

  ) . 386 . 24 . 60

  ) . 80

  . 60

  .

  .

  .

  .

 • .

  ) ) ) ) ) / ) )

  . .

  ) ) ) ) )

 • . . . .

  .. 2465 ()

  30,625 65 9

  6,346 3,208 3,138 ( 2553) 5 7 13

 • 5 9

  9 99.9 1 8 12 14 ,

  () ,

  , ,

 • , , , () , , , , . , , , , ,

 • , , , . ) ) ) ) )

 • . (.)

  ) ) (.) ) ) )

  ) ) (.) ) ) )

 • / .

  .

  . . .

  .

  .

  . .

 • .

  .

 • .

  . (.)

  . . (.) (BMI)

  . . .

  . .

 • . . (BMI) . . .

  .

  -

  . . .

  .

  -

  . . .

 • .

  -

  . . .

 • 4

  (.) ()

  .

 • . .

  (.)

  .

 • .

 • .

 • ) ) (.) ) ) )

  4

  / /

 • /

  .

  . .

  . .. . .

  / . .

  . O-Net . . NT . . Las . .

 • -

 • . . .

  .

  . . . .

  . .

  . . . ... . . . . . .

  . .

  . . . .

  . .

 • . . . . . . .

  . . . . . . . . . .

  . . .

 • . . .

  ,

 • ()

  ()

  () ()

  . . .

  ,

  ,

 • .

 • ..

  ! !

  3

  () ?

  ...

  ..... .....

 • ( )

  .

  .

  ()

 • ()

  , 3

Recommended

View more >