10

Математички речник | Гарда Тарнер

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Математички речник" је неопходан водич кроз математички језик и појмове који се обрађују у основној школи. Аутори су писали овај речник размишљајући о младом читаоцу коме су неопходне јасне и једноставне дефиниције. Речник садржи бројне фотографије, дијаграме и живе илустрације које ученицима чине јасном везу између језика математике и света који их окружује. У њему су дате и табеле са основним математичким симболима и њиховим значењима, као и скраћенице, називи геометријских фигура, римске цифре, ознаке мерних јединица и друго.

Citation preview

Page 1: Математички речник | Гарда Тарнер
Page 2: Математички речник | Гарда Тарнер

Matematički rečnikprvo izdanje

AutorGarda Tarner (Garda Turner)

Naslov originala:Targeting Maths Dictionary

Copyright © Blake Publishing

Za izdanje na srpskom jezikuCopyright © Kreativni centar 2008This edition is for the sale in the Serbian language only .

S engleskog preveoAleksandar Medić

Recenzentprof. dr Desanka Radunović

UrednikSvjetlana Petrović

Likovni urednikDušan Pavlić

LektorVioleta Babić

Tehnički urednikMarko Huber

IzdavačKreativni centar, Beograd, Gradištanska 8Tel.: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659e-mail: [email protected]

Za izdavačamr Ljiljana Marinković, direktor

ŠtampaPublikum, Beograd

Tiraž3.000

ISBN 978-86-778-603-2

Sva prava zadržana. Nijedan deo ove knjigene sme biti reprodukovan – mehanički, elektronski ili na drugi način, bez pismene dozvole izdavača.

CIP – Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

51(031.057.874)

ТАРНЕР, ГардаМатематички речник / Garda Turner ;

[s engleskog preveo Aleksandar Medić]. - 1. izd.- Beograd : Krеativni centar, 2008 (Beograd :Publikum). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Targeting Maths Dictionary. -Tiraž 3.000

ISBN 978-86-7781-603-2

a) Математика - ЛексикониCOBISS.SR-ID 147361036

Page 3: Математички речник | Гарда Тарнер

Garda Tarner

Matematicki

RECNIKˇMatematickiˇ

ˇRECNIKˇ

Page 4: Математички речник | Гарда Тарнер

III

UvodUvod

Matematički rečnik je nezamenljiv vodič kroz matematički jezik.Sadrži neke od pojmova koji se usvajaju u školama, kao i pojmovesa kojima će se dete susretati u svakodnevnom životu. Jasna,jednostavna i sažeta objašnjenja namenjena su mladim čitaocima kojiza neke od njih čuju prvi put. Uz većinu objašnjenja date sufotografije ili ilustracije u boji kako bi čitalac što bolje razumeo očemu je reč. Dodatna objašnjenja prikazana su kroz primere.

Ova knjiga je zgodan priručnik namenjen svim učenicima.Jednostavna je za korišćenje i nije preobimna. Mnoge reči izsvakodnevnog života u matematici dobijaju novo značenje. Tomože zbuniti učenike. Razumevanje matematičkog jezika i simbolasastavni je deo procesa učenja matematike. Rečnik može biti odkoristi i roditeljima kada kod kuće pomažu svojoj deci.

U preglednim tabelama na kraju knjige nalaze se matematičkisimboli, skraćenice, tablica razlomaka, tablica s jedinicamametričkog sistema i tablice za pretvaranje iz metričkog u engleskisistem jedinica mera i obrnuto, kao i rimski brojevi.

Page 5: Математички речник | Гарда Тарнер

1

abakus– sprava načinjena

od kuglica i šipki– koristi se za brojanje

i računanje

algebra– deo matematike u kojem se umesto

brojeva koriste slova ili simboli� : 8 = 6442 + y = 52

algoritam– redosled izvođenja operacija kako

bi se pronašlo rešenje

2 9 4– 1 6 7

AM– skraćenica od ante meridiem– označava vreme između ponoći

i podneva

analogni sat (časovnik)– sat ili časovnik koji pokazuje vreme

u periodu od 12 časova

anketa– prikupljanje činjenica ili podataka

o nekoj temi

100 ljudi je učestvovalo u anketi o tomekoji im je omiljeni sport.

aproksimacija– nešto što je vrlo blisko nečemu,

ali ne potpuno jednako (isto)

AA aaa AaH S D J

Ovo je algoritam zaoduzimanje.

svitanje

2 186

Sport Evidencija UkupnoFudbal 22Košarka 15Rukomet 18Tenis 24Odbojka 21

200 je aproksimacija broja 197.

AA

Page 6: Математички речник | Гарда Тарнер

ar– jedinica mere za površinu – koristi se za izražavanje većih

površina– oznaka a

Površina ove bašte je 1 ar.

aritmetička sredina– srednja vrednost niza brojeva– saberu se svi brojevi i zbir podeli

sa brojem sabiraka

Aritmetička sredina težina ovih koalaiznosi 16 kg.

asimetričan– onaj koji nema nijednu osu

simetrije

Ova figura je asimetrična.

2

BAA aaa AaAA

(9 + 12 + 19 + 24 ) : 4 = 16

9 kg 12 kg 19 kg 24 kg

Page 7: Математички речник | Гарда Тарнер

bar dijagram– prikazuje informaciju grafikonom

sa stubićima

beskonačan– koji nema kraj– koji nije ograničen

beskonačnost– stanje koje označava da nešto

nema kraj– ne može se utvrditi tačna vrednost– označava se simbolom ∞

bočni pogled– ono što vidite kada neki predmet

posmatrate sa strane

brojanje po– brojanje unapred ili unazad

u grupama iste veličine

brojevna prava– prava koja služi za predstavljanje

vrednosti nekog broja– može se nacrtati tako da počinje

i da se završava na bilo kom broju

brojilac– gornji broj u nekom razlomku– govori nam koliko delova imamo

3

BB bbb BbBBrezultati kontrolnog

20

16

12

8

4

051-60

61-70

71-80

81-90

91-100

broj

uče

nika

broj poena

Skup parnih brojeva je beskonačanskup. U njemu ne postoji poslednji broj.

10, 15, 20, 25, 30Ovo je brojanje po 5.

20, 17, 14, 11, 8Ovo je brojanje unazad po 3.

3 je brojilac.

On nam govori daimamo 3 osmine.

Brojevna prava može biti odpomoći pri sabiranju.

0–1–2–3 321

236

+100 +50 +10 +2

336 386 396 398

236 + 162 = 398

38

Page 8: Математички речник | Гарда Тарнер

Cbruto– ukupna masa– težina robe zajedno

sa ambalažom

brzina– osobina onoga što se kreće – može biti velika ili mala

Rolerkouster u luna-parku kreće se brzi -nom od 75 kilometara na sat (75 km/h).

4

BB bbb BbBB

Page 9: Математички речник | Гарда Тарнер

celi brojevi– skup celih brojeva je {… –3, –2, –1,

0, 1, 2, 3 …}

celo– svi delovi nečega– ceo broj ne sadrži razlomak

ili decimale

Celzijusova skala– temperaturna skala – pomoću nje određujemo koliko je

neki predmet topao ili hladan – voda ključa na 100°C, a mrzne se

na 0°C

centar– središte– tačka koja se nalazi u sredini kruga

centimetar (santimetar)– jedinica mere za dužinu– iznosi stoti deo metra– oznaka je cm

centimetri

cifra– simbol koji koristimo za zapisivanje

brojeva

cilindar– vidi: valjak

crtanje u razmeri– povećavanje ili smanjivanje veličine

crteža prema određenoj razmeri

5

CC ccc CcbCC

–7 je ceo broj. 315 je ceo broj.

Koristimo deset cifara0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Svi dvocifreni brojevi zapisaniciframa 1 i 2 su: 11, 12, 21, 22.

6, 94 i 1 053su celi brojevi.

centar

0 1 2 3 4 5

Page 10: Математички речник | Гарда Тарнер