פריצות לרשת חברתית

Embed Size (px)

DESCRIPTION

עבודה באזרחות

Text of פריצות לרשת חברתית

 • . , , , , :

  :

  ' :

  " :

  :

 • 2

  "?, "

 • 3

  :

  3 ........................................................................................ .1

  .................................................................... .2

  ........................................................................... .3

  ....................................................................... .4

  ...................................................................... .5

  .................................................... .6

  ................................................... .7

  ..................................................................... .8

  .................................... .9

  ....................... .11

  ........................ .11

  ...................................... .21

  ............................. .31

  ........................................................ .41

  .................. .51

  ... .61

 • 4

  ? ?

  ? / ?

  ? ?

  !? SMS

  ,

  .

  , ' ' ! , ) (

  " " " 4891"

  , .

  .

  , .

  .

  ,

  , .

  .

  , ,

  ,

  . ,

  , , , ,

  .

  .

  ,

  , ,

  .

  " " ,

  . - ,

  . ,

  .

 • 5

  , ""

  , ,

  . , " "

  ,

  , " "

  ?

  , ,

  ? , ,

  , ) (

  ( ,

  . ,)

  :

  ,

  . .

  . : , ,

  , ,

  .

  . 1112, 57

  , " , ""

  ). (

  , ,

  ..... - ,

  .

 • 6

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  . , ?

  415 ) "(

  -( ,

  %77- ) %39

  .

  "

  , , , , ,

  , ) , " (

  .

  .

  . , ,

  , ,

  .

  , " ", "

  )"( noitazirohtuA" -

  , .

  " - , " .

  ") sseccA dezirohtuanU" ("

  ). 2-1461 :3002 rreK(

  . ,

  . ,

  4112

  STS "). (4002 .peS cetnamyS(, ,

  ).

 • 7

  . , , ,

  .

  1112.21.1 , 11-4.9 "

  - ,

  . ,

  " " " "

  .

  , " " -

  , . ,

  " " .

  .

  "

  .

  -

  . ...

  - ,

  ..".

  . : . , "" " "

  .

  : , )21 ( " ,

  , , , "

  ."..

 • 8

  ,

  .

  .

  : , , . 2991-"

  , - (

  ) ( ;(

  .

  :7

  . ) ( . ) ( . , , ) ( . , ) (

  ..) (

  . 1891-"

  . 1 .

  - .

  :,

  . .1

  .) , ( .2

  . .3

  ,koobecaF, suoicileD ,ebuTuoY ,rettiwT ,

  . elgooG

  ). , (

 • 9

  , ) (

  , :

  . , ,

  :

  , , :

  . : 2beW

  , , , : \

  . , ,

  . , :

  :

  ,dlrowyC ,ecapsyM ,ebirT ,retsdneirF ,koobecaF: (

  )tukrO

  )gniX ,oedaiV ,nidekniL: (

  )rettiwT ,ikiW ,ebuTuoY ,rezeeD ,rkcilF( -

  )etagergnoK ,GPROMM ,enil no aiaG ,efil dnoceS(

  . . . sulPnonA- "

  ". , :

  1

  .

  .

  ,

  . - ,

  1 3112- ) suomynonA(

  . , laPyaP, :

 • 10

  . ,

  .

  ?

  , ,

  .

  , ,

  .

  , .

  .

  . ,

  , , ,

  . , ,

  - " , 2112.11

  - , ' , "?

  , 14 - ,)rettiwT( )koobecaF(

  . ,

  115,1 , )3112.3 (

  ,

  . . 81 61

  , , , , ,

  .

  . %7.55- %3.44

  , ' ,

  .

  " ,.

  ." ,

 • 00

  , , ,

  . . -

  . .

  .' ' ,

  ,

  , ,

  .

  15-13

  . ,

  .

  . ',

  : "

  . " "....

  . -

  ,

  ,

  .

  . - ,

  .

  . ,

  ?

  ? ?

  ,

  ? " " .

 • 20

  , , )seikooc(

  ? . -

  . ! ,

  "(

  . , )

  . , ,

  , " , )APPOC(

  . 31

  .

  -

  !

  -

  !

  . ,

  , ,

  . ,

  ,

  .

  , , , 16

  . ,

  . ,

  . 6991.6.06

  .

 • 30

  , , ,

  .

  415 ) %39-( ,

  . %77-

  . , 2" "

  , ,

  . , -

  -%81 " "

  ( -000,006 (

  .

  , , , ,

  .

  ,

  . ,

  , ,

  .

  . ,

  .

  , , , ,

  .

  . EKIL

  . , , ,

  . -

  ,

  .

  :

  , , -

  .

  . , , -

  . -

  2 -" " ,

 • 40

  . , -

  .

  . , , -

  .

  - , QCI ' -

  .

  ., , -

  9112 , ) "( " "

  . ,

  . %18

  ? -

  .

  .

  -

  :

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  --

  .

  " "' , ,

  .

  .

  , . ,

  , , , ,

  ...'

 • 50

  , , . ,

  .

  : 3-

  . ,

  , , -

  ...

  .- -:

  ,

  . " " ,

  ,

  .

  , lareneG & lageL( '

  %14

  , 24-11 , .

  , . %11-

  . ,

  : " ,

  "

  , ,

  , ,

  .

  , ,

  , ,

  .

  ,

  , 31

  ? ,

  31 /ycavirp/tuoba/moc.koobecaf.www//:ptth

 • 60

  :

  )ecafbooK. (

  )gnihsihP raepS. (

  ) . (

  )moc.lpip. ( ,

  ) , , , . (

  .)IPA "(

  gnireenignE laicoS

  . :

  , .

  .

  ,

  , .

  .

  .

  , ,

  .

  , )erawyps( , , :

  ) sreffins( ,

  , , )seikooc(

  , , , , ,

  ' ,

 • 70

  TENLET ,

  .

  , , , ,

  - , , ,

  !

  , - .

  . ,

  , , ,

  , ,

  . ,

  , ,

  .

  , , " "

  .

  , .

  (

  .)

  , " "

  . ,

  4 , ! "

  ! . " " , "

  !-

  , " EKIL"

  , SOHPOS , "EKILSID"

 • 80

  . -

  : ,

  , " - "

  + 81 "EKIL"

  ,

  . , SMS -

  , ,

  . ,

  .

  ,

  , .

  .

  5-

  .

  .3

  . , reggol yek

  , ,

  .

  " ! , ,

  " .

  , ,

  , , ,

  .

  - , , : 3

  , ,

  .

 • 90

  ,

  . ,

  . ,

  ', ', ) = uoy kees I ( 2 QCI

  .

  , "" , .

  .