Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3584-2007

Text of Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών...

 • . 143 28 2007

  NOMO . 3584

  .

  :

  , 20 . 3320/2005, :

  1

  ... , , .

  2

  1. (...), , , , , , .

  2. , , .

  3

  ..., :

  1. :

  . ,. ,. . ....

  ...2.

  .

  .

  4

  , , :

  1. , , , .

  2. .

  3. , , .

  4. , , .....

  3075

 • 3076 ( )

  5. ..... .

  6. (......), , .

  7. (......), , .

  ... ... , , , .

  8. :.

  ..

  .

  9. , .

  10. , , , .

  11. , , , 7 8 .

  5

  1. , 3 :

  . (3) ... , . . .

  . (2) , , , , . , , ...... ...... ...... ...... ,

  (15) . .

  , , .

  .

  , , .

  .

  2. (4) ...:

  . :, , , ,

  , , . , . .. :. , . , , ,

  , , .. :. , . , , ,

  , , , , .

  . :, , , ,

  , , , , , . , . , , . , , , , , , . .

  .

  . 1 , , .

  . 1 .

  , .

 • ( ) 3077

  .

  3. , :

  . (3) (1) .

  20 , .

  . (2) (1) .

  . .

  , , .

  4. (1), (2) (3) :

  . . , .

  . .

  . , . , .

  , .

  . .

  . , 17 . 3205/2006 ( 297 ), .

  6

  1. , .

  , 145 .

  2.. , :

  i. , , , ...,

  ii. , , ,

  iii. , , ,

  iv. , , (.....),

  . ......, , ,

  i. ......, , .

  . ....., ...... ...... , , (20) , , , , .

  . , , 1 , , , . , .

  . ... ... , , .

  . , , , .

  3. 140, 141, 142, 143, 144 145 .

  4. , .

  5. , .

 • 3078 ( )

  6. . 3 126 , .

  7

  1. , , (2) , 1 , , .

  31 .

  2. , .

  3. .

  4. ...., 5, (15) , ... .

  5. 1/3 , , , (1).

  , ( 6 . 1 . 2839/2000, 196 ).

  8

  1. .

  2. ..., .

  3. , , , . .

  4. , (3) , , . , . , .

  , , .

  5. . , , . ... .

  , .

  .

  6. .

  7. , .

  8. , .

  9

  1. ... .

  2. 164, 165, 166 167 ...., .

  .

  10

  1. , , , . , , , .

  2. , , , , . , .

 • ( ) 3079

  3. ... .

  4. , 50.000 , 300.000 . , , , , , , , , , , .

  5. ... . , .

  6. , ..., , .

  7. , .

  8. , , . (10) .

  .

  11

  1. . , , , , .

  2. . 1 .

  12

  1. .

  2. . 4 39 . .., .

  3. .

  4. , (1) .

  13

  1. , , :

  , 21 20 .

  2. , , ....., ...... ......

  3. . 1 , ....., ...... .......

  4. . 1 2 , 1 31 .

  5. , , (90) . , () .

  6. , .

  7. .

  8. 1 .

  14

  1. . , ,

 • 3080 ( )

  , .

  .

  2. , , , , .

  15

  :.

  ,.

  , , .

  16 ,

  1. :.

  , ( ), , , , , , , , , , ,

  . , ,

  . , , ,

  . ( ), ( ) .

  2. 47 . 1 .

  17

  ... , , , .

  .

  18

  1. ...

  , .

  2. , , , , .

  3. ... , 1 .

  4. , . 3 , .

  19

  1. .

  2. ...

  20

  1. , . , , , .

  2. ..., , .

  3. .

  21

  1. 33/2006 ( 280 ), .

  2. . 1 ... 18 . 2190/1994 ( 28 ), .

  ..., . , , . .

 • ( ) 3081

  , (1) , , (2) ..., , , ...

  ..., . .

  . , , .

  3. . .

  , , , .

  , , , , , . .

  (10) .

  , .

  4. ...., (20) , . (20) , .... ...., . , , ( ....). .... . .

  , . , . ... .

  22

  (30) (4) .

  23

  1. :

  . , ,

  . , ,

  . , , , .

  2. , .

  24

  1. (30) , . .

  2. , (30) . , (30) . (2) , , .

  3. . 1, , (30) .

  25

  1. .

  2. .

 • 3082 ( )

  26

  1. .

  . : ,

  .

  . : ,

  .

  . , , , :

  , , , .

  2. , . , . .

  3. 24 , (3) , . ..., (...) ...

  4. , (1) , .

  27

  1. , .

  2. , , . , , 12 16 .

  3. ... , .

  4. . 2 .

  28

  1. , , (1) :

  . ,.

  (5) ,. , ,

  .

  2. , , . (1) .

  3. . . , . .

  4. 23 27 .

  29

  1. .

  2. , , , , .

  30

  1. , , , .

  2. , :. ,

  , 37. . .

  *01001432806070056*

 • . .. ,

  , .

  . , .

  .

  3. , , . . 1 111 .

  4. , .

  5. , , , , , , , .

  .

  31

  , .

  32

  1. .

  2. . , , , , . .

  3. , . , , , , ,

  , . , .

  4. , , , . , .

  5. . , . , .

  6. , , , . , . 4 .

  33

  1. . , .

  2. . .

  34

  1. , .

  2. .

  3. , , , .

  35

  1. .

  2.