Алгоритм построения одноуровневых марковских полей page 1
Алгоритм построения одноуровневых марковских полей page 2
Алгоритм построения одноуровневых марковских полей page 3
Алгоритм построения одноуровневых марковских полей page 4
Алгоритм построения одноуровневых марковских полей page 5

Алгоритм построения одноуровневых марковских полей

Embed Size (px)

Text of Алгоритм построения одноуровневых марковских полей

 • , , Const.

  Size(D)=60000+8000+Const.6

 • , , ,.. , , [2]. . , , ( ), . . . . , . , . [3, 4], (), , . , () [5, 6], , . , [5] . ., , [5], .

  , ,

  , / .

  , . 248 . . . , 23 , . 1.

  (a, b, c, d, e, f, g, h), Z (. 2).

  . 2.

  a, b, c, d, e, f, g, h 0 1 . , . :

  () a, b, c, d, e, f,

  0 1 2 3

  4 5 6 7

  2 2 2 22 2 2 2 .

  N a b c de f g h= + + + +

  + + + +

  f

  b

  d Z

  a

  h

  e

  c

  g

  33

  . 1.

 • g, h. , a, b, c, d, e, f, g, h .

  r0 0, r1 34, 136, r2 10, 40, 130, 160, r3 42, 138, 162,168, r4 170, r5 21, 69, 81, 84, r6 5, 20, 65, 80,r7 17, 68, r8 85.

  P(fgh/abcde), [7]

  P(fgh/abcde) 328.

  . . (abcde) , . . 3 , , . [5] . pa, pb, pc, pd, pe qa, qb, qc, qd, qe :

  , ( , ) . , (abcde), (fgh). ,

  5 6 70 1 2 3 4

  31 20 5 6 7 8

  2 ;4 4 22 ;2 4 4

  1 , 1 ,1 , 1 , 1 .

  a c e

  b d

  a a b b

  c c d d e e

  r r rq q q r r r r r

  rr rq q r r r r r

  p q p qp q p q p q

  = = = + + + + + + +

  = = + + + + + + +

  = = = = =

  1 1 1

  0 0 0

  ( )( ) .( )

  f g k

  P abcdefghP fgh abcdeP abcdefgh

  = = =

  =

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  8

  0

  (0) ;

  (34) (136) ;2

  (10) (40) (130) (160) ;4

  (42) (138) (162) (168) ;4(170) ;

  (21) (69) (81) (84) ;4

  (5) (20) (65) (80) ;4

  (17) (68) ;2(85) ;

  1,ii

  P rrP P

  rP P P P

  rP P P P

  P rrP P P P

  rP P P P

  rP P

  P r

  r=

  =

  = =

  = = = =

  = = = =

  =

  = = = =

  = = = =

  = =

  =

  =

  . 2006. . 309. 8

  34

  . 3.

 • . Z, (abcde"fgh), . . 4 .

  . 4.

  .

  .

  (. 1). , , [5, 7]. , [57]. [5].

  A , {0, 170,34, 136}, . 1. C {0, 34, 136, 42, 138, 162, 168}. D {0, 34, 136, 0, 40 130, 160}. F {0, 17, 68}.

  , ++ Cantata 2001. . 5

  35

  . 5.

  D

  A

  F

 • A, C, D F. 200200. *.bmp. .

  [57], A, , D, / , F.

  , / . RAUSCHElectronics, . Lindau/Germany.

  . 2006. . 309. 8

  36

  1. .., .., .. .

  : , . : . . .. , 1998. 104 .

  2. .. CAP // . . 1969. 10. . 3842.

  3. .. // . 1981. 6. . 1318.

  4. .., .. // . 1981. 6. . 8789.

  5. .., .. // . 1987. 5. . 3035.

  6. .. . . ... ... : , 1989. 173 .

  7. .., .. . . .: ,1978. . 7678.