ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: ДИАЛЕКТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА КОМПАНИЙ...

 • 40 4, 2013

  330.142:620.9

  . ., . .

  :

  , - . : , , , . . . - : , , . : , , , , .: 2. .: 5. : 2. .: 8.

  , , , , - (. , 37, , 03056, )Email: goth12@mail.ru

  , , - (. , 37, , 03056, )Email: verholyad@ukr.net

  330.142:620.9 . ., . .

  :

  , . : , , , . . . - : , , . : , , , , .: 2. .: 5. : 2. .: 8.

  , , , , - (. , 37, , 03056, )Email: goth12@mail.ru

  , , - (. , 37, , 03056, )Email: verholyad@ukr.net

  UDC 330.142:620.9Okhrimenko O. O., Manayenko I. M.

  EFFICIENCY OF THE INVESTMENT MECHANISM OF ELECTRIC ENERGY COMPANIES: DIALECTICS OF qUALITATIVE AND qUANTITATIVE TRANSFORMATIONS

  the article justifies a dialectic interconnection between the economic and investment mechanisms of an enterprise, which is mediated with the financial mechanism. the investment mechanism of the enterprise is divided into two components: mechanism of investment provision and management of investments, for which principles, functions and realisation tools are identified. the authors offer own definition of the mechanism of investment provision of an innovation project. the article identifies main determinants of investment provision of innovation development of electric energy enterprises. It conducts assessment of efficiency of the mechanism of investment provision of innovation projects of electric energy companies for three sources of investment means: IPO, bond issue and loans.Key words: determinants, electric energy, efficiency, investment mechanism, mechanism of investment provisionPic.: 2. Tabl.: 5. Formulae: 2. Bibl.: 8.

  Okhrimenko Oksana O. Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of International Economics, national technical University of Ukraine kyiv Polytechnic Institute (pr. Peremogy, 37, kyiv, 03056, Ukraine)Email: goth12@mail.ru

  Manayenko Iryna M. Assistant, Department of management, national technical University of Ukraine kyiv Polytechnic Institute (pr. Peremogy, 37, kyiv, 03056, Ukraine)Email: verholyad@ukr.net

 • 41 4, 2013

  . - , , - , -. - , , , - , - . - , , . - - , , - .

  . -, : - . . [1], . . [2], . . [3], - . . [8], . . [4], . . [5], - . . [6], . . [7]. - - [1;4], [2], - [3; 8], - [5], - [6; 7]. , . - , - , , - .

  . , - , - , , - .

  . - - - (. 1). , . - - .

  . 1, - ,

  , . - . - , , - - .

  - - . - -, . - , , , , - - -.

  : (. 2). - : , , , . - -. : , , .

  - -, :

  , - - ; - ; , ; - - ; ; .

  -, , , -.

  - - .

 • 42 4, 2013

  , , , - , , - , - . , : - , , , - ; - ; .

  - , -, -

  , -, , - - .

  - - :

  - -; , ; , , ;

  . 1.

  :, , ,

  , ,

  :, , , , ,

  :

  , , , ,

  : , , ,

  , , , , ,

  , , ,

  :,

  , ,

  , , , , , ,

  :

  , , , ,

  ,

  :

  , , ,

  :

  , ,

 • 43 4, 2013

  - - ; , - ; , - - ; , - .

  . - -

  . 2.

  : ; ; ; ;

  : ; ; ; .

  : ;

  ( , )

  : ; ,

  ;

  ;

  ;

  : ; ; ; , . .

  ,

  (), .

  :

  (1)

  .. - ;

  ;

  (, , ).

  - -

 • 44 4, 2013

  (..). , . - :

  (2)

  - , - , - , - , :

  (3)

  . 1.

  2 : - 1,0122; 1,0326; - 1,07; 1,088.

  . 2 , . 3 . 4 - .

  - - . 5.

  - - .

  .

  - . , - :

  , - , - . - , , - - , , ; , - ; , , -, ; - , -, -, , , -.

  . , , , -,

  1

  /

  1

  ,

  492,2 480,8 576,2 386,9

  2 , 285,5 0,031 1,9 233,5

  3 , 8185 2750 4600 7600

  4 ,

  +15 +11 +25

  5 ,

  5,5 15,7 4,7 34

  ,

 • 45 4, 2013

  2

  /

  , %

  1 1% 0,05

  2 0,20,3% 0,025

  1%

  3 0,1% 2

  0,1

  4 IPO 3% 2

  5 4

  ( ), : 6,2 %

  3

  p/

  , %

  1 0,2% 0,2

  2

  0,20,3% 0,25

  0,3% 50 . 0,25

  3 -,

  0,2% -, + , 2000

  0,1% + 2

  3 0,1% 2 2

  4 ,

  1% 0,05%

  5 8%

  6 4

  ( ), .: 8%*4 +4 . + 2,65%

  4

  p/ , %

  1 1017% 13

  2 0,5% 0,5

  3 0,2 0,5% 0,25

  ( ), .:13,75%

 • 46 4, 2013

  5

  .. , . .

  :

  / /. . /. .

  1,0122 492,2 30,5 16,3 174,1 2,8 27,1 18,4

  1,0326 480,8 29,8 16,6 170,5 2,9 26,4 18,6

  1,07 576,2 35,7 17,3 203,6 3,1 31,7 19,4

  1,088 386,9 23,9 17,6 138,0 3,1 21,3 19,8

  , ; .. ; ; (, , ), .

  , : - -. -, . - , . : , . ,

  - - , 6,4 5,6 - . - -.

  1. . . - - / , 2012. 9. . 1523

  2. . . . / . . // . . . . : - . . . 122. . -, 2009. . 340351.

  3. - - : / . . , . . , . . . .: -, 2012. 256 .

  4. . ., () . ., . . - - // . . . : -. -: . 1999. . 7 36. . 5460.

  REFERENCES

  Chastokolenko, y. P. ynnovatsyonnye reshenyia v proyzvodstve elektroenerhyy kak sposob uluchshenyia fynansovo-ekonomycheskykh pokazatelei enerhopredpryiatyi [Innovative solutions in the production of electricity as a way to improve the financial and economic indicators utilities]. Visnyk SumDU. Ekonomika, no. 6 (2003): 79-88.

  Derhachova, V. V. ynnovatsyonno-ynvestytsyonnaia sostavliaiush-chaia ustoichyvoho razvytyia enerhetyky Ukrayny [Innovation and investment component of sustainable energy development in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk ntUU kPI, no. 9 (2012): 15-23.

  Innovatsiini priorytety palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy [Innovation priorities for the fuel and energy complex of Ukraine]. kyiv: Ukrainski entsyklopedychni znannia, 2005.

  karaieva, n. V., husieva, I. I., and Savytska, A. O. Ryzyk-menedzhment subiektiv enerhetychnoho rynku iak skladova mekhanizmu zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky [Risk management for energy market as part of a mechanism to ensure energy security]. kyiv: Sofiia-A, 2012.

 • 47 4, 2013

  levytskyi, yu. A. metodyky vyznachennia rivnia rozvytku rehionalnoho pidpryiemstva elektroenerhetyky ta rivnia spryiatlyvosti zovnishnyoho seredovyshcha dlia realizatsii stratehii ioho rozvytku [method for determining the level of regional enterprises. power and ease of the environment for the implementation of its development strategy]. Finansovo-bankivski mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia ekonomikoiu Ukrainy vol. 10, no. 122 (2009): 340-351.

  nedin, I. V., Shesterenko, (Bilko) O. V., and Derhacheva, V. V. naukovo-innovatsiinyi potentsial investytsiinyi resurs elektroenerhetyky [Research and innovation potential investment resource power]. Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch vol. 7, no. 36 (1999): 54-60.

  Okhrimenko, O. O. Upravlenie riskami predpriiatiy elektroenergetiki [Risk management of electric utilities]. Strakhovye interesy sovremennogo obshchestva i ikh obespechenie. Saratov: SGU, 2013.91-97.

  Serebrenikov, B., and nikolaichuk, IE. Otsinka variantiv zaluchennia zovnishnyoho finansuvannia v enerhetyku Ukrainy [Assessment of options for external financing in the energy sector of Ukraine]. In nauka moloda, 115-121. ternopil: tnEU, 2008.

  5. ., . // -. : , 2008. . 115121.

  6. - ; . . . . .: - , 2005. 512 .

  7. . . -- // - : . 2003. 6. . 7988.

  8. . . - // : XIV . .-. . : 2 . : - . -, 2013. . 2. 364 . : . 9197.