СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Embed Size (px)

Text of СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА...

 • 110

  .. , 2009

  - , - . - . , - . , .

  - XVII . [5, . 34], . - . .

  * - ( 2.1.3/1461), - (20092010 .). , 01200902100.

  , . , - - ( - , , , ), , - , , - , .

  - :

  1. - .

  ..

  , . e-mail: vasilieva_an@mail.ru

  *

  , . - -. .

  : , , , -.

  A.N. VASILIEVA lecturer of Baikal National University of Economics and Law, Irkutsk

  e-mail: vasilieva_an@mail.ru

  SPECIFIC CHARACTER AND STRUCTURE OF AN ORGANIZATIONS HUMAN CAPITAL

  The article deals with the specific character of an organizations human capital, its nature and structure. Some approaches to the definition of human capital are consi-dered and the definition of an organizations human capital is formulated. The features of an organizations human capital are marked out and its structure is proposed.

  Keywords: human capital, organization, structure, efficiency.

  331.101.26 65.240

 • 111 . 2009. 6 (68)

  ..

  2. - .

  3. , , () . - .

  4. - , . - , return on investment .

  5. - .

  , , , , -, , , , - , - - .

  - . - , , - , : - ; ; , - ; ; - , .. , ;

  .

  - - . , - - , - , - . - - , - [2, . 43]: , . .

  , , , - , , - .

  - - -- . , - , [8, . 64]. .. : - - , .. [6, . 95]. , - . - , , , , - - [8, . 65]. , , [ ], ,

 • 112 . 2009. 6 (68)

  , , , - , , , .. , , , - .

  - . . , , - -, [durable networks] - -, [1]. . , , , . , [4, . 124]. - , , . , , , ,

  . , , , - .

  , -, , . . - , - . - , - . .. : [3]. , (- ) , - - . - - General Electric . - [7].

  - ,

  1

  -

  -

  -

  -

  ,

  (, ) ( , )

 • 113 . 2009. 6 (68)

  ..

  2

  ---

  -

  -, ,

  - -

  -

  , -

  --

  ()

  -

  ( )

  -,

  -

  * -, -

  ,

  **

  -

  -

  --,

  -, ,

  ( )

  --, -,

  ( = 100%, 50%)

  --

  , - -

  / ( )

  --, -

  / /

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - -

  -

  -

  -

  ( - )

  - ,

  * .** .

 • 114 . 2009. 6 (68)

  , - - . , . , , ( - , ) - .

  - . - , .

  , ( , - ), (. 1). - , , ,

  , - - .

  - - , . - - , (. 2).

  , - - . -: , . , - , - .

  1. . / . . .. // 2002. . 3,

  5. . 6074 [ ]. URL: http://ecsoc.hse.ru/__pdf/data/670/586/1234/ecsoc_t3_n5.pdf.2. .., .., . : -

  , , . ., 1999.3. .. , , . ., 1986.4. . // . 2001.

  3. . 122139.5. .. : : . . , 2004.6. .. : . . ., 2007. 7. ., . . ., 2007.8. : .-. / . .. , .. .

  , 2005.

  Bibliography (transliterated)1. Burde P. Formy capitala / per. s angl. M.S. Dobryakovoy // Economicheskaya sotsiologiya 2002. T. 3,

  5. S. 6074 [Electronnyi resurs]. URL: http://ecsoc.hse.ru/__pdf/data/670/586/1234/ecsoc_t3_n5.pdf.2. Dobrynin A.I., Dyatlov S.A., Tsyrenova D. Chelovecheskiy capital v tranzitivnoy economike: formirovanie,

  otsenka, effectivnost ispolzovaniya. SPb., 1999.3. Zdravomyslov A.G. Potrebnosti, interesy, tsennosti. M., 1986.4. Coulman Dzh. Capital sotsialnyi i chelovecheskiy // Obshchestvennye nauki i sovremennost. 2001. 3.

  S. 122139.5. Kurganskiy S.A. Chelovecheskiy capital: teoriya i practika: ucheb. posobie. Irkutsk, 2004.6. Lukichyova L.I. Upravlenie intellectualnym capitalom: ucheb. posobie. M., 2007. 7. Welch Dzh., Welch S. Pobeditel. M., 2007.8. Economica chelovecheskogo capitala: ucheb.-metod. complex / sost. N.N. Danilenko, I.S. Dolgopolova.

  Irkutsk, 2005.