СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА page 1
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА page 2
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА page 3
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА page 4
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА page 5

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Embed Size (px)

Text of СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

 • : 2592013 1

  . .

  ( ) , ! , ! . : , , , ! , , .

  >, > , . > , , , >, , .

  >, , . >, > , , > , (> ) ,

  , > . , . >, , , , > , . , , > , > .

  > > . > >

 • , .

  > XX . , . , . , . , . ,. , . , . , >, . > .

  XX . > > (). > . (Sen, 1989) > >> > , 1990 . > (21 Years, . ). > >: 1) , 2) , 3) , > .

  > > . , > > , > , > .

  XX XXI . > > , > >. , >, , , >, , , , > . , > .

  . . , . . ,. . , . . , . . , . . , . . , . . >, . . , . . , . . >, . . , . . .

  > ., . . > . : 1) , 2) >>, 3) >>, 3) ; 4) ;5) ; 6) >;7) (>, 2002). , . . > > , .

  . . . . > >. > , , , , . > . > > , , > (, 2006: 400401; , 2009).

  . . , , : ( ) > , , , > , , .

  > . , > , >> , >

  260 . . 2013 1

 • , , > , . , > > , .

  . . . >, , >> (, 1998).

  >, , , . . , > > . >, >, > (, 1998). . . > , > > , ( ).

  > > , , >, >, , , , . > .

  . . , > > (,1997; 4754). , , > . , . . >

  > . >, > .

  > . , . . . . >: > (); > (); >() > (, 2002; , , 2009). . . > (), > , () (>, 2006: 400401).

  . > > , . . >. , > (, 2009).

  , > > > . , > >, , .

  , > >, > . .

  > , , > , > > .

  : 2612013 1

 • , , . . , > (,2011: 9). , , , >, . (, ) > > ( ). > , , > , > >> .

  > , . , , >, > . > > > .

  > , > , > , ,, , , , >, , > , > , , .

  , , > , . > (, ) > >, .

  > , >

  , > > , , > .

  > ,, , > . , > > , .

  , >, , , >, , ,, , , > , > > , , .

  > > >>, > > .

  , . . (2002)

  // . 12. . 2839.

  , . . (2006) > // : / . . . , . . . . : >>. . 400401.

  , . ., , . ., , . .(2012) > : [. ] // >> . . . 1( ). URL: http://www.zpu>jour>

  262 . . 2013 1

 • nal.ru/e>zpu/2012/1/Lukovs~Pogorskiy_New>Generations>Innovative>Potential/ ( >: 08.02.2013).

  , . . (2009) : ( 20042008 ). . :> . . >.

  , . . (2011) >: > // : > > / . . . . . . 1. . :> . . >. . 716.

  , . ., , . . (2009) > // . . . 4. . 251256.

  , . . (1998) > : // : / . . . . . : >. . 124150.

  , . . (2009) > . . : .

  , . . (1998) // > : > > (47 1997 .) : 9 . . :. . 9. . 4754.

  , . . (2002) : , , > . . : .

  21 Years of Human Development Reports [.] // Human Development Reports. URL:http://hdr.undp.org/en/reports/ ( :21.12.2012).

  Sen, A. (1989) Development as Capability Expan>sion // Journal of Development Planning. 19.

  THE STRUCTURAL COMPONENTSOF HUMAN POTENTIAL

  V. A. Lapshin(Moscow University for the Humanities)

  The article deals with the conceptual issues of thestudy of human potential. The author provides anoverview of some investigations in the field of thestudies of latent and emerging human resources. A structure of human potential is suggested.

  Keywords: human potential, human resources,social structure, innovative capacity, intellectualcapacity, cultural potential.

  BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)Grigorev, S. I. (2002) Patriotizm v Rossii neotde>

  lim ot russkoi idei // Vitiaz. 12. S. 2839.Doktorovich, A. B. (2006) Chelovecheskii

  potentsial // Sotsialnaia politika : entsiklopediia /pod red. N. A. Volgina, T. S. Sulimovoi. M. : Alfa>Press. S. 400401.

  Lukov, Val. A., Lukov, S. V., Pogorskii, E. K.(2012) Rossiiskaia i mirovaia praktika realiza>tsii v obshchestve innovatsionnogo potentsialanovykh pokolenii: podkhody k issledovaniiu [Elektr.resurs] // Informatsionno>gumanitarnyi portalZna>nie. Ponimanie. Umenie. 1 (ianvar fevral). URL: http://www.zpu>journal.ru/e>zpu/2012/ 1/Lukovs~Pogorskiy_New>Generations>Innova>tive>Potential/ (data obrashcheniia:08.02.2013).

  Lukov, Val. A. (2009) Chelovecheskii potentsialstudenta obrazovatelnyi potentsial vuza : Pomaterialam monitoringa Rossiiskii vuz glazami stu>dentov (etapy 20042008 godov). M. : Izd>voMosk. gumanit. un>ta.

  Lukov, Val. A. (2011) Innovatsionnyi potentsial:vozmozhno li ego schitat atributom molodezhi //Gosudarstvennaia molodezhnaia politika : rossiiska>ia i mirovaia praktika realizatsii v obshchestve inno>vatsionnogo potentsiala novykh pokolenii / podobshch. red. Val. A. Lukova. Vyp. 1. M. : Izd>voMosk. gumanit. un>ta. S. 716.

  Lukov, Val. A., Iudin, B. G. (2009) K kontseptsiiinternet>proekta Chelovecheskii potentsial Rossii //Znanie. Ponimanie. Umenie. 4. S. 251256.

  Petrov, V. M. (1998) Chelovecheskie potentsia>ly i ikh raspredeleniia: problema izmerenii // Che>love>cheskii potentsial: opyt kompleksnogo podkho>da / pod red. I. T. Frolova. M. : Prava cheloveka. S. 124150.

  Smakotina, N. L. (2009) Sotsialnyi potentsialmolodezhi. M. : MAKS Press.

  Iudin, B. G. (1998) Kontseptsiia chelovecheskogopotentsiala kak programma issledovanii // Chelo>vek Filosofiia Gumanizm : osnovnye doklady i obzory Pervogo Rossiiskogo filosofskogo kongres>sa (47 iiunia 1997 g.) : v 9 t. SPb. : Politizdat. T. 9.S. 4754.

  Iudin, B. G. (2002) Chelovecheskii potentsialRossii: intellektualnoe, sotsialnoe, kulturnoeizmereniia. M. : Institut cheloveka RAN.

  21 Years of Human Development Reports [Elektr.resurs] // Human Development Reports. URL:http://hdr.undp.org/en/reports/ (data obrashche>niia: 21.12.2012).

  Sen, A. (1989) Development as Capability Expan>sion // Journal of Development Planning. 19.

  : 2632013 1