Λίστα Προϊόντων - Έντυπο Παραγγελίας

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Νέα Δράση Διάθεσης Προϊόντων απ' ευθείας από τους παραγωγούς στο Δήμο Βύρωνα

Text of Λίστα Προϊόντων - Έντυπο Παραγγελίας

:. ..

:. :

:..

:EMAIL:

.70% 10 kg5,50

.70% >>5 kg3,00

10 kg7,00

5 kg3,50

5 kg3,50

SUPER5 kg4,00

- 2.00

5 kg5

- 5 kg5

5 kg5

- 5 kg5

()5 kg5

(-)5 kg4

2,5 kg5

2,5 kg5

2 : japonika( & intica( )

( & ) 1 kg2,50

kg1,80

2,20

& ( 5 / 5)1.20

& 2.50

& 1.20

SUPER PASTA330gr2,20

250gr2,20

& 330gr2,20

500gr2,20

/ & 500gr2,20

500gr2,20

500gr2,20

500gr1,80 -2,20

330gr2,20

330gr2,20

500gr1,80

330gr2,20

& 100gr5,00

330gr2,20

SOUPER FOODS1,20

SOUPER FOODS2,20

1,20

330gr2,20

160gr2,20

5 lt

19,00

1 kg3,80

1 kg2,90

1 kg1,90

( 2 ) 1 kg2,00

2 kg3,00

2 kg3,00

( 2 )1 kg2,00

( 2 )1 Kg1,50

) 1 kg7,50

"" "" ""2kg15,00

10 ml20,00

3,00

600-800gr3,00

' ''3,00

10 kg4,50

-

PLEYROTUS BIO ( ) 500 gr2,5 /

AGARICUS ( ) 500 gr2,5 /

( ) 250 gr2,5 /

- LARGE6 /

-

/ .900 gr6,30

>> >> 1 kg6,80

. 900 gr6,50

>> >> 1 kg7,00

. 0%1 kg8,90

>> >> >>. 450 gr4,50

1 kg5,90

>> >>. 400 gr3,00

1 kg6,50

>> 400 gr3,50

1 kg6,00

1 4,00

- 1 kg6,00

>> >>. 400 gr3,00

1 kg9,00

1 kg6,00

& 1 kg6,00

>> >> 500 gr3,50

1 kg6,50

400-450 gr3,00

(-) 800 gr3,00

340 gr3,00

330 gr3,00

350 gr3,00

350 gr3,00

()

350 gr3,00

1 lt5,00

5 lt20,00

0,500 ml4,00

( )450 gr2,00

>>450 gr2,00

( )720 gr2,00

( )450 gr2,50

( )380 gr2,50

180 gr2,00

1,5 lt 2,00

CABERNET-MERLOT1,5 lt >>2,50

1,5 lt >>2,00

1,5 lt >>2,50

5 lt >>7,00

CABERNET-MERLOT5 lt >>8,00

10 lt / 12,00

CABERNET-MERLOT10 lt / 15,00

720 ml6,00

>> >>BAZO 370 ml4,00

1,5 lt2,00

5 lt6,00

10 lt11,00

1,5 lt2,00

5 lt6,00

10 lt11,00

1,5 lt2,50

5 lt7,50

1,5 lt1,50

500 ml1,80

500 gr4,00

500 gr4,50

500 gr4,00

ESPRESSO500gr6,00

( 1+2 ) 1 kg5,90

1 kg10,00

1 kg9,00

1 kg10,00

1 kg3,00

( , 500gr)1 kg9,00

1 kg6,00

1 kg7,00

1 kg7,00

1 kg2,50

( 3 & 8 )1 kg10,00

( 3 )1 kg10,00

( 1 ) 1 kg10,00

1 kg 10,00

1 kg10,00

( 1 )1 kg10,00

( 500gr)3,00

1 kg0,40

5 kg1,80

1 kg0,75

5 kg3,20

STARKIN-GOLDEN- 1 kg1,00

STARKIN-GOLDEN- 5 kg4,00

1 kg3,20

100gr1,60

1 kg5,80

>> >>0,500 gr3,00

500 gr2,50

1 kg3,60

>> >>0,500gr2,00

1 kg3,40

>> >>0,500 gr2,00

( )

1 kg 6,00

750ml3,00

>>750ml3,00

& >>300 gr2,50

& >>300 gr2,50

>>300 gr2,50

&

>>440 gr4,00

(--)

>>1400 gr5,50

500 gr4,00

250 gr2,00

1 kg6,00

1 kg10,00

-1 kg7,00

1 kg10,00

1 kg7,00

1 kg 12,00

1 kg 15,00

1 kg 9,50

1 kg 5,00

() 1 kg 4,00

1 kg 14,00

1 kg 11,00

1 kg 10,00

10,00

1kg1,20

4kg4,00

1kg1,20

4kg4,00

1kg1,20

44,00

4,25,00

1kg(15)2,50

4kg( 60)9,00

( )1kg1,70

( )4kg( 66)6,00

1,5kg3,00

1lt2,00

1lt1,00

0,750lt1,00

4lt3.50

1lt1,60

4lt5,50