Механика деформируемого кабеля: Монография

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Механика деформируемого кабеля: Монография

 • 8

  1 -

  1.1.

  ,

  -, , -. , - [3]. - -, , [41].

  -. , , .

  - -, , - . [3] , . - , , [71, 31, 68, 23, 7, 11, 28].

  - , , - . .. [35,36], .. [25], .. [4], .. [8], .. [6] .

  , - . -

  9

  , - . - , - - . , , [36].

  - - -- . , - - -- . - (a rod with helical anisotropy) - [73], 1977 . - , -- . 55. - , . [74], - , - (helical coordinate system). . - . - , - , . , , , . - , - . -

 • 10

  , -.

  [41] , , -, , . - , , - . [43] -, , . . -, . .

  -- (, , ) - () .

  60- , , [56], . . , - . , - kE - E 4/9 7/8. , - , . .. [21] - . , - kE E 0 . - - . :

  11

  04cos =

  EEk

  - .. , - 5%. , - , - , - , .. - -. - , [51,52].

  .. [17] [18,27,47] - , . - : - , , - .

  , . -, , . -, - -.

  , , - . - - , . ( -) , .

  , - .

 • 12

  [69, 70]. - - , . -. , - , . . , , , - , .

  , - , - , . - .

  - - -, -. -- , - [38, 39, 41, 43] - -. -, . -, (), -, , - .

  - . , - - [ ]. , - -

  13

  . - . "" . - . "-" , - , . -, - . , , - [15, 16]. - , - . - , , -, "" [ - ], , -, - - -, .. - .

  , - , , [] . -. y - - += yy~ , - . - , - ~ .

 • 14

  . , >0, - :

  .~ yy , ,

  .

  , - , ( ) . - , . - [53].

  1.2 ,

  1.2.1 -

  -, - z , - - h z [73]. . - , , - . , (, ). , , - () h . , constr = ( r -

  15

  ), ( - ). ,

  0= 0=r , 2/ r . ij

  kl , :

  klijklij C = (1.1) .. [36],

  (1.1) , - , - ( ). , , - -, - ijklC - .

  - , , - - .

  x , y , z Oz . Oz . - constr = [] h . h . -, -, , - , .. Oz . , -, r - h (.1.1).

  , , 1.1:

 • 16

  krtg = (1.2) hk /2= - .

  2r

  hh

  r

  z

  .1.1. h r .

  -

  , - h .

  .1.2 - : constr = (), constz = (-, Oz ), const= (, - Oz ), zr eee ,, . - , - : eeer ,, ( zr eee ,, ) re ( 2/ ), - . -, , :

  )(r - , Oz ; )( - h ; )( - , -

  ; 17

  er,er

  ee

  eze

  z

  y

  =const

  r=const

  x

  0

  z=const

  .1.2. :

  re

  - ;

  e

  - ;

  e

  - .

  ( zr eee ,, ) -

  ( eeer ,, ) -

  jiji eCe = (1.) },,{ ri , },,{ zrj

 • 18

  =

  sincos0cossin0

  001

  ijC (1.4)

  1.2.2

  -

  pqjpipij CC = , (1.5) :

  +==

  +==

  +==

  +=

  ++=

  =

  )cos(sincossin)(

  ;sincos;cossin

  ;sinsin2cos

  ;cossin2sin

  22

  22

  22

  zz

  rzrrr

  rzrzr

  zz

  zz

  rr

  (1.6)

  (1.6) -

  -: .,,,,, rrzzzr (1.6) - : .,,,,, rrr - - - , , -- .

  19

  , - .

  . 1.3 - . - - .

  ,,r - .

  r

  r

  r

  r

  . 1.3. - ,

  - :

 • 20

  +==

  ==

  ==

  ++=

  +=

  =

  )cos(sincossin)(

  ;sincos;cossin

  ;sincossin2cos

  ;coscossin2sin

  ;

  22

  22

  22

  zz

  rrzrrz

  rrrr

  z (1.7)

  -

  ,

  ij , -

  }3,2,1{, =lxl , :

  +

  =i

  j

  j

  iij x

  uxu

  21 , (1.8)

  { }3,2,1, =kuk - .

  :

  zzrz

  zr

  rzrr

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  (1.9)

  :

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  r

  r

  rrr

  (1.10)

  (1.5) -

  - :

  +==

  ==

  ==

  ++=

  +=

  =

  )cos(sincossin)(2

  ;sincos;cossin

  ;sincossincos

  ;coscossinsin

  ;

  22

  22

  22

  zz

  rzrrr

  rzrrr

  zz

  zz

  (1.11)

  +==

  ==

  ==

  ++=

  +=

  =

  )cos(sincossin)(2

  ;sincos;cossin

  ;sincossincos

  ;coscossinsin

  ;

  22

  22

  22

  zz

  rrzrrz

  rrr

  z

  rr

  (1.12)

  [36] -

  :

 • 22

  +

  =

  +

  =

  +

  =

  =

  +

  =

  =

  ru

  ruu

  zu

  ru

  urz

  uz

  ur

  uur

  ru

  rz

  rzrz

  z

  zz

  r

  rr

  21

  ;

  ;1

  ;

  ;1

  ;

  (1.13)

  - . eeer ,, :

  eueueueueueuu rrzzrr ++=++= (1.14) (1.3) (1.14) :

  )sincos()cossin( zzrr eeueeueuu ++++= (1.15) (1.14) (1.15)

  =

  ==

  sincos;cossin

  ;

  uuuuuu

  uu

  z

  rr

  (1.16)

  :

  23

  =

  ==

  sincos;cossin

  ;

  z

  z

  rr

  uuuuuu

  uu (1.17)

  (1.16) (1.13) (1.11) (1.2), - :

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  =

  ++

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  =

  =

  ru

  ru

  ru

  zu

  zu

  rku

  ru

  ru

  zu

  ru

  rku

  ru

  ru

  zu

  ru

  ru

  zu

  ru

  ru

  zu

  rur

  u

  rrr

  rrr

  r

  r

  rr

  2sinsin

  coscossin

  ;sin1coscoscos

  sincos

  ;sin1coscossin

  cossin

  ;cossin

  coscos

  ;sin

  cossin

  ,

  2

  2

  2

  2

  2

  (1.18)

 • 24

  (1.18) (1.17) - , :

  ( )

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  =

  +

  +

  +

  +

  +

  =

  =

  22

  2

  2

  2

  2

  cossin1

  cossin12

  ;sin

  cos1

  ;cos

  sin1

  ;sincossin1

  cos1

  ;cossin1

  sin1

  ,

  z

  rz

  rz

  rr

  rz

  rr

  zz

  r

  zz

  r

  rr

  urz

  ur

  uurz

  uz

  ur

  ur

  ur

  uur

  zu

  ru

  ru

  ruu

  r

  zuu

  rzu

  ruu

  r

  zuu

  rzu

  ruu

  r

  ru

  (1.19)

  - , , : - .

  25

  , , - , -.

  1.2.3

  (41) - c :

  =+

  ++

  +

  =+

  ++

  +

  =+

  +

  +

  +

  01

  ;021

  ;01

  zzrzrzz

  zrr

  rzrrr

  Xrrrz

  Xzrrr

  Xzrrr

  (1.20)

  zr XXX ,, - . (1.7) (1.2) -

  (2.20), - :

  ++

  +

  +

  +

  =+

  +

  +

  +

  +

  +++

  3

  22

  22

  coscossincos2

  sin2coscossin2sin1

  ;0sin

  coscossin1

  )coscossin2sin(1

  krr

  r

  Xz

  zr

  rr

  rrr

  r

  rr

  rr

  rrr

  rr

 • 26

  ( )

  ( )

  ) 0sincossincos

  cossincossin1

  coscossinsin

  cossincossin2cos

  ;0cossincossin

  cossincossin

  22

  32

  22

  22

  2

  =++++

  +

  +

  +

  ++

  +

  +

  +

  +

  +

  =+

  +

  +

  ++

  XX

  r

  kkr

  rzzz

  XXz

  zzk

  rr

  rrr

  r

  r

  (1.21)

  1.2.4

  - , - , - .,, eeer

  - , (1.1) - - . :

  ==

  =+=

  ==

  .1;1

  ;1;1

  ;1;1

  rr

  rrr

  r

  rr

  rrr

  r

  rrr

  rr

  GEEE

  GEEE

  GEEE

  (1.22)

  27

  (1.22)

  : EEEr ,, -

  ;,, r

  rr GGG ,, -:

  ij , { } ,,, rji = - , - i , -

  j . , ,

  , r - -, - . - :

  ===

  ===

  ====

  21

  12

  21

  ;;;

  ;;

  GGGGGEE

  EEE

  rr

  rr