אילוצים וריסונים במלחמה מקומית - מלחמת לבנון השניה

Embed Size (px)

Text of אילוצים וריסונים במלחמה מקומית - מלחמת לבנון השניה

 • :

  : '

  :

  600538660":

  680-7975070:

  , 15//:

  06/0 :

  / ,

  .

  , ,

  . ,

  , .

  - .

 • /.................' : , , . -

  0.........................' : . -

  9....................................' ": . -

  : , , 0660 - // ..............................................................................'

  03..........................' . -

  05...............................................................' . -

  86...................................................................' . -

 • 1

  -

  , -

  1

  " , . , " "

  . 1 " , "",

  . "", .

  . 6002 ) , (

  . . , "

  . 1891 . 62,

  , ", , " . " :

  . , , ", - " .

  , . , -,

  . . ,

  , .

  " , , ?

  2

  . , 6002 , ,

  . ,

  . " " . , "

  . , " ", . " ".

  , . ,

  . " ". " , " ,

  1. , , : ', --

  .948-922, '

 • 2

  ". , ) ( .

  . . " " . , ,

  .

  .

  . .

  . 6009 ,

  , . , (, , . )

  , . ,

  . , .

  .

  . , ,

  , . .

  , " " : , " " -" .

  ) " . " ( "

  ) ""( " - " .

  . , " .

  , .

  9

  , . , ) (,

  - , ) ."( 21

  . . ,

  . ,

  , , "" .

 • 3

  , , , )", .

  . '(

  , .

  ", , .

  , " , . )

  ( . , "

  .

 • 4

  -

  .

  ' " " 1891 . 2: "

  ) (. ) (

  .

  . 3 , )" " ,

  '(, 39 ) , (,

  . )

  (, )" "(.

  , - " . ,

  ) ( ". . "" ""

  . . .

  ,

  . , "

  . . ,

  , " ,

  . " ' .

  .

  . , ,

  .

  2 Yaacov Bar-Siman-Tov, "Constrains and Limitation in Limited Local War: The Case of the Yom Kippur

  War", The Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 5, no. 2, 1981, pp.46-61. 3Ibid, p. 47.

 • 5

  1839 . . ,

  . " ,

  , , . ,

  . ,

  .

  . ) (, .

  . , "

  , .

  " . " . "

  : . ) (

  . ' 39 . "

  " . " , , "

  .

  " .

  . , . ,

  . , . . "

  . 4 ), ( , , ) (.

  ( . ) , . ,

  .

  , . ,

  ,

  4 ".

 • 6

  , . . ,

  . , " .

 • 7

  -

  " "". ,

  " . ,

  , , . , , ", " ". "

  . , 1849

  . " . , , , " ,

  . , ,

  .

  , , . - " .

  ( , 1820 ", ) . " ,

  ", . " ) " -

  , "( " " . " "

  , .

  ( " ". , , ) " ,

  .

  , , 1826- . " ". , '23-

  .

  " ', , " , "".

  '( , , . 22 )

  .

  ) 5. ,

  5 Haim, M. Crossroads : the future of the U.S.-Israel strategic partnership, (Center for Strategic

  and International Studies, Washington, D.C., 2011)

 • 8

  "(, " ". , , ", .

  . " " " " , .

  . "

  1826 - . "" ' ) 22 -"" .

  ( 1822 ' ( "" ) ".

  ". ,

  1830 .

  .

  ( 1822-1829 ', ) (, .1839-1832 )

  . " .1

  ." .6

  " .9 .

  " .4 .

  . " .2

  . " .2

  "( : ) , " " .3

  " , )( - " )( " )( , "

  " )( "

  " )( .

  " " ,

  .

  , 1832 ' , ) (

  . 1823 .

  .

 • 9

  " ",

  . 90 - .

  , . 90

  . " " ", ".

  1.2 . ) '' (

  . 1892 - 18% 1894 - 400% " .

  " . '( 91)

  1899 -'(. 99 ) . "

  " ) '( " " 92-'94

  . . " "

  ". , ,

  ".

  " '' 1898

  Major non-NATO " "" )

  ally ,). ".

  . ,

  , . 60 - " . "

  . "

  , . "

  , ", '

  ( 400 , ) .

  .

  . 1889 ", 46- , ".

  ) ( '. " 84

  .

 • 11

  ' 82 ' " ". 89.

  6000 .

  . )" "( '' .

  . ( 1889 )

  ". .

  , . ",

  , 6001 11 , , ", " " ) (. , , ,

  .

  ", A, " 6006 . .

  ,

  " ", 6009 . .

  6004.

  6002. , ,

  . , . ,

  . . , ,

  .6002

  " , ) ( .

  , . - ,

  . - . ,

  , , , . .

  ,

  . , , , ) (.

  .

 • 11

  : , , 2002

  :

  ', ', : ) (

  , " , " ": " ) "

  , (

  : ) (

  : ) " , (

  ) :6 6

  (. ) (

  ) ( : 3

  (. ) ( )

  .

  (, 4- ) 20,000- ,

  . ,

  . " 10,000-

  . 269 , 6000 , 161 , 44:

  :

  ":

  : '

  , . 7 " "

  . . , ",

  , , .

  , . , ,

  , . .

  6 ".

  7 .

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9Chttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9Fhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%A2%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%A2%D7%A9http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94http://he.wikipedia.org/w