хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол

Embed Size (px)

Text of хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн...

. /. Ph. ./

V2013-2014 1-

-32

. 7

, : , , , , . : , , , , , ,

, Child Welfare 2010 2005 , 2010 1998 . 2009 , , 2009

, , 10, 15, 30, 15, 30

1-

8

16

2-

3-

4-

5-

6- , , ,

7-

8- ,

9--

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16- .

,