אלטרנטיבה - גיליון 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

גיליון מספר 6 (אביב 2014) של כתב העת האנרכיסטי "אלטרנטיבה". כתב העת מפורסם על ידי הארגון האנרכו-קומוניסטי "אחדות": http://unityispa.wordpress.com/

Text of אלטרנטיבה - גיליון 6

 • - -

  :

  :

  6 - 4102

  '

  - -PLFP

 • : /

  469

  : : :

  /

  : ,

  ' /

  ' , - " "

  : ? -

  moc.sllitsevitca (uba.edmah/moc.koobecaf.www)

  41

  7102

  22

  / - -32

 • : moc.sserpdrow.apsiytinu

  :

  : moc.liamg@ytinuapsi

  - -.

  (, ). , , , , ,

  , .

  , , , . : , , , , , , .

  , , , , , , , ,

  .

  . -

  . , , , . -

  , . ,

  . , , -.

  .

  - , .

  - , ( ),

  . , .

  ?

 • , , . , . , , . "". , . . , , , , , . ,

  . . . , : , . , - .

  . . : 1102 062,21 919,2 . . , .

  . . , 38 , . -, , . - , . (!).

  . , , , . , . , . , , . ,

  4 6 4102

 • 5 6 4102

  , , . . : - ,

  .

  , . , , " " . . ,

  .

  ? ? , : , - "", ', , .

  , , "". , " !". "". --. , "" - . . ! . , , . ' , "". : , , " " "". , "" . ?

  ! " ".

  . - , . , . , , , , ... . , . , ( ), , . " " :

  " , ".

  . '' : - , "". , . , "" , . : " , , ". , ""

  "" .

  : . , , . . -. , , , , . ( , ). "" , , , . , . "" , . . , . . - . . , . , . "" . ""

  . , . / . , "" . . . , , . " ", . . , , "" , . , . - . . , , ,

  .

 • (, ') . "" .

  " -3102 %25 (%54 ), -3 %14 1. 3102 %64 - , 2. , , , , . , ,

  .

  , . . , "

  1 hcraeseR weP :anaujiram gnizilagel rovaf snaciremA eroM yevrus retneC-rovaf-snacirema/dlrow/swen/moc.swenyliadyn.www//:ptth5738031.1-elcitra-yevrus-wep-anaujiram-gnizilagel2 :

  01anan.swen//:ptth.DIelcitrA?/elcitrA/li.oc=3863101

  " , ".

  -91 -02, . ,

  -1191, ', , -3191. , -0781 , 3. , , 3291 , (

  ). . 8971. , . , , . 4. ,

  3 labolg :redaer sibannac A ni eporuE ni lortnoC sibannaC ,seisrevortnoc sibannac no sevitcepsreP :secneirepxe lacol dna seussi eporuE ni noitaluger dna tnemtaert

  4 tpygE ni esubA gurD dna hsihsaH ,sahaN .G leirbaG eht gniruD dna ht91 p ,seirutneC ht02. 1

  :

  6 6 4102

 • 7 6 4102

  , , . ' -5291 , "

  . . -9191 ( ) . -5291, ' , . , , . ,

  , .

  : -03, ", "" . , , "" . "" " . , . , " ,

  . ' 1191:" ["" ..] , . . , ,

  ."5 -03, " " "" " ". ( ) " " ,

  "" . . " " , '

  ".

  " -03 , , ,

  . '. , " 2391 2691. " " ", "

  . -7391, ,

  :" , , ' . , , . -,

  ."6

  :" . : ,

  ."7

  5 sibannaC fo snigirO ehT ,regnireiG .H elaD ni detouQ 02 .p ,ainrofilaC ni noitibihorP6 yciloP gurD :anaujiraM gnizilageL ,rebreG .J hploduR 9 .p ,scitiloP noitibihorP dna mrofeR7 dna emirC dezinagrO ,ssiwidooW leahciM ni detouQ p ,yrotsiH A :rewoP naciremA. 322

 • . , , , . . () ,

  "8., . , . " ", " , ,

  . , , "3 " ,

  9.

  ": , " '. .

  :" . . . , ,

  ." " ": , , ( ). , -91 ' , . '

  .", , ". -6881 : " ,

  ' '".01 -02 . , 3 4

  .11

  8 yciloP gurD :anaujiraM gnizilageL ,rebreG .J hploduR 7 .p ,scitiloP noitibihorP dna mrofeR9 fo seigetartS lacitiloP eht woH :metsyS eht gnimaG noitarecracnI evitceffenI etomorP seinapmoC nosirP etavirP etutitsnI yciloP ecitsuJ ,seiciloP01 :waL rednU lauqenU ,enivorP eiraM siroD ni detouQ 27 .p ,sgurD no raW eht ni ecaR11 fo stserrA noissessoP anaujiraM rof skcalB gnitegraT

  , -07 ", , . . " , ,

  -0791:" . , ' , 02 . ', [...] [ ]

  ."21 , . , -6891 , 5 005 . , ,

  .

  , , , . , . , . , " (, , ), -

  .

  . , , -. ,

  .

  , . , ,

  , , .

  , . ,

  . .

  80-4002 ,ainrofilaC ni snaciremA nacirfA21 ssalC dna ecaR :ecitsuJ lauqE oN ,eloC divaD ni detouQ 251 .p ,metsyS ecitsuJ lanimirC naciremA eht ni

  8 6 4102

 • 9 6 4102

  , - , ( ) "" ,

  .

  ? - ""1 . -05 , - . - - ( ). . . "" . , , . ,

  . : ( ) " ( 01

  , ).1

  . , . , . . . . , . , , , , .

  . . , ( ). - , . ( ) (, ).

  "

  "

  :

 • .

  ?

  . , . , . , , , -

  . (msinoitcA) - , . , .

  .

  ?, . , -. ,

  .

  , .

  , . - , , . - , .

  .

  ?

  , , , . - . , -. , - . , .

  . , , (msinoitcA esenneiV), . , (toiR yssuP) . , . , - , ,

  . . , , ,

  ,

  .

  ?

  . , . - , . .

  . : , . , , , . , ... , . , . ,

  .

  1102. ?

  , . , . , . , . , , , , . , ! , , , ,

  !.

  ? . . , . , , .