Παιδιατρική | Τόμος 66 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2003

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Text of Παιδιατρική | Τόμος 66 • Τεύχος 1 • Ιανουάριος -...

 • 2003;66:1 Paediatriki 2003;66:1

  1

  O O O

  ,

  , - , .

  , .

  , - , - - .

  O

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 1

 • 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  2

  . .

  Neurological assessment of the newborn infants M. N. Papadimitriou

  O REVIEW ARTICLE

  : - - . . , - . - Doppler , - , - - . O - - - .

  : , -, , -, .

  Abstract: During the last two decades there hasbeen significant progress in the management ofhigh-risk preterm infants resulting in an increasedsurvival of low-birthweight infants. At the same timemore techniques assessing the neurological wellbeing of these infants have become available.Attention is mainly focused on brain ultrasound,Doppler, MRI, electroencephalography and variousevoked potential modalities. The aim of this study isto illustrate how an integrated approach with thecombined use of imaging and clinical evaluationcan help in predicting neurodevelopmentaloutcomes.

  Key words: newborn infant, electroencephalogra-phy, brain ultrasound, evoked potentials, magne-ticresonance imaging.

  , / . & . ,

  Department of Pediatrics, University of Athens P. & A. Kyriakou Childrens Hospital, Athens

  -

  . , - . - - - () (1,2).

  , - ( ) , - , (3,4).

  50% 25 . 1995 EPICure ,

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 2

 • 39%
 • 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  4

  - - (general movements) - , .. - - - (22,23).

  -, 32 (24). , .. -, 34 , - 40 .

  . , 28 -, - (12). - , , -.

  Dubowitz (16) -, .

  - - , .

  - - , - , .

  , - - , ( ).

  1970

  (sector scanners) 1980 , -, . , , , - .

  - - - (), - (), - . 28 32 (25), - .

  , - Volpe (26) - ( 1). , , (26-28).

  , de Vries(29) ( 2). , .

  11 , 40 - . , -. - , - 7-10 .

  O - 2-3 , .

  1. -

  1. 2. + (10-50% ) 3. + (>50% + )

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 4

 • 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  5

  . - 5 z, 7,5 MHz 10 MHz.

  - , - - .

  , - 40 .

  , , ( ) - - .

  , , - - (30).

  - .

  - 1 - ( ) (31).

  32 - , 75% - 50% (32,33).

  O - - . - ( ) , (34). O (22,34). - - .

  1 2 . 10% - (35). O - de Vries. (, ) (25,36-39).

  , . , - - , () .

  . - , , , - . , , - .

  (, ) . - - -, invivo. , - (40,41). .

  - -, . , -

  2. de Vries

  1. >7 2. 3. 4. ,

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 5

 • 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  6

  - , .

  (18,25,30,42-44).

  , - - , - - . - , , , .. , - .

  (), - , - . - , , - (45).

  , , - , ( ) . , , . 4-6 (45).

  , , - - (44,46).

  (Magnetic resona-nce spectroscopy)

  - . , -, - - -, -

  . O -.

  - (Pcr) (Pi) , (47,48). O , , 24 . -, . - (lactate) - 12-24 - , - (49-51).

  Doppler

  . -. , - , Doppler.

  - , - ( = x).

  , - (Peak systolic velocity,PSV) 3 - (End diastolic velocity, EDV).

  O Pourcelot (the resistance index ofPourcelot, PI) :

  PI 0,65-0,90.

  , - - Pourcelot, .

  O Doppler - - , -,

  PSV-EDV

  PSVPI =

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 6

 • 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  7

  ( - - ) - ( ) (52).

  Doppler . O Archer, 1986 (53), - 100% 81%, .

  O Levene (54), 1989, 93% 83% .

  , , - 12-24 , , - - 6 (55).

  () (multichannel)

  . . , . - , - artifacts - . , - , (background activity) (56).

  (4 8channels Medilog) - - - , - , - (57).

  - (Medilog System) , , computer, ,

  . , , Cerebral Function

  Monitor (CFM, Lectromed), . - 2 -. CFM -, - .

  O CFM, - . , , , 2 - 2 .

  - , , - - .

  27-28 , (discontinu-ous), (brief bursts) - - . , - (continuous). - (58). - , . . O Wertheim (58), o 1994, - - .

  , -. , - - status epilepticus, .

  (59-62) - -, ,

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 7

 • 8 2003;66:2-11 Paediatriki 2003;66:2-11

  , . -

  CFM - . (55,63,64) CFM 6 , - CFM , CFM - .

  - . (56) - , 30-32 , 28-30 -, -. , , .

  (65,66) CFM . CFM .

  (voked potentials) (, -

  ) , . . , , , ., - , - . , - - .

  O (sensorypathways). - , - .

  (Auditory brainstem evoked responses)

  , .. , , -, , , , -, .

  - 40 , ( 36 ), - - (67). - 3 , .

  - - (68,69).

  O (Visual evokedpotentials, VEPs)

  . . - , . , (68). . - -, , , . - (70-73).

  (Somato-sensory evoked potentials, SEPs)

  ( ). , - ( ). - (.. ) (74)., (75,76).

  JAN-FEB-03 14-05-03 14:37 8

 • , - , (77). , 6 , ( ) (71-73). 72 , 93%. - , - , .

  - , - , - 6 .

  , - , CFM SEPs - - - .

  1. Garland JS, Buck R, Leviton A. Effect of maternal

  glycocorticoid exposure on risk of severe intraventricularhemorrhage in surfactant-treated preterm infants. J Pediatr1995;126:272-279.

  2. Mercier CE, Soll RF. Clinical trials of natural surfactantextract in respiratory distress syndrome. Clin Perinatol1993;91:1083-1088.

  3. LeFlore JL, Salhab WA, Broyles RS, Engle WD. Associationof antenatal and postnatal dexamethasone exposure withoutcomes in extremely low birth weight neonates. Pediatrics2002;110:275-279.

  4. OShea TM, Doyle LW. Perinatal glucocorticoid therapy andneurodevelopmental outcome: an epidemiologicperspective. Semin Neonatol 2001;6:293-307.

  5. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT, Marlow N, WilkinsonAR. The EPICure study: outcomes to discharge fromhospital for infants born at the threshold of viability.Pediatrics 2000;106:659-671.

  6. Wood NS, Marlow N, Costeloe K, Gibson AT, Wilkinson AR.Neurologic and developmental disability after extremelypreterm birth. N Engl J Med 2000;343:378-384.

  7. Hill ET, den Ouden AL, Bauer L, van den Oudenrijn C,Brand R, Verloove-Vanhorick SP. School performance atnine years of age in very premature and very low birthweight infants: perinatal risk factors and predictors at fiveyears of age. J Pediatr 1994;125:426-434.

  8. Hack M, Wilson-Costello D, Friedman H, Taylor GH,Schluchter M, Fanaroff AA. Neurodevelopment andpredictors of outcomes of children with birth weights of less

  than 1000 g: 1992-1995. Arch Pediatr Adolesc Med2000;154:725-731.

  9. Vohr BR, Wright LL, Dusick AM, Mele L, Verter J, SteichenJJ et al. Neurodevelopmental and functional outcomes ofextremely low birth weight infants in the National Institute ofChild Health and Human Development Neonatal ResearchNetwork, 1993-1994. Pediatrics 2000;105:1216-1226.

  10. Thomas A, Saint-Ann Dargassies S. Etudes neurologic surle nouveau-n et le jeune nourisson. Paris: Masson; 1952.

  11. Thomas A, Chesni Y, Saint-Ann Dargassies S. Neurologicalexamination of the infant. Little Club Clin Dev Med, No 1.London: Medical Advisory Committee of the NationalSpastics Society; 1960.

  12. Saint-Ann Dargassies S. Neurological development in full-term and premature neonate. Amsterdam: ExcerptaMedica; 1977.

  13. Prechtl HFR. The neurological examination of the full-termnewborn infant: a manual for clinical use. 2nd ed. Clin DevMed, No 63. London: SIMP. Philadelphia: HeinemmanMedical; 1977.

  14. Brazelton TB. Neonatal behavioral assessm