פרק 7 עמוד 1 פרק 7. מטרות עמוד 2  מיצוי נוזל / נוזל :  ממסים אורגניים  מערכות מימיות  מיצלות הפוכות פרק 7

 • View
  233

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • Slide 1
 • 7 1 7
 • Slide 2
 • 2 / : 7
 • Slide 3
 • / ( ) 3 7 Mixer Mixer Settler : +
 • Slide 4
 • 4 7 y - x - (7.1) ! m
 • Slide 5
 • 5 7 (7.2) -
 • Slide 6
 • 6 7 / - , ,
 • Slide 7
 • ? 7 7 : A, H, L , , Solvent (cal 1/2 cm -3/2 ) Amyl acetate8.0 Benzene9.2 Butanol13.6 Aceton7.5 Water9.4
 • Slide 8
 • ? ( ) 8 7 : Ion pairs , (ion pairs) ( , greasy salt)
 • Slide 9
 • ? ( ) 9 7 : tetrabutylammonium chloride : m=1.3 tetrabutylammonium acetate : m=132 AcetateButyrate Tetrabutylammonium Hexadecyltributylammonium Cholate
 • Slide 10
 • ? ( ) 10 7 pH RCOOH RCOO - + H +
 • Slide 11
 • ? ( ) 11 7 ; (7.3)
 • Slide 12
 • 12 7
 • Slide 13
 • 13 7 broth solvent Sulfuric acid Rich solvent Basic buffer Rich buffer
 • Slide 14
 • 14 . pH 4.0 5.8 6.4 - 0.22 , . pH 7.0? 7 (7.3)
 • Slide 15
 • - 5 15 : , L - ( ) H - x - y - L, y 0 L, y H, x 0 H, x :
 • Slide 16
 • - ( ) 5 16 y x E - (7.4)
 • Slide 17
 • - ( ) 5 17 123N L, y 1 L, y 0 L, y N H, x 2 H, x 1 H, x N+1 H, x N (7.5) (7.6)
 • Slide 18
 • - 18 7 Beijerinck (1896) Poly(Ethylene glycole)Polyvinyl Alchohol Dextran Ficoll Potasium Phosphate Poly(Propylene glycole)Methoxypolyethylene Glycole Hydroxypropyldextran Polyvinylpyrrolidone Dextran MethylcelluloseHydroxypropyldextran Dextran
 • Slide 19
 • 19 7 Dextran PEG Water Albertsson, 1950
 • Slide 20
 • 20 7 - Bronsted M - - T - (7.4) m
 • Slide 21
 • 21 7 - - pH, -
 • Slide 22
 • 22 7
 • Slide 23
 • Reversed Micelles Extraction 23 7 amphiphile micelle reversed micelle
 • Slide 24
 • ( ) 24 7 Net negative charge Net positive charge High pH
 • Slide 25
 • ( ) 25 7 pH : % pH
 • Slide 26
 • ( ) 26 7 : pH %
 • Slide 27
 • 27 7 / :