ילדים (7) התפתחות נורמלית2

Embed Size (px)

Text of ילדים (7) התפתחות נורמלית2

. :

) (MILE STONES

59-5, .: = -05 " =57 " .

: = 4-5.2 " 2 3 . :

-Failure To Thrive :

/ / / / , . :

= . , ...

: = , ; = . = 53 " (- 05),

21 ". .

" ,, "

Normal hip joint ,)120-130(; (B) coxa vara>120 ; (C) coxa valga < 130(A)

: , flexion

: . : : , . :

. : (

)

: 5 ( " ) 7 .2 points discrimination

- ' 12 .

7 . : 4 . .

21-01

- :New Born 24-73 6 . 73 ).(Pre Term - :APGAR 5 ' ( 2,1,0) ( Activity) ( Pulse) (Grimas, ) ( Appearance ) ( Respiratory ). = 01 , < 8 . -8, 01 ' .

: : flex . ? : ) :(Rooting 21-8 ' / 4-3 & (Sucking ) :Swallowing/ ) (Moro 6-5

) :(Grasp . 2-1 ', 6-5 ' Galant " SFLEX

:) :Central Pattern Generator (CPG .

:General Movements . prone ( -))en block

:Prone = =>

STNR in extension

STNR in flexion

- 5 ', 9 '.

:)Tonic Labyrinthic Reflex (TNR . ( ).

.

):(Righting Reactions- RR :

. . (-

).

Optical on Head

. :Labyrinthine on Head . Body on Head

.

)Neck on Body (NOB ( ) ( ). " . " .

) Body on Body (BOB

.

-Postural Control

, ,....

. : :postural orientation .

:postural stability

3 - 3-6 - 6-9 - 9-12 - .

: :LANDAU REACTION , . : - F ,

2 ' ,R.R 4 ' , . 6 ' ,

::Pull to Sithead lag

2 ' 4 ' + 6 ' .

" - 2 ' 02-01, . 3 ' .

, . 4 ' 081, - . . 6 ' 081 .

8 ' ().

" - ' .

2 ' sternum 4 ' , - . 6 ' 2

,