ใบงานที่ 9 16

  • View
    777

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 36 39 6/7 .

2. 9 3. ? ? 1. 2. 3. 4. 5. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 1. 1 2 3 4 6. 10 7. 2. 1 2 3 4 8. 3. 1 2 3 4 9. 4. 1 2 3 4 10. 1. 1 ,, 2 1 3 11. 2. 1 2 3 12. 3. 1 ( 1 ) 2 3 , , , 4 1 5 3 - 4 ( 2 2 ) 6 13. () 14. 15. 1. 2. 3. 16. 4. ( ) 5. ( 4) 6. 17. 7. 8. 9. 18. 13 19. 10 ( 1 ) 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 21. 10 ( 13) 3 ( ) 2 ? A4 22. 1 1. 2. 3 2. 1. 2. 2 3 1. 2. 1 23. / 1 2 3 (1-4) (1-4) (1-4) 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 6 4 3 4 7 4 4 3 8 2 3 2 9 4 2 4 10 2 2 4 31 29 32 24. E book 9/9/2556 E book 10/9/2556 12/9/2556 1 13/9/2556 () 14/9/2556 2 15/9/2556 CD CD A5 ( A4 2 15 ( CD ) / 25. http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group% 20Project/ASSC210/2.48%20anurak%2 0forest/recyclekaya.html http://www.zabwer.com/2013/01/thai -pork-jerky-recipe.html http://sendaiwirada.blogspot.com/201 2/09/11.html http://namkwanmay.wordpress.com/ 26. THE END