¥½›®¢‰µ„ Aholic Creation ½œ“集

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

主要經營業務項目為,影像製作X平面設計X整合行銷 視覺動物的好力客,致力於將文字影像化,善用動態影像與人溝通,利用平面設計化繁為簡,完整的行銷包裝為您達成與大眾溝通的需求。

Text of ¥½›®¢‰µ„ Aholic Creation ...

 • >>

 • www.issuu.com/oknow2013Link

 • >>

 • >>

 • Mark / Hero /

  >>

 • >>

 • >>

  >>

  >>

  >>

  >>

 • >>

 • 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: