55
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:[email protected] Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Ενστάσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη, 18/11/2015, εγγράφως και αιτιολογημένες, μέσω αποστολής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή στο fax:2102835647. ΑΘΗΝΑ Δύο (2) τεχνικοί δικτύων (ΚΩΔ. 01) Α. Υπεβλήθησαν (17) Δεκαεπτά προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 65 1 ΤΙΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 42 2 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ] ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού ΔΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ] ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων και κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ] ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων ] ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:[email protected] Μαρούσι, 13/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Ενστάσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη, 18/11/2015, εγγράφως και αιτιολογημένες, μέσω αποστολής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή στο fax:2102835647.

ΑΘΗΝΑ

Δύο (2) τεχνικοί δικτύων (ΚΩΔ. 01) Α. Υπεβλήθησαν (17) Δεκαεπτά προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 65 1 ΤΙΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 42 2 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΔΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων και κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων ]

ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2

Page 2: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων ]

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων ]

ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων ]

ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 4 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε υποστήριξη δικτύων και κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 3 δεν έχει μετάφραση της Ξένης Γλώσσας .]

Page 3: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

3

Δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη της βιβλιοθήκης ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 02) Α. Υπεβλήθησαν σαράντα οκτώ ( 48 ) προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 85 1

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 2

ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 80 3

ΚΛΩΣΤΕΡΙΔΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ 80 4

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 5

ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 72,5 6

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 67 7

ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65,75 8

ΟΛΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 61,25 9

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 59,5 10

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55 11

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53,75 12

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 51,25 13

ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 45 14

ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 42 15

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 16

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 2 ΒΑΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 4 ΒΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Κριτήριο 2 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 4 ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Κριτήριο 2 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ – ΕΛΕΝΗ

Κριτήριο 4

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ Κριτήριο 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κριτήριο 4 ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Κριτήριο 4, Κριτήριο 3

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κριτήριο 5 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κριτήριο 4, Κριτήριο 3

ΚΑΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 2 ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΜΑΖΝΩΚΗ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 4 ΝΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 4 ΝΙΚΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Κριτήριο 4 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ Κριτήριο 4 ΡΙΖΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Κριτήριο 2 ΤΕΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 3

Page 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

4

ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4 ΤΣΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΙ Κριτήριο 2, Κριτήριο 4

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4, Κριτήριο 3

ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κριτήριο 2

Page 5: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

5

Ένας (1) ηλεκτρολόγος για την υποστήριξη του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 03) Α. Υπεβλήθησαν (12) Δώδεκα προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΠΟΥΛΟΜΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 75 1 ΜΟΜΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 3 ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 4 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40 5 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Τεκμηριωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας .]

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ και έχει κάνει αίτηση και για τον κωδικό 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 3 Τεκμηριωμένη συναφής προϋπηρεσία σε συντήρηση ή κατασκευή ηλεκτρολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων ]

ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Τεκμηριωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας .]

ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 3 Τεκμηριωμένη συναφής προϋπηρεσία σε συντήρηση ή κατασκευή ηλεκτρολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Και κριτήριο 2 Τεκμηριωμένη γνώση μίας ξένης ]

ΤΡΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δεν κατέθεσε Απολυτήριο Στρατού

ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 3 Τεκμηριωμένη συναφής προϋπηρεσία σε συντήρηση ή κατασκευή ηλεκτρολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων.]

Page 6: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

6

Ένας (1) συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τις υποδομές και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν το ΕΠΠΑΙΚ και το ΠΕΣΥΠ Αθήνας (ΚΩΔ. 04 ): Α. Υπεβλήθησαν είκοσι πέντε ( 25 ) προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΒΑΡΔΑ ΑΝΘΙΑ 75 1

ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 18,75 2

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 4

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4

ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Κριτήριο 4

ΔΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 4

ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 4

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Κριτήριο 4

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 4

ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 4

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κριτήριο 4

ΛΕΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 4

ΜΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Κριτήριο 4

ΜΟΥΡΣΙΑ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4

ΜΠΑΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κριτήριο 4

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κριτήριο 4

ΜΥΛΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 4

ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κριτήριο 4

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Κριτήριο 4

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Κριτήριο 4

ΠΕΤΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κριτήριο 4

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ Κριτήριο 4

ΡΑΔΟΓΛΟΥ ‐ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Κριτήριο 4

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Κριτήριο 4

ΥΔΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κριτήριο 4

Page 7: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

7

Τέσσερις (4) συνεργάτες για την οργανωτική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για το ΕΠΠΑΙΚ (ΚΩΔ. 05): Α. Υπεβλήθησαν (174) Εκατό εβδομήντα τέσσερεις προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 90 1

ΜΥΣΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 90 2

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 90 3

ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 87 4

ΓΚΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 5

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 82 6

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 82 7

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 80 8

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 9

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 80 10

ΛΕΖΓΗ ΜΑΡΙΑ 80 11

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 80 12

ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80 13

ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 14

ΣΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 80 15

ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 80 16

ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 17

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 18

ΒΑΛΗΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 75 19

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 75 20

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 75 21

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 75 22

ΠΕΛΕΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 75 23

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 75 24

ΤΣΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 75 25

ΧΡΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 26

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 73 27

ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 72 28

ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 72 29

ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 72 30

ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 72 31

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 70 32

ΤΡΑΓΕΑ ΕΛΕΝΗ 70 33

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68 34

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 68 35

ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 36

ΧΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 65 37

ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 63 38

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60 39

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 60 40

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41

ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 42

ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 60 43

ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,5 44

ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 55 45

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55 46

ΒΕΝΕΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 55 47

Page 8: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

8

ΠΟΣΟΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 55 48

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 53 49

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 52 50

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 52 51

ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΚΕΛΑ 52 52

ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50 53

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50 54

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 50 55

ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 56

ΛΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 47 57

ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 47 58

ΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 45 59

ΔΗΜΟΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 45 60

ΕΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 45 61

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 45 62

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΑ 45 63

ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 45 64

ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 45 65

ΜΟΡΦΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 45 66

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 45 67

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ 45 68

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΤΣΑ 42,5 69

ΖΑΡΧΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ‐ ΜΑΡΙΑ 42 70

ΜΙΝΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 71

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 40 72

ΒΟΥΛΑΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 40 73

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 40 74

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 75

ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 76

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 35 77

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΒΑΛΑΚΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

Page 9: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

9

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΟΛΓΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΒΙΛΑΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Έχει κάνει αίτηση και στον κωδικό 12

ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έχει κάνει αίτηση και στον κωδικό 06

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ

Έχει κάνει αίτηση και στον κωδικό 06

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΓΟΥΝΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΔΑΓΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΖΑΡΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2

Page 10: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΚΑΡΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Κατέθεσε μη θεωρημένη Προϋπηρεσία

ΚΑΤΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κατέθεσε Μόνο Βιογραφικό Και Αίτηση

ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑ ΕΛΕΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΚΡΙΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΛΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Έχει κάνει αίτηση και στον κωδικό 19

ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΡΟΚΟΠΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων

Page 11: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΛΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΜΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΟΝΙΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΜΠΕΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΜΠΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΜΠΟΝΑΡΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΥΣΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΥΡΩΝ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

Page 12: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

12

ΝΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ Κατέθεσε Προϋπηρεσία χωρίς βεβαίωση και ένσημα

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΠΕΡΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΡΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κατέθεσε Προϋπηρεσία χωρίς βεβαίωση

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 6 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες ]

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ Κατέθεσε Προϋπηρεσία χωρίς βεβαίωση και ένσημα

ΣΙΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΣΚΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΣΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές

Page 13: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

13

εργασίες ]

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΣΤΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΣΥΝΑΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΖΑΘΑ ΑΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΟΛΙΟΥ ΡΟΖΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 3 Τεκμηριωμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας ]

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΤΣΙΡΑΜΑΝΕ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΥΔΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έχει κάνει αίτηση και στον κωδικό 04

ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές

Page 14: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

14

εργασίες ]

ΦΥΣΚΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΚΟΥ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ]

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΧΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση [κριτήριο 5 Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες ]

Page 15: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

15

Δύο (2) συνεργάτες για οργανωτική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για το ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 06): Α. Υπεβλήθησαν τριάντα οκτώ ( 38 ) προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΡΑ ‐ ΝΙΚΗ 85 1

ΒΑΪΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 2

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 73,25 3

ΛΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 57 4

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 55 5

ΑΡΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 51,25 6

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43,75 7

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΒΑΡΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κριτήριο 2

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Διπλή αίτηση

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ Διπλή αίτηση

ΔΗΜΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 2

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Κριτήριο 5

ΘΕΩΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 3

ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 3

ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Κριτήριο 2

ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κριτήριο 1

ΚΙΝΤΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Κριτήριο 3

ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Κριτήριο 2

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Κριτήριο 2

ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 2

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κριτήριο 5

ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Κριτήριο 5

ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΣΟΦΙΑ Κριτήριο 5

ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Κριτήριο 2

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κριτήριο 5

ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 5

ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ Κριτήριο 3

ΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Κριτήριο 2

ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Κριτήριο 6

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κριτήριο 2

ΠΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ‐ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Κριτήριο 5

ΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Κριτήριο 1

ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 3

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κριτήριο 3

ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κριτήριο 3

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 3

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κριτήριο 6

ΤΡΕΥΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Κριτήριο 3

Page 16: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

16

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης ΠΑΔ (ΚΩΔ. 07) Α. Υπεβλήθησαν 19 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 80 1

ΔΗΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 80 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 803

ΔΑΡΜΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 71,25 4

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κριτήριο 2

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ κριτήριο 5

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ κριτήριο 5

ΓΚΟΥΣΔΟΒΑ ΒΑΙΑ κριτήριο 2

ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κριτήριο 3 & 4

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ κριτήριο 2

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 3 & 5

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Έχει κάνει αίτηση για πολλούς κωδικούς ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κριτήριο 3 & 5

ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 2,3,4 &5

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κριτήριο 3

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ‐ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 2

ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ κριτήριο 5 & 6

ΤΣΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ κριτήριο 2,3 & 5

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ κριτήριο 1 ,2 & 3

Page 17: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

17

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης ΠΑΔ (ΚΩΔ. 08) Α. Υπεβλήθησαν 45 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 80 1

ΚΟΥΣΠΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 75 2

ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 3

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70 4

ΜΠΙΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 69,5 5

ΚΟΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 65 6

ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 52 7

ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 47,3 8

ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 39,38 9

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 32 10

ΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 28,75 11

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 4

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ κριτήριο 4

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κριτήριο 4 & 5

ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κριτήριο 2 & 3

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κριτήριο 4

ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ κριτήριο 2

ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κριτήριο 4 & 5

ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ κριτήριο 4

ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ κριτήριο 2,3 & 4

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 4

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κριτήριο 2

ΚΑΛΠΑΞΗ ΣΟΦΙΑ κριτήριο 2

ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κριτήριο 2

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ κριτήριο 4

ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κριτήριο 2 ,3 & 4

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κριτήριο 4 & 5

ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ κριτήριο 2

ΚΥΡΛΑΚΙΤΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ κριτήριο 2,3 & 4

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κριτήριο 4 & 5

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ κριτήριο 4

ΜΠΑΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 2 ,3 & 4

ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ κριτήριο 4

ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ‐ΜΑΡΙΝΑ κριτήριο 4

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κριτήριο 2

ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 4

ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ κριτήριο 2

ΣΟΥΡΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ κριτήριο 4

ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ κριτήριο 4

ΣΥΚΑ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 4

Page 18: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

18

ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 2 & 4

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ‐ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κριτήριο 2 ,3 & 4

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ κριτήριο 3

ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ κριτήριο 2 & 4

ΧΑΣΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ κριτήριο 3 & 4

Page 19: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

19

Δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης του ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 09) Α. Υπεβλήθησαν 23 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 60 1

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 57 2

ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 55 3

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 20 4

ΜΕΓΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 15,5 5 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 3

ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 2

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ κριτήριο 3

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 3

ΓΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 4

ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 4

ΔΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κριτήριο 2

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΘΕΚΛΑ κριτήριο 3

ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ κριτήριο 2

ΚΟΛΕΤΣΗ ΦΙΟΝΑ κριτήριο 2 & 3

ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Διπλή αίτηση

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 2 & 3

ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ κριτήριο 4

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κριτήριο 2 & 3

ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ‐ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κριτήριο 4

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κριτήριο 2

ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 2 & 3

Page 20: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

20

ΑΡΓΟΣ Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 10) Α. Υπεβλήθησαν 33 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 80 1

ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 77 2

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 77 3

ΣΟΥΓΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 77 4

ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64 5

ΣΚΛΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 57 6

ΠΟΝΗΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 52,5 7

ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45 8 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΔΑΜΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κριτήριο 2

ΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ κριτήριο 2 & 3

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 5 & 6

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ κριτήριο 5

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ κριτήριο 2

ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κριτήριο 5

ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ κριτήριο 5

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ κριτήριο 2,3 & 5

ΚΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ κριτήριο 2,4 & 5

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ κριτήριο 5

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κριτήριο 2,3 & 5

ΛΙΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ‐ΧΡΥΣΑΦΩ κριτήριο 2

ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ κριτήριο 2 & 5

ΜΠΑΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ κριτήριο 5

ΜΠΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ κριτήριο 2 & 5

ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κριτήριο 2

ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ κριτήριο 5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 5

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ κριτήριο 2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 2 & 5

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 2 & 5

ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 2,4 & 5

ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ κριτήριο 5

ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κριτήριο 4

Page 21: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

21

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 11) Α. Υπεβλήθησαν 23 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 65 1

ΚΟΥΤΣΟΛΕΝΤΗ ΝΙΚΗ 65 2

ΤΟΥΡΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 56,25 3

ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52,63 4

ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 35,75 5

ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 35,6 6

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 26,25 7

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 21,5 17 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 2 & 4

ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 2 & 4

ΒΥΡΛΑ ΕΙΡΗΝΗ κριτήριο 4

ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 1,3 & 4

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κριτήριο 5

ΚΟΛΥΒΑΝΗ ΑΛΙΚΗ κριτήριο 4

ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 2 & 4

ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ κριτήριο 2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κριτήριο 4

ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 2

ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 4

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 4

ΤΣΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ κριτήριο 4

ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ κριτήριο 4

ΦΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κριτήριο 5

Page 22: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

22

ΒΟΛΟΣ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 12) Α. Υπεβλήθησαν 55 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΧΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 90 1 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ 87 2 ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 87 3 ΚOΤΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 82 4 ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 80 5 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 80 6 ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 80 7 ΡΑΚΙΤΖΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 75 9 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67,5 11 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 67 12 ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 65 13 ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ 63,75 14 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 56,25 15 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 56,25 16 ΚΟΡΑΗ ΜΑΡΙΑ 50 17 ΡΟΥΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 45 18 ΠΗΝΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 44,5 19 ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 42,5 20 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38,75 22 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 36,25 23 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2) ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5) ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5) ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 2 ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2)

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 5)

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήρια 2 και 3)

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ‐ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟ (κριτήριο 1)

ΚΑΤΣΑΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 3)

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ (κριτήριο 5) ΚΑΦΦΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2)

ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 21/10/2015‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2)

Page 23: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

23

ΚΟΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ (κριτήριο 5 )

ΚΟΤΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 3)

ΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5) ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

ΜΗΛΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 5)

ΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ

ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήριο 3)

ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 3)

ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 5)

ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ (κριτήριο 6)

ΣΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (κριτήριο 2) ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5) ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ (κριτήρια 4 και 6)

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

Page 24: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

24

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ.13) Α. Υπεβλήθησαν 34 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ‐ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65 1 ΣΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 2 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 55 3 ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,25 4 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 47,75 5 ΚΑΤΣΩΡΑ ΕΛΕΝΗ 42 6 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 32 7 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 30 8 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ (κριτήριο 2)

ΒΗΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ‐ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ (κριτήρια 3 και 2)

ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήρια 2 και 3)

ΓΑΤΣΟΥΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΕΝ EINAI ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΡΕΣΙΑ (κριτήρια 2 και 3)

ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ (κριτήριο 3)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ (κριτήριο 4)

ΖΙΩΓΚΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήριο 2)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ (κριτήριο 3)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 3)

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ‐ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήρια 3 και 2)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (κριτήρια 2 και 3)

ΜΠΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 2)

ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήριο 2)

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (κριτήριο 1) ΝΤΕΡΤΣΑ ΟΛΓΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3) ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3)

ΠΑΝΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήριο 2)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ‐ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ (κριτήριο 2)

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (κριτήριο 1)

Page 25: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

25

ΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3)

ΣΚΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 2)

ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3) ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3) ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (κριτήριο 1) ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 3)

Page 26: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

26

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δύο (2) συνεργάτες οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 14) Α. Υπεβλήθησαν 45 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 87 1 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 87 2 ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 85 3 ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 83,75 4 ΚΑΪΣΕΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 80 5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 80 6 ΠΑΪΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 7 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 75 8 ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 73,75 9 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 72,5 10 ΒΑΪΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ 68,75 11 ΛΙΑΜΠΑ ΑΝΝΑ 57,5 13 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 46,25 15 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 42,5 16 ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 36,25 17 ΓΩΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 32,5 18 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ (κριτήριο 5) ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ‐ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2) ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

ΒΟΪΔΑΣΚΗ ΜΑΡΙΑ

TO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήρια 3 και 2)

ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2) ΓΑΡΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 5)

ΘΑΝΕΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2) ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ‐ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (κριτήριο 5)

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 5)

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (κριτήριο 6)

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (κριτήριο 2)

ΚΡΥΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ (κριτήρια 3 και 4)

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ‐ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (κριτήριο 5)

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η/Υ

Page 27: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

27

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ (κριτήρια 2 και 4)

ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΥΔ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ‐ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήρια 6 και 5)

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 2 ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2) KAI EXEI ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 2 ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ (κριτήριο 4)

ΤΖΑΦΕΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ‐ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήρια 2 και 5)

ΤΣΟΡΑΓΛΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ‐ ΕΙΡΗΝΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ (κριτήριο 5)

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ‐ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήρια 2 και 5)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (κριτήριο 2)

Page 28: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

28

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ.15) Α. Υπεβλήθησαν 30 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 67 1 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 65 2 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΝΑ 65 3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65 4 ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 65 5 ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65 6 ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 65 7 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 57,5 8 ΣΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 55 9 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 40 10 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 40 11 ΣΟΛΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 38,75 12 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31,25 13 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 27,5 14 ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 27,5 15 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήριο 2)

ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήριο 2)

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήρια 1 και 2)

ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (κριτήριο 2)

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 4)

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήριο 2)

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ‐ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ‐ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήρια 2, 3 και 4)

ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (κριτήριο 4)

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήριο 4)

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήριο 2)

ΠΑΣΙΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ (κριτήριο 2)

ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (κριτήριο 1)

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ (κριτήριο 2) KAI EXEI ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 2 ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΦΡΑΓΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (κριτήρια 1 και 4)

ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (κριτήρια 1 και 2)

Page 29: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

29

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 16) Α. Υπεβλήθησαν εβδομήντα τρεις ( 73 ) προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 1

ΓΚΑΛΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 85 2

ΚΕΜΕΝΤΖΕΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 85 3

ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 80 4

ΠΙΣΚΙΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 5

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80 6

ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ ΑΝΝΑ 80 7

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 80 8

ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 77 9

ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 77 10

ΖΙΡΙΝΟΗΛΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 76,25 11

ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 75 12

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 75 13

ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 75 14

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 75 15

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 75 16

ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 64,5 17

ΠΑΣΙΑ ΑΝΝΑ 62,5 18

ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 19

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 56,25 20

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 47,5 21

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΥ ‐ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ Κριτήριο 5

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Κριτήριο 4

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΗ Κριτήριο 5

ΒΙΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Κριτήριο 4

ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ‐ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 5

ΓΙΟΥΤΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ Κριτήριο 5

ΔΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 4

ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Κριτήριο 5

ΔΡΑΓΩΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ‐ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 5

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ Κριτήριο 5

ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Κριτήριο 5

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Κριτήριο 5 & 6

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 5

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Κριτήριο 2

ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κριτήριο 5

ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Κριτήριο 5

Page 30: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

30

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κριτήριο 5

ΛΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΑ Κριτήριο 5

ΜΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Κριτήριο 5

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Κριτήριο 5

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ Κριτήριο 2

ΜΗΛΗ ΜΑΡΙΑ ‐ ΟΛΓΑ Κριτήριο 5

ΜΙΓΓΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κριτήριο 5

ΜΙΜΗ ΙΡΙΣ Κριτήριο 5

ΜΠΑΓΚΑΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κριτήριο 5

ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ Κριτήριο 5

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 5

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 5

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ Κριτήριο 5

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Κριτήριο 5

ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 5

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κριτήριο 5

ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ‐ΑΝΝΑ Κριτήριο 5

ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κριτήριο 2

ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κριτήριο 4

ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ Κριτήριο 5

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 5

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κριτήριο 2

ΣΑΡΙΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 5

ΣΙΜΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Κριτήριο 5

ΣΙΟΥΡΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Κριτήριο 5

ΣΤΟΙΝΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κριτήριο 5

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Κριτήριο 3

ΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 5 & 6

ΤΟΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κριτήριο 5

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κριτήριο 5 & 6

ΤΣΕΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Κριτήριο 5 & 6

ΤΣΙΡΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κριτήριο 5

ΤΣΙΤΣΕΛΑ ΕΛΕΝΑ Κριτήριο 5

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 5

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ Κριτήριο 6

Page 31: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

31

Ένας (1) Συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 17) Α. Υπεβλήθησαν 36 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 75 1

ΦΙΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 70 2

ΜΠΕΧΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 68,25 3

ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 4

ΤΖΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65 5

ΜΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 65 6

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 7

ΛΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 8

ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 65 9

ΜΑΜΕΛΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 60 10

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51,25 11

ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 41,4 12

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ 40,4 13

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 32,5 14

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31,25 15

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 28,13 16

ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26,25 17

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 26,25 18

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 20 19

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι σχετική εμπειρία)

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι εμπειρία)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μέτρια γνώση ξένης γλώσσας)

ΓΙΟΥΛΔΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, χωρίς εμπειρία)

ΚΕΚΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς

Page 32: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

32

μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος) ΚΕΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των

απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι εμπειρία)

ΚΙΓΜΑΤΟΓΛΟΥ ΠΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΡΟΔΑΜΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, μη τεκμηριωμένη εμπειρία)

ΜΑΜΟΥΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι σχετική εμπειρία)

ΜΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 1, όχι απολυτήριο λυκείου)

ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΜΠΟΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι σχετική εμπειρία)

ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΠΟΡΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΤΣΕΛΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι σχετική εμπειρία)

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, όχι σχετική εμπειρία)

Page 33: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

33

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συνεργάτης οργανωτικής‐ διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 19) Α. Υπεβλήθησαν 49 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΓΑ ΜΑΡΙΝΑ 90 1 ΓΚΟΝΤΑ ΟΛΓΑ 90 2 ΓΙΩΤΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 81,25 3 ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 80 4 ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80 5 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 80 6 ΠΕΤΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 80 7 ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 76,25 8 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 60 9 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 57 10 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΒΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν προκύπτει το είδος της προϋπηρεσίας, χωρίς βεβαίωση εργοδότη)

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχει υποβάλλει και στη θέση 20 ΓΚΑΒΡΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων

προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΓΚΑΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 6, μη προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης στρατιωτικών

Page 34: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

34

υποχρεώσεων)

ΓΚΡΕΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΙΑΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ ΟΛΓΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει φέρει προϋπηρεσία)

ΚΟΣΙΩΡΗ ΑΛΙΚΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία και κριτήριο 6, μη προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)

ΛΑΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 6, μη προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)

ΛΩΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 6, μη προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)

ΜΑΝΤΕΛΑ ΒΑΓΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω

Page 35: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

35

Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΜΠΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΡΗΣ‐ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΝΤΑΒΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΝΤΟΒΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, μη προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΠΑΠΠΑ ΙΝΩ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία και κριτήριο 6, μη προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)

ΣΙΩΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση

Page 36: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

36

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων

προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΤΑΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, μη προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)

ΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 5, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

Page 37: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

37

Ένας (1) Συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 20) Α. Υπεβλήθησαν 22 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 72 1

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ‐ΑΛΙΚΗ 65 2

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65 3

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος, κριτήριο 3, δεν προσκομίστηκε γνώση)

ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχει κάνει και για τη θέση 19

ΓΚΑΡΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΓΚΙΚΑ ΕΡΙΦΥΛΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΖΑΡΜΑΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΚΑΛΥΒΑ ΖΩΙΤΣΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν προσκομίστηκε βεβαίωση και δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν εχει ξενη γλωσσα δεν εχει γνωση η/υ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία, κριτήριο 5, δεν προσκόμισε αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει σχετική προϋπηρεσία)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 1, δεν

Page 38: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

38

προσκομίστηκε απολυτήριο)

ΣΤΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 2, χωρίς μετάφραση ξενόγλωσσος τίτλος)

ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση (κριτήριο 4, δεν έχει προϋπηρεσία)

Page 39: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

39

ΚΟΖΑΝΗ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 21) Α. Υπεβλήθησαν 68 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 80 1 ΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 80 2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ 80 3 ΖΙΑΚΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 77 4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 76,25 5 ΤΣΙΑΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 73,75 6 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 66,25 7 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 62,50 8 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 62 9 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 60 10 ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 57,50 11 ΛΙΩΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 48,25 12 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 47 13 ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,25 14 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΖΥΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΓΚΟΥΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ Έχει γίνει αίτηση σε δύο κωδικούς

ΓΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΔΡΟΓΟΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΓΚΙΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΦΛΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΧΑΛΒΑΤΖΗ‐ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΜΠΙΛΙΩΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

Page 40: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

40

ΚΑΠΑΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ‐ΣΕΒΑΣΤΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΣΑΚΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΟΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΘΗΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΪΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΤΟΨΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτεται μεταπτυχιακός τίτλος

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΓΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΤΣΙΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΤΖΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΤΣΙΟΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΕΒΗΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες & Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογίας

ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΝΝΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές, οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δεν υπάρχει μετάφραση του τίτλου ξένης γλώσσας

Page 41: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

41

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 22) Α. Υπεβλήθησαν 56 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΝΝΑ 75 1 ΜΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65 2 ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 65 3 ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΓΙΑ 58,90 4 ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57,50 5 ΠΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,5 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 57 7 ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47,50 8 ΜΠΟΥΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 41,25 9 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38,25 01 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31,25 11 ΤΖΕΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 26,25 12 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΖΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 2: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

ΤΣΑΤΣΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΤΖΗΜΟΥ ΕΛΠΙΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΖΥΓΚΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 3: Δεν υπάρχει Τεκμηριωμένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ΒΑΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΕΥΘΑΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΔΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία

Page 42: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

42

σε γραμματειακή υποστήριξη & Κριτήριο 5 : Δεν υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)

ΜΠΙΛΙΩΝΑ ΑΝΝΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΔΟΥΡΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Κριτήριο 5 : Δεν υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κριτήριο 1: Δεν επισυνάπτεται απολυτήριο λυκείου

ΚΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Κριτήριο 5 : Δεν υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΓΝΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΒΟΥΤΥΡΗ ΒΑΪΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Κριτήριο 5 : Δεν υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη& Κριτήριο 5 : Δεν υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις) & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΣΙΩΚΑΣ ΘΩΜΑΣ‐ΧΡΗΣΤΟΣ Κριτήριο 1: Δεν επισυνάπτεται απολυτήριο λυκείου & Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Κριτήριο 5 : Δεν

Page 43: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

43

υπάρχει πιστοποιητικό στρατολογίας( εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις )

ΛΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΛΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ Έχει κάνει αίτηση σε δύο (2) κωδικούς ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κριτήριο 1: Δεν επισυνάπτεται απολυτήριο λυκείου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη & Δεν υπάρχει μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου

Page 44: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

44

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 23) Α. Υπεβλήθησαν 30 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΗΓΗ 87 1

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 62 2.

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 50,75 3.

ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 43,10 4.

ΧΙΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 40 5.

ΤΡΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 40 6.

ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 36,25 7.

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Έχει γίνει αίτηση σε δύο κωδικούς

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται αποδεικτικό στρατολογίας

ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΛΛΗ ΔΑΦΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΡΩΣΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΧΡΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΤΣΙΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΑΡΧΟΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΧΑΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΕΛΟΥΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΝΑ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτει μεταπτυχιακό τίτλο. Δεν έχει ολοκληρωθεί

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και

Page 45: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

45

υποστηρικτικές εργασίες

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κριτήριο 1: Δεν επισυνάπτεται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΕΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτει μεταπτυχιακό τίτλο.

ΚΑΣΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κριτήριο 6: Δεν επισυνάπτεται αποδεικτικό στρατολογίας & Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΚΩΒΑΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΕΝΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες & Δεν υπάρχει μετάφραση ξενόγλωσσου τίτλου

ΜΑΜΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΒΑΡΔΑΞΗ ΕΛΕΝΗ Κριτήριο 2: Δεν επισυνάπτει μεταπτυχιακό τίτλο.

ΓΚΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

ΠΑΣΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ‐ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ Κριτήριο 5: Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε διοικητικές – οργανωτικές και υποστηρικτικές εργασίες

Page 46: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

46

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 24) Α. Υπεβλήθησαν 18 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75 1

ΚΑΝΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 70 2.

Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΣΙΜΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κριτήριο 3:Δεν επισυνάπτεται τεκμηριωμένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ΣΠΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κριτήριο 3:Δεν επισυνάπτεται τεκμηριωμένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ΚΑΤΩΤΡΙΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΥΨΩ Κριτήριο 4: Δεν υπάρχει Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη

ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΚΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΜΠΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστήριξη [15 μονάδες ανά έτος ‐ μέγιστο 45 μονάδες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ‐ ΜΑΡΙΑ Κριτήριο 2: Δεν υπάρχει μετάφραση

ΠΕΤΡΟΖΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Κριτήριο 4: Μη τεκμηριωμένη προϋπηρεσία

ΧΑΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Κριτήριο 2: Δεν υπάρχει μετάφραση

ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κριτήριο 2: Δεν υπάρχει μετάφραση

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Κριτήριο 2: Δεν υπάρχει μετάφραση

ΚΑΣΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Εκπρόθεσμη κατάθεση

Page 47: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

47

ΠΑΤΡΑ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 25) Α. Υπεβλήθησαν 59 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΖΙΦΑ ΜΑΡΙΑ 85 1

ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 80,62 3

ΟΡΦΑΝΟΥ‐ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 80 2

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 76,87 4

ΠΡΙΟΝΑ ΜΑΡΘΑ 75 5

ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 75 6

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 7

ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΤΙΤΙΚΑ‐ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 65 8

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 63,87 9

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 57,5 10

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 56,25 11

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 55,75 12

ΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ 50 13

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 41,25 14

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 41,25 15

ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 40 16

ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 38,25 17

ΤΡΟΚΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36,25 18

ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 35,75 19 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ κριτήριο 3

Page 48: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

48

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ κριτήριο 4

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 2 & 5

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κριτήριο 2, 5 & 6

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΑΛΕΙΑ κριτήριο 3

ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κριτήριο 5

ΖΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 2 & 5

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κριτήριο 5

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 2

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 5

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ κριτήριο 5

ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 5

ΚΑΤΣΑΝΤΑ ΔΑΝΑΗ‐ΜΑΡΙΑ κριτήριο 5

ΚΩΛΕΤΣΗ ΛΑΜΡΙΝΗ κριτήριο 2 & 3

ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κριτήριο 5

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 2 & 5

ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ κριτήριο 2,3 & 5

ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 3

ΜΗΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ κριτήριο 5

ΜΠΙΛΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 5

ΜΠΙΤ ΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 5

ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ κριτήριο 5

ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΟΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 3 & 5

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ κριτήριο 6

ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κριτήριο 5

ΝΟΥΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ κριτήριο 5

ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ κριτήριο 2 & 5

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑκριτήριο 5

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ κριτήριο 5

Page 49: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

49

ΡΟΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ κριτήριο 5 & 6

ΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ κριτήριο 5

ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ κριτήριο 5 & 6

ΣΙΩΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κριτήριο 2 & 5

ΣΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κριτήριο 4

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κριτήριο 6

ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ‐ΑΝΝΑ κριτήριο 2 & 5

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ κριτήριο 2,3 & 5

ΤΣΙΤΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ κριτήριο 4 & 5

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ κριτήριο 5

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κριτήριο 5

Page 50: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

50

Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 26) Α. Υπεβλήθησαν 38 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 1

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 65 2

ΜΩΡΑΙΤΗ ΦΑΝΗ 65 3

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 62,95 4

ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 5

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 57,5 6

ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,25 7

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΣΠΥΡ.ΚΩΝ/ΝΑ 50,9 8

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 50 9

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 47,5 10

ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43,35 11

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 42,5 12

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 36,25 13

ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 14

ΔΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,25 15

ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26,25 16 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ κριτήριο 4

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κριτήριο 5

ΣΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κριτήριο 5

ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κριτήριο 5

ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ κριτήριο 2

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κριτήριο 3

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ κριτήριο 4

Page 51: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

51

ΚΕΦΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ κριτήριο 4

ΧΩΡΑΦΑ‐ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ κριτήριο 4

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ κριτήριο 4

ΛΙΑΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ κριτήριο 4

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κριτήριο 4 & 5

ΛΑΒΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ κριτήριο 4

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ κριτήριο 4

ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κριτήριο 2 & 4

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ κριτήριο 2 & 4

ΡΑΣΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ κριτήριο 2 & 4

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ κριτήριο 2 & 4

MOYZAKH MΑΡΙΑΝΝΑ κριτήριο 2 & 4

ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ κριτήριο 3 & 4

ΜΠΟΥΣΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ κριτήριο 2 & 3

ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κριτήριο 2, 3 & 4

Page 52: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

52

ΡΟΔΟΣ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 27) Α. Υπεβλήθησαν 16 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 80 1 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 2 ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 75 3 ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 73.37 4 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 55 5 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 37.5 6 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΑΘΗ 35 7 ΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 32 8 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΚΑΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΛΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΜΠΛΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΠΑΤΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΣΕΪΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6

Page 53: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

53

ΣΑΠΕΣ

Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 28) Α. Υπεβλήθησαν 42 προτάσεις. Β. Η σειρά κατάταξης των προτάσεων, με βάση τα κριτήρια που έθετε η Πρόσκληση (ιδιαίτερα τα συνεκτιμώμενα σε περιπτώσεις ισοβαθμίας), έχει ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΙΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1 ΚΑΡΠΕΤΗ ΣΟΦΙΑ 77 2 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 75 3 ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 71.15 5 ΠΑΤΕΤΣΙΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 69 6 ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 58.75 7 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 52.5 8 ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 51.25 9 ΠΕΤΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ 38.25 10 ΒΕΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 36.25 11 Γ. Αποκλείονται οι ακόλουθες προτάσεις για τους λόγους που αναφέρονται:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ‐ΦΩΤΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΓΚΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΔΙΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΖΕΜΠΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6

ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων

Page 54: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

54

προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΜΑΝΔΑΛΗ ΓΚΙΟΥΝΕΡ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΧΜΕΤ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6

ΜΠΑΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΜΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΝΤΟΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΠΟΛΥΖΩΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΣΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΣΥΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΤΣΑΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6

ΤΣΕΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων

Page 55: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ASPETEfiles.aspete.gr/elke/elke2015/13.11.2015Apotelesmata Axiologisis Yp… · ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ ‐ ΜΑΡΙΝΑ 60 41 ΤΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

55

προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΧΑΤΖΗ ΑΝΝΑ

Δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5