of 10 /10

มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีพิจารณาลักษณะพลอยสีที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้หลัก 4C's รวมไปถึงวิธีการดูพลอย โทนสี ความเข้มของสี ลักษณะสีที่ต้องการในท้องตลาด วิธีพิจารณาตำหนิที่อยู่ในพลอย ลักษณะของตำหนิและจำนวนของตำหนิที่อยู่ในพลอย การเจียระไน การพิจารณารูปทรง รูปร่างของพลอยในแบบต่างๆ ลักษณะต่างๆที่เกิดจากการเจียระไน การคำนวณน้ำหนักพลอยโดยใช้วิธีการวัดสัดส่วนรูปร่

Text of มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)

Page 1: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 2: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 3: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 4: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 5: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 6: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 7: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 8: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 9: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)
Page 10: มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)