10

มาตรฐานพลอยสี (Colorstone Grading)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีพิจารณาลักษณะพลอยสีที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้หลัก 4C's รวมไปถึงวิธีการดูพลอย โทนสี ความเข้มของสี ลักษณะสีที่ต้องการในท้องตลาด วิธีพิจารณาตำหนิที่อยู่ในพลอย ลักษณะของตำหนิและจำนวนของตำหนิที่อยู่ในพลอย การเจียระไน การพิจารณารูปทรง รูปร่างของพลอยในแบบต่างๆ ลักษณะต่างๆที่เกิดจากการเจียระไน การคำนวณน้ำหนักพลอยโดยใช้วิธีการวัดสัดส่วนรูปร่

Citation preview