หน้า | ๑ ประมวลกฎหมายอาญา courts/Criminal Code...ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑

 • View
  218

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • |

  ()

  ()

  () ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

 • |

  () () ()

  ()[] ()

  () ()

  ()

  ()[]

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn3http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn4

 • |

  ()

  ()

 • |

  ()

  (/)[] / /

  / / ()

  () () ( )[] ()

  ()

  ()

  ()

  () () ()

  (/)[] / /

  (/)[] / /

  ()

  () ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn5http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn6http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn7http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn8

 • |

  ()

  ()

  () ()

  ()

  () () ()

  () ()

  () ()

  () ()

 • |

 • |

  () () () () ()

  []

  [] []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn9http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn10http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn11

 • |

  []

  []

  []

  () () ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn12http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn13http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn14

 • |

  []

  /[]

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn15http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn16

 • |

  /[] /

  /

  /[] / /

  () () ()

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn17http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn18

 • |

  () () ()

  () () () () ()

 • |

  ()

  ()

  () () ()

  () () ()

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn19http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn20

 • |

 • |

  []

  []

  () () []

  []

  []

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn21http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn22http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn23http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn24http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn25

 • |

  () ()

  ()

  ()

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn26

 • |

 • |

  () ()

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn27

 • |

  []

  ()

  ()

  () ()

  () ()

  ()

  () () () ()

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn28http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn29

 • |

  []

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn30

 • |

 • |

  []

  () ()

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn31

 • |

  ()

  () () ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  () () ()

  ()

 • |

  () []

  () () () () ()

  () () () ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn32

 • |

 • |

 • |

 • |

  []

  () ()

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn33

 • |

  ()

  ()

  ()

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn34

 • |

  ()

  () () ()

 • |

  [ ]

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn35

 • |

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn36http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn37

 • |

  /

  []

  / ()

  ()

  ()

  / ()

  ()

  / /

  /

  /

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn38

 • |

  []

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn39http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn40http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn41

 • |

 • |

  []

  []

  []

  []

  []

  []

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn42http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn43http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn44http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn45http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn46http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn47http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn48http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn49

 • |

  []

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn50http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn51http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn52

 • |

  ()

  () ()

  ()

  () ()

  ()

  ()

 • |

 • |

  ()

  ()

 • |

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn53

 • |

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn54http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn55

 • |

 • |

  []

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn56http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn57

 • |

 • |

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn58

 • |

  () () () ()

 • |

 • |

  [] () () () ()

  () ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn59

 • |

  []

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn60

 • |

  () () ()

 • |

 • |

 • |

 • |

  [] () () () () ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn61

 • |

 • |

  []

  /

  /

  /

  / /

  /

  / /

  /

  /

  /

  /

  /

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn62

 • |

  /

  []

  /

  / /

  /

  /

  / /

  /

  /

  /

  /

  /

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn63

 • |

  /

  /

  /

  /

  /

 • |

  []

  ()

  ()

  ()

  ()

  http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.htm#_ftn64

 • |