ОШ,,Никола Тесла“ Кљајићево ? Web view176. Разломци: 1/3, 1/6, 1/7, 1/9. ... Me. рење и мере

Embed Size (px)

Text of ОШ,,Никола Тесла“ Кљајићево ? Web view176. Разломци: 1/3, 1/6, 1/7,...

,,

,,

III

2013/2014.

____________________________________ ____________________________________________

.

___________________________________

.

, ;

( ), ;

, , , ;

, , , ;

.

;

, : , , , , , , ;

.

, ;

, ;

, , , ;

;

, .

, 1000;

(I, V, X, L, , D, ) ;

1000;

() ;

;

;

;

;

1000;

je 1, a 10;

;

;

, ;

, , , ( , );

( );

, ;

, (,

:

(), , http://www.zuov.Sr.gov.rs/Baza.aspx http://www.kreativnaskola.com/

:

- ", .1/2005,15/2006,2/2008,2/20103/2011

, ,

, .

3.

2013/2014.

1

1000

54

74

5

5

138

1..1.1.1. 1..1.1.2. 1..1.1.3. 1..1.1.4. 1..1.1. 1..2.1.1. 1..2.1.2. 1..2.1.3. 1..2.1.4. 1..2.1.5. 1..3.1.1. 1..3.1.2. 1..3.1.3. 1..3.1.4. 1..3.1.5.

2

12

12

4

4

32

1..1.2.1. 1..1.2.2. 1..1.2.3. 1..1.2.4. 1..2.2.1. 1..2.2.2. 1..2.2.3.

3

4

4

1

1

10

1..1.4.1. 1..2.4.1. 1..2.4.2.

70

100

10

180

3.

2013/2014.

: 3.

: 1000

( )

, ,

, .

1000.

.

.

1000.

100 ( ).

.

.

.

.

: { }, .

: x 13 = 25, 125 x = 25, 5 x = 225.

: x > 15, < 245.

.

.

, 0 1000

1000

1000 ( )

,

, ,

-

1..1.1.1. 1..1.1.2. 1..1.1.3. 1..1.1.4. 1..1.1. 1..2.1.1. 1..2.1.2. 1..2.1.3. 1..2.1.4. 1..2.1.5. 1..3.1.1. 1..3.1.2. 1..3.1.3. 1..3.1.4. 1..3.1.5.

-

, , ,

: ,

: 3.

:

( )

, ,

, .

( ) .

.

. - , , .

.

.

.

.

.

,

(, , , , , , )

-

1..1.2.1. 1..1.2.2. 1..1.2.3. 1..1.2.4. 1..2.2.1. 1..2.2.2. 1..2.2.3.

-

, , ,

: : ,

: 3.

:

( )

, ,

, .

1000

-

1..1.4.1. 1..2.4.1. 1..2.4.2.

-

, , ,

: :

3.

1.

1.

100

o

2.

100

3.

100

4.

100

5.

, , ,

2.

6.

.

7.

.

8.

9.

10.

3.

11.

12.

1000

13.

1000

14.

?

15.

?

4.

16.

17.

( 1 39)

18.

( 1 39)

19.

40 1000

20.

40 1000

5.

21.

22.

23.

: mm, km

24.

: mm, km

25.

: kg, g, t

6.

6.

26.

: kg, g, t

27.

Me : l, dl, cl, ml, hl

28.

Me : l, dl, cl, ml, hl

29.

Mee a

30.

Mee

7.

31.

Me

32.

. 200, 500 1000

33.

34.

.

35.

(100 + 6; 125 + 3)

8.

36.

(100 + 6; 125 + 3)

37.

(124 + 6; 126 + 7)

38.

(124 + 6; 126 + 7)

39.

(106 6; 136 2; 200 6;

140 4)

40.

(106 - 6; 136 - 2; 200 - 6;

140-4)

9.

41.

(208 9; 134 6)

42.

(208 9; 134 6)

43.

44.

45.

(200 + 30; 134 + 20)

10.

46.

47.

( 120 20; 156 20)

48.

( 200 50; 125 30)

49.

( 200 50; 125 30)

50.

(154 + 21; 174 + 26)

11.

51.

(154 + 21; 174 + 26)

52.

(128 + 15)

53.

54.

(159 36; 200 24)

55.

(159 36; 200 24)

12.

12.

56.

(195 37)

57.

(195 37)

58.

58.

59.

60.

13.

61.

62.

(180 + 120; 138 + 125)

63.

64.

(230 100; 234 114)

65.

(230 100; 234 114)

14

66.

(300 130; 292 147)

67.

(300 130; 292 147)

68.

( )

69.

70.

15.

71.

72.

.

73.

74.

()

75.

16.

76.

77.

78.

79.

80.

17.

81.

82.

83.

84.

85.

18.

86.

87.

88.

10 100

89.

10 100

90.

10 100

19.

91.

92.

93.

(4 30)

94.

(120 : 3; 150: 30)

95.

20.

96.

97.

98.

99.

100.

21

101.

102.

103.

104.

105.

22.

106.

107.

108.

109.

110.

23

111.

112.

113.

114.

115.

24.

116.

.

117.

118.

119.

120.

25.

121.

122.

123.

2

o

124.

125.

26.

126.

.

127.

.

128.

129.

130.

27.

131.

132.

133.

134.

o

135.

28.

136.

137.

138.

139.

,

140

( )

29.

141.

(537 + 126; 378 259)

142.

(537 + 126; 378 259)

143.

(346 + 182)

144.

(329 185)

145.

30.

146.

(159 + 268)

147.

(159 + 268)

148.

(425 278; 300 126)

149.

(425 278; 300 126)

31.

150.

151.

152.

153.

154.

.

155.

(123 4)

obrada

32.

156.

(1234, 3242)

157.

(243 3)

158.

(279 2)

159.

160.

( )

33.

161.

162.

(936 : 3)

163.

(368 : 2)

164.

(936 : 3; 368 : 2)

165.

(745: 5; 328:8)

34.

166.

(412: 4)

167.

( )

168.

( )

169.

170.

35.

171.

172.

173.

: 1/2, 1/4, 1/8

174.

: 1/5, 1/10

175.

: 1/5, 1/10

36.

176.

: 1/3, 1/6, 1/7, 1/9

177.

: 1/3, 1/6, 1/7, 1/9

178.

179.

180.

2013/2014..

: , 2013.

: : : 5

:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

1.

100

o

-

, ,

(, , )

2.

100

-

, ,

3.

100

-

, ,

4.

100

-

, ,

(, , )

5.

, , ,

-

, , ,

6.

.

-

, ,

7.

.

-

, ,

8.

-

, ,

9.

-

, ,

10.

-

, ,

(, , )

11.

-

, ,

12.

1000

-

, ,

13.

1000

-