เอกสารประกอบการเรียน e book

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desktop Author 22202 2

Transcript

 • Desktop Author

 • Desktop Author

 • E-Book

 • (E-Book) 1 Desktop Author7 (Book Properties) 14 17 22 29 37(,) 49 54 Buttons 62 66 73 80

 • 1 (E-Book)

  (e-Book)

  e-Book electronicbook

  , , , , , ,

  ,

  10

  1) (Textbooks)

  1

  ( Desktop Author)

 • 2) (Talking Book1)

  3) (static Picture Books) (static picture) (cropping) (Linking information)

  4) (Moving Picture Books) (Video Clips) (FilmsClips) (Text Information)

  5) (Multimedia) (Visual Media) (Audio Media)

  6) (Polymedia books)

  2

  ( Desktop Author)

 • 7) ( Hypermedia Book) (Internal Information Linking) ( Branching Programmed Instruction) (External or Information Sources)

  8) ( Intelligent Electronic Books) ()

  9) ( Telemedia Electronic Books)

  Hypermedia Electronic Books ( Online Information Sourcess)

  10) (Cyberspace books)

  (e-Book)

  1. ()2.

  3. 4. (update)

  5. (links)

  6.

  3

  ( Desktop Author)

 • 7.

  8. 9.

  (print)10. 1 1

  ()

  11. () handy drive CD

  1.

  1.1

  1.2 1.3 , ,

  1.4

  1.5

  1.6 1.7

  1.8

  1.9

  1.10

  4

  ( Desktop Author)

 • 1.11

  2.

  2.1

  2.2 2.3

  2.4

  2.5

  (E-book Construction)

  1. (Front Cover)

  2. (Introduction)

  3. (Contents)

  4. (Pages Contents)

  - (Page Number)- (Texts)- (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff- (Sounds) .mp3, .wav, .midi

  5

  ( Desktop Author)

 • - (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi- (Links)

  5. (Reference) 6. (Index)

  7. (Back Cover)

  1. . . : http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/08/25/entry-12. http://th.wikipedia.org/wiki/3. : https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcST5UpBb5w75mlV-Mffk1lNFkGgj-n1991_BPT57qRumlLoBMIooQ- See more at: http://www.anantasook.com/electronic-book-innovation-for-learning/#sthash.iSsucKHJ.dpuf

  6

  ( Desktop Author)

 • Desktop Author Desktop Author 2

  1. Icon 2. Start ----> All Program ----> Desktop Author ----> Desktop Author

  1. All Program

  7

  2 Desktop Author

  ( Desktop Author)

 • 2. Desktop Author

  3. Desktop Author

  8

  ( Desktop Author)

 • 3.

  Desktop Author

  1. New 2. Open 3. Save 4. Page (Preview) 5. Package (EXE) .EXE 6. Package (DNL) .DNL

  7. Package (DRM)

  .DRM

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  9

  ( Desktop Author)

 • 8. Package (SCR) Screen Saver 9. Publish DNL 10. Upload Upload 11. Multimedia

  .swf, .wma, .wav 12. Eazyform Object 13. Refresh Refresh 14. Properties 15. Template 16. Buttons

  Tools

  5 1 Page

  ( Add Page )

  ( Delete Page)

  ( Move Page )

  ( Copy Page )

  ( Previous Page )

  ( Next Page )

  ( Goto Page )

  10

  ( Desktop Author)

 • 2 Insert

  ( Insert Box )

  ( Insert Image)

  ( Insert Text )

  ( Insert Editable Text )

  (Insert Editable Image)

  ( Popup Image ) Text Block

  (Insert Multimedia)

  3 Edit

  ( Undo )

  ( Redo)

  ( Cut )

  ( Copy )

  ( Paste )

  ( Delete )

  11

  ( Desktop Author)

 • 4 Change

  ( Change Scale )

  ( Change Link)

  ( Change Position )

  ( Change Image )

  ( Edit Image ) Image Editor

  5 Colour

  ( Border Colour )

  ( Fill Colour )

  ( Send to top )

  ( Up one layer )

  ( Down one layer )

  ( Send to buttom )

  ( Align left )

  ( Align right )

  ( Align center vertical )

  ( Align top )

  12

  ( Change Transparency )

  ( Desktop Author)

 • ( Align Buttom )

  ( Align center horizontal )

  ( Distribute Width )

  ( Distribute Height )

  13

  ( Desktop Author)

 • 1. Desktop Author New File ---> New

  2. Properties E Book

  14

  3 (Book Properties)

  ( Desktop Author)

 • (Book Properties)

  Book Properties 1. Width : 2. Height : 3. Border Color : No Border 4. Paper Colour : 5. Mask Colour : 6. Background Colour : 7. Character Set : THAI8. Text default left : 9. Text default top : 10. Text default height :

  123

  456789101112131415

  1617181920222223242526272829

  15

  ( Desktop Author)

 • 11. Text default width : 12. Start with tooltip auto update : 13. Autostart : 14. Start with background windows : 15. Disable Print Function : print e-book 16. Page Turn : 17. Fly speed : 18. Start Status : 19. DWB Goto : style 20. Default Unicode Value : Unicode 21. With/Without Password : password 22. Book Password : password 23. Book Backup Files : back up 24. Disable Send Mail Function : E-mail25. Disable Save As Function : 26. Book Tranparency : 27. Book DRM : 28. Book Email : E-mail 29. Book Multimedia : ( version Windows Media

  Player )

  16

  ( Desktop Author)

 • 1. Desktop Author New File ---> New

  2. Properties E Book OK

  OK

  17

  4

  ( Desktop Author)

 • 3. Width : 700 pixels 350

  18

  ( Desktop Author)

 • 4. Buttons Dividers

  5. 2 BMP JPG

  1. Buttons

  2. Dividers

  19

  ( Desktop Author)

 • 6. JPG Use

  7.

  1. JPG

  2. Use

  20

  ( Desktop Author)

 • 8.

  21

  ( Desktop Author)

 • 1. Desktop Author New

  2. Insert

  Insert

  New

  22202 2 Desktop Author

  22

  5

  ( Desktop Author)

 • 3. View Menu

  4.

  4 View Menu

  Large Icons

  Extra Large Icons

  Medium Icons

  Small Icons

  23

  ( Desktop Author)

 • 5. Open

  6.

  6

  1.

  2. Open

  24

  ( Desktop Author)

 • 7. Tools Book Transparency

  8. Book Transparency

  8

  2. Book Transparency

  1. Tools

  25

  ( Desktop Author)

 • 9. Eazy Cover Shape With Transparency

  10. OK

  101

  11

  11

  1. Eazy Cover Shape With Transparency

  2. Select

  2. OK

  1.

  26

  ( Desktop Author)

 • 11. OK

  12.

  12 OK

  27

  ( Desktop Author)

 • 13.

  14. Save

  28

  ( Desktop Author)

 • ( ) 1.

  1. Desktop Author New

  2. Status Page: 1 of 1 1

  Status Page: 1 of 1 1

  New

  29

  6

  ( Desktop Author)

 • 3 Page + (Add Page)

  4. Status Page: 2 of 2

  2 3 4 5

  + (Add Page)

  Status Page: 2 of 2 2

  30

  ( Desktop Author)

 • 2. 1. Status Page: 3 of 3 3 3

  2. Page (Move Page)

  (Move Page)

  31

  ( Desktop Author)

 • 3. Move Page 1 OK

  4. 3 1 Status Page: 3 of 3 1 of 3

  1. 1

  2. OK

  32

  ( Desktop Author)

 • 3. 1. Status Page: 3 of 3 3 2

  33

  ( Desktop Author)

 • 2. Page - (Delete Page)

  3. Delete Page OK

  - (Delete Page)

  OK

  34

  ( Desktop Author)

 • 3. 1. Insert Insert Box

  z

  2. OK

  Insert Box

  1.

  2. OK

  35

  ( Desktop Author)

 • 3.

  36

  ( Desktop Author)

 • 1.

  1. Desktop Author New

  2. Page + (Add Page)

  + (Add Page)

  New

  37

  7

  ( Desktop Author)

 • 3. Previous Page () Next Page ()

  4. Insert Text

  Insert Text

  2. Next Page ()

  1. Previous Page ()

  38

  ( Desktop Author)

 • 5. Text Editor

  6. Unicode

  Unicode

  39

  ( Desktop Author)

 • 7. OK

  8.

  2. OK

  1.

  40

  ( Desktop Author)

 • 9. Text Editor

  1. Bold 2. Italic 3. UnderLine 4. Strikethru 5. Align Left 6. Center 7. Align Right 8. Justify 9. Bullets 10. Font 11. ForeColor 12. ??

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  24 25

  41

  ( Desktop Author)

 • 13. 14. Cut 15. Copy 16. Paste 17. Decrease Indent 18. Increase Indent 19. Select All 20. Undo 21. Redo 22.