21
Πώς θα είναι η επιστημονική υποστήριξη στο ποδόσφαιρο στο μέλλον; Είμαστε έτοιμοι; Γιώργος Νάσσης, PhD

Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Πώς θα είναι η επιστημονική υποστήριξη στο ποδόσφαιρο στο μέλλον;

Είμαστε έτοιμοι;

Γιώργος Νάσσης, PhD

Page 2: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Ποιά είναι η πρόκληση;

• Να βελτιώσουμε την απόδοση χωρίς να αυξήσουμε τον κίνδυνο μυικού τραυματισμού και κόπωσης

What we need? 1)Training (load) monitoring

2)An injury “prediction” model 3)Training methods to speed up

adaptations to training

Page 3: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Training load and injuries in team sports

Gabbett et al., 2010

Page 4: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Θα πρέπει δηλαδή να σταματήσουμε την

προπόνηση?

• Ασφαλώς όχι!

• Μάλλον πρέπει να προπονούμαστε εξυπνότερα και αποτελεσματικότερα

Page 5: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Is training causing injuries or is protecting

from injuries?

Gabbett. Br J Sports Med, 2016

Hard and appropriate training offers a protective effect due to its effect on

fitness

Page 6: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Πως θα βελτιώσουμε την φυσική κατάσταση

Μερικά παραδείγματα

• Make better use of the transition period

• Implement blocks of intensified training

Page 7: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Performance Development

Excellence in Football Project - George

Sprint: 3-7% decline Endurance: 10-28% decline

Page 8: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Προπόνηση υψηλής έντασης

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

PRE POST

Km

/h

MAS

SSG&HIT

TRAD

28

29

30

31

32

33

34

35

36

PRE POST

cm

CMJ

CMJ

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

PRE POST

seco

nd

s -

s

COD - R

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

PRE POST

seco

nd

s -

s

COD - L

*

* p < 0.05

Endurance Agility

Paul et al, under review

Take home message 1)Intensified training is feasible in our set-up

2)This training may lead to greater improvements in endurance

Page 9: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Προπονητικό φορτίο και τραυματισμοί

Αλήθεια, μετράμε ό,τι νομίζουμε ότι μετράμε

Page 10: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Η χρήση του RPE

Do highly-trained football players become

“fatigued”?

Either elite players pace themselves or the tools

we use to capture fatigue & load are not sensitive

enough

Page 11: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Tucker 2009

The Central Governor Model of Exercise Regulation and RPE regulation

Page 12: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο
Page 13: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Nassis, Brito, Dvorak, Chalabi, Racinais, under review

Physical performance as a function of environmental heat stress

Low intensity

(r=0.36, p<0.05)

High intensity

(r=-0.28, p<0.05)

Medium intensity

(r=-0.01, NS)

0

10

20

30

40

50

60

70

10 15 20 25 30 35

Dis

tan

ce

co

ve

red

pe

r m

in (

m)

WBGT (º)

HEAT

Page 14: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Summary of results

Variable Index Finding

Nature of game TD, active match time, # cards

Physical performance

HI, number of sprints

Peak speed

Technical performance

Number of passes

Rate of successful passes

Page 15: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Το κονφούζιο συνεχίζεται!

Page 16: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Future challenges-How to measure the outcome of training?

Page 17: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

The future of the game

EPL website

28% increase

Page 18: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Νέες τεχνολογίες Ποιο ειναι το μέλλον

Akenhead et al (under review)

Page 19: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

How to deal with big data?

INTEGRATE THE BIG DATA AND PROVIDE MEANINFUL RESULTS TO MANAGERS AND COACHES

FOR BETTER DECISION MAKING

Page 20: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

An integrated data management system in

high level football

Page 21: Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ... · 2017-03-07 · Πώς θα είναι η επισημονική ποσήριξη σ ο ποδόσφαιρο

Examples of predictive analytics