דו"ח אפיון  שם הפרויקט :  כרטיס רשת Fast Ethernet עם ממשק Utopia מגישים : תומר שצברגר

 • View
  38

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • - " : Fast Ethernet Utopia

  : :

 • : ...................................................3 .........................................4 ...........................................5 ........................................................7 .................................8 ...........................................9 ...........................................12 .................................................13 .................................................14

 • : -High-Tech . -Ethernet . "Fast Ethernet" , Giga & 10 Giga . Utopia, Fast Ethernet, PC ( PCI BUS ). .

 • : ( ETHERNET ). . ETHERNET , UTOPIA - PCI. VHDL. , : . Data sheets . : ORCAD, RENOIR, MAXPLUS .

 • : : - .FAST ETHERNET (10/100 Mb ) - ( PC ) .PCI BUS - .UTOPIA - : ETHERNET PC ETHERNET UTOPIA UTOPIA PC

 • : - 3.3V - : .plx9054, lsi80225 5V- : lsi80c300.

  - 25MHZ 33MHZ

 • - FPGA .

 • : . " .

  :

  : 80c300 ( LSI ) : ETHERNET CONTROLLER : 5V : 25 MHz : 128 ( PQFP)

 • : 80225 ( LSI) : ETHERNET Physical Layer Device ( PHY ) : 3.3v ( 5v tolerant ) : 25 MHz : 44 ( SEEQ) : pci9054 ( PLX ) : pci ( pci bridge ) : 5v : 33 MHz : 176 ) (PQFP

 • : EPF10K100EQC240-1 ( ALTERA) : FPGA : 3.3v ( 5v tolerant ) :33 MHz : 240 ) (PQFP : - UTOPIA - - PCI Bus - ETHERNET Bus ( RJ45 ) - Magnetics RJ45 PHY - ) FIFOs - FPGA )

 • : -FPGA , - . , ( ) .

 • : , . . + . pin to pin ORCAD. .

 • :25/12/01 - " .05/01/02 - ( ), ETHERNET.12/01/02 - - PCI. 19/01/02 - FPGA - .UTOPIA 26/01/02 - - ORCAD.

 • 09/02/02 - netlist ( ) .

  23/02/02 - .

  01/03/02 - .- . - .VHDL

  01/04/02 - .

  01/05/02 - VHDL + .

  01/08/02 - debugging .