รายงาน HIA เล่ม ๒ : แหล่งอาหารบางปะกงช่วงกลาง กับ นิคมอุตสาหกรรม และโครงการท่าเรือ

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HIA : . . .

Transcript

 • 2

 • 5 2/2555

 • ...

  522,456

 • ....... ...

  53

  ()

  ()

  ()

  5

 • 5 1

  (.)

  3 88/39 .4 . . . . 11000

  346 . . 1

  10800 02-587-1377

  1 2555 1,000

  1

 • ........

  .5

  2

 • 3(:http://www.smilefine.com/travel/--10916.html)

 • 4

  1

  2

  3

  4

  5-6

  7-8

  9-10

  11-12

  13-14

  15-16

  17-18

  19-20

  21-22

  ... 23-24

 • :

  50%

  30,000 / 500 /

  (:12,2554)

  5

 • :

  6

 • 3

  12

  20

  pH

  7-8.5

  21

  3

  71

  7

 • 40

  10%

  4153,000

  2

  110

  -

  (

  )(

  )

  20

  6

  8(:(..2553-2557))

  (:)

 • ...

  (

  )

  50%

  /

  9

 • 1:

  2:

  3: 3 4:

  5: *

  *:

  5-6

  10

 • 1

  151

  7

  1,383*

  47,215 *

  1,500

  800

  10 20 13

  3

  50%

  102,195

  (2554)

  2,500

  1

  8

  50%

  60%

  11 (*:http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/main.php)

 • /

  (ContactFarming)()

  ()

  *

  1012

  100

  2,500 20

  2,500

  8

  12.

  (8pt.)

  36.

  (

  30pt.)

  3-4

  ,

  ,

  3-4

  12

 • 13

  TFD

 • 100

  ..2517

  ..2532153

  20,861.24

  400

  ..25361,848,4281,805,799

  ..2540

  ..2541250,,,,

  ..2543

  ..2548-TFD

  ..2550135

  ..25526.744,00040

  ..2553 2

  ..2555-11.20-30 - 13 ...

  -

  -19-.()

  14

  ..2499

  ..250820..3..

 • ..253220,861.24405

  2

  (.)

  (:)

  2

  1.(GeneralIndustrialZone:GIZ)

  2.(ExportProcessingZone:EPZ)

  (:172554217627http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPVEUzTVR

  BMU5BPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1TMHhNQzB4Tnc9PQ==)

  3(

  )

  .421524

  6 *

  2*

  15

  1 ?

 • 1.

  2.

  3.

  (:http://www.md.go.th/marine_knowledge/e-harbour.php)

  1000..(EIA

  1000..)66

  35.466

  180

  4,0005,00050-70TT8.16

  8.57MetalSheet15.46T11.43814

  T11.43662

  2524

  4-5

  (EasternSeaboardDevelopmentProgram)

  ..2531421..25451,379682

  2549255336

  InternationalAgencyforResearchonCancer(IARC)50

  1834

  (:)

  (:)

  ...

  2*

  *

  16

  ...

 • 84

  (.)

  2553

  2553

  57

  17:http://savebangkhla.wordpress.com

 • ..2552

  ...

  18

  oknation.net 15/10/55

  ...

 • -,,

  -

  -

  -,

  -

  -50

  -

  -10-15

  -

  -

  -

  -

  -

  19

 • 20

 • ?

  1.

  61

  ...

  ...

  ...

  ...

  1

  ...

  1

  2. CHIA (Community Health Impact Assesment)

  ...CHIA

  3

  ....

  ...

  3.

  KM (Knowledge Management)

  (.)

  2

  4.

  5. HIA

  6. HIA

  PEER

  21

 • ?

  ...

  ....

  ...

  ...

  ...

  ()

  ()

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  !

  ...

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ...

  ...

  22

 • ...

  1,000 . EIA 1,000 .

  Switzerland

  23

 • 5...

  6

  ...

  ...

  2

  5

  24

  ... ...