Ice Breaking' - 10 minit. Perkenalan diri dan perbincangan kumpulan — 10 minit Permainan 'Station

Embed Size (px)

Text of Ice Breaking' - 10 minit. Perkenalan diri dan perbincangan kumpulan — 10 minit Permainan 'Station

123456789101112