ברקע: סכרת מסוג II, ידועה 20 שנה, אינה מאוזנת היטב מחלת לב איסכמית, עברה אוטם שריר הלב לפני 5 שנים עישון של חפיסת סיגריות ליום מזה 40 שנה בחודשים האחרונים

Embed Size (px)

Text of ברקע: סכרת מסוג II, ידועה 20 שנה, אינה מאוזנת היטב מחלת לב...

  • Slide 1

: II, 20 , , 5 40 , . 7 " - 3 . .., 65 Slide 2 Approach to the adult with edema Ilan Krause Dept. of Medicine E Rabin Medical Center, Beilinson Hospital Slide 3 Palpable swelling produced by expansion of the interstitial fluid volume several litersThe expansion takes several liters before overt manifestations of edema (i.e. weight gain of several kg.) Massive and generalized edema = Anasarca Edema Slide 4 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2 Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G. Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Lymphatic obstruction or interstitial oncotic pressure A. Postmastectomy B. Nodal enlargement due to malignancy C. Hypothyroidism D. Malignant ascites Slide 5 Ernest Henry Starling 1866 - 1927 Slide 6 PATHOPHYSIOLOGY Alteration in capillary hemodynamics movement of fluid from vascular space into the interstitium. increased capillary hydrostatic pressure Slide 7 Ernest Henry Starling 1866 - 1927 Slide 8 PATHOPHYSIOLOGY Alteration in capillary hemodynamics movement of fluid from vascular space into the interstitium. decreased capillary oncotic pressure increased capillary hydrostatic pressure Slide 9 Ernest Henry Starling 1866 - 1927 Slide 10 PATHOPHYSIOLOGY Alteration in capillary hemodynamics movement of fluid from vascular space into the interstitium. increased capillary hydrostatic pressure decreased capillary oncotic pressure increased capillary permeability Slide 11 The three most important causes of edema Right-sided heart failure Nephrotic-range proteinuria Cirrhosis Slide 12 Right Heart Failure Increased venous pressure behind the right side of the heart increased capillary hydrostatic pressure Congested jugular veins Enlarged & tender liver Peripheral edema Anasarca Shortness of breath Slide 13 Cirrhosis Increased venous pressure below the diseased liver Ascites edema in the lower extremities. Signs of portal hypertension (distended abdominal wall veins & splenomegaly) Primary liver disease vs. Cardiac cirrhosis Slide 14 Nephrotic syndrome Heavy proteinuria (> 3.0 g/day) Hypoalbuminemia Hyperlipidemia Peripheral edema Slide 15 Edema in Nephrotic syndrome 2 factors: 1.sodium retention due to underlying renal disease 2.diminished transcapillary oncotic pressure gradient Typically- periorbital and peripheral edema, occasionally also ascites Slide 16 Other causes of Edema Slide 17 Venous insufficiency limited to the lower extremities may be unilateral postphlebitic syndrome poor response to diuretics Slide 18 Drug-induced edema NSAIDs Antihypertensive agents Calcium channel antagonists Minoxidil Hydralazine Clonidine Methyldopa Glucocorticoids Anabolic steroids Estrogens Progestins Cyclosporine Growth hormone Interleukin 2 Slide 19 Premenstrual edema Retention of water and increase in weight which occurs during or preceding menstruation. The etiology is poorly understood The edema tends to be generalized, and resolves during a diuresis that occurs with the onset of menses. Slide 20 Idiopathic edema Young women (usually obese) No cardiac, hepatic, or renal disease Periodic episodes of edema (unrelated to menstrual cycle) Orthostatic retention of sodium and water Frequently accompanied by abdominal distention Pathogenesis- unknown (capillary leak? diuretic-induced edema?) Treatment: low-sodium diet stop diuretic therapy Slide 21 Nonpitting edema Lymphedema Pretibial myxedema Post mastectomy Lymphatic disease Malignancy Infection thyroid diseases Slide 22 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Lymphatic obstruction or interstitial oncotic pressure A. Postmastectomy B. Nodal enlargement due to malignancy C. Hypothyroidism D. Malignant ascites Slide 23 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Slide 24 Increased capillary hydrostatic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction Slide 25 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Lymphatic obstruction or interstitial oncotic pressure A. Postmastectomy B. Nodal enlargement due to malignancy C. Hypothyroidism D. Malignant ascites Slide 26 Clinical conditions associated with the development of edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Slide 27 Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Slide 28 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Lymphatic obstruction or interstitial oncotic pressure A. Postmastectomy B. Nodal enlargement due to malignancy C. Hypothyroidism D. Malignant ascites Slide 29 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G. Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Slide 30 Increased capillary permeability A. Idiopathic edema B. Burns C. Trauma D. Inflammation or sepsis E. Allergic reactions, F. Diabetes mellitus G. Interleukin-2 therapy H. Malignant ascites Slide 31 Clinical conditions associated with the development of edema Increased capillary hydraulic pressure A. Increased plasma volume due to renal Na+ retention 1. Heart failure, including cor pulmonale 2. Primary renal sodium retention a. Renal disease, including nephrotic syndrome b. Drugs: minoxidil, NSAIDS, estrogens c. Early hepatic cirrhosis 3. Pregnancy and premenstrual edema B. Venous obstruction 1. Cirrhosis or hepatic venous obstruction 2. Local venous obstruction C. Decreased arteriolar resistance 1. Calcium channel blockers 2. Idiopathic edema Hypoalbuminemia A. Protein loss 1. Nephrotic syndrome 2. Protein-losing enteropathy B. Reduced albumin synthesis 1. Liver disease 2. Malnutrition Increased capillary permea