Click here to load reader

第九章 JSTL 基础知识

 • View
  145

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

第九章 JSTL 基础知识. JSTL 的全名为 JavaServerPages Standard Tag Library ,即 JSP 标准标签库,它是由 Apache 基金组织的 jakarta 小组开发维护的,其主要功能是为 JSP Web 开发人员提供一个标准通用的标签库。开发人员可以利用这些标签取代 JSP 页面上的 Java 代码,从而提高程序的可读性、降低程序的维护难度。. 9.1 JSTL 简介. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 第九章 JSTL 基础知识

 • JSTLJSTLJavaServerPages Standard Tag LibraryJSPApachejakartaJSP WebJSPJava

 • 9.1 JSTLJSTLJSPJSPJSTLXMLJSTLJSTLXMLXMLXML

 • 9.2 JSTLJSTLJSTLJSTLJSTL

 • 9.3 JSTLURLJSPtaglib

 • 9.3.1 JSPoutJSPdefault value

 • 9.3.2 JSPJavaBeanJSP

 • 9.3.3

  varNamescope

 • 9.3.4 JSPif

 • 9.3.5

 • 9.3.6 ListArrayListLinkedListsetVectorMap

 • 9.3.7 JSTL

 • 9.3.8 JSPJSPWebWebWeb

 • 9.3.9 JSPresponse

 • 9.3.10 URL

 • 9.3.11

 • 9.3.12 JSPJavacatch

 • 9.4 JSPJSTLJSTLJSTL

 • 9.4.1

 • 9.4.2 , SQL

 • 9.4.3

 • 9.4.4 PreparedStatementPreparedStatementselect * from stores where stor_id=?SQLJSTL

 • 9.4.5

  typetimedatetimestamp

 • 9.4.6 JSTLJSTL

 • 9.5 XMLJavaSAXDOMAPIXMLJSTLXMLXMLAPIJSTLXML

 • 9.5.1 XML

 • 9.5.2 XMLXML

 • 9.5.3 XML

 • 9.5.4 XPathXMLXPath

 • 9.5.5 XPath

 • 9.5.6 XML

 • 9.6 XMLJSTL

 • 9.6.1 JSTLJSTLLocal

 • 9.6.2 JSTL

 • 9.6.3 JSTL

 • 9.6.4 JSTLJSTLJSP

 • 9.7 JSTLtldWEB-INFO/JSP

 • 9.8 JSTLJSTLXMLJSTL