יחסי הגומלין בין מערכת טכנולוגית לניהול תכנים ולמידה (LCMS) על דרכי הערכה בקורסים מקוונים – מחקר פעולה

  • View
    39

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

על פי עבודת דוקטורט באוניברסיטת בר אילן

Transcript

( )LCMS

" , eyaliat@gmail.com

- , , .)2002 ,(Greenberg

- : , ," , , . / - - %08 )3002 ,. (Allen & Seaman"

: : , , : , , : , , , : , , , , , . ."

71 - 8 - 01 : , 002

"

-

"

. - , , . - , , ... . : , , , . . . - . "

4 - ? ? - ? ? : - -

"

: '--' - . - ?

. , - -. --, ."

" , , . . , . , . . , " "

; - .

?

-. . : , , , . , , , : , , ; ; . " .

...

"

. . . - ?

. : (-)LMS , , , , , , , , .

. : , , , , ."

?LMS

"

-LMS : . . : . , .... . ? ? ? . : . , , , , - . - , "" . , , ."

LMS , : ; , ; .

"

, .

.

.

, , . : , , , , .

, , .

. , . . "

"

"

- : , , . : , , , . . , . , .

"

- . , . , . . , : , . ."

- . . , . - . . : . LMS "":, , ."

, :

"

, . . , ."

LMS , . , . , ,

.

."

!! ? eyaliat@gmail.com

"

"