درباره Lean Startup Machine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

لین استارتاپ ماشین رخدادی سه روزه برای تبدیل ایده شما به یک استارتاپ با استفاده از متدولوژی نوپای ناب

Text of درباره Lean Startup Machine

  • 1. LeanStartupMachine.ir

2. ) (LeanStartup . : - - - 3. . . . 4. 5. - - - 6. 7. Lean Startup Machine . . )(HBS LeanStartupMachine . . . 8foldLabs 8. 9. LeanStartupMachine.ir