โปรแกรม Microsoft word 3

  • View
    267

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 1 Word 2010 1. > > 2.

2. 2 3. 5 5 4. 3. 3 1. 5 5 2. 4. 4 1. 2 2. 3. > > 5. 5 4. 6. 6 1. enter enter 2. > > > 7. 7 3. > > > 8. 8 4. 5. 9. 9 6. 1 10. 10 1. 4 2. 1 2 3 4 5 3. > > > 4. 11. 11 5. > 6. 1 7. 4 8. > > 12. 12 9. 10. 13. 13 1. 1 2 3 4 2. 3 4 3. 3 4 4. > 14. 14 5. 3 4 6. 15. 15 7. 2,3,4 1 8.00 . 16.30 . 2 3 4 8. 9. 1 2 10. 16. 16 11. 17. 17 1. > > 2. 18. 18 3. > > > 4. 19. 19 20. 20 MS Word 1. .. 2. > > 21. 21 3. 4. (ABOVE) C3 : D3 (C3 C 3, D3 D 3) 5. 6. 2 .. 7. 22. 22 8. AVERAGE 23. 23 1. - 20 24 35 2. (-) 3. > > 24. 24 4. - 5. 6. - 25. 25 7. 1. - 20 24 35 2. 3. > > 26. 26 4. 5. > 6. 7. > 27. 27 8. 80 50 120 1. 28. 28 2. > > 3. 4. 29. 29 5. 6.