Приложение к журналу moda №4-1986 лист а

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • sTRlHovA pRiLoHA su

  dz 2V slNa tejto strane strihovaj prilohy nijdete strihy dvadsaf modelov, ktr s v isl ztroluholnikom. Strihy s mdt v iednotnfch kfkfh vetkostiach vfku potaw164m 17Ocm. drm vm t rd vyrihnutim dielov z tkaniny rozlhery strihuskontrolova{ upravif dl vlastnfch miel, im dliku iivtika, rk sk.lh strihovoj prilohy je rzdl desa{ sti, }fir s z ismmi (, , ,D,E,F,G, . l, J). Prvfch t strihov ie nakreslenfch ir linkou, druhrich if r linkou. tdielov ich isli, ako aj druh lik jdt zmih, V legende kidh strihu jed5 i vel'kos{ strih. Nezabudnite dieloch zit' smer nite.Strihy obkreslujte hd alebo inf priesvitnf ir, pripadne ich zt baliacipapier radielkom.

  866 Dims kabritik ponovkyVel'kost: 170146 (horny objem92 cm, 100 m)Spotreba materidlu: l4o./180m - kabatik,'llK}/'l0 m- ponovkytik:'l. prednty' die|2. zadnti,diel3. vrecko4, podloienie5. manzetaponov:6. prednt/ diet7. zadni diel8. psik

  Boz aty s ikfm kabri-tikomVelkost': 164/42 (hrf !m84 cm, boky 92 cm)Spotreba materi5lu: 2/l3cm slotera. 130/140 cm ikdlzka sukne 75 cm, dlika ramie-k 64 cm, irk 'l m'l. sukfia rdh aj zdh

  dielU2. iivtik zdh dielu3. iivtik rdh dielu4. Sk5. prednf diel kabtika6. zadnt/ diel kabtika

  868 Dvoidielna l tVelkost: 170148 (hri diel 96m, 104 cm)Spotreba materi6!u: 30/150cm vlna. 0/150 cm ik, -pchvky, dlika sukne 76 cm1. prednV ' zadnf diei sukne2. raklv. pr(]dnf diel &;abtika4. ed!o, r]t dielu. zd d|l0 -edio zdh dielu7. mt8. naplecnik9. opasok kabiitika

  10. piisik Sk'l 'l. glir'l2, dli (ik)

  D 8619 lzk s ikfmgollaromVel'kost': 164/z (hr!, objem88 cm. 96 m)Spotreba materi6lu: 1/0cm, 50/90 m ik

  , 'l. zadni diel2. prednt/ diel3, rk

  -4. manieta5- opasok6. zadn! diel goliera7. prednf diel goliera8. stiik

  8'!5 Dsk didi!q

  \l+l

  1

  \I,lt

  ,

  lJ1l_

  ,5

  kil{

  F+---;--_*t

  ffi{

 • atYVel'kos,t: 164/52 (hornY objem104 m, boky 1 12 cm)Spotreba mtril: 14/23Kabat;k:1. Fravi rd diel2. |'aw predni diel. zadn! diel4. pod|ouenie5. rukavSuka:6, prednti diel7. zadnf diel8. psik

  F 862 Dmsk dvoidilne5atyVelkost: 170/Z (hi objem88 m, 96 m)Spotreba materialU: 14/24cm, d[2ka Sukne mKabtik:1. stredna S{ rdh dielu2. st rdh dielu. stredna st zdh dielu4. 5 st' zdh dielu5. rh,/ k5v6. Spodni rukavSukfta:7" rdf diel8. zadnf diel9. sik

  G 8627 vlnen9 kostimVe[kos{: 'l70146 (horny objem92 m. boky 10 cm)Spotreba mtrilu: 25/15cm. 150/140 cm podivka, vy-h. dlika sukne 76 cmdtk diely kabtika strbhat podra dielov 3 7. s ur-lm podloienia rdh dielu,ktr je zkrsl strihu1- zadnly' diel sukne2. predn.l,diel sukne. prednf diel kabtika4, psik sukne5. golier6. dli7. zadni diel kabtika

  8645 Dmsk lzkVefkost: 164/54 (hr obiem108 cm. boky 116 m)Spotreba materialu: 90/24 m1. prednf diel2. sedlo rdh zdh

  dielU3. zadnty' diel4. golier5. patka6. rk

  I 8645 D5msk skVefkos{: 164/54 (hrf objem108 cm. boky 116 m)Spotreba mtril: 14/l7m1. predni zadnf diel2. sik

  J 864 Sk lzkVetkos{: 1852 (hri obiem104 m, boky 112 cm)Spotreba mtrid|U:'!(/150m - sukfia, 250/90 m bl0zka

  1. zadni diel sukne2. rdf diel sukne3. sik4. zadnf diel bl0z5- mi6. tk vrecka7. rd,/ diel

  .8. rukiiv9. sed|o

  10. glir11. stojsik goliera12, rk

  {llol

  1

  ffiffi+

  gJ]=.

  .l|

  l

  tlt8a**