ฟอกเงิน- Money laundering

Embed Size (px)

Text of ฟอกเงิน- Money laundering

(Money Laundering)

2 150 FTA 2545 152 31,720 6,199 7,820 1,070 5,056 25,596

81.0 2538 27,689 23.9 20 2.7 2525 20,658 2,406 10,329 7,923 300,000-500,000 2 2539 Schneider Erste Vito Tanzi

6 Vito Tanzi John Carry

27 2543 21 2542 7 (.) . 7 2545 . 3 6 2536-2538 600,000-800,000 8-13 GDP 2543 5 23,500 10-15

47,000-70,500

(Stage)

3 ( 2540, 12-14) 1 (Placement) 2 (Layering) / 3 (Integration)

6 1. 2. 3.

4. 5. 6. 1.

(Black Market) 2 ( , 2538: 124) 1. 2. 4 2. (Invoice) .. (Letter of Credit) 3. 4.

5. 6.

:: 2535 Cayman Island 550 32,000 400,000

(British Vergin Island) 6,000 (Broker)

2530 300,000 FATF 2539 FATF Ad Hoc Group 2538 500,00 4,375 13 AUSTRAC (Australian Transaction Report and Analysis Center) 1,000-4,500 2546 200,000 10,000 10,000 (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN)

2531 (Vienna Convention) 168 1 (Council of Europe) (Basel Committee Statement) 7 G7 APG (Asia Pacific Group on Money Laundering) 25 2540 FATF 20 2546 8 1. 2.

3. 4. ( ) 5. 6. 7. 8.

1. : 2. :

3. : 4. : 5. :

1

1. 3 .. 2542

2. .. 1988 (Vienna Convention) ..1988 (Confistation) (Extradition) (Mutual Legal Assistance) (Transfer of Proceedings) (Controlled Delivery) (Money Laundering) ..1988 3. 3 2542 8 1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8)

2

1.

2001 World Trade 11 2001 e-mail 2.

1. Customs Act 1901 2. 2) Proceed of Crime Act 1987

3.

4.

Telecommunication Act 1991 FTR Act 1988 Austrac

3 . .

2542 1.

. . 2542 1.1

. . 1988 1988

1.2

1988 1.3 1.4

1.5

2 . . 2542 2.11) 1.

.. 1988

2.

3.

4. 5.

2)

1. 2.

3. 2.21) 1.

2. 3. 4. 5. 2) 1.

2.

3. 2.3 1) 1. 2. 3. 2) 1.

2.

4

1. 1.1 1.) 8 2) .. 2542 3 8 - 200 - 4 -

- 5

1.2

2542-2544 2.

(1) (2)