ข้อสอบ O-Net ม.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2550

 • View
  374

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • () 06

  1 .. 2551 14.30 - 17.30 .-................................................................. ....................................................................................................... ............................................

  1. 3 : 1 2 3

  2. 4 150 ( 46 ) 2 300 3. - 4. -

  2B

  5. 2B ()

  6. 7. 2 30

  ()

  3

  21 3 4

  1 2 3 4

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  2

  1 : 1 - 501.

  1. 2. 3. 4.

  2. 1. 2. 3. 4.

  3. 1. 2. 3. 4.

  4.

  1. 2. 3. 4.

  5. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  3

  6. " 2 "

  1. 2. 3. 4.

  7. 2 1. 2. 3. 4.

  8. 1. 2. 3. 4.

  9. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  4

  10. ""

  1. 2. 3. 4.

  11. 1. 2. 3. 4.

  12. 1. 2. 3. 4.

  13. 1. 2. 3. 4.

  14. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  5

  15.

  1. 2. 3. 4.

  16. 1. 2. 3. 4.

  17. 1. 100 2. 3. 4.

  18. 30

  1. 2. 3. 4.

  19.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  6

  20. - 5

  1. 2. 3. 4.

  21. 1. 2. 3. 4.

  22. 1. 2. 3. 4.

  23. 20 80% 1. 156 2. 160 3. 166 4. 172

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  7

  24. 1. 2. 3. 4.

  25. 1. 2. 3. 4.

  26. 1. 11 : 9 , 11 : 82. 15 : 13 , 15 : 123. 21 : 19 , 21 : 184. 25 : 23 , 25 : 21

  27. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  8

  28.

  1. 2. 3. 4.

  29. 4 x 100 .1. - - 10 2. 1 33. 90 4. 2 3

  30. 1. 400 2. 200 3. 4.

  31.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  9

  32. 1. 2. 3. 4.

  33. 1. 2. 3. 4.

  34.

  1. 2. 3. 4.

  35.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  10

  36.

  1. 2. 3. 4.

  37. 1. 2. 3. 4.

  38. 1. 2. 3. 4.

  39. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  11

  40. 1. 2. 3. 4.

  41. 58.5 150

  1. 22.0 2. 24.03. 26.0 4. 28.0

  42. 1. 2. 3. 4.

  43. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  12

  44. 1. 21.00 . 2. 3. 4.

  45. 1. 2. 3. 4.

  46. 1. 2. 3. 4.

  47. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  13

  48.

  1. 2. 3. 4.

  49. 1. : 2 : 15 2. : 5 : 12 3. : 6 : 15 4. : 8 : 14

  50.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  14

  2 : 51 - 100

  51. 2

  52. ( Visual Element ) 2 1. 2. 3. 4.

  1. 2.

  3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  15

  53.

  1. ( Winding Lines ) ( Zigzag Lines )

  2. ( Zigzag Lines ) ( Jagged Lines )

  3. ( Straight Lines ) ( Jagged Lines )

  4. ( Curve Line ) ( Straight Lines )

  54.

  1. 2. 3. 4.

  55. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  16

  56. 1. 2. 3. 4.

  57. 1. CLASSIC2. RENAISSANCE3. ROCOCO4. NEO - CLASSIC

  58. ( anatomy ) 1. CLASSIC2. RENAISSANCE3. ROCOCO4. NEO - CLASSIC

  59.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  17

  60. 1. 2. 3. 4.

  61. 21. 2. 3. 4.

  62. Hue1. 2. 3. 4.

  63. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  18

  64. 1. 2. 3. 4.

  65. 1. 2. 3. 4.

  66. 1. 2. 3. 4.

  67. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  19

  68. 1. Clarinet , Tuba , French Horn2. Piccolo , Trombone , Trumpet3. Oboe , Flute , Saxophone4. Violin , Cello , Bassoon

  69.

  1. 2. 3. 4.

  70. 1. 2. 3. 4.

  71. 1. 2. 3. () 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  20

  72. () 1. 2. 3. 4.

  73. 1. Timpani2. Flute3. Guitar4. Harp

  74.

  1. 2. 3. String Quartet in E flat Major , Op. 71 No. 3 by Haydn4. Symphony No. 9 in D minor , Op. 125 by Beethoven

  75. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  21

  76.

  1. 2. 3. 4.

  77. 1. 2. 3. 4.

  78.

  1.

  2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  22

  79. 1. Vivo , p , largo2. Cantabile , pp , andante3. Dolce , p , andantino4. Appassionato , mp , allegretto

  80.

  1. 2. 3. 4.

  81.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  23

  82. 1. 52. 53. 64. 6

  83.

  1. () 2. 3. 4.

  84.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  24

  85. / 1. 2. 3. 4.

  86. 1. 2. 3. 4.

  87. 1. 2. 3. 4.

  88. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  25

  89. 1. 2. 3. 4.

  90. 1. 2. 3. 4.

  91. 1. 2. 3. 4.

  92. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  26

  93. 1. 2. 3. 4.

  94. 1. 2. 3. 4.

  95. 1. 2. 3. 4.

  96. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  27

  97. 1. 2. 3. 4.

  98. 1. 2. 3. 4.

  99. 1. 2. 3. 4.

  100. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  28

  3 : 101 - 150101.

  1. 2. 3. 4.

  102. 1. 2. 3. 4.

  103. 1. 2. 3. 4.

  104. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  29

  105. 1. 2. 3. 4.

  106. 1. 2. 3. 4.

  107. 1. 2. 3. 4.

  108. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  30

  109. 1. 2. 3. 4.

  110. 1. 2. 3. 4.

  111. 1.

  2. 3.

  4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  31

  112. 1. 2. 3. 4.

  113. 1. 2. 3. 4.

  114. 1. 2. 3. 4.

  115.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  32

  116. 1. 2. 3. 4.

  117. 1 1. 2. 3. 4.

  118. 1. (CO)2. (NOx)3. (HC)4. (Pb)

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  33

  119. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2

  120. 3 1. 2. 3. 4.

  121. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  34

  122. 1. 2. 3. 4.

  123. 1. 2. 3. 4.

  124. 1. 2. 3. 4.

  125. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  35

  126. OTOP 1. 2. 3. 4.

  127. (Electronics Commerce) 1. 2. 3. 4.

  128. 1. E-Mail2. E-Banking3. E-Exhibition4. E-Advertising

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  36

  129. 1. E-News2. E-Payment3. E-Learning4. E-Sourcing

  130. 1. 2. 3. 4.

  131. Supermarket 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  37

  132. 1. 2. 3. 4.

  133. " " (Input) 1. 2. 3. 4.

  134. (ASCII) 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  38

  135. " " 1. 2. 3. 4.

  136. 1. , , , 2. , , , 3. , , , 4. , , ,

  137. 1. 2. 3.

  4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  40

  139. 1. 2. 3.

  (RAM)4.

  (ROM)

  140. 1. 2. 3.

  4. (machine-oriented language)

  141. 1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  41

  142.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  42

  143.

  1. 2. 3. 4.

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  43

  144. 1. 2. 3. 4.

  145. 1. Unix , Mac OS , Microsoft Office2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian3. PDA , WWW , Linux , Windows4. BIOS , Symbian , IPX , RAM

  146. 1. CRT2. Dot pitch3. Refresh rate4. Color quality

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  44

  147. 4

  1. A2. B3. C4. D

  A B

  C D

  0

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  45

  148. 4

  1. A2. B3. C4. D

  A 15B 15C 15D 16

  () /

 • 06 1 2551 14.30 - 17.30 .

  46

  149. 1. 2. 3. 1 . 4.