430
1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период од септембра 2018. до септембра 2022. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 1/4

ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

1

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

за период

од септембра 2018. до септембра 2022.

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

1/4

Београд

јун, 2014.

Page 2: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

2

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред....................................... 9ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Први разред ................................................................. 23ИСТОРИЈА – Први разред .............................................................................. 43ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред ..................................................... 47МАТЕМАТИКА – Први разред .......................................................................... 55РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред ................................. 64

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред -Допунска настава .........................................................................................................................70РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред - Додатна настава ..........................................................................................................................71

ЕКОЛОГИЈА – Први разред............................................................................ 72ХЕМИЈА – Први разред................................................................................... 80ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Први разред......................................................... 86ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Први разред................................................... 90РАЧУНОВОДСТВО – Први разред................................................................ 97

РАЧУНОВОДСТВО - Прва година - ДОПУНСКА НАСТАВА ........................................................................................................................................107САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Први разред........ 108

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА - Први разред – Допунска настава .............................................................................................112ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред ...................................................... 113ВЕРСКА НАСТАВА – Први разред ............................................................. 119СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Други разред ................................. 121ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Други разред.............................................................. 133ИСТОРИЈА – Други разред ........................................................................... 148ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред.................................................. 156МАТЕМАТИКА – Други разред................................................................... 164ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разред .......................................................... 169ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Други разред ............................................... 173

Page 3: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

3

РАЧУНОВОДСТВО – Други разред ............................................................ 184РАЧУНОВОДСТВО - Друга година - ДОПУНСКА НАСТАВА.......................................................................................................................................192

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред ..... 194САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред -ДОПУНСКА НАСТАВА..................................................................................201САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред - Додатна настава ...............................................................................................202

ОСНОВИ ФИНАНСИЈА – Други разред..................................................... 204ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА – Други разред ........................................... 212ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ – Други разред .............................................. 216

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ – Други разред - ДОПУНСКА НАСТАВА .................................................................................................................219ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред ............................................ 220ВЕРСКА НАСТАВА – Други разред ........................................................... 226СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Трећи разред ......................................... 229ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Трећи разред.............................................................. 243СОЦИОЛОГИЈА – Трећи разред .................................................................. 256ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разред ................................................. 261МАТЕМАТИКА – Трећи разред................................................................... 269РАЧУНОВОДСТВО – Трећи разред ............................................................ 274

РАЧУНОВОДСТВО - Трећа година - ДОПУНСКА НАСТАВА .......................................................................................................................................278СТАТИСТИКА – Трећи разред..................................................................... 279ПРАВО – Трећи разред .................................................................................. 284ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Трећи разред ................................................ 298

ПОСЛОВНА ФИНАНСИЈЕ – Трећи разред -Допунска настава .......................................................................................................................................302ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Трећи разред .............................................................. 303БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ – Трећи разред............................................. 308

Банкарско пословање - Трећи разред – Допунска настава ............................................................................................................................................311ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Трећи разред ........................................ 312ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разред............................................. 315

Page 4: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

4

ВЕРСКА НАСТАВА – Трећи разред ........................................................... 320СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Четврти разред.............................. 324ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Четврти разред .......................................................... 334ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Четврти разред .............................................. 349МАТЕМАТИКА – Четврти разред ............................................................... 355СТАТИСТИКА – Четврти разред ................................................................. 358ПРАВО – Четврти разред .............................................................................. 365ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Четврти разред ................................................... 378

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ Четврти разред - Припремна настава – МАТУРСКИ ИСПИТ .........................................................................................386JAВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Четврти разред ...................................................... 387

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ- Припремна настава – МАТУРСКИ ИСПИТ ...............................................................................................................................393ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Четврти разред - ДОПУНСКА НАСТАВА ................................................................................................................................394

ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Четврти разред.................... 395БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ – Четврти разред ......................................... 403ОСИГУРАЊЕ – Четврти разред ................................................................... 410

ОСИГУРАЊЕ - Четврти разред – Допунска настава .....................................................................................................................................................414ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред ..................................... 415

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред - Допунска настава............................................................................................................................419ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред-Додатна настава ................................................................................................................................420

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Четврти разред ......................................... 421ВЕРСКА НАСТАВА – Четврти разред ........................................................ 428

Page 5: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

5

[ 1. разред ] Финансијски техничар - ФТ

Ред.

бројПРЕДМЕТ

разредно часовна настава

недељно годишње

Т В Т В1 Српски језик и књижевност 3 111

2 Страни језик 3 111

3 Историја 2 74

4 Физичко васпитање 2 74

5 Математика 3 111

6 Рачунарство и информатика 2 74

7 Екологија 2 74

8 Хемија 2 74

9 Основи економије 2 74

10 Пословна економија 2 74

11 Рачуноводство 1 1 37 37

12 Савремена пословна кореспонденција 1 2 37 74

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 37

Укупно: 24 5 1073

Page 6: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

6

[ 2. разред ] Финансијски техничар - ФТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна наставанастава у

блокунедељно годишње

Т В Т В

1 Српски језик и књижевност 3 108

2 Страни језик 3 108

3 Историја 2 72

4 Физичко васпитање 2 72

5 Математика 3 108

6 Основи економије 2 72

7 Пословна економија 2 72

8 Рачуноводство 1 1 36 36 30

9 Савремена пословна кореспонденција 1 2 36 72

10 Основи финансија 3 108

11 Економска географија 2 72

12 Финансијско пословање 1 1 36 36

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 36

Укупно: 26 4 1080 30

Page 7: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

7

[ 3. разред ] Финансијски техничар - ФТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна настава

настава ублоку

недељно годишње

Т В Т В

1 Српски језик и књижевност 3 108

2 Страни језик 3 108

3 Социологија 2 72

4 Физичко васпитање 2 72

5 Математика 3 108

6 Рачуноводство 1 2 36 72 30

7 Статистика 2 72

8 Право 2 72

9 Пословне финансије 2 72

10 Јавне финансије 2 72

11 Банкарско пословање 2 72

12 Пословна информатика 2 72

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 36

Укупно: 25 4 1044 30

Page 8: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

8

[ 4. разред ] Финансијски техничар - ФТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна настава

настава ублоку

недељно годишње

Т В Т В

1 Српски језик и књижевност 3 99

2 Страни језик 3 99

3 Физичко васпитање 2 66

4 Математика 3 99

5 Статистика 2 66

6 Право 2 66

7 Пословне финансије 2 66

8 Јавне финансије 2 66

9 Девизно и царинско пословање 3 99

10 Банкарско пословање 2 66 30

11 Осигурање 2 66

12 Пословна информатика 2 66

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 33

Укупно: 27 2 957 30

Page 9: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

9

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарству и осигурањуПредмет Српски језик и књижевностРазред првиГодишњи фонд часова 111Недељни фонд часова 3Литература М.Николић:Методика наставе српског језика и књижевност

M. Павловић: Читанкамр Наташа Станковић-Шошо,др Бошко Сувајџић, др Славко Петаковић։ Читанкамр Љиљана Николић, Босиљка Милић: ЧитанкаП. Пјановић: Књижевност и српски језикВ. Ломпар: ГраматикаВиолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез-Иљукић։ ГраматикаД.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писменостиЈ.Деретић:Историја српске књижевностиЖ.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језикаЛектира за први разред,речници лексикони,енциклопедије,интернет

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку1. Увод у проучавање књижевног дела

Уочавање структурекњижевног текста и повезаности сакњижевности са другим уметностима Упознавање књижевнеуметности Упућивање на истраживачкии критички однос према књижевности

13 1 12

Page 10: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети појам и функцију књижевности Знати основне књижевне стилове и епохе Разумети појам књижевног рода и врсте Развити свест о потреби неговањакњижевне културе Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости

фронтални групни индивидуални тандем

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

септембар - новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка шеме видео – бим звучна читанка

корелација са историјом естетиком позоришном уметношћу ликовном и музичкомкултуром филозофијом теоријом и историјомкњижевности

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку2. Књижевност старог века Схватање значаја

књижевности старог века за развојевропске културе Унапређивање знања окласичним културама

12 3 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи основне појмове и знања окласичној култури Имати развијену свест о потреби неговањакњижевне културе Имати свест о значају читања Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости

фронтални групни индивидуални тандем

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

октобар - децембар

Page 11: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

11

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка медији (позоришнепредставе, филм, публицистика,интернет) звучна читанка видео - бим

корелација са историјом социологијом психологијом филозофијом ликовном и музичком културом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци писмени задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку3. Средњовековна књижевност Усвајање знања о словенској

писмености и најстаријим писанимспоменицима Структурално одређивањезаконитости епохе Развијање свести овредности и значају књижевности уљудском животу

11 5 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи основне појмове и знања осредњовековној култури и традицији

Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости

Опажати сличности и разлике измеђукњижевне и културне историје различитих народа

фронтални групни индивидуални

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

јануар - фебруар

Page 12: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

12

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка медији (позоришнепредставе, филм, публицистика,интернет) шеме, фотографије звучна читанка

корелација са историјом социологијом ликовном музичком културом калиграфијом и сликарством црквеном књижевношћу

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку4. Народна књижевност Указивање на епску и

лирску поезију Развијање естетскихкритеријума у анализи дела нашенародне књижевности

11 3 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Имати развијену свест о значају читањанаше народне поезије и неговања књижевне културе Разумети основне елементе текста изаузимати став о тексту Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости

фронтални групни индивидуални тандем

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

март-април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет) шеме звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом ликовном културом дијалектологијом културологијом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци писмени задаци тест есеј

Page 13: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

13

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку5. Хуманизам и ренесанса Упознавање са поетиком

хуманизма и ренесансе у Европи и код нас Оспособљавање ученика закреативно и критичко размишљање Унапређивање знања окњижевности хуманизма и ренесансе

11 2 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи знања на којима се заснива тумачењекњижевности препорода култура Развити свест о потреби неговања књижевнекултуре Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости Имати развијену свест о значају читања

фронтални групни индивидуални тандем

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

април – мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка, медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет) лектира звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом архитектуром сликарством вајарством

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку

6.

Барок и класицизам Oспособљавање ученика даразликују уметничке стилове Уочавање подражавалачкогстваралачког поступка Откривање онога што јеуниверзално и вечно у човеку Откривање општег упојединачном

6 - 1 5 - - -

Page 14: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

14

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученици самостално анализирајукњижевна дела Знају правила на основу којих сукњижевна дела настала Откривају грешке у понашању књижевнихликова

фронтални групни рад

монолошка рад на тексту дијалошка

ЈУН

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Аудио-визуелна средства

Историја Ликовна уметност Социологија

Усмено излагање Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку7. Лектира Проширивање опште културе

Развијање љубави премакњижевности Оспособљавање ученика заистраживачко читање

5 1 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети појам и функцију књижевности Разумети основне елементе и повезаност текстова Развити свест о потреби неговања књижевнекултуре Уочавати структуру текста и начинеуспостављања његове семантичке целовитости

фронтални групни тандем индивидуални

монолошко – дијалошка текст – метода метода демонстрације компаративна

октобар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка лектира за први разред медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет) звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом позоришном и филмскомуметношћу ликовном и музичкомкултуром

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Page 15: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

15

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за први разред обухвата: уводу проучавање књижевног дела, књижевност старог века, средњовековну књижевност, народну књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе и књижевност барока и класицизма.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;2.СЈК.2.2.9.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку8. Општи појмови о језику и књижевни

језик Усвајање знања о језику каосистему знакова Увођење ученика упроучавање језика као система Развијање изражајнихспособности ученика

5 1 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети функцију језика Поседовати знања и вештине којаомогућавају писану и усмену комуникацију Овладати правописном језичком нормом Схватати језик као друштвено –историјску категорију

групни индивидуални тандем фронтални

монолошко-дијалошка текст-метода метода демонстрације

септембар-новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи одабрани текстови читанка

корелација са фонетиком фонологијом морфофонологијом дијалектологијом

тест усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку

Page 16: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

16

9. Језички систем и науке које се њимебаве

Усвајање знања о језику каосистему знакова Усвајање знања о структуријезика,фонетике, фонологије,морфологије и синтаксе

5 1 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети функцију језика Владати структуром језика Поседовати знања и вештине којаомогућавају писану и усмену комуникацију Овладати правописном језичком нормом

групни индивидуални тандем фронтални

монолошко-дијалошка текст-метода метода демонстрације

децембар - фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи одабрани текстови читанка

корелација са фонетиком фонологијом морфофонологијом синтаксом

тест усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку10. Фонетика Усвајање знања о структури језика,

фонетике, фонологије Проширивање и утврђивање ранијестечених знања Служење речником за утврђивањеправилног акцента

11 5 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Приступати језичким појавама на истраживачкиначин Уочавати правилности језичких појава Овладати правописном језичком нормом

групни индивидуални тандем фронтални

монолошко-дијалошка текст-метода метода демонстрације

јануар - април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 17: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

17

наставни листићи одабрани текстови читанка

корелација са синтаксом лексикологијом

тест усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за први разред обухвата: општепојмове о језику и књижевни језик, језички систем и науке које се баве њиме и фонетику.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку11. Правопис Развијање језичке културе ученика

Савладавање правописне језичкенорме Усвајање знања о структуријезика,фонетике, фонологије, морфологије исинтаксе

4 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Приступати језичким појавама на истраживачкиначин Уочавати правилности језичких појава Овладати правописном језичком нормом

групни индивидуални тандем фронтални

монолошко-дијалошка текст-метода метода демонстрације

септембар-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање наставни листићи одабрани текстови читанка

корелација са фонетиком фонологијомморфофонологијом синтаксом

тест активност на часу домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку

Page 18: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

18

12.. Култура изражавања Писмено изражавање

Оспособљавање ученика да уписаном саставу правописна, језичкаи стилска вежбања стављају у службупрактичних остварења Практично усвајање и богаћењејезика помоћу језичких вежби

13 7 2 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Поседовати развијену језичку културу Неговати усмено и писано изражавање Усвојити у потпуности културу усменог иписаног изражавања

индивидуални фронтални групни рад

текст-метода дијалошка метода демонстрације септембар-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање звучна читанка одабрани текстови наставни листићи читанка

корелација са стилистиком реториком лектуром и коректуром

писмени задаци есеј активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку13.. Усмено изражавање Оспособљавање ученика за

ефикасну комуникацију Оспособљавање за учешће удебатама и прилагођавање језичкогизраза комуникативној ситуацији

4 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Овладати вештинама комуникације Знати да пројектује циљ Знати да вреднује и потврђује резултатерада

фронтални групни рад тандем

монолошко-дијалошка метода демонстрације

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање наставни листићи звучна читанка

корелација са реториком ибеседништвом поетиком стилистиком естетиком

усмено излагање активност на часу

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за први разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

Page 19: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

19

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за први разред обухвата: општепојмове о језику и књижевни језик, језички систем и науке које се баве њиме и фонетику.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и знаодговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика ипрема оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и(и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правилаакценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима;препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи.2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширенеприлошким одредбама.2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања означењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не прихватанекритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност,језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основумедијума и оних који су условљени социјално и функционално.2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме уједноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

Page 20: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

20

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;познаје различита решења у вези с конгруенцијом.2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за први разред обухвата: уводу проучавање књижевног дела, књижевност старог века, средњовековну књижевност, народну књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе и књижевност барока и класицизма.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенијикњижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човекуСледећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмоми других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује ипореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале

Page 21: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

21

друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација уразвоју српске и светске књижевности.2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за први разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) иодговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику,гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевностии културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевногили другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се нааргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понудиалтернативу бирократском језику.2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи удатом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања забогаћење лексичког фондаСледећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навикуда развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорниковуаргументацију и објективност.2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писанојрасправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поентуи излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенијикњижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије

Page 22: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

22

читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму; издвајаглавне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира итумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела);тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећистручну терминологију.2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томеприлагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које

информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и

значењских одлика наведених врста текстова.2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 23: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

23

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Први разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Енглески језик

Разред I

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Основна литература (уџбеник)

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете, науке итехнолошког развоја:Solution Pre-Intermediate, 2nd edition – Student’s book and Workbook (OUP),аутори – Tim Falla, Paul A Davies

Додатна литература / интернет садржаји /дигиталне компоненте уџбеника

English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press) Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (OUP) Easy Readers (OUP) Teacher`s resources- Оxford Teachers’ Club, CD – ROM Pack Class Audio CD Internet (https://breakingnewsenglish.com )

Page 24: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

24

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

1.ALL ABOUT

YOU

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да представи себе, да описујеокружење у којем живи и ради, своје активности из свакодневногживота утврђивање релативних клауза (who, that, which) оспособљавање ученика да користећи одговарајуће придевеопише себе и друге (personality) оспособљавање ученика да говори о својиминтересовањима, о свом хобију, о различитим музичкимжанровима утврђивање предлога: после придева (fond of, good at ), уизразима go for a ride/ swim утврђивање граматичких јединица: садашња времена -Present Simple и Present Continuous; глаголи стања – agree, hate,understand, want, like; герунд и инфинитив (verb + infinitive or –ingform) стицање позитивног односа према другим културама узуважавање различитости са посебним освртом на културнеособености земаља енглеског говорног подручја - образовнисистем (ваннаставне активности) оспособљавање ученика да размени информације о својиминтересовањима (изражавање допадања и недопадања) оспособљавање ученика да напише кратак текст о себи

8+2 - 5+2 3 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.3.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 25: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

25

представи себе, да опише окружење у којем живи и ради,своје активности из свакодневног живота опише себе или некога (personality) користећи одговарајућепридеве говори о својим интересовањима, о свом хобију, оразличитим музичким жанровима примени граматичку јединицу у контексту: релативне клаузе;садашња времена - Present Simple и Present Continuous; глаголистања – agree, hate, understand, want, like; герунд и инфинитив(verb + infinitive or –ing form) разуме и уважи културне особености тражи и даје информације, изрази допадање илинедопадање напише кратак текс о себи

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

септембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(описни придеви,садашње време,превод)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа) Само-оцењивање и узајамнооцењивање Презентација Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

2. WINNINGAND

LOSING

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да описује различите врстеспортова усвајање и примена лексике и фраза у вези са спортом (win arace, score a goal...) утврђивање граматичких јединица: прошла времена – PastSimple и Past Continuous и конструкција used to утврђивање комплексних реченица: временске клаузе (when,while) стицање позитивног односа према другим културама узуважавање различитости са посебним освртом на културнеособености земаља енглеског говорног подручја (спортскидогађаји) оспособљавање ученика да говори о прошлости, да даје и

7+3 - 4 3 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

Page 26: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

26

тражи информације на ову тему (нпр. води разговор о томе какоје ко провео викенд) оспособљавање ученика да напише неформално писмо(изражавање захвалности)

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише различите врсте спортова и примени фразе у вези саспортом разуме основни смисао текста на дату тему примени граматичку јединицу у контексту (Past Simple, PastContinuous, конструкција used to) примени комплексне реченице (временске клаузе) уконтексту разуме и уважи културне особености говори о својој прошлости, даје и траже информације на дату тему напише неформално писмо

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

септембар/октобар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(временске клаузе,прошло време,писањенеформалногписма, превод) Физичковаспитање (врстеспортова,такмичења) Екологија(заштита здравља)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 27: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

27

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

3. HOUSE ANDHOME

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да користи лексику у вези са својимокружењем (градска и сеоска средина), да говори о здравомначину живота, да опише неко место у граду, да пита за и дајеупутства како доћи до одређене дестинације утврђивање најчешћих предлога за оријентацију у времену ипростору; утврђивање бројивих и небројивих именица иквантификатора бројивих и небројивих именица (much, many, alot of, few, a few, little, a little, some, any, too much, too many) утврђивање неодређеног, одређеног и нултог члана (articles) утврђивање сложеница (homework, weekend...) стицање знања о елементима културе из областисвакодневног живота (лов у Енглеској) и поређење стране идомаће културе живљења оспособљавање ученика да идентификује и именује особе,објекте и боје оспособљавање ученика да напише блог о свом одмору

8 - 4 4 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.7.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.5.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 28: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

28

опише своје окружење, говори о здравом начину живота,опише неко место у граду, да пита за и да да упутства како доћидо одређене дестинације разуме основни смисао текста на дату тему идентификује и именује особе, објекте и боје примени граматичке јединице у контексту примени сложенице у контексту реши одређени проблем (свакодневне животне ситуације)користећи стечено знање опише и пореди обичаје свог и других народа напише блог

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

октобар/ новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(сложенице,релативне клаузе,превод) Екологија(заштита здравља)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа) Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

4. LIGHT,CAMERA ,ACTION

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о филмовима, да опишефилм (дискутовање о врсти филма, радњи) оспособљавање ученика да говори о разним церемонијама утврђивање граматичке јединице – поређење придева(позитив, компаратив, суперлатив), конструкције са (not) as...as,too, enough (too good/expensive, not good enough); грађењепридева од именица – romanc – romantic, culture – cultural утврђивање бројева (прости и редни бројеви) проширивање знања на тему филмова и филмских ефеката оспособљавање ученика да користи лексику и фразе које су мунеопходне како би купио карте, улазнице и др. утврђивање допусних клауза (although, while, whereas) оспособљавање ученика да напише критику филма

7 - 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.6.

2.СТ. 2.4.5.

Page 29: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

29

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише филм (дискутује о врсти филма, радњи) и говори оразним церемонијама разуме основни смисао текста на дату тему примени граматичку јединицу у контексту – поређењепридева, извођење придева од именица; бројеви описује и пореди лица и предмете примени лексику и фразе које су му неопходне како би купиокарте, улазнице и др. примени комплексне реченице у контексту - допусне клаузе напише критику филма

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(поређењепридева, извођењепридева одименица, писањекритике, превод)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 30: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

30

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

5. SHOPPING

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да описује различите врстепродавница, да говори о куповини оспособљавање ученика да описује познате градове и њиховезнаменитости (Covent Garden) стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја уочавање разлике између придева који се завршавају на –ing /-ed и њихова правилна употреба (bored/ boring, interesting/interested) утврђивање граматичке јединице – Present Perfect као иуочавање разлике између Present Perfect и Past Simple стицање знања о on-line куповинама и усвајање лексике ифраза које се односе на ову тему оспособљавање ученика да користи лексику и фразе које су мунеопходне како би се жалио на лош квалитет производа и решиотај проблем са продавцем oспособљавање ученика да напише формално писмо - жалбу

7+3 - 3 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.3.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 31: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

31

опише различите врсте продавница, да говори о куповини опише познате градове и њихове знаменитости (Covent Garden) разуме основни смисао текста на дату тему користи лексику и фразе које су му неопходне како би се жалиона лош квалитет производа и решио тај проблем са продавцем,како би обавио on-line куповину разуме и уважи културне особености примени граматичку јединицу у контексту (Present Perfect, PastSimple, -еd/-ing adjectives) разуме основни смисао текста на дату тему напише формално писмо - жалбу

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

децембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(придеви, простопрошло време исадашњиперфекат, писањежалбе, превод) СПК (писањежалбе) Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа) Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

6. HOW TECHIEARE YOU?

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да описује електронске уређаје ињихову употребу, да описује модерну технологију и светкомпјутера ( распрострањеност, примена, корист и негативнестране) усвајање и примена фразалних глагола утврђивање граматичких облика за изражавање будућности(going to, will за предвиђања, обећања,понуде и одлуке; PresentContinuous, going to за планове и намере) утврђивање нултог и првог кондиционала утврђивање комплексних реченица – узрочне реченице(because, since, as, for) утврђивање модалних глагола may и can (тражење и давање

8 - 5 3 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.3.

Page 32: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

32

дозволе) стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости (друштвени медији) стицање знања о иновацијама (модерна превозна средства) усвајање лексике и фраза које су му неопходне како биприхватио или одбио позив, изразио потврду или негирање,изразио изињење оспособљавање ученика да напише поруку

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише електронске уређаје и њихову употребу, да говори омодерној технологији ( распрострањеност, примена, корист инегативне стране) разуме основни смисао текста на дату тему примени фразалне глаголе у контексту примени граматичку јединицу у контексту - изражавањебудућности (going to, will за предвиђања, обећања,понуде иодлуке; Present Continuous, going to за планове и намере) ; нулти ипрви кондиционал (if, unless) примени комплексне реченице (узрочне) у контексту разуме и уважи културне особености користи медије као изворе информација и развије критичко мишљење у вези сањима прихвати или одбије позив, изрази потврду или негирање, да тражи или дадозволу, изрази извињење напише поруку

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

децембар/ јануар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(изражавањебудућности,писање порука,превод)

Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација,друштвене мреже)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 33: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

33

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

7. AROUND THEWORLD

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о различитим начинимапоздрављања (састајање, растанак, формално, неформално,специфично по регионима), исказивање честитки усвајање и примена фразалних глагола утврђивање граматичке јединице – модали: should, shouldn’t,have to, don’t have to, must, mustn’t,needn’t (изражавањеобавезности/ необавезности, исказивање препоруке, савета,изрицање забране и реаговање на забрану) стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја (празници и другетрадиције) оспособљавање ученика да напише позивницу и одговори напозивницу

7 - 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.3.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.3.7.

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ Облик рада Методе рада Време реализације

Page 34: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

34

Ученик ће бити у стању да:

говори о различитим начинима поздрављања (састајање,растанак, формално, неформално, специфично по регионима),искаже честитке примени фразалне глаголе у контексту примени граматичку јединицу у контексту - модали: should, shouldn’t, have to,don’t have to, must, musn’t,needn’t (изражавање обавезности/ необавезности,исказивање препоруке, савета, изрицање забране и реаговање на забрану) разуме и уважи културне особености напише позивницу и одговори на позивницу

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

јануар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(изражавањеобавезности,исказивањепрепоруке, савета,изрицање забранеи реаговање назабрану, тражењеи давање дозволе,превод) Историја(историјатпојединихпразника итрадиција)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа) Само-оцењивање и узајамнооцењивање Презентација Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 35: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

35

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

8. WHAT IF…?

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о природним непогодама,живом свету и заштити човекове околине усвајање и примена сложеница попут acid rain, solar energy утврђивање погодбених реченица (Second Conditional) иконструкције I wish... стицање позитивног односа према заштити животне средине(рециклажа) и усвајање и примена лексике и фраза на ову тему оспособљавање ученика да тражи мишљење, изрази слагањеи неслагање, направи избор и наведе своје разлоге за тај избор оспособљавање ученика да напише есеј

7 - 3 4 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.4.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 36: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

36

говори о природним непогодама, живом свету и заштити човекове околине разуме основни смисао текста на дату тему користи одговарајуће сложенице у контексту примени граматичку јединицу у контексту -Second Conditional иконструкција I wish... разуме и уважи важност заштите животне средине тражи мишљење, изрази слагање и неслагање, направи избори наведе своје разлоге за тај избор напише есеј

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

фебруар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(сложенице,погодбенереченице,изражавањеслагања,неслагања, давањемишљења, превод) Екологија(заштита животнесредине)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Презентација Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

9. CRIME

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о савременом друштву,позитивним и негативним аспектима глобализације, разнимврстама криминала (cyber crime), о интересантним животнимпричама и догађајима усвајање и примена лексике и фраза неопходних за тражењепомоћи од надлежних органа, изражавање припадања ипоседовања, изражавање молби утврђивање граматичких јединица : плусквамперфекат (давнопрошло време) -Past Perfect и индиректни говор -Reported Speech стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја ( Robin Hood) оспособљавање ученика да напише е - mail тј опише некидогађај користећи Past Simple, Past Continuous или Past Perfect

8+3 - 5 3 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.3.

Page 37: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

37

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о савременом друштву, позитивним и негативнимаспектима глобализације, разним врстама криминала (cybercrime), о интересантним животним причама и догађајима разуме основни смисао текста на дату тему примени лексику и фразе неопходне за тражење помоћи однадлежних органа, изражавање припадања и поседовања,изражавање молби примени граматичку јединицу у контексту (плусквамперфекат(давно прошло време) -Past Perfect и индиректни говор -ReportedSpeech) разуме и уважи културне особености напише е - mail тј опише неки догађај користећи Past Simple,Past Continuous или Past Perfect

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(плусквамперфекат, индиректниговор,описивањепрошлих догађаја,превод) Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 38: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

38

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

10. THE WRITTENWORD

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о различитим врстамапубликација (биографије, аутобиографије, енциклопедије,речници, граматике, магазини, романи, уџбеници и др.) усвајање и примена лексике неопходне за описивање овихпубликација оспособљавање ученика да описује живот и дела славних људи утврђивање граматичких јединица (present simple passive, pastsimple passive, present perfect passive, future passive) стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја – William Shakespeare усвајање и примена лексике и фраза неопходних за постизањедоговора (састанци, изласци) оспособљавaње ученика да напише неформално писмо(пријатељу, члану породице)

8 - 5 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.3.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 39: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

39

говори о различитим врстама публикација (биографије,аутобиографије, енциклопедије, речници, граматике, магазини,романи, уџбеници и др.), да описује живот и дела славних људи разуме основни смисао текста на дату тему правилно примени лексику неопходну за описивање овихпубликација; примени лексику и фразе неопходне за постизањедоговора (састанци, изласци) примени граматичке јединице у контексту (present simplepassive, past simple passive, present perfect passive, future passive) разуме и уважи културне особености напише неформално писмо (пријатељу, члану породице)

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

март / април

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(врсте публикација,књижевност –В.Шекспир, Ромеои Јулија, писањенеформалногписма, пасив(трпни облик)глагола, превод)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Презентација Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИброј

часова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писмени

задацистандарди

11. BUSINESSENGLISHCLASSES

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говори о темама у вези са струком усвајање лексике и фраза неопходних за језик струке( адекватни стручни текстови, пословна кореспонденција, огласи,шеме, формулари, извештаји и др.)

утврђивање граматичких јединица из претходних модула усвајање и примена лексике и фраза неопходних за струку стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја стицање знања о пословном бонтону оспособљавање ученика да напишу CV и пријаву за посао оспособљавање ученика да користећи језик струке решавајуконкретне ситуације у вези са струком

22+ 3 - 8 14 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.4.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.3.

Page 40: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

40

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.4.5.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о темама у вези са струком разуме основни смисао текста на дату тему примени граматичке јединице у контексту примени лексику и фразе неопходне за струку разуме и уважи културне особености примени пословни бонтон напише CV и пријаву за посао решава конкретне ситуације користећи језик струке

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

април / мај, јун

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(превод) Економска групапредмета (новац,предузећа (појам,врсте) СПК ( пословнакореспонденција тјписање писамаслужбенимстилом)

Активност на часу Само-оцењивање и узајамнооцењивање Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 41: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

41

Средњи ниво

1. Област језичке вештине - СЛУШАЊЕ2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности.

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.

2. Област језичке вештине - ЧИТАЊЕ2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци истручни текстови).

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.

3. Област језичке вештине - ГОВОР2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору.

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.

Page 42: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

42

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа.

4. Област језичке вештине - ПИСАЊЕ2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе.

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава.

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих области који чита илислуша.

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри.

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи.

Page 43: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

43

ИСТОРИЈА – Први разред

Образовни профил Економски техничар, финансијски техничар

Предмет Историја

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Уџбеник, стручна литература, родослови, историјски атлас, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

Станда-рди

I Увод; Историја као наука; Праисторија

I Дефиниција Историјакао друштвене науке; -Упознавање са историјскимизворима и са хронологијом; -Упознавање са првобитнимљудским заједницама.

4 1 32.ИС.1.1.1..2.ИС.1.1.4.2.ИС.1.1.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 44: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

44

I Знаће да дефинишу историју као науку Знаће шта су историјски изводи и како седеле Умеће да се сналазе у историјском времену:векови, миленијуми, стара и нова ера Разумеће шта је праисторија и како је текаоразвој човека и друштва у том периоду истоије

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност,географија

усмено испитивање, домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

Стандарди

II Стари век II Упознавање са најстаријимдржавама и цивилизацијамаЕвропе и света; Политичкисистеми и друштвени односи удржавама Старог века;Упознавање многобожачких(паганских) религија ихришћанства

13 5 8

2.ИС.1.1.1.2.ИС.1.1.2.2.ИС.1.1.3.2.ИС.1.1.4.2-ИС.1.2.4.2.ИС.1.3.1.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

II Ученици ће научити (и показати на карти)просторе најстаријих држава света (стари исток)и најстаријих европских цивилизација ћгрчке ирима. Разумеће да у старом веку државе почивајуна принципима апсолутних монархија али сејавља и демократски поредак (Атина) а да једруштвени поредак заснован на

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

октобар,новембар,децембар

Page 45: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

45

робовласништву Разумеће поделу религија на политеистичке имонотеистичке

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност,географија

усмено испитивање, домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

Стандарди

III Средњи век III Упознавање најважнијихдржава и религија средњег века;Упознавање феудализма;Упознавање са настаником иразвојем српске државе наБалкану.

31 11 20

2.ИС.1.1.2.2.ИС.2.1.2.2.ИС.1.1.4.2.ИС.1.2.4.2.ИС.1.3.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

III Ученици ће разумети које државедоминирају Европом и светом усредњовековном периоду кад је реч оекономској и војној моћи, политичкомразвитку; напретку науке и културе. Разумеће и објасниће суштину феудализма Знаће основне елементе развоја српскедржаве: династије и владари, еконоскиразвитак, настанак и развој српске цркве.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

јануар ,фебруар,март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност,географија

усмено испитивање, домаћи задаци

Page 46: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

46

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

Стандарди

IV Нови век IV Упознавање ученика сапроменама на плану економије,културе, политике... које суостварене у Новом веку. Упознавање са положајем Србапод турком влашћу и облицимаотпора

26 9 17

2.ИС.1.1.1.2.ИС.1.1.2.2.ИС.1.1.3.2.ИС.1.1.4.2.ИС.1.2.4.2.ИС.1.3.2.2.ИС.1.3.3.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

IV Ученици ће знати да објасне економскинапредак остварен у 16 веку отварањеммануфактурних радионица. Знаће елементе нове културе хуманизма иренесансе, и у чему је она различита у односуна средњовековну културу. Знаће узроке избијања реформације и главнутековину реформационог покрета – стварањепротестанске цркве, као грађанске хришћанскецркве. Знаће узроке и суштину антифеудалнихграђанских револуција. Знаће какав је положај српског народа подТурцима и како се народ борио да се ослободиропства.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

април,мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност,географија

усмено испитивање, домаћи задаци

Page 47: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

47

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Први разредОбразовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичког васпитања,Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр.

Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавање

писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

1. Атлетика Доприносзадовољењуосновнихпсихофизичких,социјалнихпотрeба ученика Развијање иусавршавањемоторичкохспособности,умења,вештина инавика Очување и

20 10 10

Page 48: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

48

унапређивањездравља Оспособљавањеза самостално,групно вежбање услободно време Формирањепозитивног односапрема физичким испортскимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:

●савлада терминологију и техникутрчања,

●самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

●научи технику дисања

●усклади ритам трчања и дисања

● примени вежбе истезања и опуштања

Индивидуални групни фронтални

вербална демонстрација практично вежбање

Септембар Октобар Април Мај

Наставнасредства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

метар сталак

екологија-очување здраве еколошке средине,правилнаисхрана,здраво тело, лицна хигијена психологија-развијање позитивне л ичности,социјализација,комуникација,толеранција,солидарност,хуманост

праћење остварености исхода извештаји о извршеним мерењима тестови практичних вештина

Page 49: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

49

● хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животна средина,вода и ваздуј важниресурси

●грађанско васпитање-лепо понашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Спортска гимнастика –партерна

Допринос задовољењу основнихпсихофизичких, социјалних потребаученика Развијање и усавршавање Самосталност у раду Развијање моторичкохспособности умења и навика Очување и унапређивање здравља Оспособљавање за самостално,групно вежбање у слободно време Развијање окретности Позитивно деловање вежбама напостулар тела Формирање позитивног односапрема физичким активностима

10 6 4

Исходи Облик рада Методе рада Време

Page 50: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

50

реализације

Ученик ће бити у стању да

Савлада основние технике:колута,равнотеже,поскока,скокова,окрета,држањетела, кроз покрете изразе емоције, искуства, осећај залепо и креативно Развија координацију покретагипкост,еластичност Савлада вежбе упозна мере безбедности приликом вежбања развије способност помагања другим особама утоку вежбања

Индивидуалн Групни Фронтални

вербална демонстрација практично вежбање децембар

јануар фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче греда

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена психологија-развијање позитивне личностисоцијализација,комуникација,толеранција

●хемија-начин исхране

конзумирање воде,

●грађанско васпитање-лепопонашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварености исхода тестови практичних вештина

Page 51: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

51

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

3. Спортскаигра:одбојка,кошарка, стонитенис,мали фудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Усвајање технике у спорту Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Развијање спретности иокретности Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

32 20 12

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да

савлада основну терхнику спортске игре савлада елементе игре познаје правила игре Примени самостално игру Примени основна начела у нападу иодбрани

групи фронтални индивидуални

вербална демонстрација практично вежбање

октобар новембар децембар јануар фебруар март април

Page 52: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

52

Створи осећај за спортску културу (фер-плеј, културу навијања) развија осећај за за тимски рад развија такмичарски дух

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Одбојкашка лопта Кошаркашка лопта Рекети и лоптице Мрежа пиштаљка

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена,водаивадух психологија-развијање позитивне личностисоцијализација,комуникација,толеранција

●хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животнасредина,вода и ваздуј важни ресурси

●грађанско васпитање-лепопонашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварених исхода извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

3. Елементарне игре: плесовии народна кола, вијача ,игреаеробик

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавање

Page 53: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

53

моторичкох способностиумења и навика Развијање координацијепокрета Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

12 6 6

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је способан да

Познаје основну терминологију физичкекултуре Савлада технику Разуме сврху и циљ физичке културе Развија и одржава антропмоторијскеспособности Развијати осећај за ритам,координацију,покрет● Одржава хигијену тела

● Развија музикалност и

лепе емоције

Групни Индивидуални фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање

јануар фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче обручеви музика цд

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена психологија-развијање позитивнеличности

праћење остварености исхода степен савладаности осећај за ритам координација

Page 54: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

54

социјализација,комуникација,толеранција

● хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животнасредина,вода и ваздуј важни ресурси

● грађанско васпитање-лепопонашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

Page 55: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

55

МАТЕМАТИКА – Први разредОбразовни профил Финансијски техничар, Eкономски техничар

Предмет Математика

Разред Први

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Литература Ж.Ивановић, С.Огњановић- Математика 1- Збирка задатака и тестова, Круг, Београд

Бр. Тема (модул)област

Циљеви Фонд /тип часа

Број часова уобласти Вежбе Утврђивање

Обрада Писменизадаци

Практичнанастава

Практ. Наст.У блоку

1. Логика и скупови ОспособљавањеУченика за усвајањебудућих математичкихсадржаја Упознавање са основнимпојмовима математичке логике

9 - 5 4 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

-Разумеће разлику измеђуконстантних,променљивих, бројевнихизраза,формула-Умеће да препозна исказ и утврди његовуистинитост- Умеће да утврди тачност исказнеформуле- Умеће да користити математичке симболе зазапис реченице-Разумеће основне скуповне операцијеУмеће да примени правило збира и праввилопроизвода

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Монолошка Комбинована

Септембар 2.МА.1.1.8.2.МА.2.1.9.2.МА.1.4.1.2.МА.2.4.1.

Наставна средства Корелација са другимпредметима

Праћење и оцењивање

Page 56: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

56

Дидактички материјал Шеме Графикони

Рачунарство иинформатика

Усмено излагање Писмена провера знања Активност на часу Домаћи задатак

Page 57: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

57

Бр. Тема/модул/област ЦиљевиФонд/тип часа

2. Реални бројеви-Упознавање скупа реалнихбројева

Број часова уобласти

Вежбе Утврђивање Обрада Писменизадаци

Практ. настава Практ. Наст.У блоку

5 - 3 2 - - -

Исходи Облик рада Метод рада Време реализације Стандарди

Разликовати скуповерационалних бројева (Q) иирационалних бројева(I) Трансформисатидецималне записе бројева уразломке и обрнуто Приказати број на реалнојоси Заокругљивање бројева

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Монолошка Комбинована

Септембар,октобар

2.МА.1.1.1.2.МА.1.1.3.2.МА.2.1.4.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење оцењивања

Дидактичкиматеријал

Рачуноводство Усмено излагање Писмена провера знања Активност на часу Домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часаБрој часова уобласти

Вежбе утврђивање обрада Писмени задаци Практ.настава

Практ.Наст. ублоку

Page 58: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

58

3. Пропорционалноствеличина

-стицање основних знањаиз сразмера и пропорцијакаобитних релација међувеличинама у економији-стицање темељнихзнања из процентнограчуна као основног алатау финансијскојматематици

11 - 5 3 3 - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

-Разликоваће размеру и пропорцију-Примениће основна својстава пропорција-Препознаће директну и обрнутупропорционалност-Примениће директну и обрнутупропорционалност на решавање проблема-Користиће рачун мешања и поделе-Разумеће појма процента-Израчунаваће проценат и промил некевеличине- Умеће да користити процентни рачун нарешавање проблема- Умеће да примени прост каматни рачун уједноставнијим задацима

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Монолошка Комбинована Методе активногучења

Октобар 2.МА.1.4.2.2.МА.1.4.6.2.МА.2.4.2.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењивање-Дидактички материјал-Калкулатор

-Рачунарство и информатика-Рачуноводство-Хемија

Усмено излагање Писмена провера знања Активност на часу Домаћи задаци

Бр. Тема /модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часова уобласти

Вежбе Утврђивање обрада Писменизадаци

Практ. Практ. Наст.

Наст. у блоку4. Увод у геометрију -Стицање нових

основних знања изгеометрије

6 - 4 2 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

Page 59: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

59

-Разумеће разлику између дужиполуправе ,праве-Усвојиће појам колинеарних тачака- Усвојиће појам угла,кружне линије икруга

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Комбинована Метода демонстрације

Октобар 2.МА.2.2.1.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање-Дидактички материјал-Геометријски модели

-Рачунарство и информатика Усмено излагање Писмена провера знања Активност на часу

Page 60: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

60

Бр. Тема/ модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часова уобласти

вежбе утврђивање обрада Писменизадаци

Практ.Наст.

Практ. Наст.У блоку

5. Рационални иалгебарски изрази

-Стицање знања и вештинатрансформације алгебарскихизраза

21 - 14 4 3 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди- Умеће да среди полионом добијенсабирањем , одузимањем и множењемполинома-Знаће да одреди количик два полинома иизврши проверу-Умеће да користиће Безуов став-Умеће да растави полином на производпростих чинилаца различитим методама- Знаће да одреди најмањи заједничкисадржалац полинома- Умеће да трансформише и упростирационалне изразе

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Комбинована Методе активног учења

НовембарДецембарјануар

2.МА.1.1.4.2.МА.2.1.5.2.МА.3.1.3.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењивање

Текстуална-Хемија-Рачуноводство

-Усмено излагање-Писмена провера знања-Активност на часу-Домаћи задатак

Page 61: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

61

Бр. Тема /модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часовауобласти

вежбе утврђивање обрада Писменизадаци

Практ.Наст.

Практ.Наст. ублоку

6. Изометријскетрансформације

-Стицање нових иосновних знања изгеометрије

24 - 14 7 3 - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

-Умеће да дефинише ставове о подударноститроуглова и да их примени-Разумеће појам вектора и знаће операцијеса векторима-Умеће да примени изометријскетранформације-Умеће да препозна углове на трансверзали,као и углове са паралелним и нормалнимкрацима-Знаће основне теореме о троуглу,четворуглу и кругу и користиће њиховеособине при решавању задатака

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Монолошка Комбинована Метода демонстрације

Фебруармарт

2.МА.1.2.1.2.МА.1.2.6.2.МА.2.2.1.2.МА.3.2.1.2.МА.3.2.2.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање Текстуална -Рачунарство и информатика Усмено излагање

Писмена провера знања Активност на часу Домаћи задатак

Page 62: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

62

Бр. Тема/ модул/област Циљеви Фонд/тип часа7. Линеарне

једначине инеједначине,линеарна функција

-Проширивање знања изобласти линеарне функције,једначине, неједначине исистема линеарнихједначина

Број часова уобласти

25

Вежбе

-

Утврђивање

16

Обрада

6

Писменизадаци

3

Практ.Наст.

-

Практ.Наст.У блоку

-Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

-Умеће да реши линеарну једначину-Умеће да реши линеарну једначину санепознатом у имениоцу-Решиће једначину са апсолутномвредношћу-Дискутоваће решења једначина-Умеће да реши проблеме коришћењемлинеарних једначина-Умеће да реши линеарне неједначине искуп решења прикаже графички- Умеће да испита линеарну функцију инацрта њен график-Анализираће узајамни положај два и вишеграфика линеарних функција- Умеће да реши системе једначина са две итри непознате- Умеће да израчуна детерминанту другог итрећег реда- Умеће да реши систем једначинаКрамеровим правилом

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Комбинована Методе активног учења

Мартaприлмај

2.МА.1.1.5.2.МА.1.1.6.2.МА.1.1.7.2.МА.1.3.2.2.МА.1.3.3.2.МА.2.1.6.2.МА.2.1.8.2.МА.3.1.4.2.МА.3.1.6.

Наставна средства Корелација са другимпредметима

Праћење и оцењивање

Текстуална Калкулатор

Рачунарство иинформатика Хемија

Усмено излагање Писмена провера знања Активност на часу Домаћи задаци

Page 63: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

63

Бр. Тема/модул /област Циљеви Фонд/тип часа

Број часова уобласти

вежбе утврђивање обрада Писмени задаци Практ.Наст.

Практ.Наст.У блоку

8. Хомотетија исличност

-Стицање нових основнихзнања из геометрије

10 - 6 4 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

-Знаће Талесову теорему и њену примену-Разумеће појам хомотетије и знаће дапомоћу ње трансформише једноставнефигуре-Разумеће сличност фигура и примениће урешавању конкретних проблема

Фронтални Индивидуални Групни

Дијалошка Монолошка Комбинована Метода демонстрације

јун2.МА.1.2.1.2.MA.1.4.2.2.MA.2.2.1.2.MA.2.4.2.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање Текстуална -Рачунарство и информатика -Усмено излагање

-Писмена провера знања-Активност на часу-Домаћи задатак

Page 64: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

64

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разредОбразовни профил Економски техничар и Финансијски техничар

Предмет Рачунарство и информатика

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

1.Основе рачунарскетехнике

Усвајање значења појмова податак,информација, информатика Усвајање знања о структури икомпонентама рачунарског система

8 8/8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Сагледавање значаја развоја савременихинформатичких технологија Схватање значаја информатике у свим областимаљудске делатности и њен утицај на елокупни развојсавременог друштва Упознавање са структуром рачунарског система ифункционисањем и наменом компонентирачунарског система

Индивидуални групни

монолошко-дијалошка, Септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 65: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

65

Рачунар, уџбеник стручна литературавезана за тему-област, видео пројектор,

табла, креда,

Усмено излагање тест

Page 66: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

66

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

2.

Основе рад уоперативномсистему саграфичкиминтерфејсом

Упознавање структуре software-a Оспособљавање за коришћењеграфичке оперативне средине

10 10/10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати структуру software-a Познавати основне појмове и карактеристикеграфичке оперативне средине Могућност примене у пракси поступака рада уграфичком окружењу

Индивидуални групни монолошко-дијалошка,

демонстрацијеСептембарОктобар

Наставна средства Корелација садругим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник стручна литература везана за тему-област, видео пројектор, табла, креда,

Усмено излагање тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

3. ТЕКСТ ПРОЦЕСОР

Схватање значаја програма заобраду текста Оспособљавање за форматирањетекстова Оспособљавање за рад са табеламаи другим текстуалним инетекстуалним објектима Повезивање са другимапликацијама

16 16/16

Page 67: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

67

3.ТЕКСТ ПРОЦЕСОР

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да дизајнира радно окружење Вешто користити могућности обликовања текста Знати да користи постојеће форме текста Умети да направи табеларно структуирани текст Знати да увезе податке из других апликација Знати да припреми за штампу и одштампа текст

Индивидуални групни монолошко-дијалошка,

демонстрацијеНовембарДецембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник стручна литература везаназа тему-област, видео пројектор, табла, креда,

Савремена пословна кореспонденција

Усмено излагање Праћење практичног рада Тест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

4. СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Схватање значаја и могућностипрограма за израду презентација Оспособљавање за израду иформатирање слајдова Оспособљавање за додавањетекстуалних и нетекстуалних објеката Анимација објеката на слајдовима ипрелаза између слајдова Повезивање са другим апликацијама

10 10/10

Page 68: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

68

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

умети да дизајнира радно окружење вешто користити могућности обликовања слајда знати да користи постојеће стилова презентација умети да направи интерактивну презентацију умети да направи фото албум знати да увезе податке из других апликација

Индивидуални групни монолошко-дијалошка,

демонстрације

ЈануарФебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник стручна литература везаназа тему-област, видео пројектор, табла, креда,

Праћење практичног рада Тест практичних вештина Самостални практични рад

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

5. РАД СА ТАБЕЛАМА

Прикупљање података и њиховотабеларно и графичко приказивање Упознавање са могућностимапрограма за рад са табелама и радноокружење Упознавање са организацијомрадног листа и радне свеске Унос и исправљање података,изрази, функције Израда графикона

18 18/18

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 69: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

69

Схватање основних принципа рада са табелама Знати да ефикасно препознаје разне типовеподатака и ефикасно користи изразе и функције Умети да креира и интерпретира разне типовеграфикона Уме да повезује (увози и извози) податке у другепрограме Умети да припреми за штампу и одштампатабеле и графиконе

Индивидуални групни монолошко-дијалошка,

демонстрације

март април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник стручна литература везана затему-област, видео пројектор, табла, креда,

Праћење практичног рада Тест практичних вештина Самостални практични рад

Page 70: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

70

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред -Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан

Да се вежбају тежи задаци Да се помогне повезивање теорије

и конкретних ситуација, задатака ивежби

35

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању: Да понови и опише нејасно градиво Да се ученик оспособи да самостално рачуна и

тумачи показатеље Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни практичан рад

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање

Економска група предмета Статистика Математика

усмено излагање праћење практичног рада активност на часу домаћи задаци

Page 71: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

71

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред - Додатна настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

у блокуДодатна настава Да се вежбају тежи задаци

Да се помогне повезивање теорије иконкретних ситуација, задатака

Припрема ученика за Републичко такмичење Да се објасни градиво шире него што је

наставним програмом предвиђено Да се користи стручна литература и за више

школе и факултете

10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању: Примењује и анализира проблемске задатке Самостално формулише проблеме и проналази адекватна

решења истог проблема Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације Да анализира појаве и критички се осврне на њих Да врши самостална истраживања

Индивидуални Групни практичан рад

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно одржаних Републичких

такмичења

Економска група предмета Математика Статистика

усмено излагање праћење практичног рада активност на часу домаћи задаци

Page 72: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

72

ЕКОЛОГИЈА – Први разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Екологија

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Маринковић Драгослав, Стевановић Бранка, Пауновић-Штерменски Јелена:

Биологија-екологија за први разред средње економске школе, ЗУОВ 2012

Стручна литература, физиолошки и еколошки атласи, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. РАЗНОВРСНОСТ И ОСОБИНЕЖИВОГ СВЕТА, ВИРУСИ ИБАКТЕРИЈЕ

БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.1.1.3.БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.

БИ.1.2.1. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1.БИ.3.2.1. БИ.3.2.3.

БИ.1.3.4. БИ.2.3.1.

Стицање знања о настанку и развојуживота на Земљи и о биодиверзитету; Стицање знања о организационимнивоима живог света, систематскимкатегоријама, особинама живих бића иразликама између биљака и животиња; Стицање знања о грађи, особинамавируса и бактерија и болестима које ониизазивају.

7

/ 3 4

Page 73: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

73

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Правилно користити биолошке односно еколошкепојмове тј. научну терминологију; Тумачити биолошки настанак и еволуцију живог света; Схватати потребу и критеријуме класификације живихбића; Образлагати одређене појаве и процесе у живом свету; Схватити положај и значај вируса и бактерија у природи.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика Радионице

Септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разнибиолошки атласи, интернет ресурси,енциклопедије, power point презентације,видео клипови

биологија, хемија, физичковаспитање, историја, веронаука

усмено, контролни задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ

БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.1.1.3.БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.

БИ.1.2.1. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1.БИ.3.2.1. БИ.3.2.3.

Упознавање са основним особинамаграђе и функције делова ћелије; Упознавање са основним метаболичкимпроцесима у ћелији ; Упознавање са типовима ћелијскихдеоба; Упознавање са типовима исхране уприроди.

10 / 3 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 74: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

74

БИ.1.3.4. БИ.1.3.1.БИ.2.3.1.

Схватити повезаност свих делова ћелије у једнуфункционалну целину; Схватити међусобну повезаност основнихметаболичких процеса у биљној и животињској ћелији; Разумети разлику између ћелијских деоба.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика Радионице

Септембар и октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разнибиолошки атласи, интернет ресурси,енциклопедије, power point презентације,видео клипови

биологија, хемија, физичковаспитање

усмено, контролни задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋАЧОВЕКА

БИ.1.3.2. БИ.2.3.2.

БИ.3.3.2.

БИ.1.5.1.

Упознавање са деловима и функцијомрепродуктивног система мушкараца и жена Упознавање са основним фазамаиндивидуалног-онтогенетског развоја човекаи њиховим основним особинама; Упознавање са периодом адолесценције,психофизичким променама и проблемима којимогу настати у том периоду.

10 / 3 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 75: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

75

БИ.1.5.4. БИ.2.5.4.

БИ.3.5.3. БИ.3.5.4.

Схватити разлику између мушког и женског репродуктивногсистема, разлику у грађи и функцији Схватити разлику између онтогенетског и филогенетскогразвоја; Схватити основне карактеристике фаза индивидуалногразвоја и континуитет њиховог одвијања.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика Радионице Дебате и дискусије

Новембар идецембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, психологија,социологија, грађанско васпитање,веронаука

усмено, контролни задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. ХУМАНА ГЕНЕТИКА

БИ.1.3.1. БИ.1.3.3.

БИ.2.3.1. БИ.2.3.3.

БИ.3.3.1. БИ.3.3.3.

Упознавање са основним појмовима итерминологијом која се користи у генетици Упознавање са правилима и типовиманаслеђивања, појмом и изворимаваријабилности, мутагеним факторима,наследним болестима, мутацијама инеслеђивањем особина понашања; Упознавање са савременим методамакоришћења генетичког материјала.

13 4 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 76: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

76

Схватити механизме начина преношења особина као имеханизме њиховог испољавања код потомака; Разумети и прихватити потребу за избегавањем штетногделовања мутогеног фактора; Прихватити потребу за контролом и заштитом сопственоггенома као и планирањем породице; Разумети даље правце развоја практичне применегенетичких знања за потребе човека.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика Радионице

Децембар, јануар ифебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија усмено, контролни задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА

БИ.1.3.2.

БИ.1.5.1. БИ.1.5.3.

БИ.1.5.4.

БИ.2.5.1. БИ.2.5.3.

БИ.2.5.4.

БИ.3.5.3. БИ.3.5.4.

Упознавање са основним хигијенскимпотребама; Упознавање са полним и полно преносивимболестима; Упознавање са болестима зависности.

4 / 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити и прихватити потребу за одржавањем свихоблика хигијенских мера ради заштите сопственог издравља околине; Схватити опасност од полних и полно преносивих болсти иупознати превентивне мере ради заштите сопственог издравља других; Схватити разлоге због којих млади људи упадају у замкуболести зависности, како би могли да се препознајуопасности и предузму превентивне мере.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика(пројекти) Радионице Дебате и дискусије

Фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 77: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

77

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, социологија,психологија, физичко васпитање

усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекти

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. ОСНОВНИ ЕКОЛОШКИПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ

БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.1.4.3.

БИ.2.4.1. БИ.2.4.2. БИ.2.4.3.

БИ.3.4.1. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3.

Упознавање са појмовима и примеримаживотне средине, биотопа, еколошкихфактора, адаптација,еколошке форме иеколошке нише; Упознавање основних особина и међусобнеповезаности популација, биоценозе ,екосистема, биома и биосфере Упознавање са основним специфичностимаљудске популације.

14 / 4 10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити односе и утицаје који владају у животнојсредини и медјусобну повезаност основних еколошкихсистема: популације, биоценозе, екосистема, биома ибиосфере Упознати основне карактеристике и развој људскепопулације и увидети момент када је и зашто човек одбиолошког постао социјално и еколошко биће.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика Радионице

март и април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, географија усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 78: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

78

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ(ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА)

БИ.1.4.4.

БИ.2.4.4.

БИ.3.4.1. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3.

Упознавање са врстама и облицимафизичког, хемијског, радиоактивног ибиолошког загађивања животне средине; Упознати се са здравственим проблмимакоји настају као последица загађивањаживотне средине; Упознавање са позитивним и негативнимделовањем човека на природу;

8 / 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Увидети сопствено место и улогу у спречавању загађивањасредине у тренутном узрасту и касније; Усвојити сазнање да човек сопственим негативнимделовањем на животну средину не угрожава само жива бићанего и сопствени опстанак на планети Земљи; Добро упознати здравствене проблем који могу битиизазвани загађивањем животне средине како би се ониизбегли;

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика(пројекти) Радионице Дебате и дискусије

Мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекати

Page 79: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

79

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИОДРЖИВИ РАЗВОЈ

БИ.1.4.3.БИ.1.4.4

БИ.2.4.3.

БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.

Упознати се са праћењем стања иунапређењем животне средине Упознати се са разлозима и потребом зазаштитом животне средине и очувањубиодиверзитета; Упознати се са “Црвеном књигом”заштићених и угрожених врста убиодиверзитету Србије.

8 / 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Увидети и прихватити свој положај и улогу у праћењу иунапређењу животне средине. Усвојити и схватити потребу за очувањем економског ибиолошког значаја биодиверзитета ; Схватити потребу за сталним преиспитивањем сопственихпоступака како би се што мање штетно деловало на природу,а остварили позитивни услови живота у насељима; Упознати се са угроженим биљним и животињскимврстама Србије.

Фронтални Групни Индивудални Рад у пару

Монолошко-дијалошка Демонстративна Рад са текстом, реферат Истраживачки рад ученика(пројекти) Радионице Дебате и дискусије

Мај и јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни еколошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, економија, социологија усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекти

НАПОМЕНА: Према Службеном гласнику бр. 111 од 2013 год, предвиђен број часова је 70 (2 часа недељно). Пошто у првој години ученици имају 37 раднихнедеља, а самим тим и 74 часа, и немају практичну наставу, 4 часа више је распоређено у 6. и 8. наставну тему.

Page 80: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

80

ХЕМИЈА – Први разредОбразовни профил Финансијски техничар

Предмет Хемија

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Хемија за први разред економске школе, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике инаставна средства, Београд

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Супстанца

2.ХЕ.1.1.1.

2.ХЕ.1.2.1.

2.ХЕ.1.1.3.

2.ХЕ.2.1.6.

2.ХЕ.3.1.1.

-стицање и проширивање знања о хемијским појмовима ипроцесима 8 / 4 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик познаје разлику између чистих супстанци и смеша

-ученик познаје различите дисперзне системе,наводи примере

-ученик израчунава масени удео супстанце у раствору и моларну концентрацију

-фронтални

-рад упару/тимски рад

-вербалне

-решавањепроблема

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет занимљивости

-екологија

-математика

-кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-усмено испитивање знања

Page 81: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

81

-Периодни систем елемената

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-1О-мин.блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Основна неорганскаједињења

2.ХЕ.1.1.5.

2.ХЕ.1.1.6.

2.ХЕ.1.1.9.

2.ХЕ.2.2.3

-стицање и проширивање знања о најважнијим класаманеорганских једињења 8 / 3 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик препознаје различите врсте неорганских једињења и може да пише њихове формуле

--познаје основне особине киселина,хидроксида и соли,примену технички важних соли

-ученик познаје узајамну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли

Фронтални Групни/тимскирад

монолошкодијалошка комбинована

октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

- Интернет-информације

-Периодни систем елемената

-слике,цртежи

екологија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-1О-мин.блиц-писмена провера знања

Page 82: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

82

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Неоргански хемијскипроизводи

2.ХЕ.1.2.3.

2.ХЕ.2.1.4.

2.ХЕ.2.2.6.

2.ХЕ.3.2.2.

-стицање знања о неколико значајних производа базнехемијске индустрије(хлороводонична киселина,сумпорнакиселина,амонијак)

- стицање знања о вештачким минералним ђубривима8 / 4 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје особине,добијање и примену хлороводоничнекиселине,сумпорне киселине и амонијака

-ученик познаје начине синтезе,састав и улогу најважнијих ђубрива

-фронтални

-рад упару/тимски рад

-вербалне

-решавање проблемановембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Периодни систем елемената

-слике,цртежи

-екологија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-1О-мин.блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Основна органскаједињења

-стицање и проширивање знања о најзначајнијим класамаорганских једињења 20 / 7 13 / / /

Page 83: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

83

2.ХЕ.1.3.1.

2.ХЕ.1.3.2.

2.ХЕ.1.3.3.

2.ХЕ.1.3.4.

2.ХЕ.2.3.1.

2.ХЕ.2.3.2.

2.ХЕ.2.3.4.

2.ХЕ.3.3.5.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

- ученик може да чита називе и пише

формуле органских једињења на основуIUPAC номенклатуре.

-ученик је у стању да пише једначине хемијских реакција основних органскихједињења

-ученик познаје својства и примену представника појединих класа органскихједињења(метана,етена,етина,метанола,етанола,формалдехида,ацетона,мравље исирћетне киселине)

-Фронтални

-рад упару/тимски рад

-вербалне

-решавање проблема

-новембар,децембар,јануар,фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-занимљивости

-периодни систем елемената

-слике,цртежи

-фломастери,табла,кредеа

-Екологија,Биологија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

-домаћи задаци

-1О-мин.блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Биолошки важнаједињења

2.ХЕ.1.4.1.

-стицање и проширивање знања о биолошки важним једињењима 15 / 6 9 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 84: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

84

2.ХЕ.1.4.2.

2.ХЕ.2.4.1.

2.ХЕ.2.4.2.

2.ХЕ.3.4.5.

2.ХЕ.3.4.7.

-ученик је у стању да објасни формирање пептидне везе.

-ученик разуме улогу ензима и хормона.

-пише и разуме једначину процеса фотосинтезе

-ученик познаје најважније угљене хидрате(састав,својства,примену)

-ученик може да објасни настајање и хидролизу липида.

-познаје састав масти и уља,порекло и примену

-ученик познаје најважније витамине

-фронтални

-рад упару/тимскирад

-вербалне

-решавањепроблема

-март,април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-Екологија,Биологија -кроз усмено испитивање знања

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу

-1О-мин.блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Органски хемијскипроизводи

2.ХЕ.1.3.4.

- стицање знања о пластичн-

им масама.

- стицање знања о бојама и

лаковима, еластомерима и

средствима за прање.

15 / 6 9 / / /

Page 85: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

85

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-дефинише полимере

-прави разлику између природних и хемијских полимера,наводи примере

- ученик разуме разлику између полиме-

ризације и поликондензације.

-ученик познаје особине и примену

најважнијих пластичних маса.

-ученик познаје особине, добијање и

механизам дејства средстава за прање.

-илуструје како сапун пере

-упоређује сапуне и детерџенте у погледу дејства и штетности по животну средину

-фронтални

-рад у пару/тимскирад

-вербалне

-решавањепроблема

-мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-екологија -кроз усмено испитивање знања на часу

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу

- кроз дискусију/дебате

Page 86: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

86

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Први разредОбразовни профил Економски и финансијски техничар

Предмет Основи економије

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Основи економије за први разред економске школе Аутори: Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Број часовау области

Вежбе Утврђивање Обрада

Писменизадаци

Практичнанастава

Практичнанастава у

блпку

I Настанак и развој економскихнаука

Стицање знања о економији као науци

6 - 1 5 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Објасни настанак политичке економије Дефинише предмет изучавања економије као науке Разликује школе економске мисли Идентификује значај одређених школа економске мислиза развој економске науке

фронтални индивидуални

дијалошко-монолошка

комбинована

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиване

текстуална Историја активност на часу усмено излагање

Page 87: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

87

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Број часовау области

Вежбе Утврђивање Обрада Писменизадаци

Практичнанастава

Практичнанастава у

блпку

II Процес друштвене производњекао предмет изучавањаполитичке економије

Стицање основних знања о процесудруштвене производње

12 - 5 7 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише производњу и друштвену производњу Објасни основне факторе производње Разликује техничку и друштвену страну производње Објасни производне снаге и производне односе Опише начин производње и друштвено економску формацију Наведе економске принципе

фронтални индивидуални рад у пару

дијалошко монолошки комбинована

● октобар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиване

текстуална Историја Пословна економија

активност на часу усмено излагање домаћи задатак тест знања

Page 88: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

88

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Бројчасова уобласти Вежбе Утврђивање Обрада Писмени

задациПрактична

наставаПрактичнанастава у

блпку

III Основни појмови о друштвенојпроизводњи

Стицање знања о основним појмовима удруштвеној производњи

22 - 9 13 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Доведе у везу производњу и људске потребе Дефинише друштвену поделу рада Разликује основне облике друштвене поделе рада Објасни поделу рада у савременим условима Опише сразмеран распоред друштвеног фонда рада на различитеделатности Разликује ДБП, ДП и НД Објасни факторе који утичу на ДБП Образложи како се може посматрати структура БДП Дефинише потребан производ и вишак производа Дефинише појам друштвене репродукције Објасни облике друштвене репродукције Наведе фазе друштвене репродукције Прикаже графички облике репродукције

фронтални идивидуални рад у пару

дијалошка комбиновани

новембар,

децембар,

јануар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиване

текстуална Историја Математика

активност на часу усмено излагање тест знања домаћи задатак

Page 89: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

89

Бр. Тема/модул/област

Циљеви

Фонд/тип часа

Бројчасова уобласти Вежбе Утврђивање Обрада

Писменизадаци

Практичнанастава

Практична наставау блпку

IV Робна производња и њенезаконитости

Стицање знања робној производњи. Упознавање ученика са законом вредностии деловањем тржишног механизма 34 - 11 23 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Наведе разлике између натуралне и робне произвпдње Објасни појам робе и њена основна својства Разликује теорије у тумачењу вредности робе Објасни величину и изражавање вредности робе Наведе карактеристике прометне вредности Објасни развој облика изражавања вредности робе Дефинише новац Наведе функције новца Објасни функције новца (мерило вредности, прометно средство,средство плаћања, светски новац, благо) Разликује облике новца (метални, папирни и кредитни) Опише инфлацију Опише дефлацију Разликује паритет новца и девизни курс Објасни девалвацију и ревалвацију Наведе карактеристике закона вредности Дефинише тржишну вредност и тржишну цену Објасни механизам формирања тржишне цене Објасни закон понуде и тражње

фронтални рад у пару индивидуални

дијалошко-монолошки комбиновани

фебруар, март, априлмај, јун

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиване

текстуална Математика Историја

активност на часу усмено излагање тест знања домаћи задатак

Page 90: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

90

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Први разредОбразовни профил Финансијски техничар, Економски техничар

Предмет Пословна економија

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Пословна економија за први разред економске школе Б. Ставрић, Б. Пауновић, П. Бојовић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод у пословну економију Схватање појма и значаја пословнеекономије 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Разуме услове настанка економских наука Дефинише пословну економију

Фронтални монолошко дијалошка септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

основи економије усмено излагање активност на часу

Page 91: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

91

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

Наст.

Практ.

Наст.

У блоку

2. Носиоци привређивања

Разумевање предузећа као носиоцапривређивања

1 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Објасни значај носиоца привређивања и разликујеразличите носиоце

Фронтални монолошко дијалошка

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Предузеће Овладавање појмом предузеће Разумевање елемената предузећа,организационих облика и предузећа каосистема

20 6 14

Page 92: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

92

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише појам предузећа Разликује врсте предузећа према различитимкритеријумима Разликује поједине организационе облике предузећа Наведе елементе предузећа и објасни њихов значај Објасни предузеће као систем

Фронтални рад у пару групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту демонстративна

септембар октобар новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

екологијом усмено излагање активност на часу домаћи задатак тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Функције предузећа Схватање појма и поделе функција 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише појам функција Разликује вертикалну и хоризонталну поделуфункција Објасни управљање, руковођење и извршење

Фронтални монолошко дијалошка демонстративна

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 93: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

93

текстуална визуелна

усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Средства и извори средставапредузећа

Стицање знања о средствима иизворима средстава

11 3 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише појам средстава и објасни њихов значај запословање предузећа Класификује средства Објасни изворе средстава и њихов значај

Фронтални Групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту

децембар јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

рачуноводство усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Трошкови пословања предузећа Схватање утицаја трошкова на циљевепредузећа

11 4 7

Page 94: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

94

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише појам улагања и разликује поједине врстеулагања Објасни разлику између утрошака и трошкова, тењихов утицај на резултате пословања Графички прикаже трошкове Израчуна цену коштања

Фронтални рад у пару

монолошко – дијалошка рад на тексту

јануар фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

математика усмено излагање активност на часу контролна вежба

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

Наст.

Практ.

Наст.

У блоку

7. Токови вредности у предузећу Разумевање појма и значајаангажовања Схватање утицаја анагажовања нациљеве предузећа

12 4 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Објасни разлику између ангажовања и трошења Израчуна и објасни коефицијент ангажовања Раликује елементе и појавне облике ангажовања

Фронтални Групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту

фебруар март април

Page 95: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

95

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Резултати пословања предузећа Стицање знања о резултатимапословања предузећа Размевање појавних облика резултатапословања предузећа

6 2 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Разликује поједине облике резултата пословања Утврди укупан приход и добитак Објасни потребу усклађивања интереса запослених,предузећа и друштва кроз расподелу добити

Фронтални рад у пару

монолошко дијалошка рад на тексту

април мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

рачуноводство усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци практ. практ.

Page 96: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

96

наст. наст.

у блоку

9. Принципи и оцене пословањапредузећа

Разумевање продуктивности,економичности и рентабилности 8 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Разликује поједине економске принципе Да израчуна показатеље успешности пословањапредузећа и објасни резултате

Фронтални Групни рад

Дијалошка Рад на тексту Мај

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

основи економије усмено излагање активност на часу контролна вежба

Page 97: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

97

РАЧУНОВОДСТВО – Први разред

Образовни профил Финансијски техничар

Предмет Рачуноводство

Разред Први

Годишњи фонд часова 37 теорија + 37 вежбе

Недељни фонд часова 1+1

Литература Рачуноводство за први разред, Вера Познанић –Леко, Завод за уџбенике, 2009. Збирка задатака са решењима из рачуноводства за први разред економске школе, група аутора, Завод за уџбенике, 2007. Закон о рачуноводству, МРС

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1.

I

Увод

Упознавање са појмомрачуноводствa и књиговодства,његовим деловима и задацима

2 1 / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

разликовати облике привредних друштава, означити књиговодство као основни деоРачуноводства

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни.

монолошка, дијалошка, рад на тексту,

септембар

Page 98: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

98

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија, пословна кореспонденција.

усмено излагање,

активност на часу.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2.

II

Средства и извори средстава

Оспособљавање за разликовањеразличитих врста средстава ињихових извора

4 2 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Препознавати и разликовати облике средстава Препознавати и разликовати изворе средстава

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни.

монолошка, дијалошка, проблем метода,

хеуристички разговор,

рад на тексту, симулација.

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација пословна економија

основи економије.

усмено излагање, активност на часу,

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Page 99: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

99

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3.

III

Инвентарисање

Оспособљавање за обављањепописа

4 2 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

схватити појам и значај инвентарисања умети да саставе инвентар на основу пописнихлиста

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

септембар октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија усмено излагање, активност на часу,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4.IV Оспособљавање за састављање

биланса стања6 3 / 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 100: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

100

Почетни биланс стања уочити различите врсте пословних догађаја зна да састави биланс стања

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија, пословна кореспонденција.

усмено излагање, активност на часу,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5.

V

Пословне промене (догађаји) икњиговодствена документа

Оспособљавање за разликовањеразличитих врста пословних догађаја

6 3 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити различите врсте пословних догађаја попуњавати различита књиговодственадокумента

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација

пословна економија и пословнакореспонденција

усмено излагање, активност на часу, тест знања

Page 101: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

101

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6.

V I

Књиговодствени рачуни - -конта -

Схватање и разликовање разнихврста и облика конта Правилно књижење на контима

6 4 / 2 1 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Појам, облици и врсте конта Правила књижења на контима стања Састављање конта на основу почетног биланса

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода,

хеуристички разговор писмени задатак.

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија; основи економије; савремена пословна коресподенција.

усмено излагање; активност на часу; практични задаци.

Page 102: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

102

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7.

V I I

Евиденција новчаних средстава

Правилно књижење на контима,посебно на благајни и текућем рачуну

12 6 / 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Утврђивати стање у благајни и на текућем рачуну Попуњавати инструменте платног промета Познавати поступак за отварање текућег рачунапредузећа код одабране пословне банке Моћи да сагледа ефекат промена новчанихсредстава на текућем рачуну

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

децембар јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија; основи економије; савремена пословна коресподенција.

усмено излагање; активност на часу; практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. V I I I Стицање основних знања о потребиматеријала у привредном друштву

8 4 / 4 / / /

Page 103: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

103

Евиденција материјала

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати различите класификације и ценематеријала познавати књижење набавке и трошењаматеријала (синтетички и аналитички саусаглашавањем);

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

јануар фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија усмено излагање; активност на часу; практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9.

IX

Евиденција обавеза премадобављачима

Стицање основних знања одобављачима од којих се материјалкупује

4 2 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати повериоце познавање књижења обавеза премадобављачима (синтетички и аналитички саусаглашавањем) попуњавање документације

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода, хеуристички разговор

фебруар

Page 104: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

104

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација. пословна економија

усмено излагање; активност на часу; практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10.

X

Евиденција готових производа

Схватање евиденције готовихпроизвода

4 2 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити појам и врсте готових производа Разликовати синтетичку и аналитичку евиденцијуготових производа и купаца Разликовати документацију Евидентирати продају готових производакупцима Евидентирати разне врсте попуста који се могудати купцима

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода, хеуристички разговор

фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија основи економије

усмено излагање; активност на часу; презентација групног рада.

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Page 105: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

105

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11.

XI

Евиденција потраживања одкупаца

Схватање евиденције потраживањаод купаца

6 3 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити појам дужника - купца Разликовати синтетичку и аналитичку евиденцијупотраживања од купаца Разликовати документацију Евидентирати продају готових производакупцима Евидентирати разне врсте попуста који се могудати купцима

фронтални рад; групни рад.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода, хеуристички разговор

фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија основи економије

усмено излагање; активност на часу; презентација групног рада тест знања.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

12.XII Стицање основних знања о појму

робе, цене и документације везане заробе

8 4 / 4 1 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 106: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

106

Евиденција

робе

уочити појам и значај роба и њихових цена разликовати документацију везану за робу евидентирати робу у продавници и попуњаватидокументацију у вези са тим

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

април мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија; основи економије; комерцијално познавање робе.

усмено излагање; презентација групног рада; активност на часу; писмени задатак.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

13.

XIII

Просто књиговодство

Упознати се са појмом икарактеристикама простогкњиговодства

4 2 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити повезаност стечених теоријских знања ирада у занатским радњама и малим услужнимфирмама; евидентирати пословне промене у простомкњиговодству; попуњавање документације; утврђивање имовине и пословног резултата упростом књиговодству.

групни; фронтални рад; рад у пару; индивидуални.

монолошка; дијалошка; рад на тексту.

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал; Закон о рачуноводству; Документација.

пословна економија; основи економије; пословна кореспонденција.

праћење практичног рада усмено излагање; презентација групног рада; активност на часу;

Page 107: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

107

РАЧУНОВОДСТВО - Прва година - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива којије ученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивањетеорије и конкретних задатака

37

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Збирка Примери за вежбање

Пословна економија Основи економије Савремена пословна

кореспонденција

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 108: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

108

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Први разред

Образовни профил Економски техничар, Финанскијски техничарПредмет Савремена пословна кореспонденцијаРазред ПрвиГодишњи фонд часова 111Недељни фонд часова 3

Литература

Савремена пословна кореспонденција за први разред економске школе и трећи разред туристичко- угоститељскешколеАутори: Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек и Мирослава Грујић Аутор програма: ОливераБојовић са осталим члановима актива

Бр.Тема/ модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј часова у

области вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

1. Увод Упознавање ученика са предметом савременапословна кореспонденција, упознавање сациљем, задацима, појмом и функцијомкореспонденције

5 0 1 4 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објасни значај пословне кореспонденцијеОпише изглед савремене канцеларијеРазликује развој средстава за писање

фронталнииндивидуалнирад у групи

дијалошкакомбинована септембар-октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословне кореспонденције,свеске, рачунари

са српским језиком, рачунарством иинформатиком

активност на часу

Page 109: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

109

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

2. Техника куцањаОспособљавање ученика за коришћењетехнике слепог куцања 30 19 2 9 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализацијеУченици ће овладати вештином тачног и исправногкуцања при коришћењу технике слепог куцањакористи технику слепог куцања у нумеричком делутастатуре

фронталнииндивидуалнигрупни

комбинована октобар –децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивањеуџбеник савремене пословнекореспонденцијесвеске и остали материјалирачунаридискете, флеш меморије

са рачунарсвом и информатикомсрпским језиком

активност на часупраћење практичног радатест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

3. Самостално обликовањетекстова

Оспособљавање ученика заобликовање текстова 28 18 2 8 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализацијеОбликује текстове у блок формиОбликује текстове у зупчастој формиОбликује текстове у ступцимаРазликује форме обликовања текстоваОбликује текст из рукописаОбликује текст на страном језикуКонтролише тачности куцањаКонтролише језичку исправност

фронталнииндивидуалнигрупни

комбинована децембар-март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 110: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

110

уџбеник савремене пословнекореспонденцијесвеске и остали материјалирачунаридискете, флеш меморије

са рачунарством и информатикомса српским језиком

активност на часупраћење практичног радатест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј часова

уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

4. Кореспонденција Стицање знања о самосталномобликовању свих врста односноформи пословних писама идругих докумената које секористе у робном промету.

22 13 2 7 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученици су оспособљени за самосталнообликовање пословних писама у робномпрометуРазликују обавезне и необавезне деловепословних писамаРазликују пословну кореспонденцију упредузећима, банкама и осталиморганизацијама.

ФронталниИиндивидуалнигрупни

комбинована март-април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословнекореспонденцијесвеске и остали материјалирачунаридискете, флеш меморије

са рачунарством и информатикомса српким језикомса рачуноводством

активност на часупраћење практичног радатест практичних вештина

Page 111: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

111

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

5. Начела пословне кореспонденције Стицање знања о начелимапословне кореспонденцијеСтицање знања техничке обрадепословних писамаСтицање знања о пословномбонтонуАдресирање писаних пошиљкиИзрада и рад са табеламаУпотреба интернета у пословнојкореспонденцији

26 16 2 8 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинише тачност, законитост и експедитивност уписању пословних писамаПише писмо службеним стиломУсклађује форму и садржај пословног писма.Зна да чува пословну преписку.Користи бонтон у пословнојкореспонденцијиЗна да ради са табеламаКористи инернет у пословнојкореспонденцији

фронталнигрупнииндивидуални

комбинована април-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословнекореспонденцијесвеске и остали материјалирачунаридискете, флеш меморије

са рачунарством и информатикомса српким језиком

активност на часупраћење практичног радатест практичних вештина

Page 112: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

112

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА - Први разред – Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Превазилажење потешкоћа усавладавању делова програма

Унапређење постигнућа уодређеној наставној области

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише кључне појмове примени научено на конкретне

ситуације попуни документацију

индивидуални групни

монолошко дијалошка рад на тексту

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална усмено излагање тест

Page 113: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

113

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарству и осигурању

Предмет Грађанско васпитање

Разред Први

Годишњи фонд часова 37

Недељни фонд часова 1

Литература НЕМА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Ја, ми и други Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су предпоставка зацеловити развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

6 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 114: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

114

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Комуникација угрупи

Стицање сазнања Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка за целовитиразвој личности и за компетентан,одговорани ангажован живот у савременомграђанском друштву у духу поштовањаљудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

9 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност разумевања разлика међуљудима и спремност да се оне поштују

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима,

Дијалошка; Илустровано-демонстративна

X-XI

Развијено самопоштовање, осећање личног игрупног идентитета

Рад у групама; Рад упаровима, Индивидуалнирад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна

IX-X

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла Помоћна средства

Корелација сапсихологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације, пажње, мишљења

Page 115: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

115

Инди-видуални рад

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла и Помоћна средства Корелација са психологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Односи у групи изаједници

Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су предпоставка зацеловити развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања њудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникациске вештине које сунеопходне за сарадничко понашање и конструктивнорешавање сукоба

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима,

Дијалошка; Илустровано-демонстративна

XII-VI

Page 116: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

116

Инди-видуални рад

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла Помоћна средства

Корелација са социологијоми психологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Решавање сукоба Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су предпоставка зацеловити развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања њудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникациске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима,

Дијалошка; Илустровано-демонстративна

XII-VI

Page 117: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

117

Инди-видуални рад

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла Помоћна средства

Корелација са социологијоми психологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Насиље и мир Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су предпоставка зацеловити развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања њудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 118: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

118

Развијене комуникациске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, Инди-видуални рад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна

XII-VI

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла Помоћна средства

Корелација са социологијоми психологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Page 119: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

119

ВЕРСКА НАСТАВА – Први разредПредмет Верска настава – Православни катихизисРазред ПрвиОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурањуГодишњи фонд часова 37Недељни фонд часова 1Тема: 1. УВОДР. бр.теме

Р. бр.наст.јед.

Наставна јединица Циљ ИсходиПо завршетку теме ученик ће:

(Само)евалуација икорекција

1. 1. Уводни час- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом иначином реализације Православног катихизиса.- Установити какава су знања стекли и какве ставове усвојили ученици упретходном школовању.

- моћи да сагледа садржаје којима ће се бавитинастава Православног катихизиса у току 1. годинесредњошколског образовања;- моћи да уочи какво предзнање има из градиваПравославног катихизиса обрађеног у претходномциклусу школовања;- бити мотивисан да похађа часове Православногкатихизиса.

Провером знањакоје ученициусвајају на часу ииспитивањемставова;

1. 2. Понављање кључних појмова и садржајаобрађених у основној школи

Тема: 2. БОГ ОТКРИВЕЊА

2. 3. Творевина сведочи о Творцу- Пружити ученицима основ за разумевање да је творевина дело љубавиБожије, да носи стваралачки печат Божији, да није случајно настала, нитије самобитна;- Пружити ученицима основ да је Бог личност;- Упознати ученике да је човек богочежњиво биће и да се Бог откривачовеку ради заједнице са њим;- Пружити ученицима знање о библијским, светоотачким ибогослужбеним сведочанствима да је Бог Света Тројица;- Омогућити ученицима да стекну основ за разумевање поступностиОткривења Божијег, као и то да се Његово Откривење и данас дешава,уочава, препознаје и доживљава у Цркви.

- моћи да наведе неке од примера Откривења Богау Библији;- моћи да разуме и тумачи значење израза homoreligiozus;- моћи да препозна изразе вере у Свету Тријицу убогослужбеним текстовима;- моћи да разуме да се Бог из љубави откривачовеку, позивајући га у заједницу;- бити подстакнут да непосредније учествује убогослужењу Цркве;- моћи да промишља о личној одговорности уодносу према Богу и ближњима;- моћи да разуме да се Божије Откровење дашаваи данас у свету;- моћи да просуђује и препознаје сведочанствавере у свом животу.

2. 4. Човек – боготражитељ

2. 5. Откривење – позив у заједницу

2. 6. Бог Откривења – Света Тројица (библијскасведочанства)

2. 7. Из молитвеног богословља Цркве(систематизација теме)

Тема: 3. ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ

3. 8. Вера и поверење- Оспособити ученика за разликовање знања које се односи на предмете ипознања личности;- Указати ученицима да су вера и поверење предуслови сваког знања;- Упознати ученике са примерима вере и поверења у Бога библијскихличности;- Оспособити ученике за разумевање да је богопознање у православномискуству плид личне, слободне заједнице човека са Богом;- Пружити ученицима основ за разумевање да се богопознање као личнидоживљај Христа у Цркви разлкује од „знања о Богу“.

- моћи да увиди разлику између знања које сеодноси на ствари и познања које се односи наличности;- моћи да препозна да је вера слободан изборчовека и да се сведочи личним животом;- моћи да објасни да је богопознање управославном искуству плод личне, слободнезаједнице човека са Богом;- моћи да објасни да се вером живи крозЛитургију и подвиг.

3. 9. Вера у Старом и Новом Завету

3. 10. Бог се познаје љубављу

3. 11. Вера и живот(„Вера без дела је мртва...“)

Page 120: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

120

3. 12. Из молитвеног богословља Цркве(систематизација теме)

Тема: 4. ХРИШЋАНИН – ЧОВЕК ЦРКВЕ

4. 13. Човек и заједница- Разговарати са ученицима о човековој потреби да припада заједници икако се припадност остварује;- Оспособити ученике за правилно схватање појма Цркве као благодатнезаједнице Бога и верних која се остварује у Светој Литургији;- Указати ученицима да не постоје хришћани мимо Цркве;- Пружити ученицима основ за разумевање да је Света Литургија изворспасења јер се у њој остварује пуноћа заједнице са Богом.

- моћи да увиди да хришћанин постојипревасходно као члан конкретне литургијскезаједнице;- моћи да опише живот парохијске заједнице;- моћи у основним цртама да објасни да сеучешћем у литургијском сабрању ступа на путбогопознања;- моћи да продискутује о православном схватањуЦркве;- моћи да схвати да хришћанство подстиче човекана одговоран живот у заједници.

4. 14. Црква као литургијска заједница

4. 15. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом

4. 16. Хришћанин – човек Цркве(систематизација теме)

Тема: 5. СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВЕ

5. 17. Настанак и подела Светог Писма- Упознати ученике са настанком и поделом Светог Писма:- Предочити ученицима да је Свето Писмо богонадахнута књига;- Упознати ученике да је Свето Писмо књига богослужбене заједнице(Старог и Новог Израиља);- Омогућити ученицима да појме континуитет Божијег Откривења уСтаром и Новом Завету;- Указати ученицима да је за правилно тумачење Светог Писма неопходнаукорењеност у животу Цркве.

- моћи да именује различите књиге Светог Писма;- моћи да наброји неке ауторе књига СветогПисма;- моћи да истражује Свето писмо користећискраћенице, поделе на главе и стихове;- знати да се посебност Светог Писма садржи убогонадахнутости;- моћи да препозна карактер богонадахнутостиСветог Писма кроз лично искуство надахњивањаСветим Писмом;- моћи да наведе неке примере повезаностиСтарог и Новог Завета;- моћи да закључи да је Свето Писмо књигаЦркве, а не појединца.

5. 18. Канон и богонадахнутост Светог Писма

5. 19. Црква као место тумачења и доживљаја СветогПисма и Светог Предања

5. 20. Свето Писмо – књига Цркве

5. 21. Утицај Светог Писма на културу и цивилизацију

Тема: 6. ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ

6. 22. Црквено предање и народна предања- Пружити знање ученицима да је подвиг неопходно средство заостварење личне заједнице са Богом уХристу, у којој ће Бог бити изворнашег вечног постојања и личног идентитета;- Оспособити ученика за разликовање народног и црквеног Предаља иправилно доживљавање православног етоса који извире из литургијскогначина постојања људи и природе;- Развијање свести ученика о неопходности одговорног живота узаједници и ослобађања од егоцентризма;- Упознати ученике да је светост достижна и данас, те да није привилегијапрошлости;- Омогућити разумевање ученицима да је човек биће смисла;- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у токушколске године из Православног катихизиса.

- моћи да увиди да постоји разлика измеђуцрквеног и народног предања и да заузме ставпрема њима;- моћи да уочи да светост живота није могућа безистовремене заједнице са Богом и са људима;- знати да су сви људи призвани да буду свети;- моћи да уочи у којој мери је напредовао исавладао градиво Православног катихизиса 1.разреда средње школе.

6. 23. „Све ми је дозвољено, али ми није све накорист...“

6. 24. Из живота светих

6. 25. Знамените личности и хришћанство

6. 26. Смисао (и бесмисао) живота

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Екологија, Грађанско васпитање.

Page 121: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

121

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурањуПредмет Српски језик и књижевностРазред другиГодишњи фонд часова 108Недељни фонд часова 3Литература М.Николић:Методика наставе српског језика и књижевности

Правопис Матице српскеД.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писменостиЈ.Деретић:Историја српске књижевностиЖ.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језикамср. Слађана Савовић, мср. Драгана Ћећез-Иљукић, мср. Виолета Кецман։ ГраматикаВесна Ломпар, Александра Антић: ГраматикаИво Тартаља: Теорија књижевностиЉиљана Николић, Б. Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовимадр Бошко Сувајџић, Мр Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић։ ЧитанкаМиодраг Павловић: ЧитанкаЛектира за други разред,речници лексикони,енциклопедије,интернет

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Барок, класицизам,просветитељство

Схватање и разумевање стила,тема имотива одређене епохе Препознавање европских тенденција одр.епохе у појавама, делима и личностима Неговање опште културе и вештинемишљења

10 2 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 122: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

122

Познавати стилске, тематске и жанровскекарактеристике епоха Повезивати нашу културу и књижевност саевропском Знати и разумети поетику епохе у Европи и код нас Спознати естетске и моралне вредности епоха Прихватити светску књижевну баштину

фронтални, групни индивидуални тандем

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка лектира медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет) звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом позоришном и филмскомуметношћу ликовном и музичкомкултуром

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Романтизам Упознавање ученика са поетикомкњижевности романтизма Схватање и разумевање стила,тема и мотиваепохе Неговање опште културе и вештине мишљења

29 11 15 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стилске, тематске и жанровскекарактеристике епоха Повезивати нашу културу и књижевност са европском Имати изграђен естетски доживљај уметничког дела Спознати естетске и моралне вредности епоха Прихватити светску књижевну баштину

фронтални, групни индивидуални тандем

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

октобар - децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 123: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

123

читанка лектира медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет) звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом позоришном и филмскомуметношћу

усмено излагање активност на часу домаћи задаци писмени задаци тест есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Реализам Упознавање ученика са карактеристикамакњижевне епохе реализма Уочавање веза између европског и српскогреализма Неговање опште културе и вештине мишљења Уочавање економских појава у делима писацареализма

26 10 16

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стилске, тематске и жанровскекарактеристике епохе реализма Повезивати нашу културу и књижевност са европском Имати изграђен естетски доживљај уметничког дела Спознати естетске и моралне вредности епохе Прихватити светску књижевну баштину Анализирати економске појаве у књижевним делима

фронтални, групни индивидуални тандем

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

јануар - април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка лектира медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет) звучна читанка

корелација са Историјом економским предметима психологијом позоришном и филмскомуметношћу ликовном и музичкомкултуром Правом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Page 124: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

124

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Лектира Развијање осећаја за естетске иморалне вредности Развијање и неговање љубавипрема књизи

12 4 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стваралаштво изабраних писаца Разумети структуру, смисао и значај одр. дела Имати развијен књижевно – теоријски ианалитички приступ делу

фронтални, групни индивидуални

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

лектира медији (позоришнепредставе, филм, публицистика,интернет)

корелација са историјом социологијом психологијом позоришном и филмскомуметношћу ликовном и музичкомкултуром

усмено излагање активност на часу писмени задаци домаћи задаци тест есеј

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за други разред обухвата:књижевност барока и класицизма, просветитељство, романтизам и реализам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;2.СЈК.2.2.9.

Page 125: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

125

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Језик Усвајање знања о морфолошкимкатегоријама речи Унапређивање језичкихспособности и знања Упућивање ученика да се користеречницима правописнимприручницима

20 13 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати принципе језичке нормесрпског књижевног језика Поседовати знања и вештине којаомогућавају писану и усмену комуникацију Овладати правописном језичком нормом Познавати све морфолошке категоријеречи Самостално коришћење правописнихприручника и речника

групни индивидуални тандем фронтални

монолошко-дијалошка текст-метода метода демонстрације

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи одабрани текстови читанка

корелација са фонетиком фонологијом морфофонологијом дијалектологијом Енглеским језиком

тест усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 126: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

126

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за други разред обухвата: фонетику,фонологију, морфологију, дијалеткологију.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Култура изражавања Практично усвајање и богаћењејезика Упознавање ученика са језиком каогласовним системом Утемељивање наставе писменостии наставе граматике на језичкимвежбањима

11 2 3 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Поседовати развијену језичку културу Неговати усмено и писано изражавање У потпуности усвојити културу усменог иписаног изражавања

индивидуални фронтални групни рад

текст-метода дијалошка метода демонстрације

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 127: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

127

звучна читанка одабрани текстови наставни листићи читанка

корелација са стилистиком реториком лектуром и коректуром

усмено излагање писмени задаци есеј активност на часу диктат самодиктат

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за други разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за други разред обухвата: фонетику,фонологију, морфологију, дијалеткологију.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (изна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика ипрема оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавскии (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основнаправила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијимслучајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу

Page 128: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

128

нових речи.

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима ипроширене прилошким одредбама.

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знањао значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их неприхвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичкасродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих наоснову медијума и оних који су условљени социјално и функционално.

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљењесугласника).

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме уједноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;

Page 129: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

129

познаје различита решења у вези с конгруенцијом.

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за други разред обухвата:књижевност барока и класицизма, просветитељство, роматнизам, реализам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенијикњижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).

Page 130: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

130

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школскимпрограмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује ипореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвенедискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација уразвоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за други разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред)

Page 131: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

131

и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање,мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљајкњижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни инеуметнички текст.

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања сена аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понудиалтернативу бирократском језику.

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датомконтексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћењелексичког фонда

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навикуда развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорниковуаргументацију и објективност.

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писанојрасправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочавапоенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимирасложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и

Page 132: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

132

научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегијечитања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму;издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму;анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значењакњижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручнутерминологију.

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума итоме прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући којеинформације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских изначењских одлика наведених врста текстова.

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 133: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

133

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Други разред

Образовни профил економски техничар / финансијски техничарПредмет Енглески језикРазред II

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Основна литература (уџбеник) Solutions Intermediate – Student’s Book, Workbook (OUP 2nd edition)

Додатна литература English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press); Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP), Internet, Oxford Teachers’ Club, Learning Resources Bank; Еаsy Readers Business English (Longman) BreakingNewsEnglish - https://breaknewsenglish./com (Business English texts)

Бр. Тема/модул/ област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци Стандарди

2.СТ.2.1.4.2.СТ.2.2.1.2.СТ.2.4.3.2.СТ.2.5.1.

2.СТ.2.3.1

Ухваћени развијање језичких вештина оспособљавање ученика да описују .одећу(сложени придеви и редослед придева) , опишуфотофрафију, изразе свој став користе различита садашња времена како би описалисадашњост и будућност (dynamic and state verbs) да причају о националним разликама, уочавају ипоштују куртуролошке разлике између народа да препознају и користе различите глаголскеоблике ( инфинитив / -ing форм) префикси придева (un-, dis-,in-, im-,il-, ir-,) обнове употребу чланова (Articles),именица(Nouns)

камером

1.

МодаСтереотипиНадзор

7 - 4 3 -

Caught onCameraFashionStereotypesSurveillance

Page 134: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

134

Изрази своје мишљење о теми која се односи на њиховсвакодневни живот Разуме кратак чланак и из контекста наслуте значење непознатихречи Изрази и затраже лично мишљење и ставове у неформалномдијалогу Разуме опште значење текста Употреби граматичку грађу у контексту Разуме садржај једноставнијег снимљеног материјала Напише краће неформално писмо

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање Писање Игра улога

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање Време

реализације

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

Српски језик Социологија

Активност на часу (задаци отвореног изатвореног типа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

септембар

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.4.2.СТ.2.2.52.СТ.2.4.3.2.СТ.2.5.1.2.СТ.2.3.1

2.

Сећања (Какосте сеосећали?)

MemoriesHow did youfeel?

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да oпишу своја осећањаи најраније успомене користећи различита прошлавремена(past simple,past continuous,past perfecttenses) да се упознају са културолошким обичајимадругих народа /важни дани у историји/ да причају о стварима које су се догађале,али више не (used to..) увежбавају употребу фразарних глагола

7 - 4 3 3

Page 135: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

135

обнове множину именица (noun plurals)

да напишу причу користећи поједине предлоге ивезнике

ИсходиУченик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације октобар

пренесу једноставну информацију или испричају кратку причукористећиодређена прошла времена Разуме основни садржај кратког новинског чланка Правилно користе облик used to… Правилно употребе множину именица Разуме садржај једноставнијег снимљеног материјала, прате основнемислиуколико је говор јасно артикулисан и на стандардном језику Напише једноставан текст на тему од личног интереса и да изрази својаосећања попут радости, туге, заинтересованости, жаљења

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање Писање Игра улога

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

српски језик историја психологија

Активност на часу (задаци отвореног изатвореног типа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 136: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

136

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

3.

Образовање ипосао TheWorld ofWorkEducationWorking abroad

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говоре опословима и образовању, раду уиностранству (грађење именицасуфиксима –er, -or, -ist, -ant, -ian) ученици описују особу, ствар местокористећи одрђене односне реченице (defining relative clauses) увежбавају правилно коришћење non-defining relative clauses / odnosnihrečenica упознају са улогом жена и мушкарацау пословном свету ( род именица noungender)(фразални глаголи phrasal verbs) упознају се са начином пријавеза посао и вежбају писање писма којимсе пријављују за посао обнављају придеве и партиципе/adjective and participles /,ред речи уреченици; WH questions, question tags

7 - 3 4 -

Стандарди

2.СТ.2.1.3.2.СТ.2.2.12.СТ.2.3.3.2.СТ.2.4.2.

ИсходиУченик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

разумеју садржај кратких огласа схватe и правилно примене правила за употребу одређениходносних реченица схвате и примене граматичку грађу у контексту схвате текст и из њега извлаче битне информације изразе своје слагање/ неслагање на пристојан начин прате јасно артикулисан говор у оквиру свакодневне

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање

новембар

Page 137: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

137

конверзације разумеју и напишу стандардно писмо у облику молбе за посао

Писање Игра улога

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

Српски језик Социологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Бр. Тема/модул/oбласт Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.2.5.2.СТ.2.3.1.2.СТ.2.4.1.2.СТ.2.5.5.

4.

Тело и ум

Здраво живети

Body and Mind

Fast FoodAddicts

развијање језичких вештина оспособљавање ученикa да прошире речникговорећи о деловима тела (идиоми уз делове тела),правилној исхрани (колокације и сложенице ),повредама, побољшавању памћења( хомоними) увежбавају правилно коришћење времена иупоређивање ( present perfect simple/present perfect continuous ) обнављање зависних реченица које изражавајусврху clauses expressing purpose давање савета (if I were….) контастирање придева и прилога (на пр. hard/hardly) увежбавају писање краћег неформалног писма

7 - 4 3 -

ИсходиУченикци ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Времереализације

Page 138: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

138

препознају, уоче разлике и тачно користе дата времена (pastsimple / present perfect simple) да схвате основни садржај кратке приче, да поставепитања и адекватно одговоре користећи одређена глаголскавремена (present perfect simple / present perfect continuous) разумеју текст на одређену тему, да извуку битне ствари изтекста иизразе свој став на дату тему могу да затраже и схвате једноставније дате упуте иинформације иподрже краћи разговор на задату тему да напишу краће неформално писмо питајући илиобавештавајући о новостима

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање Писање Игра улога

новембар -децембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

Српски језик Физичко и здравственоваспитање Биологија Психологија

Активност на часу (задаци отвореног изатвореног типа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.2.5.2.СТ.2.3.2.2.СТ.2.4.2.2.СТ.2.5.1

5.

Свет убудућности

Tomorrow’s

развијање језичких вештинаоспособљавање ученика да говоре о употребикомпјутерa и њиховом значајуда говоре о будућности и изражавају претпоставкеуз примену одређених модалних глагола ипогодбених реченицада слушају разговор о заштити човекове

7 - 3 4 3

Page 139: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

139

World

ComputingA GreenerFuture

околине, образложи своје идеје и изрази својемишљење на дату тему уз употребу колокацијаглагол & именицаувежбавају употребу будућих времена (FuturePerfect and Future Continuous)will,going toувежбавају писање есеја изражавајући својемишљење за или против одређене теме (глаголиуз инфинитив, везници уз временске реченицеwhen, as soon as, until…да увежбавају изражавање обавезе,забране

ИсходиУченици ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Времереализације

разумеју текст и извуку релевантне чињенице и информације да разумеју и тачно користе правила за употребу одрђенихмодалнихглагола и погодбених реченица прате јасно артикулисан говор о теми и пристојно се сложе, или не сложеса нечим. Разумеју правила о употреби одређених глаголских времена и тачноихкористе. Да изразе своје мишљење и подрже краћи разговор постаљањем питања Напишу једноставан текст у облику есеја и изразе лично мишљење и став.

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање Писање Игра улога

децембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

српски језик информатика екологија

Активност на часу (задаци отвореног изатвореног типа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 140: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

140

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци Стандарди

2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.2.6.2.СТ.2.3.4.2.СТ.2.4.2.2.СТ.2.5.4

6.

Испричаћу типричу

Теlling tales

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да препричају оно штосу други људи рекли користећи правила о слагањувремена у управном и неуправном говору увежбавају изговор и интонацију реченица издијалога и доносе претпоставке о неком догађајукористећи must have, could have, might have, can thave упознају се са митовима и легендама другихнарода увежбавају да напишу писмо којим ће нешторезервисати (индиректна питања и глаголи са дваобјекта)

7 - 2 5 -

ИсходиУченици ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

правилно примене правила за слагање времена приликомграђења потврдних реченица у неуправном говору правилно примене правила у управном/неуправномговору приликом постављања питања да разумеју кратак оглас и напишу кратко формално писмоу којем нуде и траже одрђене информације

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

Комуникативна Разговор Усмено излагање Слушање Читање Писање Игра улога

децембар-јануар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима Аудио-визуелна средства Интернет речник

Српски језик Историја психологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика Писмени задаци Тест (диктат) Домаћи задаци

Page 141: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

141

Бр. ТЕМАмодул/област

ЦИЉЕВИФонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.2.5.2.СТ.2.3.1.2.СТ.2.4.4.2.СТ.2.5.4.

7.

Праве љубавневезе

Real relationships

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да искажу својемишљење и став на тему друштвених мрежа,излазака, веза и међусобних односа; оспособљавање ученика да изразе својемишљење и став на тему љубав прекоинтернета, заказивање састанака на слепо,„online dating“ коришћење идиома уз именице:heart & head

7 - 4 3 -

обнављање граматичке грађе:времена иаспект глагола увежбавање употребе вишечланих глагола( фразалних и предлошких) обнављање кондиционала и конструкција заизражавање потенцијалних и иреалнихситуација обнављањe и утврђивање употребе ипоређења придева и прилога

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време

реализације образложи своје мишљење и став на тему друштвенихмрежа, излазака, веза и међусобних односа,“ onlinedating“ правилно користи идиоме и времена у контексту правилно употреби вишечлане ( фразалне и предлошке)глаголе правилно употреби условне реченице и конструкције заза изражавање потенцијалних и иреалних ситуација правилно користе облике за поређење придева и прилога

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

комуникативна разговор усмено излагање слушање читање писање игра улога

• јануар-фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Page 142: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

142

уџбеник са радним листовима аудио-визуелна средства интернет речник

Српски језик Информатика Социологија Веронаука Грађанско васпитање

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика писмени задаци домаћи задаци тест (диктат)

Бр. ТЕМАмодул/област ЦИЉЕВИ

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.3.2.СТ.2.2.1.2.СТ.2.3.3.2.СТ.2.4.3.2.СТ.2.5.4.

8.

Светскипутници

Globetrotters

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да изразе својемишљење и став на тему: путовања младих итуристичке атракције; различите врстепревоза оспособљавање ученика да направепрезентацију на тему:“ туристички опис некогпознатог места“; „мој савршени одмор“ изражавање,писање и третирање притужбина услугу формирање именских сложеница везаних запревоз и путовања увежбавање употребе пасива и пасивнихконструкција уз коришћење обликаинфинитива обнављање неодређених заменица употреба акронима и колоквијалних израза

7 - 4 3 3

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време

реализације

Page 143: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

143

образложи своје мишљење и став на тему: путовањамладих и туристичке атракције; различите врсте превоза направи презентацију на задату тему правилно користи облике пасива и пасивнихконструкција уз коришћење облика инфинитива правилно употреби облике неодређених заменица изрази, напише и третира притужбу на услугу употреби акрониме и колоквијалне изразе

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

комуникативна разговор усмено излагање слушање читање писање игра улога

● фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима аудио-визуелна средства интернет речник

Српски језик Географија Историја Биологија

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика писмени задаци домаћи задаци тест (диктат)

Бр. ТЕМАмодул/област ЦИЉЕВИ

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.3.2.СТ.2.2.1.2.СТ.2.3.3.2.СТ.2.4.3.2.СТ.2.5.4.

9.

„Паре, паре,паре...“

Money, money,money…

развијање језичких вештина активирање и увежбавање вокабулара уконтексту на тему: новац и плаћање оспособљавање ученика да образложе својемишљење и став на тему реклама, рекламнихслогана и рекламирања оспособљавање ученика да говоре о новцу иставовима људи према њему употребљавање предлога уз изразе и именскефразе везане за новац употреба детерминатора: обнављање иутврђивање детерминатора употреба бројева, конструкције have somethingdone

7 - 3 4 -

Page 144: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

144

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

употреби у контексту вокабулар везан за новац и плаћањекао и за рекламе и рекламирање разуме основни садржај кратког новинског чланка правилно користи облике бројева и детерминатора правилно употреби предлоге уз изразе и именске фразевезане за новац

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

комуникативна разговор усмено излагање слушање читање писање игра улога

• март-април

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима аудио-визуелна средства интернет речник

Српски језик Економска група предмета

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика писмени задаци тест (диктат) домаћи задаци

Бр. ТЕМАмодул/област ЦИЉЕВИ

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци Стандарди

2.СТ.2.1.4.2.СТ.2.2.5.2.СТ.2.3.4.2.СТ.2.4.2.2.СТ.2.5.4

10.

Испољикреативност

Be creative

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говоре опознатим личностима из области историје,науке, јавног и културног живота,уметности оспособљавање ученика да презентују темуиз живота познатих личности увежбавање употребе индиректногговора,партиципских клауза,детерминатора(all,each,very,every,few,little);заменица(повратних,показних и присвојних) –pronouns(reflexive,possessive,demonstrative) обнављање употребе инфинитива и

7 - 4 3 3

Page 145: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

145

конструкција са инфинитивом

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време

реализације

да одржи краћу презентацију на изабрану тему опознатим личностима из области историје , науке,јавног и културног живота правилно употреби облике индиректног говора користи правилно облике инфинитива и конструкцијеса инфинитивом

индивидуални фронтални рад у пару рад у групама

комуникативна разговор усмено излагање слушање читање писање игра улога

• април

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима аудио-визуелна средства интернет речник

Српски језик Историја Историја уметности

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика писмени задаци тест (диктат) домаћи задаци

Page 146: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

146

Бр. ТЕМАмодул/област ЦИЉЕВИ

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.1.2.СТ.2.2.4.2.СТ.2.3.5.2.СТ.2.4.5.2.СТ.2.5.5.

11.

Пословниенглески језик

Business Englishclasses

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да говоре остручним темама из економске групепредмета оспособљавање ученика да презентују темуиз економске групе предмета 25 - 13 12 -

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време

реализације

да одржи краћу презентацију на изабрану тему изекономске групе предмета правилно употреби облике индиректног говора користи правилно облике инфинитива и конструкцијеса инфинитивом

индвидуални фронтални рад у пару рад у групама

комуникативна разговор усмено излагање слушање читање писање игра улога

● мај - јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

аудио-визуелна средства интернет речник

Српски језик Економска група предмета

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа) само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика писмени задаци тест (диктат) домаћи задаци

Средњи ниво

1. Област језичке вештине - СЛУШАЊЕ2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности.2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.

Page 147: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

147

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.

2. Област језичке вештине - ЧИТАЊЕ2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста.2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр.новински чланци и стручни текстови).2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.

3. Област језичке вештине - ГОВОР2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору.2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа.

4. Област језичке вештине - ПИСАЊЕ2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе.2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава.2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста.2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих областикоји чита или слуша.

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри.2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чијијезик учи.

Page 148: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

148

ИСТОРИЈА – Други разредОбразовни профил Економски техничар, финансијски техничар

Предмет Историја

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Уџбеник, стручна литература, родослови, историјски атлас, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

1. Свет у другој половини 19. ипочетком 20. века

1. Упознавање ученика са водећимсилама света и њиховомимперијалистичком политиком.

Упознавање ученика са научним,привредним и културним развојем.

93 6

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 149: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

149

1. Ученици ће умети да објасне суштину политикевеликих сила која је изазвала највећи рат у историјидо тад, Први светски рат. Ученици ће знати главна научна и техничкаоткрића, која су довела до наглог развоја – Другаиндустријска револуција.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

2. Срби и њихови суседи у другојполовини 19. и почетком 20. века.

2. Упознавање ученика саекономским, друштвеним иполитичким развитком обновљенесрпске државе у другој половини 19.и почетком 20. века. Упознавањ ученика са историјомсрпског народа у Хабзбуршкојмонархији.

14 5 9

2.ИС.1.1.2.

2.ИС.2.1.3.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

2.ИС.1.3.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

2. Ученици ће знати о двема српским династијамаи владарима који им припадају. Ученици ће знати о ослободилачким ратовимасрпске државе и које земље су у њима ослобођене. Ученици ће разумети основе привредне обновеСрбије засноване на слободном сељаштву и

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

октобар

Page 150: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

150

почецима капиталистичке привреде. Разумеће историјске прилике у којима се развијаоонај део српског народа који је живео у оквиримаХабзбуршке монархије.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

3. Први светски рат и револуција уРусији

3. Упознавањ ученика саузроцима и поводима избијањаПрвог светског рата.Упознавање ученика са главнимфронтовима и биткама Првог светскограта.

9 3 6

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

3. Ученици ће разумети и умеће да објасне шта јеузрок а шта повод Првог светског рата. Ученици ће умети да покажу на историјској картии да опишу главне фронтове и битке Првог светскограта

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 151: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

151

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

4. Свет између два светска рата 4. Упознавање ученика са главнимполитичким покретима иидеологијом прве половине 20. века. 10 4 6

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.2.1.3.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

4. Ученици ће умети да објасне суштинуполитичких покрета: фашизма, нацизма,стаљинизма.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

децембар, јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

5. Југославија између два рата 5. Упознавање ученика санастанком и политичким уређењемјугословенске државе између двасветска рата.Упознавање ученика са националнимодносима и главним политичкимдогађајима и процесима у КраљевиниСХС, Југославији.

6 2 4

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

Page 152: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

152

.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

5. Ученици ће знати и разумети основе уставногпоретка прве Југославије: монархија,централистичко- унитарна држава, капиталистичкапривреда. Ученици ће знати да су национални односи узроки генератор главних политичких збивања и кризаКраљевине.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст. Стандарди

6. Други светски рат.

6. Упознавање ученика са узроцимаи поводом избијања Другог светскограта. Упознавање ученика са главнимфронтовима и биткама Другогсветског рата које су довеле допобеде антифашистичке коалиције.

5 2 3

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

2.ИС.1.3.4.

Page 153: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

153

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

6. Ученици ће знати и разумети да су тежње силаТројног пакта за светском владавином изазваленајвећи рат у историји .Ученици ће знати на којим фронтовима и у којимгиткама је решен исход рата.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

7. НОР и грађански рат у Југославији

7. Упознавање ученика саоколностима које су довеле донапада на Југославију, априлскограта, окупације и поделе Југославије. Упознавање ученика са настанкоми околностима у којима су деловалиантифашистички покрети уЈугославији.

9 3 6

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

7. Ученици ће знати каква је била судбинајугословенске државе у Другом светском рату. Ученици ће разумети који су узроци и идеолошкеразлике довеле до трагичних сукоба између дваглавна антифашистичка покрета што је изазвалокрвав грађански рат. Ученици ће умети да објасне основе усташке

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

април

Page 154: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

154

идеологије и њен геноцидни карактер који је довеодо затирања Срба, Јевреја и Рома у НДХ.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

8. Послератни свет. 8. Упознавање ученика са главним

историјским процесима иорганизацијама у послератном свету.

5 2 3

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

8. Ученици ће разумети и умети да објасне да јенастанак блокова и блоковска конфронтацијасуштина послератне историје.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

Page 155: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

155

9. Југославија после рата 9 Упознавање ученика са главнимисторијским процесима упослератном периоду Југославије.

7 3 4

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

9. Ученици ће разумети и умети да објасне шта јекулт личности и националне поделе које су суштинапослератне историје Југославије.

Фронтални Групни Индивудални Комбиновани

Монолошки Дијалошки Рад са текстом, реферат комбиновани

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 156: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

156

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред

Образовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичке културе, Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбеУтврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Атлетика Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбање услободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

20 12 8

Page 157: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

157

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:

●савлада терминологију и техникутрчања,

●самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

●научи технику дисања

●усклади ритам трчања и дисања

● примени вежбе истезања и опуштања

Индивидуални Групни фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање

Септембар Октобар Април Мај

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

штоперица метар сталак

грађанско васпитање-хуманост солидарност ,лепопонашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култура говора,правилно илепо изражавање,дијалози,

енглески језик-спортскалитература на енглеском језику,интернет информације иапликације везане заспорт,спортови хемија-здрава исхранавода,здрава животна средина

праћење остварености исхода извештаји о извршеним мерењима тестови практичних вештина

Page 158: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

158

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Спорска гимнастика-партерна

Допринос задовољењу основнихпсихофизичких, социјалних потребаученика Развијање и усавршавањемоторичкох способности умења инавика Очување и унапређивање здравља Оспособљавање за самостално,групно вежбање у слободно време Формирање позитивног односапрема физичким активностим Развијање окретности Позитивно деловање вежбама напостуру тела

8 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да

Савлада основние технике:колута,равнотеже,поскока,скокова,окрета,држањетела, кроз покрете изразе емоције, искуства, осећај залепо и креативно Развија координацију покретагипкост,еластичност

Индивидуални Групни фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање децембар

јануар фебруар

Page 159: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

159

Савлада вежбе упозна мере безбедности приликом вежбања развије способност помагања другим особама утоку вежбања Ради самостално

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче греда

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

●енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

праћење остварености исхода извештаји о извршеним мерењима тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

Page 160: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

160

3. Спорска игра-одбојка,кошарка, стони тенис,мали фудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

32 22 10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Уценици су у стању да

Савладају основну технику игре Знају основне елементе технике Познају основна начела у нападу иодбрани Науче правила игре Развију осећај за спортску културу (ферплеј, културу навијања толеранцију) Усвоје тимски рад

Рад у групи Фронтални Индивидуални

дијалошка демонстрација практично вежбање

октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 161: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

161

Одбојкашка лопта Кошаркашка лопта Рекети и лоптице Мрежа Пиштаљка

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

● грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

● српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

● енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

праћење остварених исхода извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

4. Елементарне игре

плесови народна кола Вијача

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потрба ученика Развијање и усвршавањемоторичкох способности

Page 162: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

162

лопте умења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

12 7 5

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученици су способни да

Савладају технику извођења

Развију координацију

Побољшају музикалност и осећајза ритам

Усвоје основну терминологију физичкекултуре схватаје сврху и циљ физичке културе Развију и одрже антропмоторијскеспособности Самостално изводе покрет Хигијена тела

Групни Индивидуални Фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање

јануар фебруар март април мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче обручеви лопте музика

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

праћење остварености исхода степен савладаности елемената осећај за ритам музику координација

Page 163: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

163

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

●енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,спортови

Page 164: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

164

МАТЕМАТИКА – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Математика

Разред Други

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература С. Огњановић, Ж. Ивановић : Збирка решених задатака из математике 2, Круг

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Степеновање и кореновање(2МА.1.1.2.,2МА.2.1.2.,2МА.3.1.1.)

Проширивање знања изстепеновања и кореновања узпримену стечених знања изобласти трансформацијаалгебарских израза Упознавање са степеномфункцијом и њеним особинама

19 / 12 7 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Користити дефиницију и особине степена санегативним изложиоцем у решавању проблема Применити својства степена са целим изложиоцемна сређивање израза Користити стандардни облик записа броја заизрачунавање бројевних израза Објаснити појам и навести својства n-тог корена Успоставити однос између степена са рационалнимизложиоцем и n-тог корена Применити својства степена са рационалним

Фронтални Индивидуални

Дијалошка Монолошко-дијалошка Септембар, октобар

Page 165: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

165

изложиоцем на израчунавање и/или сређивањеизраза Рационалисати именилац разломка Комплексан број и oпеpације са комплекснимбројевима

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјал Рачунарство и информатика Усмено излагање Писменa проверa знања Активност на часу Домаћи задатци

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Квадратна једначина и квадратнафункција(2МА.1.1.5.,2МА.1.1.6.,2МА.2.1.7.,

2МА.3.1.5., 2МА.3.1.6.)

Проширивање знања о скуповимабројева Проширивање знања о особинамафункција Упознавање са експоненцијалном илогаритамском функцијом

27 / 16 11 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Решити непотпуне потпуне квадратне једначине у скупуреалних и комплексних бројева Дискутовати природу решења квадратне једначине

Фронтални Индивидуални

Дијалошка Монолошко-дијалошка

Октобар,новембар, децембар,

јануар

Page 166: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

166

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Логаритамска и експоненцијална функција(2МА.1.3.2., 2МА.2.1.6., 2МА.3.1.5.)

Упознавање саекспоненцијалном илогаритамском функцијом

17 / 12 5 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Испитати особине експоненцијалнефункције Решити експоненцијалну једначину Решити експоненцијалну неједначину Објаснити појам логаритма и правила

Фронтални Индивидуални

Дијалошка Монолошко-дијалошка Фебруар, март,

Применити растављање квадратног тринома на чиниоцена решавање различитих задатака Применити Вијетова правила на решавање проблема Решити једначине које се сменом своде на квадратне Решити ирационалне једначине Решити систем линеарне и квадратне једначине Решити систем две квадратне једначине Испитати особине квадратне функције и скицирати њенграфик Решити квадратну неједначину

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјал Рачунарска техника

Рачунарство и информатика Усмено излагање Писменa проверa знања Активност на часу Домаћи задаци

Page 167: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

167

логаритмовања Испитати особине логаритамске функције Решити логаритамску једначину инеједначину

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјал Рачунарска техника

Рачунарство и информатика Усмено излагање Писменa проверa знања Активност на часу Домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Елементи тригонометрије(2МА.1.3.2., 2МА.1.2.7., 2МА.2.1.3.,

2МА.2.2.5., 2МА.3.2.5.)

Стицање основних знања изтригонометрије

33 / 21 12 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинусати тригонометријске функције оштрог углаправоуглог троугла Решити правоугли троугао Навести основне тригонометријске идентитете икористити их у трансформацији израза Повезати меру угла дату у степенима и радијанима Користити тригонометријску кружницу за приказивањевредности тригонометријских функција било ког угла Користити тригонометријску кружницу за одређивањеособина тригонометријских функција Одредити вредност тригонометријских функција билоког угла свођењем на тригонометријске функције оштрогугла Скицирати графике основних тригонометријскихфункција

Фронтални Индивидуални

Дијалошка Монолошко-дијалошка Април, мај, јун.

Page 168: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

168

Анализирати основне особине тригонометријскихфункција Решити тригонометријску једначину Адиционе теореме Примена синусне и косинусне теореме

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјал Калкулатор

Рачунарство и информатика Усмено излагање Писменa проверa знања Активност на часу Домаћи задаци

Page 169: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

169

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Основи економије

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Основи економије за други разред - Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко Медојевић, Милован Павловић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Робни проиѕвођач и његоварепродукција

стицање знања о карактеристикама иправилностима репродукције робногпроизвођача упознавање ученика са основнимпојмовима и процесима у свакодневномживоту стицање основних знања о мотивима ипоказатељима пословног успеха робногпроизвођача

20 - 6 14 - - -

ИсходиОблик рада Методе рада Време реализације

умети да разликује појам робног произвођача одпојма натуралног произвођача знати да одреди карактер фактора производње укапиталистичкој робној привреди уочавати функционалну повеѕаност између обимапроиѕводње и ангажованих фактора производње умети да објасни процес производње вредности ипорекло вишка вредности

фронтални групни индивидуални рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка метода демонстрације

септембар октобар новембар

Page 170: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

170

моћи да објасни процес акумулације и анализираначине њене употребе умети да објасни утицај обрта и кружног кретањакапитала и препозна ове процесе у пракси дефинисати и разликовати категорије трошковапроизводње схватити значај профита као основног мотивапословања капиталистичког предузећа моћи да објасни показатеље пословног успеха робногпроиѕвођача

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал шеме примери за вежбање

пословна економија рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Национални доходак као материјалнаоснова расподеле у савременојпривреди

разумевање различитих основа ѕаучешће у расподели националногдохотка стицање знања о расподелинационалног дохотка у савременојробној привреди упознавање ca појмом капитала изначајем појединих обликакапитала ѕа раѕвој тржишнепривреде стицање знања о основнимоблицима капитала и дохоцимакоји се присвајају по основу њих разумевање утицаја законакрупне робне производње накарактер и структуру доходака

32 - 10 22 - - -

Page 171: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

171

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

знати да дефинише различите својинске облике идохотке у савременој робној привреди и да уочињихов значај у тржишној привреди умети да разликује најамнину, као доходак одрада од профита, камате, дивиденде и ренте каооблика својинских доходака знати да разликује облике пласмана капитала ињихове дохотке умети да анализира дохотке у савременој робнојпривреди и објасни њихову друштвено-економскусуштину моћи да објасни утицај закона крупне робнепроизводње на карактер и структуру појединихдоходака

фронтални групни индивидуални рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка метода демонстрације текст метода

новембар децембар јануар фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал шеме примери за вежбање

пословна економија финансијско пословање основи финансија

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Основне карактеристике процесарепродукције у савременом друштву

стицање знања о основнимкарактеристикама друштвенерепродукције у савременомдруштву уочавање савременихинтеграционих процеса у привреди стицање знања о основнимпитањима друштвено-економскогкарактера привреде прелазногпериода

20 - 6 14 - - -

Page 172: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

172

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити промене у друштвено –економскојструктури савременог друштва изазване техничко –технолошком револуцијом умети да објасни карактеристике нове поделерада, монополе и процесе интернационализацијепроиѕводње и капитала знати да објасни глобализацију и другеинтеграционе промене у савременом друштву знати да објасни економске функције државе моћи да анализира промене положаја радника усавременом друштву разликовати обележја друштвено-економскетранзиције

фронтални рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка текст метода

април мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал стучни текстови радови ученика

пословна економија основи финансија

усмено излагање активност на часу семинарски радови

Page 173: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

173

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Пословна економија

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Пословна економија за други разред економске школе, Светлана Кисић и Мира Павловић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Дефинисање појма функције Разумевање значаја функција Схватање улогe функција

1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни функцију Знати да објасни значај функција Умети да објасни примену функција

фронтални монолошко дијалошка септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање тест активност на часу домаћи задатак

Page 174: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

174

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Диференцирање функција упредузећу

Схватање улоге функција у предузећу Разликовање функција у предузећу Разликовање задатака и носиоца функција упредузећу Разумевање појма делокруг рада, радно местои организационе јединице предузећа

1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати да објасни поделу функција у предузећу Умети да наброји функције у предузећу Разликовати послове, задатке и носиоце функција упредузећу Знати да објасни делокруг рада, радно место иорганизационе јединице у предузећу

фронтални групни монолошко дијалошка

комбинована

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Функција планирања Разумевање значаја функције планирања Схватање улоге функције планирања Разкликовање врста планова унутар

1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 175: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

175

Умети да објасни значај функције планирања Знати да објасни организацију функције планирања Разликовати планове према различитим критеријумима

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање тест активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Производна функција Разумевање појма производне функције Разликовање појединачне, масовне, серијскеи аутоматске производње Разумевање плана производње, припремепроизводње и контроле производње

10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни значај производње Знати да објасни разлике између појединачне, масовне,серијске и аутоматске производње Умети да објасни примену плана производње, припремупроизводње и контролу производње

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Page 176: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

176

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Набавна функција Разумевање појма и значаја набавке Разликовање начела набавне политике Разумевање различитих категорија залиха Утврђивање калкулације Схватање сарадње набавне функције саосталим функџијама у предузећу

11 / 3 8 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај набавке Знати да објасни различите категорије залиха Умети да објасни поступак утврђивања набавне цене Разумети сарадњу набавне функције са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Продајна функција Разумевање појма и значаја продајнефункцијје Схватање задатака продајне функцијје Разумевање разраде плана продаје Утврђивање продајних цена Разликовање елемената купопродајногуговора и показатеља анализе продајнефункцијје

13 / 4 9 / / /

Page 177: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

177

Схватање сарадње продајне функцијје саосталим функџијама у предузећу

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај продаје Знати да објасни задатке продајне функције Умети да објасни поступак разраде плана продаје Умети да објасни поступак утврђивања продајне цене Разликовати битне и остале елементе купопродајногуговора Разумети анализу продајне функције Разумети сарадњу продајне функције са осталимфункцијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована

децембар јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. Складишна функција Разумевање појма и значаја складишнефункције Схватање задатака складишне функције Разумевање принципа организацијескладишта Спознаја документације која прати пријем ииздавање из складишта Схватање значаја складишне документације иевиденције

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 178: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

178

Умети да објасни појам и значај складишне функције Знати да објасни принципа организације складишта Умети да објасни поступак израде и попуњавањадокументације при складиштењу Умети да објасни еевиденцију у складишту Разумети анализу складишне функције Разумети сарадњу складишне функције са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована

фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Транспортна функција Разумевање појма и значаја транспортнефункције Схватање транспортног осигурања идокументације при евиденцији у транспорту Разумевање коришћења средстава транспорта Схватање значаја анализе транспортнефункције

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај транспортне функције Знати да објасни коришћење средстава транспота Умети да објасни транспортно осигурање Умети да објасни документацију при еевиденцији утранспорту Разумети анализе транспортне функције Разумети сарадњу транспортне функције са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована

март април

Page 179: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

179

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9. Финансијско рачуноводственафункција

Разумевање појма и значаја финансијскефункцијје Схватање организације финансијске функције Разумевање послова финансијске функције Схватање значаја анализе финансијскефункцијје

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај финансијске функције Знати да објасни послове финансијске функције Умети да објасни документацију при евиденцији Знати упоредити организацију финансијске функцијје умалим, средњим и великим предузећима Разумети сарадњу финансијске функције са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање домаћи задатак тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Page 180: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

180

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10. Кадровска функција Разумевање појма и значаја кадровскефункцијје Схватање организације кадровске функције Схватање кадровске документације иевиденције

5 / 2 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај кадровске функције Умети да објасни документацију при евиденцији укадровске функције Објаснити организацију кадровске функције Разумети сарадњу кадровске функције са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11. Функција контроле Разумевање појма и значаја функцијеконтроле Схватање послова функције контроле Разумевање послова и метода техничке иекономске контроле

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 181: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

181

Умети да објасни појам и значај функције контроле Умети да разликују методе техничке и економске контроле Знати да објасни послове функције контроле Разумети сарадњу функције контроле са осталимфункџијама у предузећу

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована мај

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

12. Функција истраживања иразвоја

Разумевање појма и значаја функцијеистраживања и развоја Схватање задатка и организације функцијеистраживања и развоја Схватање значаја сарадње функцијеистраживања и развоја са другим функцијама упредузећу

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни значај функције истраживања и развоја Знати да објасни домете функције истраживања и развоја Умети да објасни улогу фундаменталних и примењенихистраживања Умети да објасни развојно истраживачки рад Знати да објасни организацију рада функције истраживања иразвоја

фронтални монолошко дијалошка комбинована

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу

Page 182: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

182

тест домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

13. Општи послови у предузећу Разумевање појма и значаја општих послова упредузећу Схватање административно-стручних послова Разумевање послова обезбеђења средстава Разумевање послова заштите радне снаге

3 / / 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да наведе и објасни опште послове у предузећу Знати да објаснити административно-стручне послове,послове обезбеђења средстава и послове заштите радне снаге

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

14. Предузеће у посебним условима Разумевање пословања предузећа у посебнимусловима.

2 / 1 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 183: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

183

Разликовати посебне услове у којима предузеће може дапослује.

фронтални групни

монолошко дијалошка комбинована јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник свеска

Основи економије усмено излагање активност на часу

Page 184: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

184

РАЧУНОВОДСТВО – Други разредОбразовни профил Финансијски техничар

Предмет Рачуноводство

Разред Други

Годишњи фонд часова 36 теорија + 36 вежбе + 30 настава у блоку

Недељни фонд часова 1+1

Литература Рачуноводство за други разред, Вера Познанић –Леко, Завод за уџбенике, 2009. Збирка задатака са решењима из рачуноводства за други разред економске школе, Валентина Малешевић, Вера Коџо,Завод за уџбенике, 2007. Аналитички контни план, Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2015. година Закон о рачуноводству, МРС

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1.

I

Почетни биланс стања

Оспособљавање засастављање почетног биланса

8 4 / 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Упознати се са појмом почетног биланса Упознати се са начелима и врстама почетногбиланса Разликовати врсте биланса

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни.

монолошка, дијалошка, рад на тексту,

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 185: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

185

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија, пословна кореспонденција.

усмено излагање, тест,

активност на часу.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2.

II

Пословне промене и њиховутицај на биланс стања

Оспособљавање за евидентирањепословних промена у пословнимкњигама

8 4 / 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Препознавати и разликовати четири групепословних промена Евидентирати пословне промене у књигама ианализирати њихов утицај на сукцесивне билансе

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни.

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација.

Октобар и новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација пословна економија

основи економије.

усмено излагање, активност на часу, тест

Page 186: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

186

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3.

III

Рашчлањавање биланса на конте

Оспособљавање за разликовањеактивних и пасивних конта

8 4 / 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

схватити појам и значај активних и пасивних конта схватити разлоге за расчлањавање биланса

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

новембар децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија усмено излагање, активност на часу,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4.

IV

Обухватање пословних промена

Оспособљавање за књижењепословних промена на контима

4 2 / 2 1 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 187: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

187

на контима уочити различите врсте пословних догађаја уочити основна правила и разлике у књижењимапосебних врста пословних промена

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме, штампани материјал, документација.

пословна економија, пословна кореспонденција.

усмено излагање, активност на часу, писмени задатак, тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5.

V

Састављање биланса на основустања на контима

Оспособљавање за закључивањепословних књига и састављањазавршног биланса

6 3 / 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити различите врсте пословних догађаја познавати структуру завршног биланса моћи да сагледа структуру завршног биланса иулогу пробног биланса умети да закључи књиге, састави пробни изавршни биланс

фронтални рад, групни рад, рад у пару, индивидуaлни

монолошка, дијалошка, рад на тексту, симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 188: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

188

шеме, штампани материјал, документација

пословна економија и пословнакореспонденција

усмено излагање, активност на часу, тест знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6.

V I

Двојно књиговодство ипринципи двојног књиговодства

Стицање основног знања о потребипостојања двојног књиговодства

2 1 / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати структуру контног оквира Примењивати контни оквир као основниинструмент двојног књиговодства

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода,

хеуристички разговор

јануар фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; МРС Закон о рачуноводству

усмено излагање; активност на часу;

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 189: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

189

7.

V I I

Пословне књиге двојногкњиговодства

Схватање евиденције двојногкњиговодства кроз дневник, главнукњигу и помоћне књиге

6 3 / 3 1 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити појам и врсте послових књига Разликовати начине књижења у појединимпословним књигама Разликовати документацију Евидентирати промене по систему двојногкњиговодства

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

март април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; МРС Закон о рачуноводству

пословна економија; основи економије;

усмено излагање; активност на часу; писмени задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8.

V I I I

Расходи и приходи

Оспособљавање за евидентирањерасхода и прихода и састављањебиланса успеха и израчунавањефинансијског резултата

10 5 / 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати појам и значај расхода и прихода ињихово признавање умети рачуноводствено спровести процедуруевидентирања расхода и прихода научити како се саставља биланс успеха

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 190: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

190

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија усмено излагање; активност на часу; практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9.

IX

Временско разграничењерасхода и прихода

Оспособљавање за евидентирањвременских разграничења

8 4 / 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити основне карактеристике временскихразграничења књиговодствено евидентирати временскаразграничења разликовати временска разгрничења испецифичне ситуације у којима се састављају

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација,

проблем метода, хеуристички разговор самостални рад ученика уз помоћментора и професора у привредномдруштву

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација. пословна економија

усмено излагање; активност на часу; практични задаци. дневник рада праћење практичног рада самостални практични рад ученика презентација рада ученика

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци практ. практ.

Page 191: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

191

наст. наст.

у блоку

10.

X

Утврђивање резултатапословања

Спровођење закључивањапословних књига и утврђивањафинансијског резултат

10 4 / 6 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Закључивати књиге Утврђивати финансијски резултат Саставити закључни лист Познавати структуру биланса успеха Сагледавати ефекте прихода и расхода нарезултат пословања

фронтални рад; групни рад; рад у пару; индивидуaлни.

монолошка; дијалошка; рад на тексту; симулација, проблем метода,

хеуристички разговор

мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме; штампани материјал; документација.

пословна економија пословна кореспонденција

усмено излагање; активност на часу; тест знања дневник рада праћење практичног рада самостални практични рад ученика презентација рада ученика

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11.XI Повезивање стеченог теоријског

знања са праксом и оспособљавањеза самосталан рад

30 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 192: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

192

Настава у блоку Уочити повезаност стеченог теоријског знања ирада у реалном привредном друштву Проверити стечена теоријска сазнања и уочитиразлике у решавању појединих проблема у пракси упракси у односу на теорију Уочити корелацију са другим предметима Умети да самостално врши рачуноводственообухватање пословних промена

индивидуални рад групни рад.

самостални рад ученика уз помоћпрофесора и ментора у привредномдруштву

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

дневник праксе пословна економија основи економије

дневник рада праћење практичног рада самостални практични рад ученика презентација ученичког рада

РАЧУНОВОДСТВО - Друга година - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива којије ученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивањетеорије и конкретних задатака

36

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Page 193: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

193

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Збирка Примери за вежбање

Пословна економија Основи економије Савремена пословна

кореспондеција

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 194: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

194

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финанскијски техничарПредмет Савремена пословна кореспонденцијаРазред ДругиГодишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 1+2

Литература Е.Шарковић, М.Грујић, М. Стегеншек

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

1. Усавршавањетехника рада сатекстовима

Усвајање и примена „Word-а“ укуцању тексова Стицање и примена знања изобликовања и форматирањатекстова

9 5 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Моћи да на рачунару брзо и тачно урадипрепис текста Умеће самосталне израде/обликовањатекстa на рачунару Развијње осећаја за тачност у раду иестетику

фронтални индивидуални

илустративно-демонстративна комбинована практичан рад

септембар јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник рачунар табла

информатиком праћење практичног рада тест практичних вештина самостални практични рад

Page 195: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

195

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

2. Кореспонденција Усвајање основних знања о различитимврстама (пословне и службене)кореспонденције Овладавање вештинама самосталнеизраде и обликовање различитих врстапословних писама и службених дописа Самостална израда образаца докумената уробном промету, јавних и приватних исправа развијање осећаја за тачност ипрецизност при раду

72 48 24

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Овладавање самосталном израдом и обликовањемпословних писама уз поштовање начела савременепословне кореспонденције умеће у изради табела, попуњавању различитихобразаца, исправа и докумената у промету робе Развијен осећај за тачност, прецизност и естетику ураду

Фронтални индивидуални рад у пару

разговор рад на тексту практичан рад писани радови ученика штампани радови уч. демонстрација

септембар јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање уџбеник табла рачунар обрасци из радне мапе

српски језик и књижевност информатика рачуноводство

Активност на часу Усмено излагање праћење израде практичних радова праћење писаних радова Писмена провера знања

Page 196: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

196

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђи

вање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

3. Евиденција радниховавеза

Стицање практичних знања окоришћењу календара,роковника и адресара

3 2 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Познавање самосталног и правилногкоришћења календара, роковника иадресара у пословне сврхе

Фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка комбинована практичан рад

септембар јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник рачунар роковник, календар и адресар

информатика Активност на часу Усмено излагање праћење практичног рада

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђи

вање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

4. Рад са странкама Усвајање основних знања опословном бонтону у раду састранкама Стицање знања и практичнапримена пословног бонтона упословној кореспонденцији

3 2 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 197: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

197

Развијен осећај и вештине у комуникацији састранкама поштујући начела пословног бонтона Знати да примени начела пословног бонтонау пословној кореспонденцији Умеће у изради молбе за радно место и CVa

Фронтални индивидуални групни

разговор комбинована практичан рад

септембар јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник стручна литература (посл.бонтон) рачунар свеске ученика

информатика српски језик и књижевност

Активност на часу Усмено излагање Практични радови ученика (израда cv-a)

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часаброј

часова уобласти вежбе утврђивање обрада

писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

5. Састанци изаписници

Усвајање основних знања оврстама, припреми и вођењупословног састанка Стицање теоријског ипрактичног знања окореспонденцији везаној запословне састанке

6 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Умети да припреми, организује и водипословни састанак Знати да самостално води записник

Фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка комбинована практичан рад писани радови ученика

септембар јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Page 198: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

198

уџбеник табла рачунар свеске ученика примери записника из праксе

Активност на часу Усмено излагање праћење практичног рада Писани радови ученика

Бр. Тема/модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.

Ублоку

Бр. Тема/модул/област

Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.У блоку

6. Кореспонденција иорганизација везаназа службенапутовања

Стицање основних знања о припремии организовању службеног путовања Стицање теоријског и практичног знањао писању путног налога и извештаја саслужбеног путовања

3 2 1

Исходи Обликрада Методе рада Време

реализације Умети да припреми и организује службено путовање Знати да самостално попуни путни налог и напише извештајса службеног пута

Фронтални Индивид. монолошко дијалошка септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање уџбеник табла рачунар обрасци налога за сл. пут

информатиком рачуновадство

активност на часу самостални практични рад

Page 199: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

199

7. Поступак сапоштом

Стицање знања о начину пријема,разврставања и евидентирања поште Практична примена стечених знања

3 2 1

Исходи Обликрада Методе рада Време

реализације

Знати да обави пријем и разврставање поште Умети самостално да води евиденцију поште

Фронтални Индивид. Рад у пару

монолошко дијалошка илустративно-демонстративна практичан рад

септембар јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање уџбеник табла рачунар

усмено излагање активност на часу тест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.

Ублоку

8. Коришћењесредстава везе

Усвајање знања о правилнојупотреби телефона, телефакса иинтернета у пословању Стицање знања о писању телефонскебелешке и потврде телефонског разговора

6 4 2

Исходи Обликрада Методе рада Време

реализације Познавање правилног коришћења телефона, рачунара (интернета)и телефакса у пословању Самостално писање и слање поште (e - mail) пословном партнеру Овладавање у састављању и потврђивању телефонског разговора

Фронтални Индивид. Рад у пару

монолошко дијалошка илустративно-демонстративна практичан рад

септембар јун

Page 200: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

200

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање уџбеник телефон рачунар (интернет)

информатика српски језик и књижевност

усмено излагање активност на часу праћење практичног рада

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.

Ублоку

9. Класификације иархивирањедокумената

Усвајање теоријских знања о правилнојкласификацији и архивирању докумената Практична примена стечених знања

3 2 1

Исходи Обликрада Методе рада Време

реализације

Умети да правилно класификује и архивира документа Умети самостално да изради архиву

Фронтални Индивид. монолошко дијалошка

практичан рад септембар јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање уџбеник табла рачунар

усмено излагање активност на часу праћење практичног рада

Page 201: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

201

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред -ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивање теоријеи конкретних задатака

20

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање

Пословна економија Информатика и рачунарство Рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 202: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

202

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред - Додатна настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

ублоку

Додатна настава - припремаза такмичењe:

• II разред

Припрема ученика заШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕкроз:

вежбу у израдитакмичарских задатака

повезивање теорије иконкретних задатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра

решења у изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно

одржаних школскохтакмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Page 203: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

203

Page 204: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

204

ОСНОВИ ФИНАНСИЈА – Други разред

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод у основе финансија Разумевање финансија као научнедисциплине Упознавање са предметом и задацимафинансија Стицање основних знања о врстамафинансија

10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети развој финансија Објаснити значај финансија Разликовати предмет и задатке финансија Класификовати и објаснити врсте финансија

фронтални групни рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка рад на тексту септембар

Образовни профил Финансијски техничар

Предмет Основи финансија

Разред други

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература Основи финансија за други разред економске школе, образовни профил финансијски техничар, Предраг ЈовановићГавриловић, Петар Бојовић, Драгослав Младеновић, Жарко Ристић, Милорад Иванишевић, Јелена Кочовић, АлександарЖивковић, Ђорђе Павловић, Весна Сенић

Page 205: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

205

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал

Пословна економија Финансијско пословање

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Новац Стицање знања о новцу Разумевање значаја новчане равнотеже истабилности Упознавање са појмом и креирањемновчане масе

25 / 7 18 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објаснити развој новца Разумети основне функције новца Разликовати инфлацију и дефлацију Анализирати и предложити антиинфлационе мере Објаснити појам и начин креирања новчане масе Умети да укаже на улогу банкарског сектора у регулисањуновчаних токова

фронтални групни рад у пару индивидуални

монолошко дијалошка дијалошка рад на тексту дискусија

октобар новембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал примери за вежбање

Основи економије Финансијско пословање

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест

Page 206: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

206

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Расподела националногдохотка

Стицање знања о расподеие националногдохотка Разумевање система националних рачуна 15 / 5 10 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објаснити појам и н значај показатеља производње Разумети и објаснити расподелу друштвеног производа инационалног дохотка Схватити и објаснити појам и основну поделу националнихрачуна Приказати садржину националних рачуна

фронтални групни рад у пару индивидуални

монолошко дијалошка дијалошка демонстација рад на тексту дискусија

децембар јануар фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал примери за вежбање

Основи економије Рачуноводство

усмено излагање активност на часу презентација групног рада домаћи задаци

Page 207: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

207

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Јавне финансије Стицање знања о јавним финансијама ибуџетском систему Разумевање буџетских принципа и структуребуџета Упознавање са буџетским системом нашеземље

20 / 6 14 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинисати јавне финансије и објаснити њихов значај Разумети и објаснити појам и значај буџета Анализирати улогу и функције буџета Објаснити стурктуру буџета и буџетска начела Анализирати и објаснити буџетски систем наше земље Навести и анализирати буџетске фондове

фронтални групни рад у пару индивидуални

монолошко дијалошка дијалошка дискусија рад на тексту

фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал примери за вежбање

Пословна економија Рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 208: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

208

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Пословне финансије Стицање знања о пословним финансијама Разумевање планирања и праћења новчанихтокова 10 / 3 7 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објаснити појам и значај пословних финансија Разликовати појмове финансирање, планирање и праћењеновчаних токова Разумети појам и врсте пословних средстава Анализирати изворе средстава

фронтални групни рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка демонстрација рад на тексту

март

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал примери за вежбање

Рачуноводство Пословна економија

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 209: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

209

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Банкарство Разумевање улоге банака у савременомпривређивању и организацији платногпромета Стицање знања о банкама и банкарскимпословима Сагледавање информационих система убанкама

10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објаснити појам банке и раѕлике између појединих врстабанака Схватити улогу банака у савременој привреди Навести и објаснити банкарске послове Разумети значај информационих система у банкама

фронтални групни рад у пару индивидуални

монолошко дијалошка дијалошка рад на тексту дискусија

април

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал

Основи економије Финансијско пословање

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест

Page 210: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

210

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. Осигурање Разумевање појма, суштине и значајаосигурања Упознавање са основним врстама осигурања

8 / 2 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објаснити појам осигурања Схватити суштину и значај осигурања Навести и објаснити различите врсте осигурања Разумети и објаснити суштину финансирања осигурања

фронтални групни рад у пару

монолошко дијалошка дијалошка дискусија рад на тексту

април мај

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал

Пословна економија усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Међународне финансије Разумевање значаја међународногфинансирања за Србију Усвајање знања о међународном кретањукапитала, заједничким улагањима и европскомтржишту Разумевање улоге и значаја међународнихфинансијских организација

10 / 4 6 / / /

Page 211: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

211

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити и објаснитити суштину међународних финансија Анализирати значај међународног финансирања за Србију Објаснити појмове валуте, девиза и девизног курса Разумети и објаснити међународно кретање капитала,заједничка улагања и функционисање европског тржишта Указати на улогу и значај међународних финансијскихорганизација

фронтални групни рад у пару индивидуални

монолошко дијалошка дијалошка рад на тексту

мај јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

шеме штампани материјал стручни текстови

Пословна економија Основи економије

усмено излагање активност на часу израда есеја тест

Page 212: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

212

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА – Други разредОбразовни профил Економски и финансијски техничар

Предмет Економска географија

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Географија за II разред економске школе,

Илић, Ђурић, Ракићевић, Родић, Ђорђевић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод у економску географију Стицање знања о узајамним односимаекономскогеографских објеката и појава упростору

4 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати предмет проучавања економске географије и,ф д,м септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

рачунар економика усмено излагање активност на часу

Page 213: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

213

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Економскогеографска валоризацијаприродних потенцијала света

Стицање знања о појму икласификацији природних услова иизвора

17 11 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да јасно препознаје економске објекте упростору Знати појам природних услова и извора

и,ф д,м септ/окт/нов

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта рачунар

историја усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3, Друштвеногеографски факторипривређивања

Стицање знања о основнимдруштвеногеографским факторима ињиховом интеракцијском односу

18 11 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 214: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

214

Знати класификацију најзначајнијих природнихресурса за потребе становништва и привреде

и, ф д, м нов/дец

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта интернет

информатика Усмено излагање Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Економско-географско дефинисањепривреде, развој, подела и размештај усвету и у Србији

Стицање знања о појму, структурии значају привреде

25 10 13

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити међузависност физичкогеографских иекономскогеографских елемената

и,ф д,м јан/феб/март/април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта рачунар

информатика усмено излагање активност на часу есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 215: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

215

5. Географске карактеристикесавременог света

Познавање и разумевањенеуједначености интеграцијскихпроцеса на глобалном нивоу

10 4 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати савремене тенденције у развоју привреде усвету Схватити географски дистрибуцију неуједначеногразвоја у свету Разумети интеграцијске процесе у свету и њиховзначај

и,ф д,м мај/јуни

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта рачунар

информатика усмено излагање активност на часу

Page 216: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

216

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ – Други разредОбразовни профил Финансијски техничар

Предмет Финансијско пословање

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Финансијско пословање за други разред економске школе, Драгана Богдановић, др.Петар Бојовић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод Упознавање са основним појмовима,учесницима и носиоцима платног промета

8 1 1 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинисати платни промет, и разликовати врстеплатног промета Објаснити учеснике и носиоце платног промета Разликовати готовинска и безготовинска плаћања Објаснити значај пословних рачуна, рачуна јавнихприхода и рачуна за посебне намене Разликовање два основна начина обављањаплатног промета

фронтални индивидуални групни рад у пару

монолошко дијалошка дискусија презентација

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 217: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

217

шеме фолије графоскоп

рачуноводство усмено излагање активност на часу презентација домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Инструменти платногпромета

Упознавање са инструментима платногпромета Стицање знања о чеку, меници и акредитиву

42 20 5 17

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинисати и објаснити инструменте платног промета Применити и урадити плаћања инструментима платногпромета Повезати и упоредити чек , меницу и акредитив Проценити и предложити коришћење чека, менице иакредитива

фронтални индивидуални групни рад у пару

монолошки дијалошки дискусија презентација

октобар , новембар,децембар, јануар,фебруар, март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

инструменти платног промета шеме графоскоп фолије

рачуноводство усмено активност на часу презентације домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

Page 218: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

218

у блоку

3. Платни промет саиностранством Упознавање са основним чиниоцима

међународног платног промета22 10 3 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинисати и објаснити платни промет саиностранством Објаснити инструменте платног промета саиностранством Повежите и упоредите инструменте уунутрашњем и међународном платном промету Применити инстументе платног промета

фронтални индивидуални групни рад рад у пару

монолошка дијалошка дискусија презентација

април мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

инстументи платног промета графоскоп фолије

рачуноводство усмено активност на часу презентација домаћи задатак

Page 219: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

219

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ – Други разред - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасовауобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

Допунска настава Да се објасни део градивакоји је ученику остаонејасан

Да се помогне повезивањетеорије и конкретнихситуација, задатака

20

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да се оспособи за самосталну

репродукцију градива и практичанрад са обрасцима платног промета

Да примени научено у пракси

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона попуњавање образаца

пл.промета

токомшколскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање

С П К II Рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 220: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

220

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Служнбеник у банкарству и осигурању

Предмет Грађанско васпитање

Разред Други

Годишњи фонд часова 36

Недељни фонд часова 1

Литература Нема уџбеника

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Основни појимови Стицање сазнања Rазвијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовит развојличности и за компетентан,одговоран иангажован живот у савременом грађанскомдруштву у духу поштовања људских права иосновнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

6 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

1. Развијеносамопоштовање,

осећање личног и групног идентитета

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, Инди-

1. Дијалошка;2. Илустровано-демонстративна

IX-X

Page 221: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

221

видуални рад

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда Помоћна средства Корелација са психологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Page 222: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

222

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип час

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2.. Врсте права и односи међу правима Стицање сазнања Р азвијање способности и вештинаусвајања вредности које су претпоставка зацеловит развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања њудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

4 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност критичког расуђивања иодговорност одлучивања и делања

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, нди-видуални рад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна X-XI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Page 223: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

223

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Права и одговорности Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су претпоставка зацеловит развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

3 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникацијске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, Инди-видуални рад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна XI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Page 224: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

224

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Кршење и заштита права Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су претпоставка зацеловит развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

2 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Поштовање основне демократске вредности иподстицање њиховог признавања

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, нди-видуални рад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна XII

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно соцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

Page 225: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

225

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Планирање и извођење акција укорист права

Стицање сазнања Развијање способности и вештинаусвајања вредности које су претпоставка зацеловит развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

21 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност разумевања разлика међуљудима и спремност да се оне поштују

Радионичарски; Рад у групама; Рад у паровима, Инди-видуални рад

Дијалошка; Илустровано-демонстративна XII-VI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације,пажње,

мишљења

I

Page 226: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

226

ВЕРСКА НАСТАВА – Други разредПредмет Верска настава – Православни катихизисРазред ДругиОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурањуГодишњи фонд часова 36Недељни фонд часова 1Тема: 1. УВОД

Р.бр.теме

Р.бр.наст.јед.

Наставна јединица Циљ ИсходиПо завршетку теме ученик ће:

(Само)евалуацијаи корекција

1. 1. Понављање кључних појмова обрађених у првомразреду средње школе

- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом ипрограмом и начином реализације Православногкатихизиса.- Установити какава су знања стекли и какве ставовеусвојили ученици у претходном школовању.

- моћи да сагледа садржаје којима ће себавити настава Православногкатихизиса у току 2. годинесредњошколског образовања;- моћи да уочи какво предзнање има изградива Православног катихизисаобрађеног у претходном разредушколовања;

Проверомзнања којеученициусвајају на часуи испитивањемставова;

Тема: 2. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА

2. 2. Стварање света- Омогућити ученицима да стекну неопходно знање даузрок постојања света јесте личносни Бог Који слободноиз љубави ствара свет;- Развијање свести код ученика о стварању човека по„икони и подобију Божијем“, односно као слободнеличности способне за љубав према другом бићу;- Оспособити ученике за разумевање да је свет и све што јеу њему, створено за вечност, да буде причасник вечногБожијег живота;- Предочити ученицима чињеницу да је човек од Богапризван да управља целим светом и да га приноси Богу, теда се у тој заједници обожи и човек и свет.

- моћи да интерпретира учење Цркве остварању света;- моћи да објасни да је човек иконаБожија зато што је слободан;- моћи да објасни да је човек подобијеБога зато што је способан за заједницу;- моћи да објасни да је Бог створио светса циљем да вечно живи у заједници саЊим;- бити подстакнут да просуђује осмислу постојања човека и света;- моћи да разликује особеностиствореног и нествореног;- моћи да развија одговорност засопствени живот и живот других;- моћи да преиспитује и вреднујесопствени однос према Богу, другомчовеку и према творевини Божијој.

2. 3. Стварање човека по икони и подобију Божијем

2. 4. Творевина и човеково место у њој

2. 5. Свет је створен са циљем да постане Црква

2. 6. Представе стварања света и човека управославној иконографији

Тема: 3. ПРАРОДИТЕЉСКИ ГРЕХ

Page 227: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

227

3. 7. Библијска повест о прародитељском греху - Пружити ученицима основ за разумевањепрародитељског греха на основу библијског сведочанстав,тумачења Сцетих Отаца и учења Цркве;- Ученицима предочити да се човеков промашај (грех)састоји у одвајању човека и света од Бога;- Пружити ученицима основ за разумевање да спасење каопревазилажење смрти и задобијање вечног живота, јестеповратак у заједницу са Богом.

- моћи да објасни у чему се састојипрародитељски грех;- моћи да сагледа последицепрародитељског греха и начин њиховогпревазилажења;- моћи да објасни какава је улога човекау остваривању назначења света;- моћи да просуди о важностиучествовања у литургијском сабрању засопствено спасење;- бити подстакнут да се одговорнијеодноси према природи;- моћи да стекне увид у личнуодговорност за своје поступке;- моћи да уочи значај покајања за својеспасење.

3. 8. Прародитељски грех као промашај циљастварања

3. 9. Светоотачко тумачење прародитељског греха

3. 10. Јединство човека са Богом – једини начин да сепревазиђе смрт

3. 11. Човекова злоупотреба творевине

3. 12. Прародитељски грех у светлости богослужбенихтекстова

Тема: 4. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД АДАМА ДО ИЗРАИЉА)

4. 13. Каин и Авељ- Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет углавним цртама, периодима, личностима и догађајимаможе посматрати као прасликаи најава новозаветнихдогађаја;- Омогућити ученицима да стекну знање о историјскомтоку остварења Божијег плана о свету;- Пружити ученицима основ за разумевање да се уличности Исуса Христа испуњава оно што је откривено иречено у Старом Завету;- Предочити ученицима у чему се састоји разлика измеђуЦркве као богочовечанске заједнице и других обликаљудских заједница;- Предочити ученицима да се у старозаветној историјиназире личност Месије Који сабира и избавља народБожији.

- моћи да уочи да се Бог у Старом иНовом Завету открива као личност и дапозива човека у заједницу са Њим;- моћи да, на примеру Каина и Авеља,да је свако убиство – братоубиство;- моћи да, на примеру Ноја, схватизначење појма праслика Христа иЦркве као места спасења;- моћи да, на примеру Вавилонске куле,схвати да ниједна људска заједницамимо Бога не води остварењучовековог назначења;- моћи да разуме да је откривењеАврааму почетак остваривања Цркве уисторији;- бити свестан да је за богопознањенеопходан личан сусрет са Богом;- моћи да разуме да је обећањепотомства дато Аврааму духовногкарактера.

4. 14. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве

4. 15. Црква и Вавилонска кула

4. 16. Авраамов завет са Богом и наговештај ЦрквеХристове

4. 17. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове

4. 18. Јаков постаје Израиљ

Тема: 5. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)

5. 19. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ)- Пружити ученицима основ за разумевање да је целокупансадржај старозаветне месијанске мисли остварен тек уНовом Завету у личности Господа Исуса Христа;

- знати да је старозаветна вера – вера уједнога Бога;- моћи да објасни нека од старозаветних

Page 228: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

228

5. 20. Пасха- Предочити ученицима да се у старозаветној историјиназире личност Месије Који сабира и избавља народБожији;- Упознати ученике са значајем старозаветногпрослављања Пасхе као праслике молитвеног сећања наХристово Страдање, Васкрсење и Други долазак;- Омогућити ученицима разумевање да се деловањемпророка Божијих увек изграђује Црква.

пророштава која су се остварила уличности Христовој;- моћи да наведе који старозаветнидогађаји јесу праслика Сина Божијег иновозаветне Цркве;- моћи да повезује догађајестарозаветне и новозаветне историје;- моћи да уочи разлику измеђууобичајеног значења речи пророк ињеног библијског смисла;- моћи да, на примеру пророчкеделатности увиди значај старања осоцијално угроженим категоријамадруштва;- моћи да схвати, на примеру Израиља,да Црква има наднационални карактер;- моћи да упореди Десет заповести саХристовим заповестима о љубави;- знати да је месијанска идеја присутнатоком старозаветне историје;- моћи да промишља о сопственомместу у историји спасења.

5. 21. Месија – циљ старозаветних ишчекивања

5. 22. Давид и Соломон

5. 23. Испуњење старозаветних пророштава у ИсусуХристу

5. 24. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа, и Црквеу Старом Завету (систематизација теме)

Тема: 6.СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА6. 25. Мудросна књижевност – одабрани одељци - Омогућити ученицима доживљај старозаветне

побожности;- Подстицати ученике на промишљање о незаменљивостии вредности сопствене личности;- Установити обим и квалитет знања и разумевањастечених у току школске године из Православногкатихизиса.

- моћи да се, подстакнут сопственимпримерима, смелије суочи са грехомсамооправдавања и сваким грехомуопште.- моћи да уочи у којој мери јенапредовао и савладао градивоПравославног катихизиса 2. разредасредње школе.

6. 26. Одабрани одељци из Псалама Давидових

6. 27 Старозаветни списи у богослужењу Цркве

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Ликовна култура, Екологија, Грађанско васпитање.

Page 229: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

229

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Трећи разредОбразовни профил Економски теничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарсву и осигурању

Предмет Српски језик и књижевност

Разред трећи

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности,

Ч. Ђорђевић и П.Лучић: Књижевност и српски језик за трећи разред,

Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености,

Ј. Деретић: Историја српске књижевности,

П. Пијановић: Књижевност и српски језик

Ж. Станојчић и Љ. Поповић: Граматика српског језика,

Весна Ломпар, Александра Антић: Граматикадр Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић-Шошо, мр Мина Ђурић: Читанка

др Предраг Петровић, мср Мина Ђурић, др Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић-Шошо։ Читанка

мр Љиљана Николић, Босиљка Милић: Читанка

Лектира за трећи разред, речници, лексикони, енциклопедије, интернет

Page 230: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

230

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Модерна у европској књижевности икод нас

Проширење опште културе Разумевање жанровскеиновације Упознавање књижевнеуметности Упознавање са делима српске иевропске модерне

30 4 26

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијати самосталност у рецепцијикњижевних дела Имати изграђен естетски доживљајуметничког дела Разумети текстове из српске модернепоезије и опште културне баштине Спознати естетске, моралне, језичке икултурне вредности одређеног књижевног дела Разумети употребу различитих говорнихстилова

фронтални групни индивидуални

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира медији (позоришнепредставе, филм, публицистика,интернет) звучна читанка

корелација са историјомсоциологијом психологијом филмском уметношћуликовном културом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци, писмени задаци тест есеј

Page 231: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

231

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Међуратна и ратна књижевност Упућивање на истраживачки икритички однос према књижевности Оспособљавање за самосталночитање, доживљавање, разумевање,тумачење и оцењивање књижевног дела Подстицање на критичко мишљење Упознавање ученика са са појавама уЕвропи и код нас крајем 19. века и у првојполовини 20. века Изграђивање моралних својставаученика

26 3 23

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити односе појединца и света Разумети поетику суматраизма Спознати различитост књижевних врста устваралаштву писаца епохе Развијати самосталност у рецепцији књижевнихдела Спознати естетске и моралне вредности епохе

фронтални групни индивидуални

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

фебруар - мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка лектира медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет) видео – бим звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом филмском уметношћу теоријом књижевности

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест есеј

Page 232: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

232

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Лектира Проширење опште културе Упознавање књижевнеуметности Развијање критичког односапрема стварности Исказивање властитог мишљења

10 8 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијати самосталност у рецепцијикњижевних дела Имати изграђен естетски доживљајуметничког дела Схватити какви се односи измеђупојединца и света откривају у књижевним делима Спознати естетске, моралне, језичке икултурне вредности одређеног књижевног дела

фронтални групни индивидуални

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка лектира медији (позоришнепредставе, филм, публицистика,интернет) видео – бим звучна читанка

корелација са историјом социологијом психологијом филмском уметношћу ликовном културом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци, писмени задаци тест есеј

Page 233: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

233

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за трећи разред обухвата:модерна књижевност у европској књижњвности и код нас, међуратна и ратна књижевност.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;

2.СЈК.2.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Морфологија Усвајање знања о морфологији, синтаксии лексикологији Оспособљавање ученика да ефикаснокомуницира Унапређивање језичких способности изнања стечених у претходним разредима

25 10 15

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати све начине грађења речи Поседовати знања о језику и језичкој норми Владати вештинама говорења и писања уразличитим комуникативним ситуацијама Знати граматичко и правописно правилноизражавање у усменој и писаној комуникацији

фронтални групни индивидуални тандем

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - јун

Page 234: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

234

5.

6

Синтакса

Лексикологија

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

одабрани текстови наставни листићи читанка

корелација са фонологијом морфологијом синтаксом лексикологијом дијалектологијом

усмено излагање активност на часу домаћи задаци тест диктат

Page 235: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

235

7. Правопис

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за трећи разред обухвата:морфологија, синтакса, лексикологија, правопис.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Култура изражавања Усмено изражавање Писмено изражавање

Практично усвајање и богаћењејезика уз помоћ језичких вежби Оспособљавање ученика даефикасно комуницира Развијање језичке културеученика Оспособљавање ученика заквалитетно усмено и писаноизражавање

17 5 4 8

Page 236: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

236

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

У потпуности усвојити културу усменог иписаног изражавања по стандардима српскогкњижевног језика Владати вештинама говорења и писања уразличитим комуникативним ситуацијама Поседовати развијену језичку културу Неговати правилно усмено и писаноизражавање

фронтални групни индивидуални тандем

текст-метода монолошко-дијалошка метода демонстрације компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

одабрани текстови наставни листићи читанка

корелација са фонологијом морфологијом синтаксом стилистиком лексикологијом журналистиком

усмено излагање писмени задаци активност на часу домаћи задаци тест есеј

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за трећи разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Page 237: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

237

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за трећи разред обухвата:морфологија, синтакса, лексикологија, правопис.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (изна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика ипрема оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавскии (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основнаправила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијимслучајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењунових речи.

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима ипроширене прилошким одредбама.

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знањао значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их неприхвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичкасродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих наоснову медијума и оних који су условљени социјално и функционално.

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљењесугласника).

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у

Page 238: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

238

једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.

2.CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;познаје различита решења у вези с конгруенцијом.

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за трећи разред обухвата:модерна књижевност у европској књижњвности и код нас, међуратна и ратна књижевност.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.

Page 239: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

239

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенијикњижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школскимпрограмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује ипореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене

Page 240: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

240

дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација уразвоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за трећи разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред)и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање,мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљајкњижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни инеуметнички текст.

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања сена аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди

Page 241: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

241

алтернативу бирократском језику.

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датомконтексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћењелексичког фонда

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навикуда развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорниковуаргументацију и објективност.

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писанојрасправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочавапоенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимирасложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегијечитања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму;издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму;анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значењакњижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручнутерминологију.

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума итоме прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које

Page 242: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

242

информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских изначењских одлика наведених врста текстова.

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 243: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

243

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Трећи разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничарПредмет Енглески језикРазред IIIГодишњи фонд часова 108Недељни фонд часова 3 Ниво: НАПРЕДНИ

Основна литература (уџбеник)

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете и спорта: ProFile 1, Pre-Intermediate – Student’s book (Oxford University Press) ProFile 1, Pre-Intermediate Workbook (OUP) Traveller, Level B1+ Student’s Book (mmpublications) Traveller Workbook (mmpublications)

Додатна литература

English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press); Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP); Easy Readers (OUP) Business English – Longman internet

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

Page 244: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

244

1.

Људи(People)

Развијање језичких вештина Оспособљавање ученика да говоре о различитим врстамаодноса међу људима (породичним, пријатељским...)користећи одговарајуће фразалне глаголе (get on with, break upwith…) Оспособљавање ученика да дискутују о својим осећањимакористећи придеве да изразе емоције Утврђивање граматичких јединица: садашња времена –Present Simple/ Present Continuous, прилози за учесталост;глаголи стања – seem, want, agree… Утврђивање граматичких јединица : твроба речи(суфиксација); бројиве и небројиве именице (some, any, much,many, few/a few, little/a little, a/an) Оспособљавање ученика да разумеју и напишу неформалнописмо и мејл користећи одговарајуће фразе Оспособљавање ученика да дискутују о проблемима сакојима се суочавају млади и њихове породице у савременомсвету

14+2 - 9+2 5 - -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.13.3.2.3.4.1.3.5.23.5.4

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Говори о различитим врстама односа међу људима(породичним, пријатељским...) користећи одговарајућефразалне глаголе (get on with, break up with…) Дискутује својим осећањима користећи придеве да изразиемоције Примени граматичку јединицу у контексту (Present Simple/Present Continuous, прилози за учесталост; глаголи стања –seem, want, agree…) Правилно употребљава суфиксе приликом творбе речи итако изведене речи примени у контексу; да правилноупотребљаваsome, any, much, many, few/a few, little/a little, a/anуз бројиве и небројиве именице Разуме и напише неформално писмо и мејл користећиодговарајуће фразе Дискутује о проблемима са којима се суочавају млади ињихове породице у савременом свету

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

Септембар Октобар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(придеви, садашње време,множина именица, творбаречи,структура есеја,писање неформалногписма)Социологија(породица,породични односи)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Page 245: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

245

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

2.МЕСТА

(Places)

Развијање језичких вештина Оспособљавање ученика да говоре о различитим местима ипутовањима корисећи одговарајуће придеве Усвајање и примена лексике и фраза у вези са путовањима(room, voyage, trip…) Утврђивање граматичких јединица: прошла времена – PastSimple/Past Continuous, when, while Утврђивање граматичких јединица used to, would/was/weregoing to Утврђивање граматичких јединица : прилидеви који сезавршавају на –ed/-ing Утврђивање граматичких јединица :прилози за начин Оспособљавање ученика да напишу чланак користећиодговарајуће фразе и стил (формални или неформални)прилагођен читалачкој публици Оспособљавање ученика да напишу причу користећиодговарајуће глаголске форме (прошла времена) и везнике(then, after…)

14+3 - 9 5 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.13.3.2.3.4.3.3.5.1.

3.5.23.5.4

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Говори о различитим местима и путовањима корисећиодговарајуће придеве Разуме и правилно користи речи и фразе у вези сапутовањима (room, voyage, trip…) Примени граматичку јединицу у контексту (прошла времена

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

октобар новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Page 246: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

246

– Past Simple/Past Continuous, when, while) Примени граматичке јединице у контексту ( used to,would/was/were going to) Примени граматичку јединицу у контексту прилидеви који сезавршавају на –ed/-ing Примени граматичку јединицу у контексту прилози за начин Напише чланак користећи одговарајуће фразе и стил(формални или неформални) прилагођен читалачкој публици Напише напишу причу користећи одговарајуће глаголскеформе (прошла времена) и везнике (then, after…)

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник

Српски језик(временске клаузе,прошло време,придеви, писањеновинског чланка иприче)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

3 УСПЕХ(Success)

Развијање језичких вештина Оспособљавање ученика да описују различите врсте пословакористећи именице које означавају различита занимања Утврђивање граматичких јединица (Present PerfectSimple/Present Perfect Continuous) Оспособљавање ученика да говоре о образовању користећиодговарајуће колокације ( get a certificate, take a course…) Утврђивање граматичких јединица – Defining and non-defining relative clauses Утврђивање граматичких јединица : модални глаголи,модали и инфинитив перфекта Оспособљавање ученика да напишу молбу за посаокористећи одговарајуће фразе Оспособљавање ученика да напишу аргументативни есејкористећи одговарајуче фразе и везнике (apart from, besides….)

14 - 8 6 - -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.13.3.2.3.4.2.3.4.4.3.5.1.3.5.23.5.4.3.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Опише описују различите врсте послова користећи именицекоје означавају различита занимања Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

новембар децембар

Page 247: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

247

(Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous) Говори о образовању користећи одговарајуће колокације (get a certificate, take a course…) Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту:Defining and non-defining relative clauses Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту:модални глаголи, модали и инфинитив перфекта Напише молбу за посао користећи одговарајуће фразе Напише аргументативни есеј користећи одговарајуче фразе ивезнике (apart from, besides….)

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(рестриктивне инерестриктивнеклаузе, модалниглаголи, перфекат,писањеаргументативногесеја)СПК (писањемолбе за посао)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

4

Наука итехнологија(Science andtechnology)

развијање језичких вештина Оспособљавање ученика да дискутују о темамавезаним за науку, технологију и технолошка достигнућа Усвајање и примена форме verb +preposition (benefitfrom, compare with…) Утврђивање граматичких јединица : изражавањебудућности : Future Simple/ Future Continuous/ Future Perfect/Present Simple/ Present Continuous/Going to Утврђивање граматичке јединице: временске клаузе Утврђивање граматичке јединце: творба речи (именицеизведене из глагола) Оспособљавање ученика да изразе обавезу, одсуствообавезе или забрану користећи модалне глаголе Оспособљавање ученика да напишу чланак користећиразличите технике (постављање питања, директно обраћањечитаоцу...) Оспособљавање ученика да напишу писмо жалбежалећи се на квалитет производа

14+3 - 8 6 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.13.3.2.3.4.33.5.1.3.5.23.5.4.3.5.5.

Page 248: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

248

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Дискутује о темама везаним за науку, технологију итехнолошка достигнућа Усвоје и правилно примене форму verb +preposition (benefitfrom, compare with…) Примени граматичке јединице у контексту: Future Simple/Future Continuous/ Future Perfect/ Present Simple/ PresentContinuous/Going to Примени временске клаузе Изведе именице из глагола и правилно их употреби Изрази обавезу, одсуство обавезе или забрану користећимодалне глаголе Напише чланак користећи различите технике (постављањепитања, директно обраћање читаоцу...) Напише писмо жалбе жалећи се на квалитет производа

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

децембар јануар фебруар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(изражавањебудућности,временскеклаузе, творба речи,модални глаголи,писање чланка) СПК(писањежалбе)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

5Квалитет

(Quality)

развијање језичких вештина стицање знања о различитим врстама и применама ISOстандарда оспособљавање ученика да поређају активностистандардизованог процеса по одговарајућем редоследукористећи одговарајуће језичке фразе утврђивање граматичких јединица – условне реченице стицање знања о осигурању контроле квалитета у обављањуфинансијско-административних послова

7 - 4 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.4.3.3.13.3.2.3.4.5.3.5.23.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Page 249: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

249

разуме различите врсте и примену ISO стандарда поређа активности стандардизованог процеса поодговарајућем редоследу користећи одговарајуће језичке фразе у контексту примени условне реченице разуме различите врсте осигурања контроле квалитета уобављању финансијско-административних послова

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

фебруар март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(условне реченице) Пословнефинансије(административно-финансијскипослови)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Тест, диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

у блоку

6 Новац(Money)

развијање језичких вештина упознавање ученика са основним финансијским појмовима усвајање основне терминологије из домена платног промета,вођења књиговодства и састављања финансијских и порескихизвештаја утврђивање граматичких јединица: герунд и инфинитив утврђивање граматичких јединица: партиципи – садашњи ипрошли оспособљавање ученика да опишу графикон о односу измеђувалута користећи одговарајуће фразе оспособљавање ученика да разумеју и воде телефонскеразговоре у оквиру познате лексике

8 - 4 4 - -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.3.3.3.13.3.2.3.3.4.3.4.5.3.5.1.3.5.2.3.5.43.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Page 250: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

250

разуме и користи основне финансијске појмове разуме и користи основну терминологију из домена платногпромета, вођења књиговодства и састављања финансијских ипореских извештаја примени граматичку јединицу: герунд и инфинитив примени граматичку јединицу: партиципе – садашњи ипрошли опише графикон о односу између валута користећиодговарајуће фразе разуме и води телефонске разговоре у оквиру познате лексике

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(партиципи,глаголске именицеи инфинитив) Јавнефинансије (појамвалуте)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.

ублоку

7

Коришћењеинтернета упословању

(Business online)

развијање језичких вештина усвајање основне терминологије и појмова из областипримене информационих технологија у домену струке оспособљавање ученика да разумеју текст о различитимначинима коришћења интернета у свакодневном и пословномживоту оспособљавање ученика да дискутују о најбољем начинукоришћења промовисања компаније на интернету утврђивање граматичке јединице: causative have/get

7+3 - 4 3 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.2.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.5.1.3.5.2.3.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

разуме и користи основну терминологију и појмове изобласти примене информационих технологија у доменуструке

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

март април

Page 251: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

251

разуме текст о различитим начинима коришћења интернетау свакодневном и пословном животу дискутује о најбољем начину коришћења промовисањакомпаније на интернету примени граматичку јединицу: causative have/get

Наставна средства Kорелација Праћење иоцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Пословнаинформатика(информационетехнологије) Маркетинг (дигиталнимаркетинг)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

8 Непрофитнеорганизације

(Not for profit)

Развијање језичких вештина Усвајање одновне термонологије из области непрофитнихогрганизација и добротворног рада Схватање значаја и стицање позитивног односа премадобротворном раду Утврђивање граматичке јединице: пасивне конструкције Оспособљавање ученика да дискутују о различитимначинима финансирања добротворних акција

8 - 5 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.13.3.2.3.3.3.3.5.2.3.5.43.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

Разуме и користи основне термине из области непрофитнихорганизација и добротворног рада Схвати значај и стекне позитиван однос према добротворномраду Разуме и примени граматичку јединицу: пасивне

индивидуални у пару групни

конструкти-вистички

мај

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Page 252: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

252

конструкције Дискутује о различитим начинима финансирањадобротворних акција

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(пасивнеконструкције) Грађансковаспитање-верска настава(добротворни рад) Јавнефинансије(начинифинансирањапредузећа)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.ТЕМА(модул/област

ЦИЉЕВИ

бројчасова

уобласти

вежбе Утврђи-вање обрада писмени

задаципракт.наст. стандарди

9Решавањепроблема

(Problem solving)

развијање језичких вештина оспособљавање ученика да разумеју текст о различитимтехникама решавања проблема оспособљавање ученика да дискутују о проблемима имогућим решењима користеће одоварајуће изразе и фразе утврђивање граматичких јединица: конструкција If only/ Iwish за изражавање жеље оспособљавање ученика да осмисле и спроведу анкету, као ида презентују резултате анкете користећи одговарајуће фразе иизразе

8+3 - 4 4 3 -

3.1.1.3.1.3.3.2.1.3.2.5.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.4.5.3.5.1.3.5.23.5.43.5.5.

ИСХОДИУченик ће бити у стању да: Облик рада Методе рада Време реализације

разуме текст о различитим техникама решавања проблема да дискутује о проблемима и могућим решењима користеће

индивидуални у пару

конструкти-вистички

мај јун

Page 253: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

253

одоварајуће изразе и фразе употреби граматичку јединицу: : конструкцију If only/ I wishза изражавање жеље осмисли и спроведе анкету, као и да презентује резултатеанкете користећи одговарајуће фразе и изразе

групни

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник сарадним листовима Аудио-визуелнасредства Речник интернет

Српски језик(потенцијал)

Активност на часу Само-оцењивање иузајамно оцењивање Писмени задаци Тест ,диктат Домаћи задаци

1. Oбласт језичке вештине СЛУШАЊЕ

2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, уприватном, образовном, јавном и професионалном контексту.

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота

2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ

2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања.

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног интересовања

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, сложенаупутства).

2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове и гледишта

2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа

Page 254: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

254

3. Област језичке вештине – ГОВОР

2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или више саговорника

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта иодговара на питања слушалаца

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести (препричава, резимира, преводи)

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ

2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и коментаришући туђеставове

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује став,осећање, мишљење или реакцију

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или слуша (нпр. препричава, описује,систематизује и сл.).

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију

Page 255: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

255

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар.

Page 256: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

256

СОЦИОЛОГИЈА – Трећи разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Социологија

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Социологија за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије, Владимир Вулетић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Социолошки приступ друштву Упознати ученике са предметом,његовим методама и техникама којесе користе у научном истраживању. Упознати ученике са различитимтеоријским приступима усоциологији.

15 6 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити ученике за лакше и брже сналажењена социолошким текстовима и истраживањима, Оспособити ученике за критичко размишљање одруштву. Оспособити ученике за критичко размишљање оважности глобалних социолоших праваца.

Фронтални Дијалошка, монолошко-дијалошка.

Септембар,Октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Активност на часу, тест и/или индивидуално одговарање.

Page 257: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

257

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Друштвена структура и друштвенепромене.

Упознати их са феноменомдруштвеног раслојавања. Упознати их са друштвенимустановама и организацијама,појмовима политике, државе, права,бирократије, политичких партија ипокрета..

18 6 12

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити ученике да критчки и саразумевањем прате развој сопственог друштва и забоље сналажење и разумевање феноменадруштвене покретљивости у оквиру модерногсветског друштва Оспособити их за дубље сагледавање феноменараслојавања друштва.

Фронтални ииндивидуални рад.

Дијалошка и монолошко-дијалошка.

Новембар,Децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Уставно и привредно право Грађанско васпитање

Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3 Основне области друштвеног живота Упознати ученике са местом човекау природи и друштву. Упознати их са демографскимпроблемима савременог друштва. Упознати ученике са организацијом

20 7 13

Page 258: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

258

друштва, породицом, браком,етничким заједницама. Упознати ученике са значајемкултуре, са језиком као основнимсредством комуникације и саразликом између знака и симбола. Упознати их са магијом ирелигијом, митологијом, обредима икултовима и упозанти их са односомизмеђу мита, филозофије, поезије ибајке. Упознати их са 4 главнемонотеистичке религије у свету. Упознати их са местом уметностикао духовне творевине културногчовека.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити их за размишљање на темунеравномерног развоја и наглог популационограста. Оспособити их за схватање значаја културе ицивилизације почев од предцивилизацијскихдруштава, врстама културних значења иперспективама равоја савремених друштава уфилозофском културолошком и религиозномсмислу.

Фронтални Дијалошка и монолошко-дијалошка.

Јануар, фебруар, март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник и рад на текстовима назадату тему.

Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

Page 259: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

259

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Појаве и проблеми савременогдруштва

Упозбнати ученике са различитимоблицима друштвених девијација Упознати их са еколошкимпроблемима савременог света Упознати ученике са феноменомглобализације

19 8 11

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити их за комплементарно сагледавањеодноса село-град. Оспособити их за критичко размишљање офеномену глобализације и новог светског поретка.

Фронтални Индивидуални

Дијалошка и монолошко-дијалошка.

Април,мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Екологија Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања о друштву у ком живе, да се упознају и овладају основним социолошким појмовима ипроблемима како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу у њему. да ученици стекну применљива и функционална знања одруштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију удемократски уређеном мултикултуралном друштву.

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА СУ:

- да развију свест о начину повезаности појединца, друштва и културе;- да стекну примењива и функционална знања о друштвеним појавама;- да се код ученика развија способност критичког расуђивања и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама,- да ученици формирају аутономни вредносни систем;- да унапеде и прошире општу културу;

Page 260: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

260

- да развију осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних,класних ,етничких, глобалних;- оснаживање ученика у препознавању друштвених проблема и активног односа према њиховом решавању;- да унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и д ауспоставе критички однос према њима;- да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;- да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада)- да разумеју друштвени смисао и важност професије социологаКорелација са предметима као што су грађанско васпитање, историја, уставно и привредно право, српски језик и књижевност

ЛИТЕРАТУРА

„Социологија“-Владимир Вулетић

„Социологија“-група аутора

„Социологија“-А. Гиденс

Page 261: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

261

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разредОбразовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичке културе, Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

1. Атлетика Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

20 15 5

Page 262: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

262

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Савлада технику трчања Усклади ритам трчања и дисања Научи да поштује одређена правиласпорске културе Упознају терминологију технике трчања Самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

Индивидуални Групни фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање

Септембар Октобар Април Мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штоперица метар сталак

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт, социологија-комуникацијасоцијализација,поштовање и толеранција,

праћење остварености исхода извештаји о извршеним мерењима тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област ЦиљевиФонд/тип часа

број часова у вежбе Утврђивање и Обрада и писмени практ. практ.

Page 263: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

263

области Увежбавање Увежбавање задаци наст. наст.

ублоку

2. Спорска гимнастика- партерна Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностим Развијање окретности Позитивно деловањевежбама на постуру тела

8 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Савлада основну технику :колута,равнотеже, поскок скокова кретања ,окрета,држања тела, Буде способан да кроз покрет изразисвоје емоције, искуства, осећај за лепо икреативно Савлада вежбе, упознати се са мерама безбедности

Индивидуални Групни фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање децембар

јануар фебруар

Page 264: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

264

приликом вежбања и развити способностпомагања другим особама у току вежбања Ради тимски

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче греда

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт, социологија-комуникацијасоцијализација ,поштовање и толеранција

право, права и обавезе везане за спорт

праћење остварености исхода извештаји о извршеним мерењима тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

Page 265: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

265

ублоку

3. Спортска игра-одбојка,кошарка, стони тенис ,малифудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

32 24 8

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Зна основне елементе технике Савлада основну технику игре Усвоји основна начела у нападу и одбрани Научи правила игре Створи осећај за спортску културу (ферплеј, културу навијања) Развије осећај за тимски рад

Групи Фронтални Индивидуални

дијалошка демонстрација практично вежбање

октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Одбојкашка лопта Кошаркашка лопта Рекети и лоптице Мрежа

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманост

праћење остварених исхода извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Page 266: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

266

Пиштаљка солидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт, социологија-комуникацијасоцијализација ,поштовање и толеранција право - права и обавезе везане за спорт

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

4. Елементарнеигре:вијача,плесови и народнакола

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика Развијање и усвршавањемоторичкох способностиумења и навика Очување и унапређивањездравља Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време Формирање позитивног

12 8 4

Page 267: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

267

односа према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је способан да

Савлада технику извођења Познаје основну терминологију физичкекултуре Усвоји сврху и циљ физичке културе Развија и одржава антропмоторијскеспособности Зна самостално да ради Познаје хигијену тела

Индивидуални Групни фронтални

дијалошка демонстрација практично вежбање

јануар фебруар март април мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче обручеви лопте музика

психологија-развијање позитивнеличностисоцијализација,комуникација,толеранција

● грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција ,позитивна личност

●српски језик и књижевност-култураговора, правилно и лепо изражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт, социологија-комуникацијасоцијализација,поштовање и толеранција

праћење остварености исхода степен савладаности елемената осећај за ритам

Page 268: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

268

право ,обавезе и права у спорту

Page 269: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

269

МАТЕМАТИКА – Трећи разред

Образовни профил Финансијски техничар

Предмет Математика

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература С. Огњановић, Ж. Ивановић Збирка решених задатака из математике за трећи разред, Круг

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Полиедри(2МА.1.2.1., 2МА.1.2.2., 2МА.1.2.3.,

2МА.2.2.2., 2МА.3.2.1.)

Добијање темељних знања изполиедра, Развијање боље оријентације упростору

15 9 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунати површину и запремину правепризме и пирамиде Израчунати површину и запремину зарубљенепирамиде Равни пресеци полиедара

Фронтални,индивидуални Дијалошка,монолошко-дијалошка,рад на тексту

Септембар,октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 270: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

270

уџбеник и збирка,лењир,троугао примена оријентације у простору,развијене кроз ову тему

Прћење активности ученика и истицање позитивнихпримера,контролна вежба

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Обртна тела(2МА.1.2.1., 2МА.1.2.2., 2МА.1.2.3.,

2МА.2.2.2., 2МА.3.2.1.)

Стицање основних знања изобртних тела, Развој боље оријентације упростору

11 7 4 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунавати површину и запремину правогваљка и праве купе Израчунавати површину и запремину зарубљенекупе Израчунати површину и запремину тела којанастају обтрањем неке фигуре око задате осе

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Октобар,новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник избирка,лењир,троугао,шестар

примена оријентације у простору,развијене кроз ову тему

Писмени задатак,рад задатака пред таблом

Page 271: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

271

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Низови(2МА.1.3.1., 2МА.2.3.1., 2МА.2.3.2.,

2МА.3.2.1., 2МА.3.3.2.)

Стицање основних знања изнизова

13 8 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати да нађе граничну вредност низа, Препознати аритметички и геометријски низ иодредити њихов општи члан на основу познатихподатака Одредити збир аритметичког и геометријскогниза Одредити збир бесконачног геометријског низа

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Новембар,децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка примена систематичности у раду,развијене кроз ову тему

Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака предтаблом

Page 272: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

272

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Аналитичка геометрија у равни(2МА.1.2.5., 2МА2.2.3., 2МА.3.2.3.)

Стицање основних знања изаналитичке геометрије, Повезивање знања из алгебре угеометрији

28 18 10 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунавати растојање тачака ,површинутроугла у координатном систему Написати једначину праве кроз једну и две тачке Однос две праве, угао између две праве Препознати једначине кружнице, елипсе,хиперболе и параболе и скицирати их укоординатном систему Однос праве и кривих другог реда

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Децембар,јануар,фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,лењир примена систематичности у раду,развијене кроз ову тему

Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака предтаблом

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Елементи линеарног програмирања(2МА.1.2.4.)

Стицање основних знања излинеарног програмирања Развој боље оријентације упрограмирању

6 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 273: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

273

Решавати системе линеарних неједначина са двенепознате и представљати у координатномсистему Самостално решавање транспортног проблема,линеарног програмирања и одређивање екстремафункције графички

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Фебруар,март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,лењир,троугао примена оријентације у праксиразвијене кроз ову тему

Писменa вежба,рад задатака пред таблом

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Елементи привредне и финансијскематематике(2МА.1.4.2., 2МА.1.4.6.)

Стицање основних знања изсложеног каматног рачуна

23 16 7 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити разлику између простог и сложенограчуна Израчунати рату кредита Есконтовати менице Израчунавање почетне вредности капитала,интересне стопе ивремена улагања Рачун улога, улагање почетком и крајем периода Рачун ренте

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Март,април,мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,финансијскетаблице,дигитрон

примена знања у рачуноводству Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака предтаблом

Page 274: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

274

РАЧУНОВОДСТВО – Трећи разредОбразовни профил Финансијски техничар

Предмет Рачуноводство

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 36 +72 + 30 блок настава

Недељни фонд часова 1 + 2

Литература Рачуноводство за 4. раз. економ. шк. ЗУНС, 2012 – 10 издање, Вера Познанић Леко Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства за трећи разред економске школе, ДрагицаРадосављевић, Вера Коџо, Завод за уџбенике, 2006. год. Финансијско рачуноводство за економски факултет, Др. Ката Ј. Шкарић, Аналитички контни план, Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2004. Закон о рачуноводству, Закон о платном промету, Закон о банкама, Закон о осигуравајућим организацијама МРС и МСФИ

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Специфичности књиговодства ипословних књига у банкама

Стицање основних знања окретању новчаних средстава крозбанкарски систем, Оспособљавање за обухватањепословних промена везаних запословање банака Да објасне специфичностикњиговодства у банкама

54 36 18 1

Page 275: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

275

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Да примене претходна знања на банке Да правилно књиже промене у банкарскомкњиговодству Да анализирају пословање банке

фронтални, групни, индивидуални

монолошка дијалошка, демонстрације

септембар, октобар новембар децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал шеме графофолије документација

банкарско пословање, монетарна економија ибанкарство

усмено излагање, домаћи задатак, писмени задатак, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Специфичности књиговодстваосигуравајућих организација

Да се оспособе за обухватањепословних промена везаних запословање осигуравајућихорганизација Да објасне специфичностикњиговодства у осигуравајућиморганизацијама

30 20 10 1 /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Да примене претходна знања наосигуравајуће организације Да правилно књиже промене уосигуравајућим организацијама Анализа књиговодствене евиденцијеосигуравајуће организације

фронтални, групни, индивидуални

монолошка дијалошка, демонстрације

јануар фебруар март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 276: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

276

штампани материјал шеме графофолије документација

монетарна економија ибанкарство осигурање

усмено излагање, домаћи задатак, писмени задатак, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Порески биланс Да наведе елементе порескогбиланса Да научи да састави порескибиланс

9 6 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Евиденција у пореском билансу Анализа пореског биланса

фронтални, групни, индивидуални

монолошка дијалошка, демонстрације

април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал шеме графофолије књиговодственадокументација

пословна економија монетарна економија ибанкарство

усмено излагање, домаћи задатак, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 277: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

277

4. Јавни приходи и расходи Знање о буџетскимкорисницима Да се оспособе за обухватањепословних промена везаних запословање буџетских корисника Да примене претходна знањакод књиговодствене евиденцијебуџетских корисника Да упореде ову евиденцију сапретходним евиденцијама

15 10 / 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Да науче да прокњиже промене уевиденцијама буџетских корисника Анализа књиговодствене евиденције

фронтални, групни, индивидуални

монолошка дијалошка, демонстрације

мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал шеме графофолије књиговодственадокументација

монетарна економија ибанкарство банкарско послованње јавне финансије

усмено излагање, домаћи задатак, активност на часу

Блок настава

Тема/област/модул Оријентациони број часова Време реализације

Евиденција пословања банкарских или осигуравајућих организација или буџетскихкорисника (књиговодствене евиденције у конкретној организацији и њене специфичности) 30 Април- мај

Page 278: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

278

РАЧУНОВОДСТВО - Трећа година - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

Допунска настава Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан

Да се ученик оспособи да самосталноизрађује задатке, анализира и решаваконкретне ситуације

Да се помогне повезивање теорије иконкретних задатака

36

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Збирка Примери за вежбање

Пословна економија Основи економије

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 279: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

279

СТАТИСТИКА – Трећи разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничарПредмет СтатистикаРазред ТрећиГодишњи фонд часова 72Недељни фонд часова 2Литература Радмила Драгутиновић Митровић : Статистика за III и IV разред економске школе, Дата Статус, 2013

Радмила Драгутиновић Митровић, Далиборка Ђукић: Збирка задатака из статистике ¾, Дата Статус, 2013 Статистички годишњаци Србије, Статистички годишњаци Београда Интернет публикације УН, СБ, ЕУ итд.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. Иновације

1. Уводни појмови остатистици

Разликовање основних појмова остатистици као науци Препознавање места и значаја статистике усистему информисања и доприносастатистичких информација у функционисањупривреде и друштва

4 0 4Групни рад –нове методе

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схвата теоријски и практичан значај статистике Може да објасни појам, предмет, задатак, поделу изначај статистике Наводи примере статистичких законитости Описује статистички систем и везу између националноги међународног статистичког система

Фронтални Групни Индивидуални

монолошка дијалошка рад на тексту експеримент

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, збирка задатака Економика предузећа Усмено излагање Презентација групног рада Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Page 280: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

280

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. иновације

2. Статистичко посматрање Оспособљавање за самосталноорганизовање статистичкогистраживања Развијање способностиприкупљања релевантних и тачнихподатака (састављање анкете)

13 5 8Пројектнанастава,

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Зна да израђује програм посматрања заистраживање Уме да организује посматрање Објашњава врсте обележја Разликује примарне од секундарних података Дефинише попис, статистички извештај Наводи методе прикупљања података Зна да прикупља и контролише прикупљенеподатке

Фронтални Групни У пару Индивидуални

монолошка дијалошка рад на задатку демонстрациона игровне активности

септембар, октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Наставни листићи Видео бим

Економика предузећа Усмено излагање Тест Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. иновације

3. Сређивање и груписање података Оспособљавање за самосталногруписање података у статистичкесерије. Овладавање методама коришћењапрограма Excel за потребестатистичке анализе података

10 3 7Пројектнизадатак

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 281: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

281

Дефинише статистичке серије и њихове врсте Самостално групише податке у статистичкесерије

Фронтални Групни Индивидуални

Дијалошка Монолошка Рад на задатку демонстрациона

октобар, новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник, збирка Радни листови

Математика Пословна информатика

усмено излагање презентација групног рада домаћи задаци активност на часу тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. иновације

4. Приказивање статистичких података Развијање способности креирањаодговарајућих статистичких табела Развијање способности засамостално цртање и изборграфичких приказа и анализуприказа Овладавање методама коришћењапрограма Excel за анализу података

13 6 7Пројектнизадатак

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Правилно саставља просте, сложене икомбиноване табеле, анализира њихове податке Разликује врсте графичких приказастатистичких серија Правилно одабира врсту графичког приказа узависности од статистичких података

Фронтални Групни Индивидуални

Дијалошка Монолошка Рад на задацима Демонстрациона

новембар, децембар, јануар, фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник, збирка Радни листови Маркетинг

Пословна информатика

усмено излагање презентација групног рада презентација сопственог рада домаћи задаци активност на часу

Page 282: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

282

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. Иновације

5. Анализа података Усвајање знања о појму и врстамадескриптиних мера Оспособљавање за самосталанизбор дескриптивних мера уанализи податка Усвајање знања о појмуматематичке и стохастичке веземеђу појавама Оспособљавање за самосталноизрачунавање и тумачењекоефицијента корелације Развијање способности засамосталну примену и тумачењерелативних бројева Овладавање методама коришћењапрограма Excel за анализу података

32 17 15Пројектнизадатак

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинише дескриптивне мере Зна да израчуна и изабере средње вредности иизврши анализу добијених резултата Користи рачунар за утврђивање средњихвредности, дисперзије Зна да израчуна и објасни коеф. корелације Наводи и дефинише врсте релативних бројева Израчунава и тумачи базне и ланчане индексе Уме да анализира дату појаву на освовудобијених резултата

Фронтални Групни Индивидуални

Дијалошка Монолошка Рад на задатку Писмена провера

Март, април, мај, јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник, збирка Радни листови

Финансијским пословањем Пословне финансије Рачуноводство

усмено излагање тест активност на часу

Page 283: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

283

Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст. иновације

Увод у статистику Обележја, врсте Груписање и приказивање података Анализа података

Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан Да се вежбају задаци са којимаученици имају потешкоће токомредовне наставе Да се ученик оспособи дасамостално рачуна и тумачипоказатеље Да се помогне повезивањетеорије и конкретних ситуација,задатака

Најмање 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Групни Индивидуални

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школске године

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање Штампани задаци Уџбеник Збирка

Математика Основи економије Пословна економија

Усмено излагање Домаћи задаци

Page 284: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

284

ПРАВО – Трећи разред

Образовни профил Финансијски техничар

Предмет Право

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Уставно и привредно право, удџбеник за 3. разред економске школе, аутор Јелена Вукадиновић, издавач Data Status,Београд, 2016.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1 Друштвене норме

- појам друштвене норме

- друштвене норме и природнизакони ,однос норме и стварности

- врсте друштвених норми

- морал, обичаји и њихов односпрема праву

Стицање основнихзнања о праву Упознавање саосновним правниминститутима Развијање логичкогмишљења

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

дефинисати друштвену норму разликовати врсте друштвених

фронтални индивидуални

монолошко-дијалошка дијалошка септембар

Page 285: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

285

- појам праванорми моћи да објасни повезаностдруштва и природнихзакона/стварности разликовати морал и обичаје одправа

демонстрација

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема

Грађанско васпитање Социологија

усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2 Основни појмови о држави- Право и држава као

Друштвене појаве,- Појам, елементи и функциједржаве,- Држављанство,- Улога државе у стварању и

државе у стварању ипримени права,

- Државна организација -врсте државних органа,

- Облици владавине,- Облици политичког

режима,- Облици државног уређења,- Облици државне власти,

Стицање основних знањао држави Упознавање са основнимелементима државе Упознавање ученика саповезаношћу државе иправа

13 / 3 10 / / /

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

дефинисати државу, одредитиелементе државе разликовати врсте државних функција моћи да објасни повезаност државе иправа

фронтални индивидуални

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

Септембар-новембар

Page 286: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

286

разумети значај држављанства објасни елементе државе разликује облике владавине иполитичког режима класификује државе по обликудржавног уређења објасни надлежност државних органа разликује облике државне власти

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме штампани материјали

грађанско васпитање историја географија

усмено одговарање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3 Правна норма

- Појам и елементиправне норме;

- Врсте правних норми

Овладавање основнимправним институтима Проучавање суштине правненорме и њеног значаја Оспособљавање ученика засналажење у правнимнормама Развијање способностианалитичког и критичкогмишљења у праву

3 / 1 2 / / /

Page 287: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

287

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

моћи да објасни повезаност државе иправа знати да идентификује елементе правненорме препознаје врсте правних норми умети да објасни садржај правне норме

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко-дијалошка дијалошка демонстрација рад на тексту

новембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме правни акти

грађанско васпитање усмено одговарање тест активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4 Правни акти

- Појам правног акта

- Доношење и обликправног акта

Стицање основних знања оправним актима Оспособљавање ученика засналажење у свим врстамаправних аката Развијање способностианалитичког и критичкогмишљења

5 / 2 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време

Page 288: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

288

- Врсте правних аката

- Извори права

реализације

дефинисати правне акте знати да идентификује елементеправног акта препознаје врсте правних аката умети да тумачи садржај правног акта дефинише устав и разуме његову улогуу правном систему објасни процедуру доношења закона

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко-дијалошка дијалошка демонстрација рад на тексту

Новембар-децембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме правни акти

грађанско васпитање усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5 Правна снага нормативног акта

- Законитост, правоснажност иизвршност,

Стицање основнихзнања о својствимаправних аката Овладавањепојмовимаправноснажности иизвршности Поштовање

4 / 1 3 / / /

Page 289: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

289

- Органи за заштиту уставности изаконитости

уставности изаконитости

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

разликује својства појединачногправног акта објасни значење појмовауставности и законитости наброји органе за заштитууставности и законитости објасни функцију омбудсмана

фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

децембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема правни акти практични примери

грађанско васпитање социологија

усмено одговарање домаћи задатак активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6 Субјекти права, објектиправа и правне чињенице

Овладавање правномтерминологијом Разликовање субјеката и објекатаправа и њихових карактеристика Разликовање врста објеката права Оспособљавање за логичко

7 / 2 5 / / /

Page 290: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

290

- субјекти права

- заступник

- објекти права

- правне чињенице

- застарелост

размишљање и примену стеченихзнања

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

разликује субјекте права и њихове способности разуме значај објеката права класификује врсте ствари знати да објасни лична добра дефинисати производе људског духа и ума умети да објасни људске радње као објекте права разликује заступнике, састави пуномоћ наведе правне чињенице увиђа последице застарелости

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко-дијалошка дијалошка демонстрација

Децембар-јануар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме

грађанско васпитање пословна кореспонденција

усмено одговарање вежба – састављање пуномоћја активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7 Примена права Стицање општих знања о примениправа Оспособљавање за добровољнупримену права Развијање логичког мишљења

5 / 2 3 / / /

Page 291: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

291

- Примена права,

- Појам и значај

тумачења права

- Докази и врсте доказа

Оспособљавање за примену итумачење правних норми и правнихаката

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

објаснити како се примењује право разликује добровољну и принудну применуправа наброји средства тумачења права наведе врсте доказа објаснити поступак доказивања

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме правни акти

грађанско васпитање социологија

усмено одговарање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8 Правна средства

- Тужба

Разликовање правнихсредстава Оспособљавање заправилно коришћењеправних средстава Развијањеспособности за примену

4 1 1 2 / / /

Page 292: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

292

- Жалба прописа

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

објасни значај правних средстава разликује редовна и ванреднаправна средства да наведе када се подноси тужба,а када улаже жалба

фронтални индивидуални рад у пару групни

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

Фебруар-март

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема практични примери

грађанско васпитање статистика

усмено одговарање домаћи задатак активност на часу бежба: састављање тужбе/жалбе активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9 Правни систем Упознавање са основним гранамаправног система Р Србије Схватање значаја регулисања

2 / / 2 / / /

Page 293: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

293

- Правне уставнове,правне гране и правнеобласти,

- Основни појмови оглавним гранама правногсистема Србије

друштвених односа

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

бити у стању да идентификује правни систем знати да објасни елементе правног система разликовати гране правног система РС разликовати гране материјалног и процесногправа

фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка дијалошка демонстрација

март

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема

грађанско васпитање усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10 Демократија имеханизми власти у Србијии у Југославији

- Облицидемократије

- Бишепартијски

Стицање елемената политичкекултуре и знања о демократији Овладавање основним појмовимаи институтима ради бољегразумевања и примене у пракси Схватање значаја демократије

5 / 2 3 / / /

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

Page 294: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

294

систем

- Избори

знати да објасни демократију идентификује облике демократије моћи да учествује на изборима разликује владајуће политичке партије иопозицију објаснити улогу избора у демократскомдруштву

фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка дијалошка демонстрација рад на тексту

март

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шеме правни акти

грађанско васпитање социологија историја

усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11 Србија као држава,аутономија и локалнасамоуправа

- Србија,нјенадржавностИ уставотворна власт,

- Органи Р Србије

Упознавање са основнимпринципима уређења Р Србије Овладавање појмовимааутономије и локалнесамоуправе ради бољегразумевања и примене у пракси Схватање значаја поделевласти

6 / 2 4 / / /

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

Page 295: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

295

- Облици аутономије

- Локална самоуправа

моћи да наброји органе власти разликује врсте аутономије умети да објасни надлежност државнихоргана у РС уочи улогу органа локалне самоуправе

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

Март-април

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема правни акти Устав Р Србије

грађанско васпитање историја

усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

12 Државно уређење РепубликеСрбије

- Надлежност,

- Органи власти у РС

Упознавање саосновнимпринципима уређењаРС Схватање значајадруштвених иполитичких промена ууређењу државе РС Развијање логичкогмишљења

5 / 2 3 / / /

Исходи Облик рада Методе радаВреме

реализације

Page 296: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

296

да дефинише надлежностиоргана власти у РС да разликује судове опште ипосебне надлежности да разумеју условљеностдруштвених са правнимпроменама

фронтални индивидуални

монолошко-дијалошка дијалошка април

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник Устав РС

грађанско васпитање усмено одговарање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

13 Грађанин и његова праваи слободе у Србији и уЈугославији

- Личне слободе иправа грађана,

Стицање знања о положајуграђана и његовом учешћу уполитичком животу и вршењувласти Упознавање уставних права иобавеза грађана Р Србије Упознавање могућности заштитеуставом загарантованих праваграђана Развијање способности ученика заучешће у вршењу власти

8 / 3 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време

Page 297: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

297

- Политичке слободеи права грађана,

- Економске слободеи права грађана

- Остале слободе иправа грађана

- Уставне дужности

- Заштита усавомгарантованих права ислобода

реализације

наведести права и слободе грађана умети да објасни појединачно права ислободе грађана моћи да користи уставом загарантована праваи слободе знати да објасни заштиту уставомзагарантованих права и слобода навести уставне дужности

фронтални индивидуални групни

монолошко-дијалошка дијалошка рад на тексту демонстрација

Мај-јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

уџбеник шема Устав Р. Србије

грађанско васпитање усмено одговарање тест активност на часу

Page 298: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

298

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Трећи разредОбразовни профил Финансијски техничар

Предмет Пословне финансије

Разред трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Пословне финансије за трећи разред економске школе Ж. Ристић, С. Комазец, Д. Богдановић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод Схватање појма и значајапословних финансија

10 3 7

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:

Објасни задатке и функције пословнихфинансија Разуме значај пословних финансија Разликује финансијско пословање у ужем иширем смислу Oбјасни финансијску ситуацију предузећа Сагледа појам, циљ и задатке финансијскеполитике

Фронтални рад у пару

монолошко дијалошка рад на тексту

септембар октобар

Page 299: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

299

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

основе финансија усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.Наст.

Практ.Наст.

У блоку2. Организација обављања

финансијских послова Стицање знања о организацијии значају обављања финансијскихпослова

20 6 14

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:Наведе и објасни финансијске послове Објасни финансијске послове са банкама Разуме значај депоновања средстава ибанкарских услуга Разликује финансијске и рачуноводственепослове Тумачи пословне и финансијске извештаје Разликује врсте контроле документације Разуме значај ревизије

Фронтални рад у пару групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту метод демонстрације

октобар новембар децембар

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

банкарско пословање финансијско пословање

усмено излагање активност на часу писане провере

Page 300: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ knjiga-SKOLSKI PROGRAM-2018-2022...9 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Први разред Образовни профил Економски

300

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

у блоку3. Послови финансијске

функције Разумевање пословафинансијске функције и основнихмодела организацијефинансијске функције

21 6 15

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Објасни прибављање новца и капитала изинтерних и екстерних извора Објасни коришћење новчаних средстава Објасни послове платног промета Разликује планове ликвидности иинвестиционе планове Наведе и објасни послове финансијскеанализе Примени финансијске информације уфинансијском управљању Упореди моделе организације финансијскефункције

Фронтални рад у пару групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту метод демонстрације

јануар фебруар март

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

финансијско пословање пословна економија за другиразред

усмено излагање активност на часу домаћи задатак