ข้อสอบ onet วิทยาศาสตร์ ปี 52

 • View
  10.372

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. 05 2 22 2552 11.30 - 13.30 .1. 1. () 2. () (.) (.) 3. () 4. () (.) (.)2. 1. 0.4 2. 0.6 3. 1.0 4. 1.6
 • 2. 05 3 22 2552 11.30 - 13.30 .3. 1. pH 7.4 7.8 2. (/3) 30 20 3. 60 65 (/3) 4. (/3) 15 354. 1. 2. 3. 4.
 • 3. 05 4 22 2552 11.30 - 13.30 .5. 1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()
 • 4. 05 5 22 2552 11.30 - 13.30 .6. 1. 2. 3. 4. (ventral) 7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. 2. 3. 4. 9. 1. 2. 3. 4.
 • 5. 05 6 22 2552 11.30 - 13.30 .10. () () () AB () 1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()11. AB A 1. A O 2. A AB 3. A B AB 4. A B AB O12. 1. 2. 3. 4.
 • 6. 05 7 22 2552 11.30 - 13.30 .13. 1. 2. 3. 4. 14. (BT) 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4.
 • 7. 05 8 22 2552 11.30 - 13.30 .16. 50 100 2 1. 250 2. 1,250 3. 2,500 4. 10,000 17. 1. 2. 2527 C 3. 200,000 4. 93 153 69 27 18. Escherichia coli 1. 2. 3. 4.
 • 8. 05 9 22 2552 11.30 - 13.30 .19. 1. 2. 3. 4. 20. 1. 2. 3. 4.
 • 9. 05 10 22 2552 11.30 - 13.30 .21. 1. OD 2. COD 3. BOD 4. DO 22. 1. 2. 3. 4.
 • 10. 05 11 22 2552 11.30 - 13.30 . H HeLi Be B C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo* Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ** Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 23. 1. 2. 3. 4.
 • 11. 05 12 22 2552 11.30 - 13.30 . 24. () 1H 21D 1 () 15 P 16 S 31 32 () 16 O2- 19 F- 8 9 () 13 Al 27 27 1. () () 2. () () 3. () () 4. () () 25. 1. 36 2. 2 8 18 7 3. H+ OH- 4. 12 2
 • 12. 05 13 22 2552 11.30 - 13.30 . 26. () X 1 X2O () Y 2 3 YCl2 () A Z 6 9 AZ 4 1. () () 2. () () 3. () () 4. () () () 27. 1. 6X XCl3 2. 11X 3. 12X XH 4. 16X
 • 13. 05 14 22 2552 11.30 - 13.30 . 28. 1. 2. 3. 4. 29. 1. 2. 3. 4. 30. 1. 2. 3. 4.
 • 14. 05 15 22 2552 11.30 - 13.30 . 31. (oC) 1 18.0 100.0 58.1 56.3 46.0 48.5 74.0 34.6 () () () 1. () 2. () () 3. () () () 4.
 • 15. 05 16 22 2552 11.30 - 13.30 . 32. () pH = 4 () Ca(OCl) 2 Cl2 () () 1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()
 • 16. 05 17 22 2552 11.30 - 13.30 . 33. () () (CFC) () -60 5 0.50 -60 32 30 1. () () 2. () () 3. () () 4. () () () 34. 1. CaCO3 2. CaCO3 3. 4.