הורדת PDF ספר רכב סילברדו 2011

Embed Size (px)

Text of הורדת PDF ספר רכב סילברדו 2011

 • 2

  / /, / -

  .

  , )UMI ( , . . UMI " UMI

  , , )UMI ( . . / , ,

  , " / . :

  , , , .

  . ( "

  . )

  / ( , , . , ) "

  "

 • . "

  . .

  .

  : . .

  .

  .

  .

  .

  .

  . / :

  . : :

 • 1-1 .............................. 1-2 .......

  1-6 ......... 1-19 ................

  1-25 ...........

  2-1 ..... , 2-2 ...........

  2-9 ........................... 2-11 ...............

  2-13 ..................... 2-16 ................

  2-17 ............ 2-19 .........................

  3-1 .......... 3-2 ..................

  3-3 ............... 3-12 ............

  3-14 .............. 3-23 ........

  3-35 .....

  4-1 ............................... 4-1 ......................

  5-1 ............ 5-3 ................... , 5-7 ................. 5-12 ........... "

  5-18 .......

  5-21 .. 5-23 ......................

  5-30 ................ 5-43

  6-1 ............................. 6-1 ................ 6-7 .................

  6-8 ..

  7-1 ...................... 7-2 ...................

  FM AM .................... 7-3 MP3 . 7-5

  7-11 .....................

  8-1 ..................... 8-1 .......

  8-11 ...............

  9-1 ........... 9-2 ..............

  9-11 . 9-17 ................

  9-22 ......................... 9-26 ...

  9-37 ............................. 9-52 ............... 9-58 .......... /

  9-71 ........

 • 10-1 ............

  10-1 .................

  10-4 .................. 10-21 ...............

  10-25 ........... 10-33 ............

  10-58 .........

  10-62 ............... 10-63 ......

  11-1 ................ 11-1 ............. 11-2 ................. 11-2 .................

  11-3 ...........

 • -11

  ( 1-2 .............. )

  1-4 ......... ) (

  1-6 ........ 1-6 ....... 1-7 .......

  1-7 ............... 1-8 ..............

  1-9 . 1-10 ................

  1-11 .......... 1-12 .........

  1-12 .............. 1-12 ..............

  1-13 ............... 1-14 ...................

  1-14 ........ 1-14 ............... 1-15 .............. 1-16 ....... / 1-17 ................ 1-17 ................

  4x4 ...................... 1-18

  1-19 .............................

  1-20 .........

  1-20 ................... 1-21 ..........

  1-22 ................... 1-22 ......

  1-23 ......... - 1-23 ...................

  1-23 .........................

  1-25 .....

  1-25 ...............

  1-25 ................

  1-26 .................

 • -21

  ) (

 • -31

  A.

  " . .8 "

  B. . - .6 " - " /

  .5 C.

  " . .5 "

  D. . " " .6

  E. . " " .5

  F. . "

  9. "

  / .9

  G. . .7 " "

  H. . 4

  I. . 9 " "

  J. " .

  6 " K.

  .5 L

  . 10 . M. . N. .

  6. O.

  " " . .9

  P. . .5

  Q. . P. .

  " .5 "

  S. .5

  .10 4x4 T. /. U. .

  .9 . -

  9 .

  9 9 .

  V. 5 . . W.

  . "

  .8 " X. . Y. Z. 4 .

 • -41

  ) (

 • -51

  A.

  " . .8 "

  B. . - .6 " - " /

  .5 . C. .

  " " .5

  D. . " " .6

  E. " . .9 "

  F. / .9

  G. " . .5 "

  H. . .7 " "

  I. " .

  . 6 " J.

  . 9 " " K. 6 . . L

  .10 .10 4x4

  M. .5

  N. . 10 .

  O. 9 . P.

  " " . 9

  Q. . 5

  R. 5 . . S. .

  " .5 "

  T. .

  " .8 "

  U. 5 . . . /

  . .9

  . 9 . -

  9 .9

  W. . X. 4 .

 • -61

  .

  , .

  . 60

  .

  .

  .

  .

  / / .

  .

  .

  .

  " .2 "

 • -71

  .

  . .1

  . .2

  , .3

  . ,

  .

  .

  10 .

  10- .

  .

  :

  .

  .

  .

  .2

  .

  ,

  , .

  . ,

  .

  .

  : .

 • -81

  :

  .

  : ,

  .2

  .

  .

  . .

  .2

  . .

  .2 " "

  .

  .

 • -91

  .

  .

  .

  .

  .3

  ,

  .

  , .

  .

 • -101

  ,

  .

  , .

  , .

  ,

  .

  .3

  ,

  .

  , .

  , .

  3

  ,

  , .

 • -111

  :

  , .1 ,

  .

  "1" .2 .

  .3 ".2"

  , " 1"

  ". 2". .P ,

  .

  3

  .5

  , .

  : .

  .P

  3

  .5

  .

  : .

  : .

  .

  , :

  .

  : ,

  .

  .3

 • -121

  .

  ,

  ,

  .

  .3

  :

  3

  3 -

  LATCH

  .3

  . ,

  .

  .

  .

  .3

 • -131

  .

  :

  (B) (A) .1 (

  ).

  .2

  .

  (B) (A) .3 .

  (C) .1

  .

  (D) .2 .

  ,

  ./

  .2

  ,

  . ,

  .

  . ,

  , .

  .

  .2

 • -141

  .

  : . .1 .2

  . .3

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .9

  . .

  ,

  .

  , .

  .

 • -151

  .

  : .

  . .

  , .

  , / .

  .

  .

  .6

  .

  , : .

  .

  AUTO : , ,, ,

 • -161

  .

  , : , ,

  .

  , : , ,

  , .

  .6

  /

  , : .

  , .

  . :

  : .

  . :

  . :

  :

  .

 • -171

  A.

  B. C. AUTO

  D/ E. F. G.

  H. I. / J. K. L. PASS ) (

  .8

  .

  , .

  . (M) . M

  , .

 • -181

  , (5) .

  / .

  ,

  / .

  . ,

  4x4

  .

  .

  ): ( .

  AUTO ) ):

  .

  ( ):

  , ,

  .

  ( ):

  .

  , , ,

  .

  .9 4x4

 • -191

  . / : /

  .

  BAND : .AM- FM

  : .

  . :

  : CD

  MP3 ,WMA . , .NO INFO"

  . 7

  .

  USB

 • -201

  24

  . FAV

  FAV

  .

  .AM- FM

  .7

  ,

  :USB-

  .

  , HR MIN ,MM ,DD -YYYY ) , ). , ,

  "

  .

  /

  . /

  .5

  USB

  , . ,

  , , iPod : CD , MP3

  .USB

  .

  : ,

  - iPod USB.

  : . .

 • -211

  : ").("

  SRCE :

  .

  : ,

  -

  iPod USB.

  .5

  (DIC)

  .

  ") (" .

  .

  .

  : ,

  , ,

  , , , ")("

  ,