μελετη ασυρματων αισθητηρων.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

μελετη ασυρματων αισθητηρων

Text of μελετη ασυρματων αισθητηρων.pdf

 • " , (Middleware) "

  -1614

  : , PhD Bradford University,

  P/G School of Control Eng, UK

  2012

 • 2

  . /

 • 3

  ,

  1. ,

  2. ,

  3. ,

 • 4

  , , , , , , . . , , . , , , .

  , .

  , -(middleware)

  .

  .

  .

  .

  ,

  , TinyOS. ,

  Agilla .

  TOSSIM,

  TinyOS. , TinyViz

  .

  ,

  Agilla TinyOS

  Agilla TinyViz AgentInjector.

  , , (tutorial)

  .

 • 5

  ................................................................................................................................ 7

  1: ................................................................ 10

  1.1 .............................................................. 10

  1.2 .......................................................................................................................... 11

  1.3 Ad-Hoc ........................................ 13

  1.4 ................................... 14

  2: ................................................................ 15

  2.1 ........................................................................................................... 18

  2.2 ............................................................................................. 20

  2.3 ...................................................................................................................... 23

  2.4 .......................................................................................................... 25

  2.5 .................................................................................................................. 26

  2.6 .............................................................................................................. 27

  2.7 ..................................................................................................... 28

  3: ....................... 30

  3.1 ................................................................................................................. 30

  3.2 ........................................................................................................... 30

  3.3 .................................................................................................................... 31

  3.4 .................................................................................................................... 31

  3.5 .............................................................................................. 32

  3.6 ................................................................................................................................. 35

  3.7 ....................................................................................................................... 35

  3.8 ............................................................................................................. 36

  3.8.1 ......................................................................................................................... 37

  3.8.2 .................................................................................................... 37

  3.9 .................................................................. 37

  3.9.1 To E (Physical Layer) ................................................................................... 38

  3.9.2 To (Data Link Layer) .............................................................. 38

  3.9.3 (Network Layer) ................................................................................. 39

  3.9.4 (Transport Layer) ........................................................................ 40

 • 6

  3.9.5 (Application Layer) ...................................................................... 40

  4: (Middleware) ............................................................... 41

  4.1 ............................................................................................................... 41

  4.2 (Programming Abstractions) .................................................... 43

  4.3 .............................................................................................................. 44

  4.4 .................................................................................................. 45

  4.5 (QoS mechanisms) ..................................................... 46

  5. ................................................................................. 46

  5.1 ..................................................................................................................... 46

  5.2 ............................................................................................................... 51

  5.2.2 .................................................................................................... 55

  5.2.3 .................................................................................................... 56

  5.3 .......................................................................................... 59

  5.4 ...................................................................................................................... 60

  5.5 ..................................................................... 62

  6: WSN Runtime Support ...................................................................................................... 63

  7: WSN ....................................................... 65

  8: WSN ......................................... 67

  9: Tutorial TinyOS ....................................................................................................... 71

  9.1 TinyOS ...................................................................... 71

  9.2 TinyOS ........................................................................................................... 73

  9.3 Agilla, ................. 76

  9.4 AgentInjector ................................................................................................ 78

  9.5 TinyViz ......................................................................................................................................... 83

  10: ...................................................... 88

  ........................................................................................................................................ 89

 • 7

  1 : (WSNs) 11

  2 : 18

  3 : WSNs 19

  4 : WSNs a 20

  5 : 21

  6 : WSNs 22

  7 : 23

  8 : 24

  9 : WSNs 25

  10 : 26

  11 : 27

  12 : 28

  13 : 29

  14 : WSNs 33

  15 : -layers WSNs 38

  16 : 42

  17: 42

  18 : 43

  19 : WSN: a) client-server-based paradigm,

  b) mobile-agent-based paradigm 47

  20 : : )

  ) 48

  21 : Agilla 48

  22 : Agilla 49

  23 : agent Agilla 50

  24 : Mires 52

  25 : Mires 52

 • 8

  26 : topic advertisement 53

  27 : 54

  28 : DSWare 57

  29 : DSWare 58

  30 : MiLAN 61

  31 : Mate 64

  32 : MiLAN 66

  33 : WSN. a)

  , b) , c)

  , d)