Σκέψεις για τις έννοιες Η προσέγγιση του psillos/PapersI/35-Fodor_Kanellou_Psillos final_.pdfέννοιες φαίνεται εν μέρει ν’ αποτελούν το λεξικό της εν λόγω ... ψυχολογίας του κοινού

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • : Fodor1

  ,

  fuzzyclaimer@yahoo.com

  psillos@phs.uoa.gr 1.

  ()

  . )

  ) )

  (propositions) (.. )

  Jerry Fodor

  (1998, 2003, 2004) Concepts: Where Cognitive Science

  Went Wrong Hume Variations. Fodor

  : . ; .

  (possession conditions)

  / ;

  Fodor ;

  ,

  () .

  (DOORKNOB) .

  / ,

  17

  , ( ,

  , ) . T

  .

  1 .

  (

  ) .

 • 2

  .

  : 2

  ( ) /

  (), ,

  .

  Fodor (1998),

  ;.

  , (language of thought, Mentalese)

  ,

  . ()

  .

  .

  3

  ; Fodor,

  . 4 Fodor

  ,

  (. Peacocke 1992)

  .

  5, Fodor

  (informational atomism)

  2. /

  / () Fodor

  .

  .

  ) ,

  .

  ) Brentano.

 • 3

  )

  .2

  2.1 ;

  )

  (subpersonal)

  . Fodor,

  .

  ( ),

  ,

  .

  .

  . Fodor,

  ceteris paribus , .

  ,

  . Fodor (1994, 4),

  :

  ,

  . ,

  : -----,

  2 H Fodor (

  ). ,

  Fodor

  (modular).

  , .

  .

  . ,

  .

  . Fodor (2001) ,

  /

  .

 • 4

  ----- ----- , ceteris paribus, -

  ----. ,

  , ceteris paribus

  .

  Fodor (. Fodor 1968).

  (intentional content)

  ( ).

  , .

  O ceteris paribus

  ,

  , ,

  / /

  .

  ,

  .

  .. ,

  .

  Fodor (1987, 10)

  :

  (i) .

  (ii) .

  (iii) /

  .

 • 5

  .

  .

  ,

  .

  (i) (ii);

  2.2

  Brentano. Fodor (1987, 97)

  :

  Y

  . ,

  .

  (aboutness) ,

  ,

  , , .

  ,

  ( ;)

  .

  (intentionality) Brentano

  : ;

  ( ) ,

  (, ., ),

  .

  ,

  1

 • 6

  1.3 Fodor

  .

  ( // ).

  ;4

  .

  ,

  .

  .

  3

  , , . , Crane (

  ) Brentano :

  - ;

  .

  . Dennett (1971)

  . Dennett,

  .

  . Davies (1995). 4 Brentano

  .

  ( Brentano),

  . O Fodor

  . :

  // , , (

  ). ()

  . , Bod Dylan o Robert Zimmerman,

  Bob Dylan

  . Robert Zimmerman

  . O Crane (2001)

  ,

  .

  -

  (hyper-intensional) .

  . .. Byrne (2001) Davies (1995).

 • 7

  .

  1

  1 . ,

  .

  ..

  . (propositions)

  . ,

  . , ,

  1 that

  1 is a prime number. H

  ,

  . .

  ( )

  .

  .5

  2.2.1

  ().

  (

  ). 1

  ,

  1 .

  . , , ,

  : 5 :

  .

  , .

  ,

  ,

  . sui generis

  ( -)

  ,

  .

  . . Stich (2006)

 • 8

  (+)

  , (/) R

  ,

  R . (Fodor 1987, 17)

  , ,

  1 ,

  /

  ,

  .

  :

  .6

  Fodor - /. 7

  .

  (++) (tokenings)

  . ( .)

  .

  -

  .

  . ,

  ,

  .8 ,

  ,

  6 .

  ,

  ,

  . 7 .

  (1999) (2001) Crane (1995, 130-139) Bermudez (2005). 8 , :

  ) , )

  ) .

 • 9

  .

  ,

  .

  , ,

  (particulars) ( )

  .

  ,

  .

  (+++) ,

  (nomological connectedness)

  .

  .

  () .9

  .. .

  ;

  ;

  -

  ;

  .

  ( )

  . Fodor

  9

  ,

  , ....

  , . Fodor

  .

 • 10

  Turing .

  .10

  E

  () .

  .

  (mental particulars) .

  .

  .

  Fodor ,

  , ...

  - (type-token),

  .

  ,

  1 . o

  (instances) (instantiations)

  1 . O

  , ,

  . ,

  . ,

  , Fodor,

  . ,

  1 ()

  .

  ,

  .

  (instances)

  .

  10

  . .. (Fodor 1987, 12-21), (2001), ermudez (2005) . Fodor

  (1993)

  .

 • 11

  .

  .

  2.3

  (compositionality), (systematicity)

  (productivity) .

  (sentential) ( )

  :

  .

  , .

  , ,

  .

  ,

  (xRy)

  (yRx).

  . ,

  ( )

  .

  (B. Fodor & Lepore 2002).

  ,

  . .

  Fodor

  . :

  ) (mental particulars) ,

  ,

  .

 • 12

  ) , (..

  )

  ) ,

  )

  ( )

  ) .

  Fodor

  .

  (. Fodor 1998,

  23-39).

  Fodor .

  . , Fodor

  (1998, 2003, 2004)

  .

  , , , Fodor

  .

  3. ;

  3.1

  Fodor (1998, 2003, 2004)

  ;. H

  X X.

  , Peacocke (1992),

  .

  Peacocke

  ;

  ;

 • 13

  , .

  Peacocke

  .

  O Fodor

  ,

  : ,

  , []

  . (Fodor 1998, 2)

  Fodor

  ;

  ;,

  ;.

  ,

  .

  ( , , )

  .

  , .

  Fodor (2003, 15-6):

  , ,

  , ,

  ,

  .

  .

  , , .

  (Fodor 2003, 15). ,

  .

  , ,

  ; ;

 • 14

  ,

  , ,

  ,

  . ,

  ( )

  .

  ( ).

  ,

  . Fodor

  . Fodor

  .

  3.2

  ;

  (unatomism) , .,

  X. :

  X , , ...;

  , , ;

  . ,

  ,

  .11 .

  , ,

  ,

  11 (. .. Medin and

  Ortony 1989)

 • 15

  . ,

  .

  .

  ,

  , (

  ). , (-localism)

  ( )

  . Fodor (2003) (2004)

  ,

  ,

  . ,

  ( )

  :

  .

  , ,

  . (Fodor 2003, 12)

  ...

  , ,

  Fodor ,

  .