32
1 На основу члана 46. став 8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18, министар просвете, науке и технолошког развоја доноси КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године) Уџбеници за наставу на српском језику ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра „BIGZ školstvo” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка „Чувари маште”); ћирилица Мирјана Стакић, Драгица Ђуровић, Вукица Јовић 650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018. „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица 650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018. Буквар с наставним листовима, ћирилица Симеон Маринковић Читанка 1, ћирилица Симеон Маринковић, Славица Марковић „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за наставу према комплексном поступку у првом Зорица Нобл, Зорица Вукајловић 650-02-00090/2018-07 од 24.4.2018.

ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

1

На основу члана 46. став 8. Закона о уџбеницима („Службени гласник

РС”, број 27/18,

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

(уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(Буквар, Наставни

листови уз Буквар,

Словарица уз

Буквар, Читанка

„Чувари маште”);

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2018-07 од

17.4.2018.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет,

ћирилица

650-02-00075/2018-07 од

24.4.2018.

Буквар

с наставним

листовима,

ћирилица

Симеон Маринковић

Читанка 1,

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за наставу према

комплексном

поступку у првом

Зорица Нобл,

Зорица Вукајловић

650-02-00090/2018-07 од

24.4.2018.

Page 2: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

2

разреду основне

школе, уџбенички

комплет (Шта све

деца знају, Чудна

ми чуда, Пишем,

пишем, Причам ти

причу);

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Буквар за први

разред основне

школе;

ћирилица

Снежана Милошевић

Јешић

650-02-00196/2018-07 од

24.4.2018.

Наставни листови

уз Буквар;

ћирилица

Снежана Милошевић

Јешић

Читанка за први

разред основне

школе;

ћирилица

Сњежана Ћивша,

Вукица Ђурашковић,

Светлана Дробњак

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00171/2018-07 од

25.4.2018.

Нови буквар –

уџбеник за први

разред основне

школе

Нови буквар –

наставни листови

за први разред

основне школе

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанка за први

разред основне

школе

Моња Јовић,

мр Иван Јовић

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00126/2018-07 од

25.4.2018.

„Маша и Раша” –

игра словима,

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

Page 3: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

3

Буквар за 1. разред

осоновне школе;

„Маша и Раша -

различак”

Читанка за први

разред основне

школе

Радмила Жежељ

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(Буквар, Наставни

листови уз Буквар

и Читанка за први

разред основне

школе);

ћирилица

Светлана Јоксимовић 650-02-00166/2018-07 од

25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Буквар за први разред

основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од

27.4.2018.

Наставни листови

уз Буквар за први

разред основне

школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први

разред основне

школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

JП„ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Буквар за први разред

основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

650-02-00149/2018-07 од

27.4.2018.

Радна свеска уз

Буквар за први разред

основне школе;

ћирилица

Биљана Ивковић,

Анастасија Ивковић

Читанка за први

разред основне

школе;

ћирилица

Славица Јовановић

„НОВИ ЛОГОС”

ПОЧЕТНИЦА,

уџбенички комплет за

први разред основне

школе

(Сликовница са

словарицом, Текстови

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00167/2018-07 од

27.4.2018.

Page 4: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

4

за почетно читање и

писање, Писанка и

Читанка „На крилима

речи”);

ћирилица

„BIGZ školstvo”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(Буквар, Наставни

листови уз Буквар,

Словарица уз

Буквар, Читанка са

основама

писмености);

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00134/2018-07 од

27.4.2018.

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

Буквар за први

разред основне

школе

Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић 650-02-00185/2018-07 од

27.4.2018

Наставни листови

уз Буквар

Читанка за први

разред основне

школе

Валерија Јaнићијевић,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

JП„ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Буквар за српски

језик у првом разреду

основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

650-02-00153/2018-07 од

27.4.2018

Радна свеска уз

Буквар за српски

језик у првом разреду

основне школе;

ћирилица

Драгана Богавац,

Душанка Бојовић

Читанка за српски

језик у првом разреду

основне школе;

ћирилица

Славица Јовановић

„НОВА ШКОЛА”

Буквар;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић,

Гордана Степић 650-02-00156/2018-07 од

27.4.2018 Читанка за први

разред основне

школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

Page 5: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

5

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

Маша и Раша –

Српски као

нематерњи језик,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Соња Аџић 650-02-00178/2018-07 од

24.4.2018.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

Маша и Раша,

Математика,

уџбеник за први

разред основне

школе (први, други,

трећи и четврти

део);

ћирилица

Бранислав Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07 од

27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и

Математика 1б,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Ивана Јухас 650-02-00164/2018-07 од

27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00076/2018-07 од

27.4.2018. Математика 1,

радна свеска за

први разред основне

школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за први

разред основне школе;

Др Синиша Јешић,

Драгица Мишић, 650-02-00161/2018-07 од

Page 6: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

6

ћирилица Драгана Јаковљевић 27.4.2018.

Радни листови из

математике за први

разред основне

школе;

ћирилица

Др Синиша Јешић,

Драгица Мишић,

Гордана Миленковић

„BIGZ školstvo”

Математика 1 за

први разред основне

школе;

уџбенички комплет

( уџбеник, радна

свеска – 1. и 2. део);

ћирилица

Сања Маричић 650-02-00131/2018-07 од

27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Математика 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00046/2018-07 од

27.4.2018. Математика 1,

вежбанка за први

разред основне

школе;

ћирилица

„ФРЕСКА”

Математика,

уџбеник за први

разред основне

школе (први, други,

трећи и четврти

део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић 650-02-00183/2018-07 од

27.4.2018.

„ЕДУКА”

Математика 1а и

1б, уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић,

Ранка Јанаћковић

650-02-00193/2018-07 од

27.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

Математика ,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић,

Бранко Марковић

650-02-00208/2018-07 од

27.4.2018. Математика, радна

свеска за први разред

основне школе;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, Ива Иванчевић Илић, 650-02-00101/2018-07 од

Page 7: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

7

уџбеник из четири

дела за први разред

основне школе;

ћирилица

Сенка Тахировић 27.4.2018.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 1,

руски језик за први

разред основне

школе, уџбеник и

аудио ЦД

Људмила Поповић,

Јелена Гинић

650-02-00108/2018-07 од

16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

IMAGES 1,

француски језик за

први разред основне

школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио

ЦД)

Весна Фила,

Милица Голубовић

Тасевска

650-02-00119/2018-07 од

17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

DU UND ICH,

немачки језик за

први разред основне

школе, уџбеник и

аудио ЦД

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00114/2018-07 од

19.4.2018.

„DATA STATUS”

DAS ZAUBERBUCH

Starter, немачки

језик за први разред

основне школе,

уџбеник и аудио

ЦД

Мариаграциа Бертарини,

Амалиа Халиер,

Паоло Иоти

650-02-00048/2018-07 од

20.4.2018.

„АКРОНОЛО”

NEW ENGLISH

ADVENTURE –

STARTER A,

енглески језик за

први разред основне

школе, уџбеник са

електронским

додатком

Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

650-02-00025/2018-07 од

25.4.2018.

„DATA STATUS”

SMART JUNIOR 1,

енглески језик за

први разред основне

школе, уџбеник са

Х. Мичел 650-02-00051/2018-07 од

26.4.2018.

Page 8: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

8

електронским

додатком

„ЕДУКА” LET′S PLAY

ENGLISH! 1,

eнглески језик за

први разред основне

школе, уџбеник,

аудио ЦД, сет флеш

картица.

Елвира Саваи 650-02-00088/2018-07 од

26.4.2018.

„АКРОНОЛО” OUR DISCOVERY

ISLAND STARTER

A, енглески језик за

први разред основне

школе;

уџбеник са

електронским

додатком

Tessa Lochowski 650-02-00024/2018-07 од

27.4.2018.

„THE ENGLISH

BOOK”

HAPPY HOUSE,

енглески језик за

први разред основне

школе;

уџбеник са

електронским

додатком

Стела Мејдмент,

Лорена Робертс

650-02-00044/2018-07 од

27.4.2018.

„ФРЕСКА”

SMILES 1, енглески

језик за први разред

основне школе;

уџбеник са

електронским

додатком

Jenny Dooly 650-02-00061/2018-07 од

27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND

FRIENDS, енглески

језик за први разред

основне школе;

уџбеник са

електронским

додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од

27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

STEP BY STEP 1,

енглески језик за

први разред основне

школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, аудио

ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић

650-02-00139/2018-07 од

27.4.2018.

Page 9: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

9

„DATA STATUS”

ALEX ET ZOE,

француски језик за

први разред основне

школе, прва година

учења;

уџбеник са

електронским

додатком

Колет Самсон 650-02-00053/2018-07 од

27.4.2018.

„ KLETT”

PLAYWAY TO

ENGLISH, енглески

језик за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и аудио

ЦД)

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Вишња Брковић

650-02-00099/2018-07 од

27.4.2018.

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

EMMA AND ZAP,

уџбеник енглеског

језика за први разред

основне школе

Ана Стојановић,

Paul Murray,

Јелена Матић

650-02-00188/2018-07 од

27.4.2018

„ KLETT”

SUPER MINDS 1,

енглески језик за

први разред основне

школе, прва година

учења

Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Питер Луис Џонс

650-02-00124/2018-07 од

27.4.2018

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

EASY 1, енглески

језик за први разред

основне школе,

уџбеник са ЦД-ом

Зорана Ненезић 650-02-00104/2018-07 од

27.4.2018

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„ЕДУКА”

СВЕТ ОКО НАС 1,

уџбеник за први

разред основне

школе,

ћирилица

Ивана Јухас 650-02-00068/2018-07 од

16.4.2018.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска),

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00077/2018-07 од

16.4.2018.

Page 10: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

10

ћирилица

„BIGZ školstvo”

СВЕТ ОКО НАС 1,

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска – први и

други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00138/2018-07 од

16.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска);

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Гачановић,

др Биљана Требјешанин

650-02-00117/2018-07 од

23.4.2018.

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска);

ћирилица

Марија Вујовић,

Драгана Златић

650-02-00186/2018-07 од

23.4.2018.

„НОВА ШКОЛА”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска);

ћирилица

Јасмина Крњајић,

Милица Ћук,

Гордана Стевановић,

Весна Радонић

650-02-00209/2018-07 од

25.4.2018.

„ФРЕСКА”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска);

ћирилица

Светлана Јоксимовић 650-02-00176/2018-07 од

25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радна

свеска);

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од

27.4.2018.

Page 11: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

11

ћирилица

„ KLETT”

МАША И РАША –

СВЕТ ОКО НАС,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00100/2018-07 од

27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

СВЕТ ОКО НАС 1

за први разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и радни

листови);

ћирилица

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић

Косовац

650-02-00162/2018-07 од

27.4.2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Музичка култура 1,

за први разред

основне школе;

ћирилица

Владица Илић 650-02-00092/2018-07 од

19.4.2018.

“BIGZ školstvo”

Музичка култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Драгомир Братић 650-02-00142/2018-07 од

24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од

25.4.2018.

„ЕДУКА”

Музичка

сликовница,

Музичка култура за

први разред основне

школе,

ћирилица

Мирјана Смрекар

Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00085/2018-07 од

25.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за први разред

основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић 650-02-00146/2018-07 од

27.4.2018

Page 12: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

12

„ФРЕСКА”

Музичка култура ,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Др Гордана Илић 650-02-00182/2018-07 од

27.4.2018

„ KLETT”

Маша и Раша,

музичка култура,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од

27.4.2018

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

Звончићи, музичка

култура за први

разред основне

школе;

ћирилица

Милица Цвитковац Тишма 650-02-00205/2018-07 од

27.4.2018

„НОВА ШКОЛА”

Слушам, певам

свирам, музичка

култура за први

разред основне

школе;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић

650-02-00210/2018-07 од

27.4.2018

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„ KLETT”

Маша и Раша,

Свет у мојим

рукама, ликовна

култура за први

разред основне

школе,

ћирилица

Др Сања Филиповић 650-02-00173/2018-07 од

13.4.2018.

„BIGZ

ŠKOLSTVO”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе,

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

650-02-00136/2018-07 од

13.4.2018.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе,

ћирилица

Јован Глигоријевић 650-02-00181/2018-07 од

12.4.2018

Page 13: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

13

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00039/2018-07 од

16.4.2018

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Рајка Бошковић,

Петар Вујошевић

650-02-00144/2018-07 од

27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић 650-02-00067/2018-07 од

27.4.2018.

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први

разред основне

школе;

ћирилица

Мирјана Живковић 650-02-00078/2018-07 од

27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура

за први разред

основне школе;

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

650-02-00194/2018-07 од

27.4.2018.

ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

“BIGZ školstvo”

Oд злата јабука,

читанка – Српски

језик и књижевност

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Др Оливера Радуловић,

Мирјана Станић,

Оливера Ћурчић

650-02-00143/2018-07

од 4.4.2018.

Page 14: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

14

Граматика -

Српски језик и

књижевност за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Владо Ђукановић

„ГЕРУНДИЈУМ”

Похвала, читанка

са аудио записом за

пети разред основне

школе, ћирилица

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић

Милић, Јелена Јовановић,

Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00157/2018-07

од 12.4.2018.

Похвала језику,

уџбеник српског

језика за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Маја Вукић, Сузана

Петровић, Снежана Савић,

Јулијана Ћоровић

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,

читанка за пети

разред основне

школе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07

од 24.4.2018. Дар речи,

граматика за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Јелена Срдић

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 5,

за пети разред

основне школе,

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00079/2018-07

од 26.4.2018

Читанка за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Симеон Маринковић

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија

стварања, читанка

за пети разред

основне школе;

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00165/2018-07

од 27.4.2018

Page 15: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

15

ћирилица

Језичко благо,

граматика за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

JP „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Читанка са ЦД-ом

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Маријана Милошевић

650-02-00150/2018-07

од 27.4.2018 Српски језик и

језичка култура за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Наташа Вуловић

„KLETT”

Читанка

„Расковник” за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07

од 27.4.2018. Граматика за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Весна Ломпар

„ЕДУКА”

Читанка, српски

језик и

књижевност за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Моња Јовић,

Јелена Журић

650-02-00087/2018-07

од 27.4.2018. Жубор језика,

српски језик и

језчка култура за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

„ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Читанка 5, српски

језик и Јадранка Милошевић

650-02-00073/2018-07

од 27.4.2018.

Page 16: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

16

књижевност за за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Граматика 5,

српски језик и

књижевност за

пети разред основне

школе;

ћирилица

„ЕДУКА”

Читанка, српски

језик и

књижевност за

пети разред основне

школе са Цд-ом;

ћирилица

Снежана Бабуновић,

Марела Манојловић

650-02-00084/2018-07

од 27.4.2018.

Жубор језика,

српски језик и

језичка култура за

пети разред основне

школе са ЦД-

ом;задаци за

вежбање уз Жубор

језика –

електронски

додатак;

ћирилица

Јелена Журић,

мр Јелена Ангеловски

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Читанка,

Граматика и Радна

свеска за српски језик

као нематерњи, за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет;

ћирилица

Наташа Добрић,

Гордана Штасни

650-02-00042/2018-07

од 24.4.2018.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

Page 17: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

17

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

РОДНИЧОК 5,

руски језик за пети

разред основне,

пета година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Људмила Поповић

Јелена Гинић

650-02-00112/2018-07

од 13.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

ОРБИТА1, руски

језик за пети разред

основне,

прва година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00120/2018-07

од 13.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

НАШ КЛАСС, руски

језик за пети разред

основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00171/2017-07

од 19.1.2018.

„DATA STATUS”

ДИАЛОГ 1, руски

језик за пети разред

основне школе, прва

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Др Урсула Бер, др Рима

Брајтшпрехер, Елке

Колодји, Росвита Штар, др

Хајке Вапенханс

650-02-00052/2018-07

од 16.4.2018.

„KLETT”

КОНЕЧНО! 1, руски

језик за пети разред

разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника

Брош, Елена Денисова

Шмит, Данута Генч, Петер

Јакубов, Гизела Рајхерт

Боровски, Евелин Валах,

Драгана Керкез и Јелена

Гинић

650-02-00027/2018-07

од 16.4.2018.

Page 18: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

18

„KLETT”

MAXIMAL 1,

немачки језик за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак

Кемписти, Клаудија Брас,

Дагмар Глинк

650-02-00020/2018-07

од 17.4.2018.

„KLETT”

MAGNET NEU 1 ,

немачки језик за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00028/2018-07

од 17.4.2018.

„BIGZ školstvo”

DEUTSCH! DAS

WILL ICH! –

немачки језик за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Марија Травица 650-02-00137/2018-07

од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

HURRA,WIR

LERNEN DEUTSCH,

немачки језик за

пети разред основне

школа, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Илдико Врачарић,

Ана Бабић,

Цвијета Шмит,

Иванка Фајфер Чагоровић

650-02-00113/2018-07

од 17.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

HALLO, FREUNDE!

1, немачки језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Гордана Летић Глишић,

Ранка Вујановић

650-02-00111/2018-07

од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

KONTAKTE 5,

немачки језик за

пети разред основне

Гордана Летић Глишић,

Јасна Мајсторовић

650-02-00118/2018-07

од 24.4.2018.

Page 19: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

19

школе, пета година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

„KLETT”

WIR NEU 1, немачки

језик за пети разред

основне школе, прва

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00125/2018-07

од 27.4.2018.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

BESTE FREUNDE

A1.1, немачки језик

за пети разред

основне школе, прва

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Manuela Georgiakaki,

Monika Bovermann,

Elisabeth Graf Riemann,

Christiane Seuthe,

Anja Svhuemann

650-02-00072/2018-07

од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

LE MONDE DE LEA

ET LUCAS,

француски језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00041/2018-07

од 24.4.2018.

„DATA STATUS”

NOUVEAU PIXEL 1,

француски језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, ДВД)

Катрин Фарве,

Силви Шмит

650-02-00055/2018-07

од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

IMAGES DE

FRANCE, француски

језик за пети разред

основне школе, пeта

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

Весна Фила,

Милица Голубовић

Тасевска

650-02-00116/2018-07

од 27.4.2018.

Page 20: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

20

свеска, аудио ЦД)

„KLETT”

ET TOI 1, француски

језик за пети разред

основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, два аудио

ЦД-а који прате

уџбeник)

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјери ле Буњек,

Гај Луис

650-02-00021/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

CLUB ADOS 1,

француски језик за

пети разред основне

школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, два аудио

ЦД-а који прате

уџбeник, аудио ЦД

који прати радну

свеску)

Aurélie Combriat,

Katia Coppola

650-02-00029/2018-07

од 27.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

¿HABLAMOS? 1,

шпански језик за

пети разред основне

школа, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00109/2018-07

од 17.4.2018.

„DATA STATUS”

ESPACIO JOVEN

360 A1, шпански

језик за пети разред

основне школа, прва

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник са онлајн

додатком и радна

свеска)

Мариа Кармен Кабеза

Санчез,

Франциска Фернандез

Варгас

650-02-00057/2018-07

од 26.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

AMICI 1,

италијански језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

Александра Блатешић 650-02-00148/2018-07

од 17.4.2018.

Page 21: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

21

радна свеска и

аудио ЦД)

„DATA STATUS”

АMICI D′ITALIA 1,

италијански језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска и

аудио ЦД)

Елетра Ерколино,

Т. Ана Полегрино,

Мадалена Болоњезе,

Ивана Виапиани

650-02-00056/2018-07

од 25.4.2018.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

PROGETTO

ITALIANO JUNIOR

1, италијански језик

за пети разред

основне школе, прва

година учења,

уџбенички комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД,

ДВД)

Telis Marin,

Antonella Albano

650-02-00069/2018-07

од 26.4.2018

„DATA STATUS”

PRIMA PLUS A1.1,

немачки језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Фредерика Јин,

Луц Рохрман,

Милена Збранкова

650-02-00054/2018-07

од 20.4.2018.

„АКРОНОЛО”

DISCOVER

ENGLISH 2,

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Jayne Wildman,

Izabella Hearn 650-02-00023/2018-07

oд 25.4.2018.

„ЕДУКА” OVER THE MOON

5, енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет

(уџбеник, радна

свеска, аудио ЦД)

Божидар Никић 650-02-00082/2018-07

од 25.4.2018.

Page 22: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

22

„НОВИ ЛОГОС”

ENGLISH PLUS 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Ben Wetz,

Janet Hardy Gould

650-02-00031/2018-07

од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

RIGHT ON! ‒

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, три

аудио ЦД-а)

Jenny Dooly 650-02-00062/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

EYES OPEN 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, два

аудио ЦД-а који

прате уџбеник,

аудио ЦД који

прати радну свеску

и видео ЦД који

прати уџбеник)

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan,

Vicki Anderson,

Eoin Higgins

650-02-00018/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

MESSAGES 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД уз радну свеску)

Diana Goodey,

Noel Goodey,

Karen Thompson

650-02-00019/2018-07

од 27.4.2018.

„THE ENGLISH

BOOK”

PROJECT 2,

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД , аудио

материјал – Class

CD)

Том Хачинсон,

Род Фрикер

650-02-00045/2018-07

од 27.4.2018.

„АКРОНОЛО” WIDER WORLD 1, Bob Hastings, 650-02-00022/2018-07

Page 23: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

23

енглески језик за

пети разред основне

школе; уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска са

електронским

додатком)

Stuart McKinlay,

Linda Edwards

од 27.4.2018.

„EDUCATIONAL

CENTRE”

WORLD WONDERS

1, енглески језик за

пети разред основне

школе, пета година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Michelle Crawford,

Jennifer Heath

650-02-00071/2018-07

од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

STEP BY STEP 5,

енглески језик за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Блага Делић,

Драгана Макевић,

Драгана Павловић

650-02-00141/2018-07

од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

TO THE TOP PLUS 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе, пета година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00049/2018-07

од 27.4.2018

„DATA STATUS”

GET TO THE TOP 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00050/2018-07

од 27.4.2018

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

ENJOYING ENGLISH

5, енглески језик за

пети разред основне

школе, пета година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

Зорана Ненезић,

Jonathan Pendlebury

650-02-00115/2018-07

од 27.4.2018

Page 24: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

24

радна свеска, аудио

ЦД)

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

ТАLK ТАLК 1,

енглески језик за

пети разред основне

школе, прва година

учења, уџбенички

комплет (уџбеник,

радна свеска, аудио

ЦД)

Наталија Кантар,

Ида Добријевић

650-02-00110/2018-07

од 27.4.2018

ИСТОРИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 – уџбеник

са одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

Др Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07

од 24.4.2018.

„ФРЕСКА”

Историја 5 – уџбеник

са одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

650-02-00095/2018-07

од 24.4.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са

одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

Александра Смирнов

Бркић

650-02-00040/2018-07

од 25.4.2018.

„ЕДУКА”

Историја – уџбеник

са одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић 650-02-00066/2018-07

од 25.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Историја 5 – уџбеник

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Весна Лучић 650-02-00133/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

Историја 5 – уџбеник

са одабраним

историјским

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00121/2018-07

од 27.4.2018

Page 25: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

25

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

„DATA STATUS”

Историја 5 – уџбеник

са одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе

са електронским

додатком;

Историјски атлас за

основну и средње

школе;

ћирилица

Никола Бацетић,

Немања Цвитковац

650-02-00201/2018-07

од 27.4.2018

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја – уџбеник

са одабраним

историјским

изворима за пети

разред основне школе;

ћирилица

Бранка Бечановић,

др Александар Крстић,

Олга Шимшић

650-02-00158/2018-07

од 27.4.2018

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Географија,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Драган Милошевић 650-02-00093/2018-07

од 17.4.2018.

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Географија,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Јелена Ћалић,

Милутин Тадић,

Милован Миливојевић

650-02-00107/2018-07

од 24.4.2018.

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

Географија,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Јелена Поповић 650-02-00206/2018-07

од 25.4.2018.

„KLETT”

Географија 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Мр Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07

од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Наташа Поповић 650-02-00083/2018-07

од 27.4.2018.

„ФРЕСКА” Географија, Јелена Луковић 650-02-00030/2018-07

Page 26: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

26

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Географија,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00154/2018-07

од 27.4.2018. Географски атлас за

основну школу;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07

од 27.4.2018.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„ЕДУКА”

Биологија 5, уџбеник

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Вера Матановић,

Весна Милетић

650-02-00089/2018-07

од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5, уџбеник

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07

од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 5, за пети

разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

650-02-00159/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

Биологија 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Горан Милићев,

Ена Хорват

650-02-00168/2018-07

од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Биологија 5, за пети

разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07

од 27.4.2018.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Математика за

Владимир Мићић, Вера

Јоцковић, Војислав

650-02-00152/2018-07

од 27.4.2018

Page 27: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

27

пети разред основне

школе;

ћирилица

Андрић, Ђорђе Дугошија

Владимир Мићић, Вера

Јоцковић, Војислав

Андрић, Ђорђе Дугошија,

Вељко Ћировић,

Сава Максимовић

Збирка задатака из

математике за

пети разред основне

школе;

ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Математика 5 за

пети разред основне

школе, уџбенички

комплет (уџбеник и

збирка задатака);

ћирилица

Мирјана Стојсављевић

Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић

650-02-00080/2018-07

од 27.4.2018

„НОВИ ЛОГОС”

Математика,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица Петар Огризовић

650-02-00175/2018-07

од 27.4.2018 Математика,

збирка задатака за

пети разред основне

школе;

ћирилица

„BIGZ školstvo”

Математика 5,

уџбеник са збирком

задатака за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Иван Анић,

Радоје Кошанин,

Александра Равас

650-02-00140/2018-07

од 27.4.2018

„KLETT”

Математика,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07

од 27.4.2018 Математика,

збирка задатака за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

Page 28: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

28

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика за

пети разред основне

школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

650-02-00160/2018-07

од 27.4.2018

Збирка задатака из

математике за

пети разред основне

школе;

Електронски

додатак уз

уџбенички комплет;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

МАТЕМАТИСКОП

Математика 5,

уџбеник за пети

разред основне

школе (са

електронским

додатком);

ћирилица

Владимир Стојановић

650-02-00128/2018-07

од 27.4.2018

Математика 5,

збирка задатака за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

„ЕДУКА”

Математика,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица др Миливоје Г. Лазић,

др Мићо Милетић,

Душан Михајловић

650-02-00192/2018-07

од 27.4.2018. Математика,

збирка задатака за

пети разред основне

школе;

ћирилица

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Музичка култура 5

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Владица Илић 650-02-00091/2018-07

од 23.4.2018.

Page 29: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

29

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07

од 25.4.2018.

„НАША КУЋА

ЗНАЊА”

Музичко 5, музичка

култура за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Мирјана Савов Стојановић

650-02-00204/2018-07

од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

У свету музике,

музичка култура за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар

Станковић,

Валентина Динић

650-02-00163/2018-07

од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Александра Пaладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07

од 27.4.2018.

„KLETT”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић

Игњачевић,

Саша Кесић

650-02-00179/2018-07

од 27.4.2018.

„BIGZ školstvo”

Музичка култура 5

за пети разред

основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић 650-02-00155/2018-07

од 27.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„BIGZ školstvo”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић 650-02-00129/2018-07

од 17.4.2018.

„KLETT”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07

од 24.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

Милутин Мићић 650-02-00038/2018-07

од 27.4.2018.

Page 30: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

30

ћирилица

„КРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР”

Ликовна култура 5 за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Мирјана Живковић 650-02-00074/2018-07

од 27.4.2018.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети

разред основне школе;

ћирилица

Јован Мрђеновачки 650-02-00081/2018-07

од 27.4.2018.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Траг ‒ ликовна

култура за пети

разред основне школе;

ћирилица

др Здравко Милинковић,

Бранка Мандић

650-02-00197/2018-07

од 27.4.2018. године

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

Техника и

технологија за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, материјал за

конструкторско

моделовање,

електронски додатак);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00060/2018-07

од 24.4.2018. године

„ЕДУКА”

Техника и

технологија за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, материјал за

конструкторско

моделовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00065/2018-07

од 25.4.2018. године

„BIGZ školstvo”

Техника и

технологија за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет

материјала);

ћирилица

Светлана Вучетић 650-02-00130/2018-07

од 27.4.2018. године

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Техника и

технологија за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, материјал за

конструкторско

Слободан Попов,

Мирослав Парошкај

650-02-00047/2018-07

од 27.4.2018. године

Page 31: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

31

моделовање);

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и

технологија за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник, материјал за

конструкторско

моделовање,

електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07

од 27.4.2018. године

М&Г „ДАКТА”

Техника и

технологија5 за пети

разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и материјал

за конструкторско

обликовање);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Наталија Диковић

650-02-00203/2018-07

од 27.4.2018. године

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„BIGZ školstvo”

Информатика и

рачунарство 5,

уџбеник за пети

разред основне школе,

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00172/2017-07

од 30.1.2018.

„ KLETT”

Информатика и

рачунарство,

уџбеник за пети

разред основне

школе;

ћирилица

Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07

од 25.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и

рачунарство за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Владан Стевановић 650-02-00064/2018-07

од 25.4.2018.

„EДУКА”

Информатика и

рачунарство са

дигиталним

материјалима на

ЦД-у за пети

разред основне

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00086/2018-07

од 25.4.2018.

Page 32: ПРВИ РАЗРЕДranac.rs/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred...Буквар за српски језик у првом разреду основне

32

школе;

ћирилица

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и

рачунарство за

пети разред основне

школе;

ћирилица

Жолт Коња,

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00198/2018-07

од 27.4.2018.

„DATA STATUS”

Информатика и

рачунарство за

пети разред основне

школе;

уџбеник са

електронским

додатком,

ћирилица

Ауторски тим

Бајнари Лоџик

650-02-00200/2018-07

од 27.4.2018

Број: 650-02-00232/2018-07

У Београду, 30. априла 2018. године

МИНИСТАР

Младен Шарчевић