50
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους

Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟ

Ειρήνη Βαλλιανάτου

Δρ. Βιολογίας

Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους

Page 2: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Η απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριμένου

Δρυμού πάρθηκε, αφού συνεκτιμήθηκε η

οικολογική, ιστορική, γεωλογική και

παλαιοντολογική αξία της περιοχής.

eranet.gr

Page 3: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Έτος ίδρυσης: 1971

Έκταση: 35.000 στρέμματα (750 ο πυρήνας)

Ο Δρυμός διαθέτει:

•Πολλούς τύπους οικοτόπων

•Πλούσια χλωρίδα

•Σχετικά πλούσια πανίδα, οπωσδήποτε σημαντική ορνιθοπανίδα

•Περισσότερα από 260 ορυκτά

•Μια μοναδική «βιομηχανία» εξόρυξης μετάλλων από την

αρχαιότητα → χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

•Σπήλαια, βάραθρα και άλλους καρστικούς σχηματισμούς

διαφόρων γεωλογικών περιόδων → παλαιοβοτανικά ευρήματα ,

απολιθώματα ζώων

Page 4: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Παλαιοβοτανικά ευρήματα

Σπηλιά Κίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Παλαιολιθική εποχή : Κυρίως Pinus nigra και πλατύφυλλα είδη.

Νεολιθική εποχή : Pinus pinaster, Pinus nigra, Quercus suber, Buxus

sempervirens, Phillyrea latifolia.

Quercus suber – κν. φελλοδρύς

Buxus sempervirens – κν. πυξάρι

Ζωϊκά απολιθώματα

Spalax sp., Ursus arctus, Cervus elaphus

Page 5: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Pinus halepensis – κν. πεύκο

Το πιο εκτεταμένο και καλοδιατηρημένο πευκοδάσος της Ανατολικής Αττικής →

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ – ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – Ο ΔΡΥΜΟΣ ΜΕ ΤΟ

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ!

Page 6: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Στον υπόροφο του

ώριμου πευκοδάσους

διακρίνονται οι σχίνοι

Αναγέννηση

Χαλεπίου Πεύκης

Page 7: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Pistacia lentiscus

κ.ν. σχίνος

Quercus coccifera

κ.ν. πουρνάρι

Phillyrea latifolia

κ.ν. φιλλύκι

Page 8: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Pistacia terebinthus

κν. κοκκορεβιθιά, τσικουδιά

Page 9: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Juniperus phoenicea

κν. ‘κέδρος’, βένιο

Θαμνότοπος με σχίνους και «κέδρους»

Calicotome villosa

κν. ασπάλαθος

Ασπάλαθοι:

οι ψηλοί θάμνοι

με τα κίτρινα άνθη

Page 10: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Cistus creticus

κν. λαδανιά

Cistus salviifolius

Κίστος ο σαλβιόφυλλος

Page 11: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Cistus monspeliensis – Κίστος ο μομπελιανός

Συμμετέχει σε κοινωνίες άλλων κιστώνων ή είναι το ίδιο

επικρατές σε κάπως υγρότερες θέσεις.

Page 12: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Coridothymus capitatus - κν. θυμάρι

Φρυγανότοπος

με επικράτηση

θυμαριού

Μελισσοκομία?

Page 13: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Phlomis fruticosa - κν. ασφάκα

Φρυγανότοπος

με ασφάκες.

Προτίμηση

σε ασβεστολιθικά εδάφη.

Page 14: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Satureja thymbra

κν. θρούμπι

Sarcopoterium spinosum

κν. αστοιβή

Euphorbia

acanthothamnos

κν. γαλαστοιβή

Euphorbia acanthothamnos,

Teucrium capitatum

κν. γαλαστοιβή, στομαχοβότανο

Page 15: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Osyris alba – Όσυρις η λευκή Erica manipuliflora - κν. ρείκι

Ballota acetabulosa

κν. φυτιλάκι

Anthyllis hermanniae

κν. αλογοθύμαρο

Page 16: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Helichrysum stoechas

subsp. barellieri

Globularia

alypum

Hypericum

empetrifolium

Hypericum triquetrifolium

Page 17: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Ptilostemon chamaepeuce

Πτιλόστεμον η χαμαιπεύκη

Cheilanthes acrostica

Χειλανθές το ακρόστιχο

ΧΑΣΜΟΦΥΤΑ

Page 18: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Medicago arborea

Μηδική η δενδρώδης

Capparis spinosa subsp. spinosa - κν. κάππαρη

Page 19: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Tragopogon porrifolius

Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος

Salvia verbenaca

Σάλβια η βερβενοειδής

Brassica geniculata

κ.ν. λαψάνα,

βρούβα του βουνού

Glebionis coronaria var. discolor

Γλεβιονίς η στεφανωματική

ποικιλία η δίχρους

Page 20: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Alkanna tinctoria

Crupina crupinastrum

Trifolium campestre

Anagallis arvensis

Page 21: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Fumaria

officinalis

Bellis annua

Trifolium stellatum

Muscari comosum

Page 22: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Nigella damascena Briza maxima

Asphodelus

ramosus

Bellardia trixago

Page 23: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Vitex agnus-castus

κν. λυγαριά

Nerium oleander

κν. πικροδάφνη

Page 24: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

E. de Halácsy

“Conspectus Florae Graecae” και στα συμπληρώματά της

(1901-1912): 236 είδη από την περιοχή

Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμον του Υμηττού)

“pr. Laurion” (1908) από Haussknecht

Page 25: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

europeana.eu

species.wikimedia.org

Glaucium flavum var. serpieri Glaucium flavum var. flavum

“pr. Ergastiria in districtum Laurion”

Halácsy (1901) από Heldreich

Page 26: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

Καταγεγραμμένα έως τώρα

τουλάχιστον 550 είδη και υποείδη

• 27 ελληνικά ενδημικά

• 2 ενδημικά Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής

Αιγαίου

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ!

Page 27: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Σημαντική είναι η παρουσία στο Δρυμό φυτικών

ειδών και υποειδών ενδημικών της Ελλάδας ή

ενδημικών της ηπειρωτικής Ελλάδας και του

ευρύτερου αιγαιικού χώρου. Ορισμένα από αυτά

είναι στενότοπα ενδημικά, π.χ. ενδημικά περιοχών

της Αττικής.

Page 28: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Silene spinescens

Σιληνή η ακανθωτή

Campanula

drabifolia

Καμπανούλα

η

δραβόφυλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΔΗΜΙΚΑ

Erysimum graecum

Ερύσιμον το γραικόν

Onobrychis ebenoides

Ονοβρυχίς η εβενοειδής

← (Π.Δ. 67/81) →

Page 29: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Centaurea raphanina subsp. mixta

κν. αλιβάρβαρο

Centaurea attica

ssp. asperula

(Π.Δ. 67/81)

Scorzonera

crocifolia

Σκορσονέρα

η κροκόφυλλος

(Π.Δ. 67/81)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΔΗΜΙΚΑ

Inula methanaea

Ίνουλα των Μεθάνων

Page 30: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Crocus laevigatus

Κρόκος ο λείος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ

Anchusella variegata

Αγχουσέλλα η ποικιλόχρους

Nigella arvensis ssp. aristata

Νιγέλλα των αγρών

υποείδος η αθηρώδης

Page 31: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Campanula celsii

subsp. celsii

Καμπανούλα η κέλσιος

υποείδος η κέλσιος

ΧΑΣΜΟΦΥΤΟ

ΕΝΔΗΜΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΩΝ

Στο Δρυμό υπάρχει η

Campanula celsii

Καμπανούλα η κέλσιος

(ελληνικό ενδημικό είδος),

χωρίς να έχει προσδιοριστεί

με σιγουριά το υποείδος της.

Page 32: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Centaurea mantoudii - Κενταύρια του Μαντουδίου

Centaurea laureotica - Κενταύρια η λαυρεωτική

Φωτ. Γ. Σφήκας

εύτρωτο

IUCN

Page 33: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΙΓΑΙΙΚΑ

ΕΝΔΗΜΙΚΑ

Φωτ. ΚΕΠ Λαυρίου

Gagea graeca

Carlina graeca

Page 34: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Στη συνθήκη CITES που απαγορεύει

την εμπορία συγκεκριμένων ειδών,

περιλαμβάνονται όλα τα Ορχεοειδή.

Στο Δρυμό έχουν καταγραφεί

περισσότερα από 15 είδη και υποείδη.

Page 35: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Himantoglossum

robertianum

Ιμαντόγλωσσον

το ροβερτιανόν

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΝΔΗΜΙΚΟ

Ophrys aesculapii

Π.Δ. 67/81

Οphrys

tenthredinifera

Ophrys mammosa

Serapias laxiflora

ΦΩΤ. ΚΠΕ Λαυρίου

Page 36: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Anacamptis pyramidalis Orchis italica, σερνικοβότανο

Page 37: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Cyclamen graecum – κ.ν. κυκλάμινο

(περιλαμβάνεται στη συνθήκη CITES)

Page 38: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Πρόσφατη ανακάλυψη:

το σπάνιο για την Ελλάδα

πτεριδόφυτο Ophioglossum

lusitanicum (Οφιόγλωσσον

το λουσιτανικόν) florealpes.com

Ακόμη νεώτερη:

η χειμωνιάτικη ορχιδέα

του Δρυμού

Ophrys fusca subsp. laureotica

ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Tagtonsphotography.blogspot.com

Page 39: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Upupa epops

τσαλαπετεινός

Φωλιά κοτσυφιών

Μεγάλα Θηλαστικά:

αλεπούδες, ασβοί, λαγοί, κουνάβια, νυφίτσες.

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Page 40: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Ciconia ciconia

κν. λευκοπελαργός Circaetus gallicus

κν. φιδαετός

Hieraaetus pennatus

κν. σταυραετός

blogs.ornithologiki.gr

andalucianguides.com

Birding.in

Anthus campestris

chania-fms.gr Lanius collurio

κν. αετομάχος

Lanius.org.uk

Σταθμεύοντα Προστατευτέα Πτηνά του

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ

Page 41: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Testudo marginata

κν. κρασπεδωτή χελώνα

Προστατευτέα Ερπετά με μόνιμους πληθυσμούς

του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Testudo hermanni

κν. μεσογειακή χελώνα

Iucn-tftsp.org

Page 42: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Anthocharis grueneri ή Α. cardamines

Προστατευόμενο λεπιδόπτερο με το Π.Δ. 67/81: Anthocharis grueneri

Naturamediterraneo.com

Page 43: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’NATURA’’

«ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ GR

30000005) – 51500 στρέμματα :

Ο Εθνικός Δρυμός επεκτεινόμενος νοτίως και

νοτιοδυτικώς, ώστε να περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό

χώρο του Σουνίου, όλη την παραθαλάσσια και θαλάσσια

έκταση δυτικά μέχρι την παραλία του Χάρακα, μαζί με την

ευρύτερη περιοχή των Λεγραινών. Επιπλέον τη νησίδα

του Πάτροκλου.

Page 44: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

Αρχική Περιοχή NATURA:

GR3000005

eranet.gr

Σήμερα :

Α. «ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ»

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ GR 30000005): 53743,2 στρέμματα, CSI

Β. «ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ GR

3000014): 21071,3 στρέμματα, CPA

Page 45: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

greek-islands.uk

kala-nea.gr

Monachus monachus – μεσογειακή φώκια

Page 46: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

•Κοντά στο λεκανοπέδιο της Αθήνας (χρόνος-χρήμα)

•Εύκολες διαδρομές

•Βιοποικιλότητα, πετρώματα-γεωλογία-καρστικά φαινόμενα,

ιστορικότητα

•Κάθε τύπος οικοσυστήματος παρουσιάζει διαφορετική μορφή ,

ανάλογα με το ιστορικό διαχείρισης και χρήσης γης σε κάθε

περίπτωση → Ιδιαίτερα ποικίλο τοπίο → Κατάλληλο για

εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την ανάδειξη στην πράξη της

σχέσης αιτίας και αιτιατού ως θεμελιώδους αρχής στην

προσέγγιση του φυτικού περιβάλλοντος

•Ύπαρξη Κ.Π.Ε. Λαυρίου!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Και για τους κατοίκους της Λαυρεωτικής αλλά και γενικότερα. Λόγοι:

Page 47: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

•Αρχαιολογικά

•Ορειβατικά (π.χ. αναρριχητές)

•Χλωριδικά (π.χ. για ορχιδέες)

•Πανίδας (π.χ. ορνιθοπανίδας, για πεταλούδες)

•Για πετρώματα

•Για σπήλαια

•Για παλαιοντολογικά ευρήματα

ΓΕΝΙΚΑ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!

Page 48: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Α. Εντός του Δρυμού

•Περισσότερος σεβασμός στον χώρο – Τήρηση των κανόνων –

Επίβλεψη εφαρμογής τους (απορρίμματα, motor cross??)

•Τοποθέτηση κεντρικών πινακίδων ενημερωτικών για την

σημαντικότητα των παραπάνω στοιχείων της περιοχής

……ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ!

•Χάραξη διαδρομών με επιμέρους ενημερωτικές πινακίδες

•Περίφραξη επικίνδυνων σημείων

•Ανακατασκευή και κατασκευή νέων υποδομών αναψυχής (παγκάκια,

τραπεζοκαθίσματα, κιόσκια, καλάθια απορριμμάτων, αφοδευτήρια,

παρατηρητήρια για πουλιά-πυροφυλάκια κ.λπ.)

•Οριοθετημένοι χώροι στάθμευσης

Page 49: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Β. Εκτός του Δρυμού

•Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για προβολή του Δρυμού (και στο

εξωτερικό)

•Έκδοση οικοτουριστικού οδηγού σε μορφή βιβλίου τσέπης (και στα

αγγλικά)

•Ενημέρωση ταξιδιωτικών γραφείων που φέρνουν ξένους επισκέπτες στο

Σούνιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ!

•Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τον Δρυμό κοντά στην είσοδο

του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, για προσέλκυση μεμονωμένων

επισκεπτών, αλλά και κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες

•Ομοίως τοποθέτηση πινακίδων και στο λιμάνι

•Πρόβλεψη και για διαδρομές που θα συνδυάζουν επίσκεψη στο Δρυμό,

στο γεωλογικό μουσείο και/ή στο τεχνολογικό πάρκο

Page 50: Θ û ÿ ù ÿ - sch.grkpe-lavriou.att.sch.gr/.../sem12dec14-15valian-drymos.pdfαλαιοβοτανικά ευρήματα πηλιά ίτσου (κυρίως ανάλυση γυρεοκόκκων)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!