Κατάλογος Τηλεφώνων_telephone Catalogue

 • View
  19

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Telephone Catalog. Αφορά Εφορίες και ΔΟΥ (2015)

Text of Κατάλογος Τηλεφώνων_telephone Catalogue

 • . / &

  ...

  , 2015

 • 1

  : . . (..)........2-59

  1. .....3-17

  2.. ......18-59

  . .....60-83

 • 2

  . (...)

 • 3

  ...

  , ...

  :

  / .. ..

  1. (-) T AHNN 2. AHNN 3. AHNN 4. A AHNN 5. T AHNN 6. IZ AHNN 7. I AHNN 8. AATIOY 9. YXIKOY

  10. A AHNN 11. I AHNN 12. 13. KHIIA 14. 15. 16. AIN ANAPYPN 17. HIOYOH 18. AIOY HMHTPIOY 19. IB AHNN 20. AIN ANAPYPN 21. KAIEA 22. 23. NIKAIA 24. 25. KOPIOY 26. EEYINA 27 28. . N. INIA 29. EIPAIA 30. B EPITEPIOY 31. 32. 33. 34. 35. AIAE

 • 4

  1.-... :

  1. .O.Y. A AHNN (*): [ ... ... A (A B ), ] 6-8, T.K. 100 10

  E-mail: doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr FAX: 210-5221641, 5227306

  2. .O.Y. AHNN (*): [ ... ... ( ), ] K 14A - T.K. 100 10 /-....213-1604315 /-.........213-1604316 o .....213-1604371 (.), 1604372 383, 1604385 386 K.......213-1604318 319 & ...213-1604321 (.), 1604322 323 ...213-1604324 327 ....213-1604328 329 & ..213-1604351 (.) E..213-1604352 ( /), 1604353 (), 1604354 355,

  1604356 (/), 1604357 (-), 1604358 (), 1604359 ...213-1604361 (), 1604362 (), 1604363 (.) ..A. ........213-1604364 ..213-1604365 ..213-1604331 (.), 1604333 (), 1604334 335 (.) ...213-1604336, 1604340 213-1604337 ..213-1604338 339, 1604341, 1604345 347 ......213-1604344 ..213-1604342 ..213-1604343 .213-1604332 & ..213-1604311 (.) ...213-1604312 313 ....213-1604301 213-1604309

  E-mail: syzefxis@1837.syzefxis.gov.gr FAX: 213-1604396 (), 1604395 ()

  3. .O.Y. T AHNN : [ ... ... T (T- Z), (-) ] A. E 10 - T.K. 105 54 /-213-1604708 & ..213-1604705 (.) E 213-1604703 704 K......213-1604711 ..A-..213-1604714

 • 5

  K...213-1604709, 1604717 718 213-1604721 (.) .-.....213-1604725 ....213-1604713 ....213-1604715 - ...213-1604725 -................213-1604723 & ..213-1604710 (.) M ..213-1604720 -.....213-1604719 ...213-1604716

  E-mail: syzefxis@1839.syzefxis.gov.gr FAX: 213-1604726

  4. .O.Y. IB AHNN: [ ... ... ] 1 -T.K. 157 10 /- ...213-1613643 E.213-1613652 -...213-1613610 ..A...213-1613628 K......213-1613636 ...................................................213-1613608 ..213-1613625 ....213-1613649 ....213-1613648 .....213-1613617 M...213-1613640 ..213-1613637 ...213-1613609

  E-mail:syzefxis@1877.syzefxis.gov.gr FAX: 213-1613638

  5. .O.Y. I AHNN (*): [ ... ... , ] 47 & - T.K. 113 62 /-213-1607301 /-.....213-1607317 ..213-1607314 (/-), 1607322 323, 1607319 .................................213-1607302 E....213-1607318 ..A.-A...: ...213-1607312 ...213-1607320 & .213-1607300, 1607302 303 ...213-1607303

  E-mail: syzefxis@1843.syzefxis.gov.gr FAX: 210-8843670, 8837980

 • 6

  6. .O.Y. I AHNN: K 184 - T.K. 111 43 /-....213-1605614 E....213-1605607 609 K.....213-1605606 ..A.- A.......213-1605623 K......213-1605602 ...213-1605611 ....213-1605630 631 .....213-1605639 ..213-1605603 ...213-1605633 ..213-1605601

  E-mail:syzefxis@1844.syzefxis.gov.gr FAX: 210-2582400

  7. .O.Y. IZ AHNN (*): [ ... ... ] 175 -T.K. 116 32 /-........213-1606252, 1606251( .) /-.....213-1606259 ......213-1606255 ( 1), 1606228 ( 2) 1..213-1606256, 1606258, 1606260, 1606273 274 2.................................................................................213-1606233 234, 1606285 K.... .....213-1606223 224, 1606277, 1606279 & ..213-1606246 247(),1606261(),

  1606248 249 & 1606263 264 (), 1606265 () E ....213-1606237 239, 1606266 267, 1606269 ...-....213-1606270 K 213-1606240 241 -......213-1606217, 1606221 222 .213-1606229 230, 1606232, 1606236, 1606271, 1606287, 1606290 291 ...213-1606235 ....213-1606225 227, 1606272, 1606278 Computer Room.213-1606244 245 -....213-1606201, 1606288 ..213-1606253

  E-mail: syzefxis@1847.syzefxis.gov.gr FAX: 213-1606257

  8. .O.Y. (.A.E.) AHNN (*): 55-57, T.K. 176 71 K .....213-1613300 /-....213-1613350 /-...213-1613360, 1613448 -1 ...213-1613301 (.), 1613302 318 -2 ...213-1613326 (.), 1613331 339 -3 ...213-1613355 (.), 1613352 358 -4 ...213-1613320 (.), 1613302 328 ........213-1613398, 1613401, 1613318, 1613398, 1613401, 1613404, 1613406 407

 • 7

  & ..213-1613473 (.), 1613463 468, 1613471 474, 1613488 489

  & ..213-1613387 (.) E.213-1613383 393 ...213-1613380 383 ..A...213-1613479 483 .213-1613345, 1613347 -.213-1613446 (.), 1613423, 1613429, 1613431 448 & / -.213-1613414 (.),1613411 415 ..213-1613370 371 ...213-1613363 ..213-1613361

  E-mail: syzefxis@1876.syzefxis.gov.gr E-mail: dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr E-mail: ypodntisfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr

  FAX: 210-9592488, 9592688, 9563652, 9594821 9. .O.Y. KATOIKN ETEPIKOY (*): 4 -T.K. 106 82

  E-mail: doykatex@1850.syzefxis.gov.gr FAX: 210-8204653 (), 8204614()

  10. .O.Y. AIOY HMHTPIOY: [ ... ... ] A 39 - T.K. 173 42 A. E- K....-...--213-1607525, 1607512 513,

  1607532, 1607503 ....213-1607504 & -...213-1607511

  E-mail: syzefxis@1852.syzefxis.gov.gr FAX: 210-9810892, 9833249 ()

  11. .O.Y. AIN ANAPYPN (*): [ ... ... , ] . 3 & . - T.K.13510 .

  E-mail: syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr FAX: 210-2690104

  12. .O.Y. AIAE: [ ... ... ] 44 93 - T.K. 122 41 A & ....................213-1609515 (.) .213-1609514, 1609516, 1609518 M ..213-1609513 K......213-1609519 .213-1609506 (.) -....213-1609504, 1609507 508

 • 8

  K ....213-1609502 ..A...213-1609503 -.....213-1609520

  E-mail: syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr FAX: 210-5616800

  13. .O.Y. AMAPOYIOY: 57 & A. K/ -T.K. 151 24 M /- ..........213-1609114 & .........213-1609133 (.) .......213-1609142, 1609139 ..A.- A...213-1609103 ...213-1609113, 1609127 K ....213-1609116 117 .....213-1609118 ...213-1609112 ....213-1609101 .213-1609102

  E-mail: syzefxis@1858.syzefxis.gov.gr E-mail: dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr (/-)

  FAX: 210-6121998 (), 6122307 (), 6122278 ()

  14. .O.Y. AXAPNN: 10 - T.K. 136 71 /-213-2105140 & .....213-2105127 (.) E .....213-2105125, 2105123 K ..213-2105109, 2105122 .....213-2105114 & .....213-2105106 (.) ...213-2105107 .......213-2105131 (.) ........213-2105135 .....213-2105134 ...213-2105132 -..213-2105136

  E-mail: doy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr FAX: 210-2444484, 2462670 ()

  15. .O.Y. BYPNA: A 45 -T.K.16121

  E-mail: syzefxis@1870.syzefxis.gov.gr FAX: 210-7645551

  16. .O.Y. AATIOY: [ ... ... ] X 103 - T.K. 111 46

  E-mail: syzefxis@1884.syzefxis.gov.gr FAX: 210-2927868

 • 9

  17. .O.Y. YAA (*): 227 - T.K. 166 74 /-....213-1610192 /-.....213-1610191 & ..213-1610144 (.) E.213-1610119 ( ..), 1610117 118, 1610143, 1610146 () -....213-1610116, 1610142 ..213-1610139 141 K...213-1610117 (), 1610152 (--) ..213-1610136 ..A.- -....213-1610120 K......213-1610163 ....213-1610133 (.), 1610112 113, 1610105, 1610129 130, 1610132,

  1610181 185, 1610188 189, 1610178 179 ..213-1610174 (.), 1610173 (), 1610171 172 () -...213-1610165, 1610175 176 ....213-1610167 168 .213-1610169 170 .......213-1610164, 1610166 -....213-1610162, 1610177 & ...213-1610153 (.), 1610108, 1610153, 1610156 158 ..213-1610107, 1610159 161, 1610156 & .........213-1610109 (.) ...213-1610154 155 ................................213-1610193 -....213-1610190 .....213-1610150, 1610110

  E-mail: syzefxis@1862.syzefxis.gov.gr FAX: 213-1610134 (), 1610135 ()

  18. .O.Y. EEYINA (*): [ ... ... ] E. A & - T.K. 192 00 /-....213-2105312 /-.....213-2105310 ..213-2105302 (/-), 2105306, 2105308 309 K.... ...213-2105303, 2105313 & ..213-2105317 (.), 2105320 & ..213-2105324 (.) E....213-2105301,2105304 K.213-2105314 315 ..A. ....213-2105311 ...213-2105319 (.) .....213-2105323 --....213-2105305 -T...-.....213-2105316 M..213-2105318 (.) ..213-2105307

  E-mail:syzefxis@1955.syzefxis.gov.gr FAX: 210-5546801

 • 10

  ... : 22963-01209 19. .O.Y. HIOYOH (*): [ ... ... ] . B 387 - T.K. 163 46

  E-mail: syzefxis@1878.syzefxis.gov.gr FAX: 210-9751833

  20. .O.Y. KAIEA (*): [ ... ... ] E. B 195 - T.K. 176 73 /- ...213-1607712 /- ........213-1607739 /-....213-1607738 ....213-1607713 714, 1607723 725, 1607736 737 & ....213-1607728 730, 1607741 E ...213-1607708 710 213-1607721 722 K.........213-1607706 707, 1607735 ... .213-1607733 734 ...213-1607731, 1607717 720 .213-1607701 702 ...........213-1607704 705 213-1607703 - .................213-1607716 ...213-1607703 K ..213-1607715, 1607726 727 213-1607711, 1607740

  E-mail: gramateia@1853.syzefxis.gov.gr E-mail: syzefxis@1853.syzefxis.gov.gr

  FAX: 210-9560272 21. .O.Y. KHIIA (*): [ ... ... ] 43 - 145 61 /- 213-1612112 ...213-1612110 111 E. ..213-1612123 124 K .. .213-1612105 106 & .....213-1612107 ....213-1612115 116 .....213-1612113 ..A. - ......213-1612114 K... - M ..213-1612104 ....213-1612103

  E-mail: doykifisias@1871.syzefxis.gov.gr FAX: 210-8082503

 • 11

  22. .O.Y. KOPIOY: [ ... ... , ] B. K/ 156- T.K. 194 00 K /- ...213-2105535 & .....213-2105514 (.) E ..213-2