Univerzitet u Sarajevu ¢â‚¬â€œ Institut za historiju, BiH Razvoj finansijskih tokova za vrijeme austrougarske

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Univerzitet u Sarajevu ¢â‚¬â€œ Institut za historiju, BiH...

 • MEĐUNARODNA NAUČNA

  KONFERENCIJA

  PRIJELOMNE GODINE BOSANSKOHERCEGOVAČKE

  PROŠLOSTI

  22. i 23. NOVEMBAR 2019.

  PROGRAM

  SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA

 • OTVARANJE KONFERENCIJE

  Petak, 22.11.2019.

  (Sala Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo)

  09:00 – 10:00 h Registracija učesnika konferencije

  10:00 – 10:15 h Pozdravna i uvodna riječ

  dr. sc. Sedad Bešlija, v.d. direktor Instituta za historiju UNSA i predsjednik Organizacionog odbora

  konferencije

  10:15 – 10:45 h Pozdravna obraćanja

  Akademik Miloš Trifković, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

  Akademik Dževad Juzbašić, predsjednik Odbora za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti

  Bosne i Hercegovine

  Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu

  Mr. sc. Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo

  PROGRAM

  1

 • 1. DAN 10:50 – 11:50 h

  I SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Sedad Bešlija

  Tarik Silajdžić, MA Zavičajni muzej Visoko, BiH

  Klasično doba i oblikovanje rimskog identiteta u zaleđu istočne jadranske obale – ključni momenti

  Dr. sc. Enes Dedić Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, BiH

  Prijelomni događaji u historiji srednjovjekovne Bosne - historiografska produkcija i perspektiva

  Dr. sc. Nedim Rabić Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, BiH

  Izlazak Bosne na Jadransko more 1326. godine: značaj i posljedice

  Dr. sc. Elmedina Duranović Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, BiH

  Drumsko razbojništvo i prijelomne godine u historiji srednjovjekovne Bosne

  Dr. sc. Dženan Dautović Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH

  Regio nullius dioecesis: Kako je Bosna ostala bez biskupije? (procesi i posljedice)

  Amar Đulović, MA Sarajevo, BiH

  Srednjovjekovna Bosna u prvoj polovini sedamdesetih godina XIV vijeka

  11:50 – 12:00 h Diskusija

  12.00 – 12.45 h Kafe pauza 2

 • 1. DAN

  12:45 – 13:35 h II SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Fahd Kasumović

  Dr. sc. Sedad Bešlija Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Ključne godine u političkom životu osmanske Bosne – problem interpretacije prošlosti

  Amer Maslo, MA Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, BiH

  Kako se sjećamo i na koji način obilježavamo važne godine bosanskohercegovačke historije?

  Primjer 1463. godine

  Dr. sc. Vesna Miović Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije

  znanosti i umjetnosti, Dubrovnik, R. Hrvatska

  Osmansko osvajanje Bosne i Hercegovine očima Dubrovčana

  Dr. sc. Kemal Bašić Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, BiH

  Gubitak i ponovno osvajanje Zvornika 1688/1689. godine

  Dr. sc. Muamer Hodžić Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, BiH

  Bitka kod Sente i katastrofa Sarajeva 1697. godine

  13:35 – 13:45 h Diskusija

  3

 • 1. DAN

  13:50 – 14:30 h III SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Vesna Miović

  Dr. sc. Fahd Kasumović Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, BiH

  Rat Svete lige, ekonomska kriza i njene posljedice: Köse Halil-paša i fiskalna

  transformacija u osmanskoj Bosni, c. 1701-1702

  Emeritus dr. sc. Enes Pelidija Univerzitet u Sarajevu, BiH

  Značaj Banjalučkog boja iz 1737. godine u historiji Bosne i Hercegovine

  Mehmed Hodžić, BA Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Prijelomna 1878. godina na stranicama Priloga Instituta za historiju

  Nedžad Mehmedović, MA - Fatima Salifoska, MA Institut za nacionalnu historiju - Institut za javnu

  politiku, Skoplje, Sjeverna Makedonija

  “Ottoman – Turkish documents for crafts and trade from the last decades of the Ottoman ruling in

  Bosnia and Herzegovina contained in the Bulgarian Archives”

  14:30 – 14:40 h Diskusija

  14:40 – 15:30 h RUČAK ZA UČESNIKE KONFERENCIJE

  4

 • 41. DAN

  15:30 – 16:10 h IV SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Amila Kasumović

  Dr. sc. Zijad Šehić Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, BiH

  Historija od ideologije do transformacije (1878- 1914.)

  Dr. sc. Senadin Lavić Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka,

  BiH

  Bosanski identitet u kontekstu hegemonijskih politika

  Dr. sc. Hana Younis Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Nemuslimani pred kadijom nakon 1878. godine

  Dr. sc. Muhamed Nametak Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Razvoj finansijskih tokova za vrijeme austrougarske okupacije i uprave Bosne i Hercegovine

  16:10 – 16:20 h Diskusija

  5

 • 16:25 – 17:15 h V SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Muhamed Nametak

  Dr. sc. Mitsutoshi Inaba Tokio, Japan

  1878: The Opening of Biopolitics in Bosnia and Herzegovina?

  Dr. sc. Amila Kasumović Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, BiH

  Tretman zatvorenica u Bosni i Hercegovini u prvim godinama austrougarske okupacije

  Dr. sc. Jelena Seferović Univerzitet u Ljubljani – Filozofski fakultet,

  R. Slovenija

  Začeci psihijatrijske skrbi u Bosni i Hercegovini: Primjer sarajevske “Stanice za umobolnike”

  Dr. sc. Izet Šabotić Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

  Uticaj Sarajevskog atentata (1914) na promjene prilika u Tuzli i tuzlanskom kraju

  Mr. sc. Alma Leka Historijski muzej Bosne i Hercegovine,

  Sarajevo, BiH

  Počeci fotografije u Sarajevu

  17:15 – 17:25 h Diskusija

  17:25-17:45 h Kafe pauza

  1. DAN

  6

 • 17:45 – 18:45 h VI SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Adnan Jahić

  Dr. sc. Sonja Dujmović Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Tokovi promjena u Bosni i Hercegovini 1918-1941.

  Dr. sc. Enes S. Omerović Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Nemirne godine – 1918/1919.

  Dr. sc. Omer Hamzić Izdavačka kuća „Monos“ Gračanica, BiH

  Značaj prvog novembra za BiH u prijelomnoj 1918.

  Dr. sc. Tomasz Jacek Lis Koledž za društvenu i medijsku kulturu, Torunj, Poljska

  Naslijeđe Austro-Ugarske Monarhije poslije pada 1918. godine

  Mr. sc. Seka Brkljača Sarajevo, BiH

  Kontinuitet i diskontinuitet normativnog uređenja gradova u Bosni i Hercegovini od 1918. do

  1941. godine

  Dr. sc. Safet Bandžović Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, BiH

  Dihotomije u historiji BiH: Sporazum Cvetković-Maček (1939.)

  Diskusija 18:45 – 19:00 h

  41. DAN

  7 8

 • 2. DAN

  Subota, 23.11.2019.

  09:00 - 09:30 h Registracija učesnika

  9:30 – 10:10 h VII SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Safet Bandžović

  Dr. sc. Adnan Jahić Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

  „Cvijet naše narodnosti” prema 10. aprilu 1941. Šta i koliko je moguće znati?

  Mr. sc. Dejan Šegić Austrijska akademija nauka - Institut za kulturološke

  studije i povijest teatra, Beč, Austrija

  Od regionalnog ka lokalnom nivou ustaške vlasti: Us- postavljanje Ustaškog povjerenstva za bivšu Drinsku

  banovinu i lokalnih ustaških organa ovog povjerenstva na granici NDH u prvim nedjeljama

  1941. godine

  Dr. sc. Belma Buljubašić – Dr. sc. Ešref Kenan Rašidagić Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, BiH

  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini na ideološkoj razdjelnici između Nezavisne države

  Hrvatske i socijalističke Jugoslavije

  Mr. sc. Sanja Gladanac Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, BiH

  Jevreji - od neprimjetne nacionalne manjine do rasne opasnosti

  10:10 – 10:20 h Diskusija

  8

 • 10:25 – 11:15 VIII SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Dženita Rujanac

  Dr. sc. Amir Duranović Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, BiH

  Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: stanje istraženosti i perspektive

  Semir Hadžimusić, MA Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, BiH

  Značaj opismenjavanja stanovništva za obnovu države i provođenje politike Komunističke partije u Bosni i

  Hercegovini 1945-1948. godine

  Amila Svraka Imamović, MA Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, BiH

  Osnivanje i uloga Katedre za pravnu historiju i komparativno pravo u razvoju pravne nauke u BiH

  Dr. sc. Ivana Pantelić Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, R. Srbija

  Nova žena, emancipatorski diskurs u časopisima Nova žena i Žena Danas od 1945. do 1955. godine

  Dr. sc. Sanja Petrović-Teodosijević Institut za savremenu istoriju, Beograd, R. Srbija

  Donošenje Opšteg zakona o školstvu (1958) i problemi njegove implementacije u

  Bosni i Hercegovini

  11:15 – 11:25 h Diskusija

  11:25 - 11:50 Kafe pauza

  42. DAN

  9

 • 11:50 – 12:30 IX SESIJA

  Moderator: Dr. sc. Amir Duranović

  Akademik Rusmir Mahmutćehajić Međunarodni forum Bosna, BiH

  Oblici i sadržaji ideologija antibosanstva u 20. stoljeću

  Dr. sc. Sabina Veladžić Univerzitet u Sar