ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

  • View
    3.276

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ...

()

WARREN BUFFETT

: : .. 03/08

- 2009 -

WARREN BUFFETT

...........................................................................................4 ............................................................................................................7 ..................................................................................................................8 1. .....................................................................................10 1.1 .................................................................................10 1.2 .........................................................................................11 2. .........................................................12 2.1 .........................................12 2.2 ..............................................................12 2.3 ...................................................................................13 2.4 .........................................................................................14 2.5 ........................................................................................14 2.6 .............................................................15 2.7 H ..................................................17 2.8 ....................................................................................................18 2.8.1 .......................................................................18 2.8.2 ................................................19 2.8.3 .....................................................20 2.8.4 .................................................................21 2.9 .................................................................................23 2.9.1 (Price Earnings Ratio P/E) ...............................................................................................................23 2.9.1.1 .......................................24 2.9.1.2 / .........26 2.9.1.3 / ........................................................27 2.9.2 ................................................................................28 2.9.3 .....................................................29 2.9.4 "Price Earnings Growth" ("P.E.G.") ..........................................30 2.9.5 ...............................................32 2.9.6 ................................................................32 2.9.7 .............................................................................................32 2.9.7.1 .........................................34 2.9.7.2 .................................35 2.9.8 (c/s) ............................36 2.9.8.1 (c/s) ...............................................................................................................36 2.9.8.2 (c/s) ..............................................................................................38 2.9.8.3 (c/s) ..............................................................................................40 2.10 ..40 2.11 .......................................41 2.12 ...............42 2.13 ................................44 2.13.1 ...47 2

WARREN BUFFETT

3. WARREN BUFFETT ....................................................................50 3.1 Warren Buffett .......................................................................50 3.2 ...........................................................................................53 3.2.1 ...........................................................................54 3.2.2 (Margin of Safety) .................................................57 3.2.3 Warren Buffet ........58 4. Warren Buffett .......................................................................61 4.1 H ...................................................................................................61 4.2 .................................................................62 4.3 ...........................................64 4.4 ........................................................................................................70 4.4.1 ..............................................70 4.4.1.1 ..............................79 4.4.2 ............................................83 4.4.2.1 ...........................87 4.4.3 ................................................89 4.4.3.1 ................................93 4.4.4 ...........................................95 4.4.4.1 ...........................99 4.4.5 ...........................................100 4.4.5.1 ..........................103 4.4.6 ...............................................104 4.4.6.1 ...............................106 5. Warren Buffett ...............................................................................................................108 5.1 ..............108 5.2 ....................................................................................115 6. . ..............117 .....................................................................................................120 ......................................................................................................121 ....................................................................................120

3

WARREN BUFFETT

1 - ....... 64 2 - ...................................................................................... 70 3 ............................................................................................. 73 4 ............................................................................. 79 5 ........ 80 6 . .......................................................................................................... 82 7 ............................................................................................. 84 8 ............................................................................ 87 9 . .... 88 10 . .......................................................................................................... 89 11 ............................................................................................. 90 12 ............................................................................. 92 13 ........ 93 14 . .......................................................................................................... 94 15 2004 2008 ............................................................................................. 95 16 2004 2008 ............................................................................................. 97 17 ............................................................................................. 97 18 ............................................................................. 98 19 . .. 99 20 . ........................................................................................................ 100 21

........................................................................................... 101 22 ........................................................................... 102

4

WARREN BUFFETT

23 . . 103 24 . ........................................................................................................ 104 25 ........................................................................................... 105 26 ........................................................................... 105 27 . ..... 106 28 . ........................................................................................................ 107 29 2/1/2009. ..................................................... 109 30 2/1/2009.......................................................................................................... 109 31 .S. E-. / & .. 2/1/2009. .............................................................................. 110 32 CENTRIC .. 2/1/2009. ............................... 110 33 F.G EUROPE .. 2/1/2009. ............................................... 111 34 RAINBOW .. 2/1/2009. ..................................................... 111 35 .. 2/1/2009. ............................... 112

36 2/1/2009. ....... 112 37 ... 2/1/2009............... 113 38 . - . .. 2/1/2009. .............................................................................. 113 39 . MODA BAGNO .. 2/1/2009............... 114 40 .. 2/1/2009. ............................................... 114

5

WARREN BUFFETT

I won't close down a business of subnormal profitability merely to add a fraction of a point to our corporate returns. I also feel it inappropriate for even an exceptionally profitable company to fund an operation once it appears to have unending losses in prospect. Adam Smith would disagree with my first proposition and Karl Marx would disagree with my second; the middle ground is the only position that leaves me comfortable. Warren Buffett

6

WARREN BUFFETT

, . , , , , . . , , . . , , .