כלים ושיטות להנגשת אתרי אינטרנט על פי WCAG 2.0

 • View
  1.195

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.w3c.org.il

Transcript

 • 1. 1102/2/32 0.2 WCAG , - W3C 611 / 1
 • 2. ... 21 - 0.2 WCAG 611 / 2
 • 3. , , , 611 / 3
 • 4. W3C -053 : . 4 611 / 4
 • 5. 611 / 5
 • 6. : ( , ) ( ) ( , ) 611 / 6
 • 7. ? . 611 / 7
 • 8. .... ( , ) ROI ( SEO ...) ( )( Mobile ) ( ) (...) ( ) 611 / 8
 • 9. ... 611 / 9
 • 10. ? 611 / 01
 • 11. 0.2 )(WCAG2j.mp/w3av 611 / 11
 • 12. 4 21 )) j.mp/w3ada 611 / 21
 • 13. AAA ,AA ,A 611 / 31
 • 14. 1102 0.2 WCAG 611 / 41
 • 15. 611 / 51
 • 16. : -HTML, CSS Mobile SVG ...8j.mp/w3cmo 611 / 61
 • 17. title 611 / 71
 • 18. nagish.org.il 18 / 116
 • 19. Techniques for WCAG 2.0 (single file)j.mp/w3il64 19 19 / 116
 • 20. 0.2 WCAG21 02 611 / 02
 • 21. 21 3. 1. 1.3 1.1 2.3 2.1 3.1 3.3 4.1 4. 2. 1.4 1.2 2.2 3.2 4.2 611 / 12
 • 22. 1: )perceive( . it cant be invisible to all of their senses 22 / 116
 • 23. 1.1 ( , , -) CAPTCHA05j.mp/w3il 611 / 32
 • 24. alt-: )vs title (j.mp/w3il51 24 / 116
 • 25. : alt 52 611 / 52
 • 26. Label element or title attribute :Search for: ... j.mp/w3il52 26 / 116
 • 27. : 611 / 72
 • 28. www.google.com/recaptcha 28 28 / 116
 • 29. , , 92 611 / 92
 • 30. 2.1 - ( , , , ) 611 / 03
 • 31. Universal Subtitles :universalsubtitles.org 31 / 116
 • 32. : bit.ly/f65m7O 611 / 23
 • 33. : - .-radlegalservices.org.uk/bsl 611 / 33
 • 34. 3.1 ( , , , ) 611 / 43
 • 35. : , CSS HTML ... CSS 321j.mp/dkrg 611 / 53
 • 36. : standards.co.il csszengarden.com 36 / 116
 • 37. : - >6
 • 38. : lifehacker.com 611 / 83
 • 39. : weboverhauls.com/dennislembree/ 39 / 116
 • 40. : Gov.il 611 / 04