? Web view2009-11-21  inf.och.za­na prienikom inf.agens ©rou, ke je kontinuita ko¾e

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ? Web view2009-11-21  inf.och.za­na prienikom inf.agens ©rou, ke je kontinuita...

1

1.Patogenza apriebeh inf.choroby: inf.och.zana prienikom inf.agens povrch.barirou, ke je kontinuita koe asliznc poruen traumou, inak mus inf.MIO bariru prekona. Po prienku nastane: 1. inf.ostane obmedzen na epit.vr.sliznice-vrus.kataral.inf DC, po pronit prenikne vr. do epitel.bb.,mno sa, bb.znekrotizuj, al. ETEC avibrio cholerae-po prinut kepitel.bb.rev.sliz. produkuj enterotoxny, priom sliz.osva neporuen; 2. inf.pren. do hlbch tkan.vr. A- extracel.parazit.MIO-pyognne inf., B-intracel.par.MIO-brun tfus,brucelza,tularmia TBC. Uvrusov:3monosti:1. inf. sa odohrva vepit.bb.sliznc-prejav.sa priamym cytopat.efektom, 2. inf.sa odohr.v bezprostr.blzkosti miesta vsupu- nach.vhodn bb. pre replikciu napr.HSV, 3. vir.nenach. vhodn bb.pre replikciu ajeho orgn je vzdilanen, Priebeh.inf.ch: Zhadiska intenzity ch: a-inaparentn: bezprznakov, oprebehnutej inf.sved iba nlez pec.Ab al.pozit.kon test. b-abortvny: ide oahk stupe inf.och.s vyznaenmi klin.prznakmi. c-stredne ak: och.m vyznaen vetky fzy svojho vvoja,cel priebeh sa uprav sm. d-ak: moe by malgny,peraktny, fulminantn,fudroyantn, toxick, prznaky sa rozvjaj rchlo,s prt.prejavy akho pok. funckie napadnutho org., prt.ak celkov altercia. Zasovho hadiska: ID: od prieniku po prv klinick prznaky, Prodromlne tdium: obd.ojavenia prvch necharakt.prznakov nechu, neva,zvracanie,nauzea,horka,vyrka, tdium plnho rozvoja ch: hlavn prznaky typ.predan ch.,celk.altercia dosahuje maxima, mu sa objavi poruchy zkl.ivot. funkc.,prp.inf.ok, DIC,zlyhanie postih.org-pri vemi akom priebehu. t.stupu prznakov: stav pacienta sa postupne zlepuje, Rekonvalescencia: zvis od predch. rozsahu pokodenia, BCHje ete mon zaznamena zmenyz predch.obd. Relaps: ak je normlny priebeh akut.inf.och. poas stupu prznakov avasnej rekonval.preruen novm vzplanutm prznakov, bva mon izolova pvodn infekn agens. Recidva: opakovan och.,po plnom uzdraven po uritom ase.

2.Zasady terapie inf.och.-lieba inf.chor.sa sklada sveobec.lieby-smeruje kzahcov.zaklad.ivot.funk. aso pecif.lie.kt.ulohou je inhib.mnoenie infik.agens al.ho usmrti.1.veob.podpor.a symtom.-lieba dehydrat,uprava pH;cieom je udra zakl.ivot. fun.a fun.jednot.organov asystemov;odstrani neprijemne subjekt.priznaky-a)vodna aelektrol.rovnovaha;b)vyiva koe asliznic;c)dychanie,krv.obeh;2.kauzal.lieba-zamerana proti priine och.;a)ATB-bakteriostat.al.baktericid.efekt;pokodz.MIO bb.-inhib.syntezu peptidolyk.BS,proteosyn,synt.NK;PNC-bakteric.,inhib,synt.BS,u.len na bb.v tadiu delenia

Cefalosporiny,AMG-bakteric;TTC-bakteriostat.(doxyciklin);MAKROLIDY-b-stat.,-erytromycin,spiramycin;CMP-b-stat.,G+,G-,chlamydie,riketsie;LINKOSAM.-linkomyc.,kindamyc,hlavne anaer.inf.,PEPTIDOVE ATB.-polymixin,bacitrac.;RIFAMYCINY-b-cid.;SULFONAM.a KOTRIMOXAZOL-+pyrimetamin pri toxoplazmoze;METRONIDAZ-antiparazit.-trichomnoza arevna amimo rev.amebiozy alambiozy-b.cid.;b)ANTIMYKOT-terapia je aka,hlane ak su postih.ivitne dole.org.;mykozy patria ksilnym alergen.-reak.z precitlivel.;NISTATIN-lokal.lie.z rev.sa nevstreb.;AMFOTERICIN.B-lie.system. aorgan.mykoz,iroke antifugalne spektrum; KETONAZOL-oral.th.organ.myk,a kona aslizni.kandidoza;c)ANTIVIR.TH.-proti vi.chripky,HSV1,2,varicela;AMANTADIN,RIMANTADIN-chripkaA;ACYKLOVIR-HSV1.,varic.zoster vi.-na ostat herpet.vi.je neu.,zvla udisemin. Aak.organ.form.+inf.u imunosuprim.pac.;VIDARABIN.inhib.replik.vi.HSV1,2,VARIC-ZOST.;d)IMUNOTERAP.A IMUNOMODULACIA-najlep.vysledky tam.kde nositeom patogenity je prene defin.exotoxin;teda udifterie abotulotax.-podava sa antitox.globulin.aj pri tetane,plyn.sneti

3.RESPIR. VI.INF-Rinovirus.inf-sy inf.nadchy;ETIOL-rinovi(pikornavi)-male,RNA,inakt. Pri pH ni.ako 5;k replik.-v nos.sliz.-opak.och-veka antig.rozmanitos;EPID-cely svet (jar,jese);zdroj-chory l.(vi.je vnos.sekrete ainf.sa prenaa uzkym kontakt.-prsty,zneis. Predmety;vstup.brana-sliz.nosa aspojovka;ID-1-2d,PATALOG-kataral.zapal snekrozou, deskvamac.a opt.regen.epitelu nos.sliz.;HDC-faryngit.,laryngit.;Dkaz-virusneutraliz.protil., vnos.sekrete;protekt..len proti rovnak.srotypu;KLIN.O-prejav-nadcha,hyperemia, kychanie,edem nos.sliz.,sekrec.z nosa,niek.bolesti hlavy,;priz.trvaju 5-7d;vzacne vyskyt rinovi.inf.v DDC(bronchopneum.,bronchtida)nadcha m.spustit astmat.zchvat;KOMPLIK-

sinusitida,otitis media,bakt.superinf.;TH-symtom.;Chripka-influenza;CHAR-vys.nakaz.och.s nahlym za.,horu.,celk.klin.priznaky,katar dych.ciest;ETIOL-pvodca Myxovir.influenz (ortomyxovir.)-typy vi-A,B,C;vi ma 2 povrch.antig.-hemaglutinin,neuraminidaza;EPIDEM-

vi.A-veke epidem.a pandemie;vi B-men.epidem(u deti-kolektiv),vi C-sporadicky(ako nadcha);Zdroj nakazy l.-kvap.nakaza-vstup.brana-DC-vylu.sa kalanim,kychnim;ID-18-72h.;PATOL.AN.-vi.sa viae na bb.riasink.epit.DC,prenika do bb.a replik.sa;po 48.h-nekrotiz.,pot.mno.vi klesa aod 3dreepiteliz.;KLIN.O-och.za.nahle po kratkej ID-celk. priznaky-horuky,zimnica,bol.hlavy,myalgie,artalgie;GIT akosti-nechu,zapcha,nauzea-potup.postih.DC-sychy,dradivy kae,expekt.hlien.sputa;Chripka B-leukopenia slymfocytozou aaneozinof..; KOMPLIK- zapal puc-prim.-prim.chrip.pneumoniasekund. -kae,dunos,cyanoza,rozvoj akut.dych.nedostato.;sekund-sekund.bakt.pneum.;akut.stenoz. laryngotracheobronchitida;sy.nahleho umrtia kojencov,Reyov sy.(hepatocereb)-chrip.B,nerv. Koplik,myozitidy,myokardit.,benig.perikarditidy;DG-dk.zvy.titru protil.,KFR, hemaglutinacia,ELISA,imunofloresc.;PREV:a PROFYL.-vakcin.,virostatikum-amantadin (chr.A);TH-kud,symtomat.th,analgetika,antipyret.,antitusika,Vit.C,tekutiny;

(stafylokok.et: oxacilin, valch:AMP,aminoglykozidy,CEFIII)

Parainfluenza: virus.och, akut.zapal.dch.ciest hlavne u det Et: paramyxovir.(4 typy) 130-150nm, RNA, vir.je vylu.z DC hlienom amono ho izolova zo spta, pri och.doch.ku Ab iproti alm srotypom, Epid: typy 1,2,3 na celom svete,4 len vUSA,Brit.; 3-prim.inf.v rannom koj.veku, 1,2-v zime, Prenos:vzduchom, Pat.anat:postih.sliz nosa akrku,obtrukcia paranazal.dut.a Eustach.trubice.KO:hork.katar HDC,3-akt.stenotiz.laryngotracheobronch, bronchiolitida, pneum.; akt.vr.laryngotracheobronch.-zva.klin.sy-kojenci,batoat-dunos,inspir.stridor,subglot.opuch. Dg:dkaz vr. aAb, Th:symptom.,mukolytik, chlorpromazn,diazepam, hemofil.nkazy-AMP,ERY, ast recidvy.

RS vrusy:paramyxovirus RNA, respir.syncicialny vir., naj.och.DDC kojencov,zdroj-chor lovek, prenos-kvapcky, ID: 2-8 dni; pneumonia,tracheobronch.,bronchiolitida, horka, otitda,Dg: izolcia, serologia, Th:symptom.

4.Inf.vyvol.vi.HSV 1 a2-Etiol-HSV1-labialis,HSV2-genit.,Zdroj.inf.-udia kt.sekrety obsah.vi;zdroj.nakazy su aj asymtomat.nosii;HSV1-skr ubatoliat amalych deti,HSV2-

medzi 14-29r.-sexual.aktivita;na vyvol.inf-slne.iar.,horu.,lokal.trauma,mentruac.,emo. Stres;PATOGEN-vi.sa replik.v mieste inf.-lyza infik bb.,-zapal.odpov.-objav.sa mnohojadr.bb acharakterist.intranuklear.inkluzie;zmeny m by vLU avzavislosti od imun.stavu m.djs kreplik.,viremii arozsevu do al.org.;vi pretrvava vtrigem.,sakral.a vag.gang.; KLIN.O-primar.inf-akut.herpet.gingivostomat.-och.batoliat amal.deti;ID-2-12d;horuka, boles vkrvu,erytem aopuch faryngeal.sliz.;gingivit.so sklonom ku krvac., deom vytek.sliny kutikom,rozvoj cervik.angiopat.,boles,anorexia ahoru.stav-dehydrat.; uv.deti-faryngitida,tonzilitida;folikular.konjuktivit.-jednostran.zapal o.spojovky sregional.l ymfadenopat.,blefaritidou,fotofobia aedem .vieok;v.zmney na spojovke arohovke-ad integrum;herpes.genit-prenos pohl.stykom+ od gravid.eny na diea;ID-2-7d,u ien na vulve,perineu,vagine;u mu.-glans penis;horuka,malatnos,nechutenstvo, lymfadenopat.;ak do uretry-retencia moa,bolesti pri mo.;obstip.;DIF.DG-mk.vred syfil.,erytema multiforme;

Anal. aperianal.herp.inf.-u homosex.;tras,horuka,paliva boles adanej obl.,malatnos, bol.hlavy,porucha pri mo.,sakral.parestez.;inguin.lymfadenopat.;Opakov.inf-herp.lab.-6-24h.prodrom(palenie,svrbenie,boles);vezikular.vyraka,,v.na dol.pere,vzacne vD,v nose al.na tvari;opak.herp.inf.m.postih.aj oko-keratit.,blefaritida,keratokonjukt.;herpet. encefal-m.is oprimar.inf.,reinf.al.aktiv.latent.inf.;v mozgu su loiska bilateral.v inzule,na baze temporal.a front.lalok.pozdl sulcus lat.;KLIN.O-vysok.horu.,priznaky zpostih. temporal.a front.laloka shalucin.,krami aasi s50%hemiparez.;zmeny osob.,afonia,stupor, koma;LAB.NALEV-pleiocytoza sprevah.mononuklear.;DG-v biopt.mater.z mozgu,vzostup titra pecif.protilatok;herpet.inf.u novorodenc.-mu vies kpotratu,vrod.malform.;ahia forma-ako vezikuly,ulcerac.na koi,keratokonjukt.;aka forma-postih.peene,CNS,sepsa-vysok.letalita;herpet.inf.u imunodef.pac.-tracheobronch.,pneumonia,ezofagitida;aka mononuklear.herp.inf.;Disemin.herp.inf.s postih.peene sa me prejav.u gravid.ien austar. os.;Inf.herp.simplex uAIDS ma aky progred.char.;DG-klin.nalezy,izol.vi,serolog-dkaz pecif.protilatok;vzostup titru protil.,pri podozr.na herp.encefal.je mone poui material zmozgu avy.hladin protil.v likvore asere;TH-Acyklovir p.o.,iv.,masti;Vidarabin-ma menej vyraz.efekt,u neonatal.inf.,herpet.encef.

5.OVIE KIAHNE aPS.OPAR-vyvolava ich vi Herpes-varicella zostes generaliz. vezikular.vyraka,vi nevymizne,ale pretrvava vsenzit.gang.;reaktiv.vi vznika herpes zoster vobl.koe inervovanej zinfik.gangilia;Varic.zac.vyrakami-ervene kvrny vekostioovice-pustula-krusta;opakuje sa to v2-3d.vlnach-rzne tadia vyraok veda seba,nebyvaju na dlaniach aploskach nh,eflorescencie vznik.aj na sliz.D-meniea sa na drob.vriedky;zvy. tep.,nechutenstvo,unava;u dospel.je priabeh tai-asto prodromal.a respira.priznaky;vemi azky priebeh uos.s poruch.imun.-postih.puc,peene,mozgu-tzv.progres.varicella; KOMPLIK-konjuktivit.,stomatitida,vulvovaginitida,nerv.poruchy, variceloz.encefalit.-mozo.poruchy,Reyov hepatocel.sy,interstic.varic.pneumonia,krvac.prejavy,anikter.hepatit., artritida,nefritida;och.v prvych mes.gravidity-vrod.vady konc.,oi,mozgu,jazvovite zmney na koi-sy kongenit.varicely;v posl.2-3t.gravid.-transpalacent.prenos-neonat.v.;m.djs ku pok. Organov-visceralna v.;pas.opar-prvym prizn.byvaj parestzie a plive bolesti vpostih.dermatme-zaerv